ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
29 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
28 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
27 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
26 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
25 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
24 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
22 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
21 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
20 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
19 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
18 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
17 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
15 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
14 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
13 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
12 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
11 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
10 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
8 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
7 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
6 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
5 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
4 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
3 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
1 มกราคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง