ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
24 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 24/07/2560 09:28
 • 1
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 1,254.00
 • 33.44
 • 0
22 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 22/07/2560 09:26
 • 1
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 50
21 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 21/07/2560 09:27
 • 1
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,245.50
 • 33.56
 • 50
20 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/07/2560 09:29
 • 1
 • 19,650.00
 • 19,750.00
 • 19,298.68
 • 20,250.00
 • 1,239.00
 • 33.65
 • -50
19 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 19/07/2560 09:28
 • 1
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,242.00
 • 33.66
 • 50
18 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 18/07/2560 15:41
 • 2
 • 19,650.00
 • 19,750.00
 • 19,298.68
 • 20,250.00
 • 1,237.50
 • 33.66
 • 50
 • 18/07/2560 09:26
 • 1
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 1,238.00
 • 33.59
 • 0
17 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 17/07/2560 09:30
 • 1
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 1,232.50
 • 33.73
 • 0
15 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 15/07/2560 09:15
 • 1
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 100
14 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 14/07/2560 09:22
 • 1
 • 19,500.00
 • 19,600.00
 • 19,147.08
 • 20,100.00
 • 1,216.50
 • 33.94
 • -100
13 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 13/07/2560 09:30
 • 1
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 1,222.50
 • 33.96
 • 50
12 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 12/07/2560 13:59
 • 3
 • 19,550.00
 • 19,650.00
 • 19,192.56
 • 20,150.00
 • 1,218.50
 • 34.03
 • -50
 • 12/07/2560 11:02
 • 2
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 1,221.00
 • 34.02
 • 50
 • 12/07/2560 09:28
 • 1
 • 19,550.00
 • 19,650.00
 • 19,192.56
 • 20,150.00
 • 1,219.50
 • 34.01
 • 0
11 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 11/07/2560 13:16
 • 3
 • 19,550.00
 • 19,650.00
 • 19,192.56
 • 20,150.00
 • 1,212.50
 • 34.15
 • 50
 • 11/07/2560 12:45
 • 2
 • 19,500.00
 • 19,600.00
 • 19,147.08
 • 20,100.00
 • 1,210.00
 • 34.15
 • -50
 • 11/07/2560 09:30
 • 1
 • 19,550.00
 • 19,650.00
 • 19,192.56
 • 20,150.00
 • 1,212.50
 • 34.13
 • 100
10 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 10/07/2560 14:14
 • 3
 • 19,450.00
 • 19,550.00
 • 19,101.60
 • 20,050.00
 • 1,206.70
 • 0.00
 • -50
 • 10/07/2560 13:19
 • 2
 • 19,500.00
 • 19,600.00
 • 19,147.08
 • 20,100.00
 • 1,207.50
 • 0.00
 • -50
 • 10/07/2560 09:29
 • 1
 • 19,550.00
 • 19,650.00
 • 19,192.56
 • 20,150.00
 • 1,212.00
 • 0.00
 • -50
8 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 08/07/2560 09:12
 • 1
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -50
7 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 07/07/2560 09:26
 • 1
 • 19,650.00
 • 19,750.00
 • 19,298.68
 • 20,250.00
 • 1,220.50
 • 34.12
 • -50
6 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 06/07/2560 09:26
 • 1
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,226.00
 • 34.08
 • 100
5 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 05/07/2560 17:07
 • 3
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 1,218.50
 • 34.07
 • -50
 • 05/07/2560 15:07
 • 2
 • 19,650.00
 • 19,750.00
 • 19,298.68
 • 20,250.00
 • 1,223.50
 • 34.02
 • -50
 • 05/07/2560 09:30
 • 1
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,228.00
 • 33.99
 • 0
4 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 04/07/2560 10:16
 • 2
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,225.00
 • 34.03
 • 50
 • 04/07/2560 09:26
 • 1
 • 19,650.00
 • 19,750.00
 • 19,298.68
 • 20,250.00
 • 1,223.00
 • 34.03
 • -200
3 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 03/07/2560 13:20
 • 2
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,237.00
 • 34.00
 • -50
 • 03/07/2560 09:22
 • 1
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,239.00
 • 33.99
 • -50
1 กรกฎาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 01/07/2560 09:12
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
...