ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
22 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 22/05/2560 14:20
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,255.50
 • 34.42
 • 50
 • 22/05/2560 09:27
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,253.50
 • 34.37
 • -50
20 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/05/2560 09:13
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 50
19 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 19/05/2560 15:47
 • 2
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,249.50
 • 34.45
 • -50
 • 19/05/2560 09:22
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,250.50
 • 34.56
 • -150
18 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 18/05/2560 16:31
 • 6
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,262.00
 • 34.50
 • 50
 • 18/05/2560 14:32
 • 5
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,257.50
 • 34.51
 • 50
 • 18/05/2560 14:10
 • 4
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,255.50
 • 34.51
 • -50
 • 18/05/2560 12:15
 • 3
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,259.00
 • 34.50
 • -50
 • 18/05/2560 10:11
 • 2
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,261.50
 • 34.50
 • 50
 • 18/05/2560 09:26
 • 1
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,259.50
 • 34.50
 • 200
17 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 17/05/2560 15:36
 • 2
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,244.00
 • 34.54
 • 50
 • 17/05/2560 09:24
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,242.50
 • 34.51
 • 100
16 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 16/05/2560 09:30
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,235.50
 • 34.51
 • 0
15 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 15/05/2560 09:28
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,230.50
 • 34.65
 • 0
13 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 13/05/2560 09:03
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -50
12 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 12/05/2560 16:11
 • 2
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,229.50
 • 34.75
 • 50
 • 12/05/2560 09:22
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,227.00
 • 34.73
 • 50
11 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 11/05/2560 09:27
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,221.50
 • 34.82
 • 0
10 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 10/05/2560 15:45
 • 3
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,223.00
 • 0.00
 • -50
 • 10/05/2560 15:14
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,225.50
 • 0.00
 • 50
 • 10/05/2560 09:26
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,222.50
 • 0.00
 • -50
9 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 09/05/2560 09:26
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,228.50
 • 34.70
 • -50
8 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 08/05/2560 16:51
 • 3
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,232.50
 • 34.69
 • 50
 • 08/05/2560 14:00
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,230.50
 • 34.62
 • -50
 • 08/05/2560 09:26
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,232.00
 • 34.69
 • 0
6 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 06/05/2560 09:12
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -50
5 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 05/05/2560 16:33
 • 5
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,235.50
 • 34.71
 • 50
 • 05/05/2560 11:40
 • 4
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,234.50
 • 34.63
 • 50
 • 05/05/2560 11:09
 • 3
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,230.00
 • 34.63
 • 50
 • 05/05/2560 10:30
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,227.50
 • 34.63
 • -50
 • 05/05/2560 09:24
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,229.00
 • 34.64
 • -100
4 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
 • 04/05/2560 14:57
 • 7
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,236.50
 • 34.64
 • 50
 • 04/05/2560 14:25
 • 6
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,234.50
 • 34.63
 • -50
 • 04/05/2560 13:56
 • 5
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,236.00
 • 34.64
 • 50
 • 04/05/2560 13:41
 • 4
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,234.00
 • 34.64
 • -50
 • 04/05/2560 12:54
 • 3
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,237.50
 • 34.60
 • -50
 • 04/05/2560 10:13
 • 2
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,240.50
 • 34.59
 • -50
 • 04/05/2560 09:29
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,242.00
 • 34.62
 • -100
3 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 03/05/2560 14:39
 • 2
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,254.50
 • 34.48
 • -50
 • 03/05/2560 09:28
 • 1
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,257.00
 • 34.47
 • 0
2 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 02/05/2560 14:51
 • 2
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,254.50
 • 34.55
 • -50
 • 02/05/2560 09:27
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,257.50
 • 34.56
 • -150
1 พฤษภาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 01/05/2560 09:21
 • 1
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,264.50
 • 0.00
 • -50
...