ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
21 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 21/10/2560 09:07
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
20 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 20/10/2560 14:27
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,281.50
 • 33.18
 • -50
 • 20/10/2560 09:28
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,285.50
 • 33.17
 • 50
19 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 19/10/2560 14:32
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,282.50
 • 33.14
 • 50
 • 19/10/2560 09:25
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,278.50
 • 33.18
 • -50
18 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 18/10/2560 13:52
 • 3
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,283.50
 • 33.13
 • -50
 • 18/10/2560 10:11
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,287.50
 • 33.11
 • -50
 • 18/10/2560 09:32
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,289.00
 • 33.12
 • 0
17 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 17/10/2560 13:34
 • 2
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,289.50
 • 33.15
 • -50
 • 17/10/2560 09:30
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,293.50
 • 33.11
 • -150
16 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 16/10/2560 13:50
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,305.00
 • 33.11
 • 50
 • 16/10/2560 09:23
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,302.00
 • 33.09
 • 0
14 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 14/10/2560 09:20
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 100
13 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 13/10/2560 09:30
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,297.00
 • 0.00
 • -50
12 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 12/10/2560 14:43
 • 2
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,297.50
 • 33.14
 • 50
 • 12/10/2560 09:26
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,293.00
 • 33.17
 • 0
11 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 11/10/2560 09:25
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,288.50
 • 33.24
 • -50
10 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 10/10/2560 09:32
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,286.50
 • 33.37
 • 50
9 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 09/10/2560 09:31
 • 2
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,283.50
 • 33.41
 • 50
 • 09/10/2560 09:17
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,282.00
 • 33.41
 • 50
7 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 07/10/2560 09:04
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 100
6 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 06/10/2560 11:13
 • 2
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,268.00
 • 33.44
 • -50
 • 06/10/2560 09:25
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,270.00
 • 33.44
 • -50
5 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 05/10/2560 15:26
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,277.00
 • 33.38
 • 50
 • 05/10/2560 09:25
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,274.50
 • 33.39
 • -50
4 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 04/10/2560 12:14
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,277.00
 • 33.39
 • 50
 • 04/10/2560 09:14
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,276.50
 • 33.35
 • 0
3 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 03/10/2560 14:15
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,271.00
 • 33.47
 • -50
 • 03/10/2560 09:24
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,270.50
 • 33.55
 • 0
2 ตุลาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 02/10/2560 09:26
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,276.00
 • 33.39
 • -50
...