ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
6 ธันวาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
5 ธันวาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 ธันวาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
2 ธันวาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
1 ธันวาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง