ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
25 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
24 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
23 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
22 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
21 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
20 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
18 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
17 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
16 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
15 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
14 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
13 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
11 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
9 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
8 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
7 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
6 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
4 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
2 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
1 กันยายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง