ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
28 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 28/04/2560 09:28
 • 1
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,265.50
 • 34.64
 • 50
27 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 27/04/2560 09:29
 • 1
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,267.00
 • 34.49
 • 50
26 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 26/04/2560 09:28
 • 1
 • 20,550.00
 • 20,650.00
 • 20,177.96
 • 21,150.00
 • 1,265.00
 • 34.46
 • -50
25 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 25/04/2560 14:52
 • 2
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,270.70
 • 34.41
 • -50
 • 25/04/2560 09:23
 • 1
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,274.50
 • 34.42
 • 0
24 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 24/04/2560 12:58
 • 2
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,273.00
 • 34.42
 • -50
 • 24/04/2560 09:30
 • 1
 • 20,700.00
 • 20,800.00
 • 20,329.56
 • 21,300.00
 • 1,275.00
 • 34.42
 • -100
22 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 22/04/2560 09:00
 • 1
 • 20,800.00
 • 20,900.00
 • 20,420.52
 • 21,400.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 50
21 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 21/04/2560 09:30
 • 1
 • 20,750.00
 • 20,850.00
 • 20,375.04
 • 21,350.00
 • 1,280.50
 • 34.43
 • 0
20 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/04/2560 09:25
 • 1
 • 20,750.00
 • 20,850.00
 • 20,375.04
 • 21,350.00
 • 1,279.50
 • 34.42
 • -50
19 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 19/04/2560 09:26
 • 1
 • 20,800.00
 • 20,900.00
 • 20,420.52
 • 21,400.00
 • 1,287.00
 • 34.33
 • -50
18 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 18/04/2560 17:00
 • 2
 • 20,850.00
 • 20,950.00
 • 20,481.16
 • 21,450.00
 • 1,287.00
 • 34.39
 • 50
 • 18/04/2560 09:29
 • 1
 • 20,800.00
 • 20,900.00
 • 20,420.52
 • 21,400.00
 • 1,284.50
 • 34.38
 • 0
17 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 17/04/2560 13:19
 • 2
 • 20,800.00
 • 20,900.00
 • 20,420.52
 • 21,400.00
 • 1,287.50
 • 34.29
 • -50
 • 17/04/2560 09:29
 • 1
 • 20,850.00
 • 20,950.00
 • 20,481.16
 • 21,450.00
 • 1,291.50
 • 34.30
 • 150
12 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 12/04/2560 12:58
 • 2
 • 20,700.00
 • 20,800.00
 • 20,329.56
 • 21,300.00
 • 1,274.00
 • 34.53
 • -50
 • 12/04/2560 09:29
 • 1
 • 20,750.00
 • 20,850.00
 • 20,375.04
 • 21,350.00
 • 1,277.50
 • 34.52
 • 250
11 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 11/04/2560 09:32
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,255.50
 • 34.63
 • 0
10 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 10/04/2560 09:29
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,253.00
 • 34.69
 • 0
8 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 08/04/2560 09:03
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -100
7 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 07/04/2560 11:06
 • 3
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,262.50
 • 34.63
 • -50
 • 07/04/2560 10:04
 • 2
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,263.50
 • 34.67
 • -50
 • 07/04/2560 09:30
 • 1
 • 20,700.00
 • 20,800.00
 • 20,329.56
 • 21,300.00
 • 1,266.50
 • 34.68
 • 250
5 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 05/04/2560 11:18
 • 2
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,256.00
 • 34.55
 • 50
 • 05/04/2560 09:22
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,255.00
 • 34.52
 • -50
4 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
 • 04/04/2560 15:16
 • 3
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,260.00
 • 34.46
 • 50
 • 04/04/2560 13:50
 • 2
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,258.00
 • 34.45
 • 50
 • 04/04/2560 09:37
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,255.50
 • 34.42
 • 150
3 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 03/04/2560 09:28
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,248.50
 • 34.33
 • -50
1 เมษายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 01/04/2560 09:03
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 50
...