ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
19 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 19/08/2560 09:13
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -100
18 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
 • 18/08/2560 16:13
 • 3
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,296.00
 • 33.21
 • 50
 • 18/08/2560 14:05
 • 2
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,292.00
 • 33.22
 • 50
 • 18/08/2560 09:29
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,288.00
 • 33.24
 • 0
17 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 17/08/2560 09:30
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,288.00
 • 33.25
 • 200
16 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 16/08/2560 14:11
 • 2
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,270.00
 • 33.33
 • -50
 • 16/08/2560 09:26
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,274.00
 • 33.31
 • 0
15 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 15/08/2560 09:29
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,276.00
 • 33.27
 • -100
14 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 14/08/2560 15:26
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,283.50
 • 0.00
 • -50
 • 14/08/2560 09:23
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,288.00
 • 0.00
 • 0
12 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 12/08/2560 09:20
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
11 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 11/08/2560 15:36
 • 4
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,288.50
 • 33.23
 • 50
 • 11/08/2560 13:12
 • 3
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,284.50
 • 33.25
 • -50
 • 11/08/2560 10:15
 • 2
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,287.00
 • 33.26
 • 50
 • 11/08/2560 09:25
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,285.00
 • 33.27
 • 100
10 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 10/08/2560 10:00
 • 2
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,277.00
 • 33.26
 • 50
 • 10/08/2560 09:32
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,276.00
 • 33.25
 • 100
9 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 09/08/2560 09:27
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,265.00
 • 33.29
 • 50
8 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 08/08/2560 09:25
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,261.00
 • 33.28
 • 50
7 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 07/08/2560 12:19
 • 2
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 1,258.00
 • 33.29
 • -50
 • 07/08/2560 09:30
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,259.00
 • 33.31
 • 0
5 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 05/08/2560 09:20
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -100
4 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 04/08/2560 09:35
 • 1
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,268.50
 • 33.29
 • 100
3 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 03/08/2560 14:30
 • 2
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,261.50
 • 33.30
 • -50
 • 03/08/2560 09:26
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,264.50
 • 33.32
 • -50
2 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 02/08/2560 09:27
 • 1
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,266.00
 • 33.34
 • 0
1 สิงหาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 01/08/2560 16:08
 • 2
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,268.00
 • 33.30
 • -50
 • 01/08/2560 09:30
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,271.00
 • 33.29
 • 50
...