ราคาทองวันนี้

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
30 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
29 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
28 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
27 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
25 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
24 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
23 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
22 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
21 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
20 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
18 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 500 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
17 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
16 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
15 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
14 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
13 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
11 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
10 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
9 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
8 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
7 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
6 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
4 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
2 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
1 มีนาคม 2566 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง