ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
21 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
20 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
19 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
18 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
17 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
16 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
14 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
13 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
12 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
11 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
10 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
9 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
7 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
6 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
5 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
4 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
3 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 4 ครั้ง
2 พฤษภาคม 2565 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 4 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง