x close

ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ ที่ไหนดี ปี 2566 ทำง่าย ไม่พ่วงประกันชีวิต

          ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ที่จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคมะเร็ง มาเช็กความคุ้มครองของแต่ละแผนกัน
ประกันมะเร็ง

          ด้วยสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายอย่าง ทำให้คนในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งยอดฮิตอย่าง มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ที่พบคนไทยป่วยมากเป็นอันดับต้น ๆ และโรคร้ายเหล่านี้ก็จำเป็นต้องใช้เงินรักษาพยาบาลจำนวนมาก หลายคนจึงเลือกทำประกันสุขภาพ ประเภทประกันโรคมะเร็ง ติดตัวไว้ เผื่อในอนาคตเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้มีเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัว แต่จะเลือกทำประกันมะเร็งแบบไหนดี เรามีข้อมูลมาให้พิจารณาตรงนี้

ประกันมะเร็ง คืออะไร

          ประกันมะเร็ง คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีผู้ทำประกันป่วยด้วยโรคมะเร็ง เหมาะกับคนที่กังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคมะเร็ง หรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็งมาก่อน จึงอยากปิดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ ไม่ต้องรบกวนเงินออมของครอบครัวที่มีอยู่ และการมีประกันยังอาจช่วยให้เข้ารับการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ประกันจะจ่ายเงินให้ในกรณีที่ผู้ทำประกันถูกแพทย์วินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งหลังทำประกันไปแล้วเท่านั้น หมายความว่า หากใครเคยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วถึงมาทำประกัน ทางบริษัทจะไม่รับทำประกัน หรือแม้บริษัทจะรับทำประกันไปแล้ว แต่ถ้ามาทราบภายหลังว่าผู้ทำประกันปกปิดข้อมูลสุขภาพ กรณีนี้ก็จะไม่สามารถเคลมเงินประกันใด ๆ ได้

ประกันมะเร็ง มีแบบไหนบ้าง

ประกันมะเร็ง

          โดยส่วนใหญ่แล้วประกันโรคมะเร็งจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. ประกันโรคมะเร็งแบบเจอ จ่าย จบ

          เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง บริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้ตามแผนที่เลือกไว้ ผู้ทำประกันจะนำเงินก้อนนั้นไปใช้รักษาตัว หรือใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ เพราะเมื่อจ่ายเงินก้อนแล้วสัญญาก็จะสิ้นสุดลง

2. ประกันโรคมะเร็งแบบมีค่ารักษาพยาบาล

          ผู้ทำประกันแบบนี้จะไม่ได้รับเงินก้อน แต่หากป่วยมะเร็งขึ้นมาจะสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง (ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครอง) ซึ่งบางแผนให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การทำเคมีบำบัด รังสีรักษา ค่าชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล ฯลฯ เหมาะกับคนที่ไม่อยากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่ต้องใช้เงินและระยะเวลารักษานานกว่าโรคอื่น ๆ

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีประกันโรคร้ายแรงที่นอกจากจะให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะต่าง ๆ แล้วยังคุ้มครองโรคร้ายแรงอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับ โรคไต ฯลฯ ซึ่งค่าเบี้ยประกันมักจะแพงกว่าประกันมะเร็งเพียงอย่างเดียว

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนทำประกันมะเร็ง

         ก่อนทำประกันมะเร็ง มีรายละเอียดและเงื่อนไขหลายอย่างที่เราควรศึกษาไว้เพื่อความเข้าใจตรงกัน

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างจะไม่สามารถทำประกันมะเร็งได้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซี (ไม่ว่าจะเป็นพาหะ หรือเคยเป็น) โรคเอดส์ มีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคปากมดลูก หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง โรคมะเร็ง เป็นต้น
 • หากแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทอาจปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
 • ประกันมะเร็งส่วนใหญ่มีระยะเวลารอคอย (waiting period) หลังทำประกัน เช่น หากกรมธรรม์ระบุว่ามีระยะเวลารอคอย 90 วัน นั่นหมายความว่า ถ้าเราป่วยมะเร็งภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ จะไม่สามารถเคลมได้ 
 • กรณีปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน 2 ปี
 • บางบริษัทจะพิจารณาประวัติคนในครอบครัว (พ่อ แม่ พี่น้อง) ที่ป่วยโรคมะเร็งร่วมด้วย 
 • กรณีทำประกันมะเร็งกับบริษัทประกันภัยมักไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หรือแถลงสุขภาพ เพื่อการพิจารณารับประกัน   
 • กรณีทำประกันมะเร็งกับบริษัทประกันชีวิตมักจะต้องทำประกันชีวิตร่วมด้วย และอาจจะต้องตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณา 
 • เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศและอายุผู้ทำประกัน 
 • การทำประกันมะเร็งส่วนใหญ่เป็นสัญญาปีต่อปี เบี้ยประกันจึงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามอายุผู้ทำประกัน แต่อาจมีบางแผนที่คิดเบี้ยประกันคงที่ตามเวลาที่กำหนด หรือตามอายุแรกเข้า

วิธีเลือกประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง

         เนื่องจากประกันมะเร็งมีหลายแผน หลายบริษัท แล้วเราควรเลือกอย่างไรดี ลองมาดูข้อมูลคร่าว ๆ ประกอบการพิจารณาตรงนี้

ศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียด

         พิจารณาว่าประกันแต่ละแผนให้ความคุ้มครองกรณีไหนบ้าง เช่น บางแผนมีราคาย่อมเยากว่า เพราะคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว ในขณะที่บางแผนให้ความคุ้มครองครอบคลุมกว่า เหมาะกับการใช้รักษาตัวในระยะยาว จึงให้ทั้งเงินก้อน ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ การทำเคมีบำบัด หรือเพิ่มวงเงินให้อีกส่วนหนึ่งเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งยอดฮิต และอาจมีค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายเดือนเข้ามาด้วย นั่นจึงทำให้เบี้ยประกันสูงกว่า เราจึงต้องเลือกแผนที่ตรงกับความต้องการของตัวเองและเป็นไปตามงบประมาณที่จ่ายไหว

เปรียบเทียบวงเงินคุ้มครอง

          วงเงินคุ้มครองของแต่ละแผนย่อมแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แผนประกันมะเร็งเจอ จ่าย จบ มักคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เต็มจำนวนเงิน ยกเว้นมะเร็งผิวหนังที่อาจคุ้มครองเช่นกัน แต่ให้วงเงินน้อยกว่า คือ 10-20% ของวงเงินโรคมะเร็งชนิดอื่น เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งที่พบได้ง่าย

          นอกจากนี้บางแผนอาจระบุด้วยว่า กรณีเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามจะให้เคลมได้เท่าไร กรณีเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามให้เคลมได้เท่าไร เราต้องเปรียบเทียบเรื่องนี้ด้วย

พิจารณาอายุรับประกัน และการต่ออายุกรมธรรม์

          เรื่องอายุที่รับทำประกันก็ควรพิจารณา เพราะหากเลือกแผนที่มีช่วงอายุรับประกันน้อยเกินไป เมื่อเราอายุมากขึ้นจะไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ และการไปสมัครกรมธรรม์ใหม่จากบริษัทอื่น ๆ ตอนที่อายุมากแล้ว ย่อมมีโอกาสที่บริษัทจะปฏิเสธการทำประกันได้สูงกว่า

ดูงบประมาณในกระเป๋า

          ลองตั้งงบประมาณดูก่อนว่าเราสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้เท่าไร หากมีงบไม่สูงมาก เช่น หลักร้อยหรือหลักพันต้น ๆ ก็อาจจะเลือกประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องพ่วงความคุ้มครองอื่น ๆ แต่ถ้ามีงบประมาณมากขึ้น อยากทำเผื่อไว้ สามารถเลือกประกันมะเร็งที่มีออปชั่นเสริมเพิ่มขึ้น หรือจะพ่วงประกันชีวิต ประกันสุขภาพมาด้วย ก็จะครอบคลุมมากที่สุด

พิจารณาบริษัทที่รับประกัน

          บริษัทก็สำคัญเช่นกัน เพราะจะมีผลไปถึงเรื่องการเคลมประกัน โดยควรพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของบริษัท รีวิวการเคลมประกันของผู้ที่เคยใช้บริการ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาวุ่นวายหากเราต้องเคลมประกันขึ้นมาจริง ๆ

ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ปี 2566

          ในที่นี้ขอยกตัวอย่างประกันมะเร็ง แบบเจอ จ่าย จบ ในปี 2566 ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องทำประกันชีวิตแยกอีกกรมธรรม์ มาให้เปรียบเทียบกัน

1. ประกันมะเร็ง FWD Easy E-Cancer จากเอฟดับบลิวดี

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

          เริ่มจากประกันมะเร็งจากเอฟดับบลิวดี ที่คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทำครั้งเดียวได้ความคุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี และมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีก 50,000 บาท พ่วงมาด้วย โดยไม่ต้องทำแยกเล่ม
 • อายุผู้ทำประกัน : 20-60 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มี 3 แผน

 • ความคุ้มครอง : 

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) วงเงิน 500,000 / 1,000,000 / 2,000,000 บาท

  • โรคมะเร็งผิวหนังทั่วไป วงเงิน 50,000 บาท ทุกแผน

  • โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาชนิดร้ายแรง วงเงิน 500,000 / 1,000,000 / 2,000,000 บาท

  • ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต (จากสาเหตุใดก็ได้) วงเงิน 50,000 บาท ทุกแผน

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครอง 5 ปี และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี

 • เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 875 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก) ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 เบี้ยประกัน เพศชาย 1,367 บาท/ปี, เพศหญิง 1,658 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 เบี้ยประกัน เพศชาย 2,467 บาท/ปี, เพศหญิง 3,141 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 เบี้ยประกัน เพศชาย 4,666 บาท/ปี, เพศหญิง 6,108 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

2. ประกันมะเร็ง Cancer Shield จากธนาคารออมสิน

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : ธนาคารออมสิน

          เป็นประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็งที่รับประกันโดยบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสินหรือซื้อผ่านออนไลน์ โดยให้ความคุ้มครองทั้งการตรวจพบมะเร็งครั้งแรก และการเสียชีวิตทุกกรณี แผนนี้ให้วงเงินไม่สูงมาก ทำให้เบี้ยประกันค่อนข้างถูก

 • อายุผู้ทำประกัน : 20-55 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มีแผนเดียว

 • ความคุ้มครอง : 

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) วงเงิน 200,000 บาท

  • ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต (จากสาเหตุใดก็ได้) วงเงิน 50,000 บาท

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : กรณีอายุ 30 ปี เพศชาย 705 บาท/ปี, เพศหญิง 670 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน, ทิพยประกันชีวิต

3. ประกันภัยโรคมะเร็ง จากกรุงเทพประกันภัย

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรุงเทพประกันภัย

          ฝั่งกรุงเทพประกันภัยก็มีประกันมะเร็งให้เลือกหลายแผน แต่ตัวที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สุดก็คือ แผน Premier Care ที่ให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมกับโรคมะเร็งยอดฮิต การวินิจฉัยซ้ำ การทำเคมีบำบัดหรือรังสี ค่าผ่าตัด เงินชดเชยรายวัน เงินช่วยเหลือรายเดือน และเงินชดเชยค่าพาหนะเดินทาง ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันมีราคาสูงกว่าแผนอื่น ๆ

 • อายุผู้ทำประกัน : 1-60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : สำหรับแผน Premier Care มีให้เลือก 2 แผน 

 • ความคุ้มครอง :  

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) วงเงิน 1,000,000 / 1,500,000 บาท

  • โรคมะเร็งผิวหนัง วงเงิน 200,000 / 300,000 บาท

  • เพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็งฮิตของเพศชายและเพศหญิงอีก 200,000 / 300,000 บาท

  • การตรวจวินิจฉัยซ้ำ วงเงิน 20,000 บาท ทุกแผน

  • การรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา วงเงิน 100,000 บาท ทุกแผน

  • ค่าผ่าตัดจากโรคมะเร็ง วงเงิน 200,000 / 300,000 บาท

  • ชดเชยรายได้เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง วันละ 1,000 / 1,500 บาท สูงสุด 30 วันต่อปีกรมธรรม์

  • เงินช่วยเหลือรายเดือนเนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง เดือนละ 5,000 บาท สูงสุด 3 เดือน

  • เงินชดเชยค่าพาหนะเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท สูงสุด 5 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ 

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : กรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 เบี้ยประกัน 6,140 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 เบี้ยประกัน 8,960 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงเทพประกันภัย

4. ประกันสุขภาพมิติใหม่ซุปเปอร์แพลน โรคร้ายไม่กลัว จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Chubb Thailand

          สำหรับคนที่สนใจประกันมะเร็งของ Cigna ต้องบอกว่าปัจจุบัน Cigna ได้รวมกับชับบ์สามัคคีแล้ว และมีแผนประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท พร้อมทั้งคุ้มครองกรณีเนื้องอกและซีสต์ โดยให้ทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินก้อนครั้งเดียว

 • อายุผู้ทำประกัน : 20-60 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มี 3 แผน ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 / 1,000,000 / 3,000,000 บาท

 • ความคุ้มครอง :  

  • โรคมะเร็งระยะลุกลาม 

   • รับเงินก้อนดำรงชีพครั้งเดียว 100,000 / 200,000 / 500,000 บาท

   • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 500,000 / 800,000 / 2,500,000 บาท

  • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์

   • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 150,000 / 200,000 / 300,000 บาท

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ แนะนำให้สอบถามจากทางบริษัทอีกครั้ง

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ชับบ์สามัคคีประกันภัย

5. ประกันมะเร็ง Cancer 2 Care จากเมืองไทยประกันภัย

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : เมืองไทยประกันภัย

          ประกันมะเร็งเจอ จ่าย จบ จากเมืองไทยประกันภัย ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท และในกรณีป่วยด้วย 5 โรคมะเร็งยอดฮิต จะได้รับเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ตามแผนที่เลือก ยกเว้นกรณีเป็นมะเร็งผิวหนัง จะได้วงเงินคุ้มครองสูงสุดเพียง 200,000 บาท

 • อายุผู้ทำประกัน : 14 วัน - 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มี 3 แผน

 • ความคุ้มครอง : 

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง ยกเว้นมะเร็งผิวหนังประเภทเมลาโนมา) วงเงิน 250,000 / 500,000 / 1,000,000 บาท

  • เพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด อีก 250,000 / 500,000 / 1,000,000 บาท

  • โรคมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่เมลาโนมา วงเงิน 50,000 / 100,000 / 200,000 บาท

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี

 • เบี้ยประกัน : 1,450-28,870 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก) ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 เบี้ยประกัน 1,860 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 เบี้ยประกัน 3,300 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 เบี้ยประกัน 6,040 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันภัย

6. ประกันมะเร็ง GenCancer จากเจนเนอราลี่

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : เจนเนอราลี่ไทยแลนด์

          ประกันมะเร็งจากเจนเนอราลี่ ประกันภัย ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ค่าวินิจฉัยซ้ำกรณีไม่มั่นใจว่าใช่โรคมะเร็งหรือไม่ พร้อมเงินชดเชยรายเดือนหากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองชีวิตมาให้อีก 50,000 บาท
 • อายุผู้ทำประกัน : 16-55 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 65 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มี 3 แผน 

 • ความคุ้มครอง : 

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง (คุ้มครองเฉพาะมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา) วงเงิน 500,000 / 700,000 / 1,000,000 บาท

  • เงินชดเชยรายเดือนภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง เดือนละ 10,000 บาท สูงสุด 6 เดือน  

  • ค่าวินิจฉัยซ้ำ 10,000 บาท ทุกแผน

  • เสียชีวิตจากสาเหตุใดก็ได้ รับค่าปลงศพ 50,000 บาท ทุกแผน

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 5,030 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 6,620 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 8,990 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : เจนเนอราลี่ไทยแลนด์

7. ประกันมะเร็ง Cancer Care Protect ธนาคารกสิกรไทย

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : ธนาคารกสิกรไทย

          ประกันมะเร็ง Cancer Care Protect สามารถซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย มีให้เลือก 3 แผน และเพิ่มวงเงินให้ในกรณีป่วยด้วย 5 มะเร็งยอดฮิต พร้อมเงินชดเชยรายเดือนหลังถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง สูงสุด 12 เดือน รับประกันโดยเมืองไทยประกันภัย

 • อายุผู้ทำประกัน : 14 วัน - 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มี 3 แผน วงเงิน 250,000 / 500,000 / 1,000,000 บาท

 • ความคุ้มครอง : 

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง วงเงิน 250,000 / 500,000 / 1,000,000 บาท และสำหรับแผนที่ 2 และ 3 จะได้เพิ่มทุนประกันภัย 120-160% ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

  • กรณีเลือกแผนที่ 2 หรือ 3 จะได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม วงเงินตั้งแต่ 250,000-800,000 บาท

  • เงินชดเชยรายเดือนภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง เดือนละ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน/ปีกรมธรรม์

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : 1,300-71,240 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก) ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 1,360 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 4,510 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 12,010 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย

8. ประกันมะเร็ง Cancer Fix จาก MSIG ประกันภัย

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

         แผนประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แผน Simple Fix ที่คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ กับแผน Full Fix ที่ให้ผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา พร้อมทั้งผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำมาด้วย
 • อายุผู้ทำประกัน : 1-54 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี

 • แผนความคุ้มครอง Full Fix : มี 5 แผน วงเงิน 100,000 / 200,000 / 300,000 / 400,000 / 500,000 บาท

 • ความคุ้มครอง : 

  • โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง วงเงิน 100,000 / 200,000 / 300,000 / 400,000 / 500,000 บาท

  • โรคมะเร็งผิวหนัง วงเงิน 20,000 / 40,000 / 60,000 / 80,000 / 100,000 บาท

  • ผลประโยชน์การทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา แผนที่ 1-3 ให้วงเงินสูงสุดต่อครั้ง 5,000 บาท และทั้งปีไม่เกิน 25,000 บาท ส่วนแผนที่ 4-5 ให้วงเงินสูงสุดต่อครั้ง 10,000 บาท และทั้งปีไม่เกิน 50,000 บาท

  • ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ แผนที่ 1-3 ให้วงเงิน 5,000 บาท แผนที่ 4-5 ให้วงเงิน 10,000 บาท

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : คงที่ตามอายุแรกเข้า ตั้งแต่ 800-12,785 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก) ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี  

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 800 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 1,420 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 2,040 บาท/ปี

  • แผนที่ 4 ค่าเบี้ยประกัน 2,835 บาท/ปี

  • แผนที่ 5 ค่าเบี้ยประกัน 3,455 บาท/ปี

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

9. ประกันภัยโรคมะเร็ง จากทิพยประกันภัย

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : ทิพยประกันภัย

          ทิพยประกันภัยมีแผนคุ้มครองโรคมะเร็งให้เลือกทั้งแผนรายบุคคลและแผนครอบครัว สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยอนุมัติกรมธรรม์ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • อายุผู้ทำประกัน : 1-60 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 64 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : แผนรายบุคคล มี 3 แผน 

 • ความคุ้มครอง :  

  • คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) วงเงิน 200,000 / 400,000 / 800,000 บาท

  • โรคมะเร็งผิวหนัง ได้รับความคุ้มครองเพิ่ม 40,000 / 80,000 / 160,000 บาท

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : 1,697-23,016 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก) ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 1,697 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 3,395 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 6,789 บาท/ปี 

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ทิพยประกันภัย

10. ประกันภัยโรคมะเร็ง จากธนาคารกรุงเทพ

ประกันมะเร็ง

ภาพจาก : ธนาคารกรุงเทพ

          สมัครง่าย ๆ ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แผนนี้มีจุดเด่นคือ จ่ายเบี้ยคงที่ตลอดไปตามอายุแรกเข้า (เมื่อชำระค่าเบี้ยต่อเนื่องทุกปี) และยังได้รับผลประโยชน์ในปีที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 120% และ 150% ในปีที่ 3 รับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัย
 • อายุผู้ทำประกัน : แรกเกิด - 60 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี

 • แผนความคุ้มครอง : มี 4 แผน 

 • ความคุ้มครอง :  

  • คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง วงเงิน 200,000 / 300,000 / 400,000  / 500,000 บาท

  • ปีที่ 2 ได้วงเงินความคุ้มครองเพิ่มเป็น 120% และปีที่ 3 เป็นต้นไป วงเงินความคุ้มครองเพิ่มเป็น 150%

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี  

 • เบี้ยประกัน : คงที่ตามอายุแรกเข้า ตั้งแต่ 1,100-12,710 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก) ตัวอย่างกรณีอายุ 30 ปี 

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 1,100 บาท/ปี

  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 1,640 บาท/ปี

  • แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 2,190 บาท/ปี 

  • แผนที่ 4 ค่าเบี้ยประกัน 2,740 บาท/ปี 

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงเทพ

เปรียบเทียบแผนประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง

          ทั้งนี้ ประกันโรคมะเร็งของแต่ละบริษัทมีเงื่อนไขการรับประกันไม่เหมือนกัน ควรอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกัน หรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามจากบริษัทได้โดยตรง

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ ที่ไหนดี ปี 2566 ทำง่าย ไม่พ่วงประกันชีวิต อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2566 เวลา 14:46:41 39,382 อ่าน
TOP