ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
29 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
28 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
27 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
26 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
24 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
23 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
22 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
21 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
20 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
19 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
16 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
15 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
14 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
13 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
9 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
8 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง
7 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
6 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
5 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
3 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
2 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
1 กรกฎาคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง