ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
26 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 26/06/2560 09:27
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,256.00
 • 33.95
 • -50
24 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 24/06/2560 09:19
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
23 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 23/06/2560 15:17
 • 2
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,257.50
 • 33.96
 • 50
 • 23/06/2560 09:28
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,252.50
 • 34.01
 • 0
22 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 22/06/2560 09:26
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,254.00
 • 33.99
 • 50
21 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 21/06/2560 11:51
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,247.00
 • 34.06
 • 50
 • 21/06/2560 09:27
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,246.50
 • 34.04
 • 0
20 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/06/2560 09:27
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,246.50
 • 34.00
 • -50
19 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 19/06/2560 14:16
 • 3
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,251.50
 • 33.97
 • -50
 • 19/06/2560 10:02
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,254.00
 • 33.97
 • 50
 • 19/06/2560 09:31
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,253.50
 • 33.95
 • -100
17 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 17/06/2560 09:14
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
16 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 16/06/2560 12:58
 • 2
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,254.00
 • 34.02
 • 50
 • 16/06/2560 09:29
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,253.50
 • 33.99
 • -100
15 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 15/06/2560 12:50
 • 2
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,263.50
 • 33.91
 • -50
 • 15/06/2560 09:28
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,265.50
 • 33.89
 • -50
14 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 14/06/2560 09:25
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,270.00
 • 33.92
 • 50
13 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 13/06/2560 15:20
 • 3
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,263.50
 • 34.00
 • -50
 • 13/06/2560 10:05
 • 2
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,266.50
 • 34.00
 • -50
 • 13/06/2560 09:29
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,267.50
 • 34.02
 • -50
12 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 12/06/2560 09:28
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,268.00
 • 34.09
 • 0
10 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 10/06/2560 09:19
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -50
9 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 09/06/2560 14:02
 • 2
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,273.00
 • 34.09
 • -50
 • 09/06/2560 09:28
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,275.00
 • 34.07
 • -150
8 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 08/06/2560 09:29
 • 1
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,286.50
 • 34.06
 • -50
7 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 07/06/2560 09:28
 • 1
 • 20,700.00
 • 20,800.00
 • 20,329.56
 • 21,300.00
 • 1,293.00
 • 33.99
 • 100
6 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 06/06/2560 13:22
 • 2
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,288.50
 • 33.96
 • 50
 • 06/06/2560 09:26
 • 1
 • 20,550.00
 • 20,650.00
 • 20,177.96
 • 21,150.00
 • 1,284.50
 • 33.98
 • 0
5 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 05/06/2560 10:48
 • 2
 • 20,550.00
 • 20,650.00
 • 20,177.96
 • 21,150.00
 • 1,281.50
 • 34.05
 • 50
 • 05/06/2560 09:24
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,279.50
 • 34.03
 • 0
3 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 03/06/2560 09:22
 • 1
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 150
2 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 02/06/2560 09:25
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,263.00
 • 34.22
 • -50
1 มิถุนายน 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 01/06/2560 14:12
 • 3
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,267.00
 • 34.18
 • 50
 • 01/06/2560 12:35
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,267.50
 • 34.09
 • -50
 • 01/06/2560 09:25
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,270.50
 • 34.10
 • 100
...