x close

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ไหนดี วงเงินรักษาพยาบาล 5 แสนบาท จ่ายเบี้ยเบา ๆ

          ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี มาเปรียบเทียบแผนค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ของแต่ละค่าย จ่ายเบี้ยไม่แพง
ประกันสุขภาพ

          การทำประกันสุขภาพ เป็นวิธีลดความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาและจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการรักษาพยาบาล อย่างน้อยก็ช่วยเซฟเงินออมของเราเอาไว้ได้ แต่ในปัจจุบันมีประกันสุขภาพมากมายหลายแผนจนเลือกไม่ถูกว่า ประกันสุขภาพ ตัวไหนดี วันนี้เราจึงคัดแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่มีวงเงินความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อปี หรือต่อครั้ง มาเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นภาพกัน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

          ก่อนอื่นต้องทราบว่า ประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือต้องเจ็บป่วยถึงขั้นนอนโรงพยาบาล ยกเว้นว่าแผนนั้นจะให้ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) มาด้วย หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเอง

          ทั้งนี้ ในแผนประกันสุขภาพจะแยกรายการค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่ายากลับบ้าน ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็น “ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย” จะกำหนดวงเงินแต่ละรายการเอาไว้ และเราจะเบิกได้ไม่เกินวงเงินดังกล่าว เช่น ให้ค่าแพทย์ 700 บาท/วัน ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา ไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลแล้วมีค่าแพทย์ 1,000 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 40,000 บาท ส่วนเกินนี้เราต้องจ่ายเอง

          ในขณะที่ “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย” เป็นแบบประกันที่ไม่ได้กำหนดวงเงินแต่ละรายการ โดยจะเหมาจ่ายค่ารักษาให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครองต่อครั้ง ยกเว้นบางรายการอาจกำหนดวงเงินไว้ เช่น ค่าห้อง ค่ายากลับบ้าน ค่าล้างไตหรือทำเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลมากกว่าแบบแยกค่าใช้จ่าย และผู้ทำประกันอาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนเกินเลย

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

ข้อดี

 • มีวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาต่อปี และให้วงเงินสูง จึงค่อนข้างครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง 
 • ลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน หรือมีการรักษาที่ซับซ้อน
 • เคลมประกันง่าย เพราะแผนความคุ้มครองไม่ซับซ้อน

ข้อเสีย

 • เบี้ยประกันค่อนข้างสูงกว่าแบบแยกค่าใช้จ่าย 
 • เบี้ยประกันปรับเพิ่มตามวงเงินคุ้มครองที่สูงขึ้นและอายุของผู้ทำประกัน
 • ค่าห้องพักไม่ได้รวมอยู่ในวงเงินเหมาจ่าย จึงอาจต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง
 • บางกรมธรรม์อาจกำหนดวงเงินคุ้มครองการรักษาต่อครั้ง

ก่อนซื้อประกันสุขภาพ ต้องดูอะไรบ้าง

          สิ่งที่เราควรพิจารณาก่อนทำประกันสุขภาพ มีดังนี้

1. พิจารณาสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่

          สวัสดิการที่ว่าก็อย่างเช่น เรามีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานของบริษัท หรือมีประกันสุขภาพเล่มเดิมอยู่ไหม ถ้าจะซื้อเพิ่มเติมก็ควรเลือกแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองนอกเหนือจากเดิม หรืออาจพิจารณาเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deduction) เพื่อจะได้จ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกว่าปกติ 30-80%

          ความรับผิดส่วนแรก (Deduction) ตรงนี้หมายถึงการที่เราต้องจ่ายค่ารักษาส่วนแรกไปก่อน แล้วจึงจะเบิกเคลมส่วนที่เหลือจากประกันได้ เช่น ซื้อประกันที่มี Deduction 20,000 บาท หากเข้าโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 80,000 บาท เราจะต้องจ่ายเงินเอง 20,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 60,000 บาท ประกันถึงจ่ายให้ ดังนั้นถ้าเรามีสวัสดิการบริษัทหรือประกันเล่มเดิมอยู่ก็สามารถเบิกจากเล่มเดิมก่อนได้โดยไม่ต้องจ่ายเอง

2. พิจารณาความเสี่ยงการเจ็บป่วยของตัวเอง

          เรามีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ แค่ไหน เช่น มีญาติสายตรงเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง หรือตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ชอบรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทำงานในพื้นที่ที่มีมลพิษสูง เพื่อจะได้วางแผนความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมว่าควรซื้อประกันที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไร ซึ่งหากต้องการประกันที่ครอบคลุมทั้งหมดก็อาจต้องซื้อแผนอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ประกันค่าชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

3. พิจารณางบประมาณที่ตัวเองจ่ายไหว

          ลองคำนวณดูว่าเรามีความสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ปีละเท่าไร เพราะจะเป็นตัวกำหนดว่าควรซื้อประกันที่มีความคุ้มครองแค่ไหนถึงเหมาะสมกับตัวเองและงบประมาณในกระเป๋า อีกทั้งต้องคำนวณเผื่อไว้ในอนาคตด้วย เนื่องจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ

วิธีเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพ

          หลังจากพิจารณาว่าตัวเองเหมาะสมกับประกันสุขภาพแบบไหนแล้ว คราวนี้มาดูว่าถ้าจะซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย ควรเลือกอย่างไร

1. เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ New Health Standard

          คือแผนประกันสุขภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพราะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น สามารถเคลมกรณีผ่าตัดเล็กแบบไม่นอนโรงพยาบาลได้ และหากปีไหนเคลมเยอะก็จะไม่ถูกปฏิเสธการต่ออายุถ้าเราไม่ได้ทำผิดเงื่อนไข เช่น แถลงข้อมูลเป็นเท็จ

2. เช็กวงเงินความคุ้มครองต่อครั้งหรือต่อปี

          ประกันแต่ละแผนมีวงเงินคุ้มครองต่างกันไป เริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงร้อยล้าน สิ่งที่ควรตรวจสอบก็คือ แผนนั้นให้วงเงินต่อครั้งเท่าไร วงเงินต่อปีเท่าไร เช่น ถ้าแผนนั้นมีวงเงินคุ้มครอง 5 แสนบาท/ครั้ง แปลว่า การเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ประกันจะจ่ายให้ไม่เกิน 5 แสนบาท แต่ถ้าแผนนั้นมีวงเงินคุ้มครอง 5 แสนบาท/ปี หมายความว่า ในปีนั้นจะสามารถเบิกเคลมได้ไม่เกิน 5 แสนบาท/ปี

3. เปรียบเทียบความคุ้มครองแต่ละแผน

          สิ่งที่ควรนำมาเปรียบเทียบกัน เช่น

 • วงเงินความคุ้มครอง : วงเงินที่เบิกได้นั้นเป็นแบบต่อครั้งหรือต่อปี สูงสุดไม่เกินเท่าไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยในกรณีที่เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยโรคเดียวกันภายใน 90 วัน จะนับเป็นครั้งเดียวกันและรวมเป็นวงเงินเดียวกัน 
 • วงเงินค่าห้องพัก : ลองเช็กค่าห้องของโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือที่ใช้บริการอยู่บ่อย ๆ มาเทียบกับแผนประกันว่าให้ค่าห้องเพียงพอไหม ถ้าไม่พออาจต้องซื้อประกันชดเชยรายได้เพิ่มเติม 
 • อายุรับประกันและการต่ออายุ : ควรเลือกแผนที่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 80-90 ปี เพื่อจะได้มีความคุ้มครองในวัยที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย แต่หากไปเลือกทำประกันที่คุ้มครองแค่อายุ 50-60 ปี แล้วต่ออายุไม่ได้ คราวนี้เราจะเปลี่ยนไปทำประกันของบริษัทอื่นได้ยากขึ้น เนื่องจากอายุเพิ่มขึ้นและมักมีโรคประจำตัวที่ประกันไม่คุ้มครองแล้ว  
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง : แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงอยู่แล้ว เพียงแต่จะมีบางแผนที่เพิ่มวงเงินค่ารักษาให้เมื่อเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไข  
 • ความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) : บางแผนไม่มีให้เลือกความรับผิดชอบส่วนแรก ดังนั้นถ้าใครอยากทำประกันแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกก็ต้องมองหาแผนที่มีให้เลือก โดยส่วนใหญ่จะให้ร่วมจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาท 50,000 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม : แต่ละแผนมีความคุ้มครองอะไรรวมมาให้แล้วบ้างโดยไม่ต้องทำเพิ่ม เช่น ความคุ้มครองชีวิต วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก วงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์นอกร่างกาย ฯลฯ ซึ่งหากมีความคุ้มครองเหล่านี้มาให้ก็จะครอบคลุมมาก ทว่าราคาเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแผนประกันที่ไม่มีความคุ้มครองพิเศษเหล่านี้

4. พิจารณาบริษัทประกัน

          ตรวจสอบดูว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นมีโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญามากแค่ไหน เพื่อความสะดวกในการแฟกซ์เคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า และอาจจะลองสอบถามผู้ที่เคยใช้บริการดูว่าประกันของบริษัทนั้นเคลมง่ายหรือยุ่งยาก รวมทั้งเช็กข่าวเก่า ๆ ที่ผ่านมาว่าบริษัทนั้นเคยมีปัญหามาก-น้อยแค่ไหน เพราะการทำประกันสุขภาพเป็นสัญญาระยะยาว ควรเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ถ้าเกิดล้มกลางคันอาจทำให้เราเคลมไม่ได้

เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

 • ประกันสุขภาพที่รับประกันโดยบริษัทประกันชีวิต ส่วนใหญ่จะต้องทำพ่วงกับประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักก่อน จึงสามารถทำประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมได้
 • การรักษาตัวด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน ถือเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน ดังนั้นจะนับวงเงินรวมกัน 
 • ผู้ทำประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือบริษัทอาจคุ้มครองโดยเพิ่มเบี้ยประกัน
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออะดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะ 120 วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุและความเสี่ยง 
 • เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเองสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดาสามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ตัวไหนดี

          ในที่นี้ขอนำข้อมูลแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งถือเป็นแพ็กเกจราคาประหยัดของแต่ละค่าย เหมาะกับคนที่มีงบประมาณไม่มาก แต่อยากมีประกันสุขภาพติดตัวไว้

1. ประกันสุขภาพ AIA Health Saver จากเอ ไอ เอ

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : AIA

          สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ เป็นแพ็กเกจประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบประหยัดของ AIA แต่ให้ความคุ้มครองค่อนข้างครบ โดยหากเลือกแผนที่ให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท จะมีค่าห้องให้ 4,000 บาท/วัน และค่าห้อง ICU จ่ายให้เป็น 6 เท่า แต่จะเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เพียง 50,000 บาท/ครั้ง เท่านั้น ส่วนค่ายากลับบ้านจะเคลมได้ 5,000 บาท/ครั้ง ยกเว้นกรณีผ่าตัดใหญ่ที่เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง

          จุดเด่นของแผนนี้ก็คือ กรณีผ่าตัดเล็กแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล สามารถเบิกได้ 25,000 บาท/ครั้ง มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ 1,500 บาท/ครั้ง เบิกได้สูงสุด 30 ครั้ง/ปี เหมาจ่ายให้ตามจริงเมื่อต้องล้างไตหรือทำเคมีบำบัด ในกรณีหากป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจะเพิ่มค่ารักษาให้เป็น 1 ล้านบาท และยังได้รับเงินชดเชย 10,000 บาท สำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี

 • อายุรับประกัน : 15 วัน - 75 ปี (ต่ออายุได้ถึง 98 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)

 • แผนประกัน : มี 4 แผน ตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท

 • การประกันชีวิต : ต้องทำประกันชีวิตเป็นแผนหลักก่อน 

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) : ไม่มีให้เลือก

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต) : 

  • เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 16,600 บาท/ปี

  • เพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 21,000 บาท/ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : AIA

2. ประกันสุขภาพ โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ จาก โตเกียวมารีนประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : โตเกียวมารีนประกันชีวิต

          ประกันสุขภาพ โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ จากโตเกียวมารีนประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองเริ่มต้น 500,000 บาท/รอบปีกรมธรรม์ (แผน 2000) พร้อมยกระดับให้คุณอุ่นใจไร้กังวล ครอบคลุมค่าใช้จ่าย วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 240 ล้านบาท* (กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่กำหนด) พร้อมยกระดับความคุ้มครองมากถึง 17 หมวดความคุ้มครอง มากกว่าประกันสุขภาพทั่วไปถึง 3 หมวดความคุ้มครอง ได้แก่ ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสําหรับบิดาหรือมารดาสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 18 ปี ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

          ความน่าสนใจของแผนประกันนี้ คือ เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มีวงเงินคุ้มครองสูงและมีวงเงิน OPD ที่นอกจากจะได้รับการรักษาตามสิทธิ์ OPD แล้ว หากไม่ได้ใช้วงเงินหรือใช้ไม่หมด ลูกค้าสามารถนำไปใช้ตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีนประจำปีได้ และผลประโยชน์ 2 เท่าเพื่อให้ครอบคลุมการรักษา คือ เมื่อเกิดโรคร้ายที่มีค่ารักษาสูงตามที่กำหนด ให้ได้รับผลประโยชน์ "2 เท่า" จากความคุ้มครอง เช่น จากผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 5 แสนบาท จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1 ล้านบาท เมื่อเจ็บป่วยโรคนั้น ๆ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องวงเงินความคุ้มครองไม่เพียงพอเมื่อเจ็บป่วยโรคร้ายแรง

 • อายุรับประกัน : 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี)
 • แผนประกัน : 9 แผน ค่าห้อง 2,000 - 25,000 บาท
 • วงเงิน OPD : เริ่มต้น 3,000 - 30,000 บาท/ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ : 500,000 บาท - 120 ล้านบาท (สูงสุด 240 ล้านบาท เมื่อพบโรคร้ายแรงที่กำหนด)
 • ไม่มีความรับผิดส่วนแรกหรือ Co-pay
 • ครอบคลุมโรคร้ายแรง
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (อ้างอิงจากผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี) :
  • เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 14,275 บาท/ปี
  • เพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 15,655 บาท/ปี  

ข้อมูลเพิ่มเติม : โตเกียวมารีนประกันชีวิต

3. ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต เบ๊า เบา จากไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : ไทยประกันชีวิต

          แพ็กเกจประกันสุขภาพ แบบสบายกระเป๋าที่จ่ายเบี้ยประกันรายเดือนเริ่มต้นหลักร้อย โดยหากเลือกแพ็กเกจ 1 แผนที่ 4 จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 500,000 บาท แต่ให้ผลประโยชน์สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี มีค่าห้องให้ 4,000 บาท/วัน ค่าห้อง ICU 8,000 บาท/วัน ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ จ่ายตามจริง ยกเว้นค่าบริการทางพยาบาลที่จำกัด 1,200 บาท/วัน และค่ายากลับบ้าน 1,000 บาท/ครั้ง

          นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊า เบา ยังมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท และมีประกันชีวิตที่คุ้มครอง 50,000 บาท รวมมาให้แล้วในแพ็กเกจ อย่างไรก็ตาม แผนนี้จะไม่มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่าชดเชยรายวัน ความคุ้มครองโรคร้ายแรง แต่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในราคาไม่แพงนัก

 • อายุรับประกัน : 11-64 ปี (ต่ออายุและคุ้มครองได้ถึง 99 ปี)

 • แผนประกัน : มี 4 แผน ตั้งแต่ 250,000-500,000 บาท 
 • การประกันชีวิต : คุ้มครองชีวิต 50,000 บาท 

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) : เลือกได้ทั้งแบบไม่มีและมี 20,000 บาท

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต) : 

  • เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 14,937 บาท/ปี

  • เพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 16,142 บาท/ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยประกันชีวิต

4. ประกันสุขภาพลักซ์ชัวรี่ แคร์ จากซัมซุงประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : ซัมซุงประกันชีวิต

          สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ลักซ์ชัวรี่ แคร์ มีให้เลือกถึง 7 แผน โดยแผนที่ 1 จะให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง มีค่าห้อง 1,500 บาท/วัน ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาท/ครั้ง ส่วนค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางแพทย์ และอื่น ๆ เหมาจ่ายตามจริง

          ความน่าสนใจของแผนนี้คือ นอกจากจะเหมาจ่ายเกือบทุกรายการแล้ว ยังมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ 2,000 บาท/ปี คุ้มครองค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอนโรงพยาบาลถึง 15 ครั้ง/ปี สูงกว่าค่ายอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่ให้แค่ 2 ครั้ง/ปี และยังเหมาจ่ายค่าผ่าตัดจากความผิดปกติที่เกิดจากโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งไม่มีในแผนประกันของค่ายอื่น นอกจากนี้กรณีเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงและโรคร้าย ยังได้รับวงเงินเพิ่ม 2 เท่า ทั้งค่ารักษาพยาบาลเป็น 1 ล้านบาท ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล

 • อายุรับประกัน : 30 วัน - 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 98 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)

 • แผนประกัน : มี 7 แผน ตั้งแต่ 500,000 - 30 ล้านบาท

 • การประกันชีวิต : ต้องทำประกันชีวิตเป็นแผนหลักก่อน 

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) : เลือกได้ทั้งแบบไม่มี และมี 25,000 / 50,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : ซัมซุงประกันชีวิต

5. ประกันสุขภาพ BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก BLA.Bangkoklife

          BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งแผนที่คนสนใจ เพราะให้ความคุ้มครองโดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อปี และไม่จำกัดค่าห้อง ยกตัวอย่างแผนที่ 1 ให้ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ครั้ง ในปีนั้นป่วยกี่ครั้งก็เบิกได้ไม่จำกัด แต่ถ้าป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง จะเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้เป็น 550,000 บาท จ่ายค่าห้องให้ตามจริงเมื่อพักในห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล เบิกค่ายากลับบ้านได้ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง ส่วนค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าบริการอื่น ๆ เหมาจ่ายตามจริงเกือบทั้งหมด

          สำหรับคนที่เลือกทำประกันแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก และไม่เคลมประกันเมื่อนอนโรงพยาบาล (หรือเคลมประกันบริษัทอื่นแทน) ยังจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 วัน/ปีกรมธรรม์

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนนี้เน้นคุ้มครองผู้ป่วยในเป็นหลัก จึงไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เช่น ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน การบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง แต่ก็ยังมีวงเงินสำหรับล้างไตหรือทำเคมีบำบัดมาให้ 50,000 บาท/ปี

 • อายุรับประกัน : 11-80 ปี และสามารถซื้อความคุ้มครองต่อไปได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

 • แผนประกัน : มี 3 แผน คือ แผน 5 แสนบาท, แผน 1 ล้านบาท, แผน 5 ล้านบาท

 • การประกันชีวิต : ต้องทำประกันชีวิตเป็นแผนหลักก่อน 

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) : เลือกได้ทั้งแบบไม่มี และมี 30,000 / 50,000 บาท

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต และไม่มีความรับผิดส่วนแรก) : 

  • เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 14,277 บาท/ปี

  • เพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 15,511 บาท/ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงเทพประกันชีวิต

6. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Muang Thai Life

          แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง (กรณีเลือกแผน 3) และไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อปี ให้ค่าห้อง 4,000 บาท/วัน ค่ายากลับบ้าน 1,000 บาท/ครั้ง เหมาจ่ายตามจริงสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์

          อย่างไรก็ตาม แผนนี้จะไม่คุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอกทั้งหมด เช่น ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เป็นผู้ป่วยนอก รวมทั้งการผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล การล้างไต ทำเคมีบำบัด ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทำให้เบี้ยประกันค่อนข้างถูกกว่าค่ายอื่น

 • อายุรับประกัน : 11-90 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)

 • แผนประกัน : มี 3 แผน ความคุ้มครองตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท/ครั้ง

 • การประกันชีวิต : ต้องทำประกันชีวิตเป็นแผนหลักก่อน 

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) : ไม่มีให้เลือก

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต) : 

  • เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 12,317 บาท/ปี

  • เพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 15,265 บาท/ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันชีวิต

7. ประกันสุขภาพอีซี่ อี-เฮลท์ จาก FWD

ประกันสุขภาพ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก FWD Thailand

          ประกันสุขภาพ อีซี่ อี-เฮลท์ จาก FWD สามารถซื้อได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/ปี (แผน 1) ค่าห้อง 1,500 บาท สูงสุด 365 วัน ส่วนอื่น ๆ เหมาจ่ายตามจริงทุกรายการ ทั้งค่าห้อง ICU ค่าแพทย์ ค่ารักษา ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่ายากลับบ้าน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเมื่อประสบอุบัติเหตุ ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าล้างไต ทำเคมีบำบัด

          นอกจากนี้ หากใครสุขภาพดี ไม่มีการเคลมในปีนั้น ๆ จะได้รับส่วนลด 10% ของเบี้ยประกันปีถัดไป และในกรณีเสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ยังมีความคุ้มครองให้ 150,000 บาท

 • อายุรับประกัน : 20-60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)

 • แผนประกัน : มี 3 แผน คือ 500,000-1,500,000 บาท

 • การประกันชีวิต : มีความคุ้มครองชีวิต 150,000 บาท รวมอยู่ในแพ็กเกจแล้ว จึงไม่ต้องทำประกันชีวิตเพิ่มเติม

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) : ไม่มีให้เลือก

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ : 

  • เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 16,719 บาท/ปี

  • เพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกัน 15,972 บาท/ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : FWD
ประกันสุขภาพ

          อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ศึกษาข้อมูลและสอบถามเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนทำประกัน เนื่องจากแต่ละแผนของแต่ละบริษัทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกัน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1), (2)โตเกียวมารีนประกันชีวิตไทยประกันชีวิตAIAซัมซุงประกันชีวิตกรุงเทพประกันชีวิตเฟซบุ๊ก BLA.Bangkoklifeเมืองไทยประกันชีวิตเฟซบุ๊ก Muang Thai LifeFWDเฟซบุ๊ก FWD Thailand
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ไหนดี วงเงินรักษาพยาบาล 5 แสนบาท จ่ายเบี้ยเบา ๆ อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2567 เวลา 15:07:02 84,394 อ่าน
TOP