ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
19 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -300 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
18 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
17 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
16 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
15 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
14 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
12 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
11 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
10 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
9 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
8 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
7 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
5 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
4 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
3 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
2 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
1 มิถุนายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง