ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
14 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
13 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
12 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
10 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
9 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
8 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
7 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
6 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
5 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
3 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
2 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
1 เมษายน 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง