ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
13 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
12 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
11 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
10 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
8 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองลง -300 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
7 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 9 ครั้ง
6 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
5 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
4 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 7 ครั้ง
3 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
1 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง