ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
7 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
6 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
5 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 400 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 7 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
4 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
1 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง