ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
25 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 25/03/2560 09:26
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
24 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 24/03/2560 15:15
 • 2
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,242.50
 • 34.69
 • -50
 • 24/03/2560 09:22
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,244.20
 • 34.72
 • 0
23 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 23/03/2560 16:29
 • 3
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,246.00
 • 34.67
 • -50
 • 23/03/2560 16:01
 • 2
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,248.50
 • 34.67
 • 50
 • 23/03/2560 09:26
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,246.00
 • 34.64
 • -50
22 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 22/03/2560 13:40
 • 3
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,248.50
 • 34.66
 • 50
 • 22/03/2560 11:26
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,245.00
 • 34.70
 • -50
 • 22/03/2560 09:27
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,246.00
 • 34.76
 • 250
21 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 21/03/2560 09:28
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,229.50
 • 34.75
 • -50
20 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/03/2560 09:27
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,234.00
 • 34.72
 • 0
18 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 18/03/2560 09:24
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
17 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 17/03/2560 15:51
 • 2
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,227.00
 • 34.95
 • -50
 • 17/03/2560 09:28
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,228.00
 • 34.99
 • 0
16 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 16/03/2560 09:28
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,225.50
 • 35.10
 • 250
15 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 15/03/2560 14:31
 • 3
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,203.00
 • 35.28
 • -50
 • 15/03/2560 13:22
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,205.00
 • 35.28
 • 50
 • 15/03/2560 09:29
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,201.50
 • 35.30
 • -50
14 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 14/03/2560 09:28
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,205.00
 • 35.31
 • -100
13 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
 • 13/03/2560 13:51
 • 3
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,211.00
 • 35.30
 • 50
 • 13/03/2560 12:22
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,208.00
 • 35.33
 • 50
 • 13/03/2560 09:29
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,205.00
 • 35.33
 • -50
11 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 11/03/2560 09:20
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 100
10 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 10/03/2560 09:29
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,200.00
 • 35.38
 • -100
9 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 09/03/2560 11:13
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,205.00
 • 35.37
 • -50
 • 09/03/2560 09:25
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,208.50
 • 35.34
 • -50
8 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 08/03/2560 09:29
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,218.00
 • 35.18
 • -100
7 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 07/03/2560 09:26
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,226.50
 • 35.09
 • -50
6 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 06/03/2560 13:56
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,232.50
 • 35.05
 • -50
 • 06/03/2560 09:21
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,235.00
 • 35.04
 • -50
4 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 04/03/2560 09:06
 • 1
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 150
3 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 03/03/2560 15:06
 • 3
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,227.00
 • 35.09
 • -50
 • 03/03/2560 14:41
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,230.00
 • 35.08
 • -50
 • 03/03/2560 09:23
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,233.00
 • 35.08
 • -150
2 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 02/03/2560 09:28
 • 1
 • 20,550.00
 • 20,650.00
 • 20,177.96
 • 21,150.00
 • 1,246.50
 • 35.00
 • 0
1 มีนาคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 01/03/2560 10:12
 • 2
 • 20,550.00
 • 20,650.00
 • 20,177.96
 • 21,150.00
 • 1,245.50
 • 35.00
 • -50
 • 01/03/2560 09:30
 • 1
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,247.50
 • 34.99
 • 0
...