x close

รวมข้อมูลพักชำระหนี้ธนาคาร ช่วงโควิด 19 ใครตกงาน ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถไม่ไหว เช็กเลย

          สรุปมาตรการช่วยประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกหนี้กับแบงก์ต่าง ๆ ใครมีหนี้สิน แล้วกำลังลำบากเพราะ COVID-19 อยากยืดเวลาชำระเงินกู้บ้าน รถ บัตรเครดิต สามารถยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้แล้วตอนนี้ 
พักชำระหนี้

          การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด 19 จนจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ภาครัฐต้องประกาศให้ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ร้านค้าต่าง ๆ หยุดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือน และลูกจ้างอีกหลายชีวิตต้องหยุดงานกะทันหัน หรืออาจถูกเลิกจ้างไปโดยปริยาย ขณะเดียวกัน การที่คนจำนวนมากงดออกจากบ้านในช่วงเวลานี้ ก็ยังทำให้พ่อค้า-แม่ค้ามีรายได้ลดลง ซึ่งถ้าหากใครมีภาระหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ คงต้องลำบากไม่ใช่น้อย ในสถานการณ์เช่นนี้

          เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือใครก็ตามที่มีหนี้สิน ให้สามารถพักชำระหนี้ได้ชั่วคราว เพื่อจะได้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมากขึ้น มาดูกันว่า หากเราเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถ หรือตกงาน หยุดงาน ขาดรายได้ในช่วงนี้ ถ้าต้องการสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแบงก์ต่าง ๆ จะต้องทำอย่างไรบ้าง (อัปเดตล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2563)

พักชำระหนี้

ภาพจาก BOYDTRIPHOTO/Shutterstock

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและทุกรายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารแต่อย่างใด
   
 • กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

 • สามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ 

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?   

 • อาชีพใดก็ได้ที่มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้ง COVID-19
 • พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ติดต่อ Call Center หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือสาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้
 • เตรียมหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน ประกอบการยื่นคำร้อง
 • เขียนใบคำร้องว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 • เซ็นยินยอมใบอนุญาตให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร 
 • กำหนดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทสินเชื่อ
   

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง
 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1333 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย
กสิกรไทย

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้ และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

บัตรเครดิตกสิกรไทย

       ธนาคารกสิกรไทยปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10%  เป็นดังนี้

 • ปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5%
 • ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
 • ปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10%

  โดยธนาคารจะปรับลดให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร

บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน Xpress Cash

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงธันวาคม 2563 ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือ
 • ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน
 • ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อรถ KLeasing

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เป็นลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทยอยู่ก่อนแล้ว
 • ต้องประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น
       - ไกด์ ธุรกิจทัวร์/นำเที่ยว
       - โรงแรม
       - ร้านอาหาร
       - ธุรกิจจองตั๋วที่พัก ตั๋วโดยสาร
       - การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช่น ธุรกิจรถเช่า
       - ร้านขายของที่ระลึก อัญมณีและเครื่องประดับ
       - สปา นวดแผนไทย
       - แอร์โฮสเตส สจวร์ด 

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 และ K-BIZ Contact Center 02-8888822 เพื่อบันทึกเรื่องแล้วส่งให้ทางธนาคารพิจารณา
 • เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ
 • มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง
 • การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
 • เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง
 • สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระ (NPL) สามารถติดต่อธนาคารเพิ่มเติม

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-888-8888 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย หรือ เฟซบุ๊ก KBank Live
 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)

 • เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะปรับลดให้ทุกคนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี) โดยตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการ จะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ จะต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัด ๆ ไปที่ผ่อนชำระ

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด สูงสุด 6 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี) โดยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ จะต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

สินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ จะต้องชำระยอดเงินทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือชําระยอดขั้นตํ่าที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

สินเชื่อบุคคล Speedy loan

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการ จะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ จะต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัด ๆ ไปที่ผ่อนชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับ SCB ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน SME รถยนต์ บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ไม่จำกัดอาชีพ
 • ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อ Call Center 02-777-7777 หรือยื่นคำขอที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรือ inbox facebook SCB Thailand 
 • แจ้งข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อที่มีอยู่ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อสอบถามและส่งเรื่องพิจารณาคุณสมบัติต่อไป
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
 • หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะมี SMS แจ้งผลให้ทราบ
 • ติดต่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้ง แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ธนาคารอาจขยายเวลามาตรการเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการทบทวนเป็นระยะ หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจพิจารณาขยายระยะเวลาความช่วยเหลือออกไป
 • ถ้าไม่ตกงาน แต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอพิจารณาเข้าโครงการได้ ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับและปัจจัยแวดล้อมที่ลูกค้าอาจต้องแสดงให้ธนาคารทราบ
   

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-777-7777  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เฟซบุ๊ก scb.thailand

ธนาคารกรุงไทย
กรุงไทย

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด

 • ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • กรณี ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน

 • ลูกค้าทุกรายที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง ให้พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
 • กรณีจะเข้าร่วมโครงการของลูกค้าที่มีรายได้ลดลง ต้องแสดงเอกสารรายได้และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา
 • กรณีอื่น ๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • กรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมในเว็บไซต์ krungthai.com/covid19
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว / ผลกระทบที่ได้รับ / เอกสารยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อ) / หนังสือคำร้องในการขอเข้าร่วมมาตรการ
 • ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563
 • ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 


  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง 

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-111-1111  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือ เฟซบุ๊ก Krungthai Care
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้
 • มาตรการต่าง ๆ ธนาคารจะเป็นคนเลือกให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อน 1 มกราคม 2563

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ krungsri.com
 • ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน และเอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ เช่น เอกสารที่แสดงว่ารายได้ลดลง ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ประกอบการพิจารณา
 • ยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • รถจักรยานยนต์
  • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
  • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด
    
 • รถยนต์
  • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
  • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้
 • มาตรการต่าง ๆ ธนาคารจะเป็นคนเลือกให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
        สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่แฟนเพจกรุงศรี ออโต้ หรือ โทร. 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

          อาทิ บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า

มาตรการที่ 1 
          ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนง

 • สินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564
มาตรการที่ 2
          พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ  เป็นรายกรณี ให้แก่
 • กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม
 • สามารถลงทะเบียนกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1572  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ เฟซบุ๊ก Krungsri Simple
ธนาคารยูโอบี
uob

บัตรเครดิตยูโอบี และ บัญชียูโอบีแคชพลัส

 • ปรับลดอัตราผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร โดย
   
 • บัตรเครดิตยูโอบี 
  - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564
  - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565
  - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566

        ยูโอบีแคชพลัส
        - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565
        - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566

มาตรการอื่น ๆ (ต้องแจ้งความจำนงต่อธนาคาร)

บัตรเครดิตยูโอบี และ บัญชียูโอบีแคชพลัส

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้ค้างก่อนหน้า เป็นยอดผ่อนรายเดือน สูงสุดถึง 48 รอบบัญชี (2 ปี)
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคลไอแคช

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี

สินเชื่อบ้าน

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 รอบบัญชี

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
 • ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (ถ้ามี)

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงก์นี้
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ โดยเฉพาะข้อที่ให้อธิบายว่า ท่านได้รับผลกระทบอย่างไร ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องกรอกให้ละเอียด
 • ระบุหมายเลขบัญชีให้ครบ ทั้งบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือหนี้บ้าน
 • ระบุความประสงค์ที่จะเลือกรับมาตรการ โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
 • แนบแบบฟอร์ม, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาเอกสารอื่นๆ ส่งไปที่ covid19fap@uob.co.th โดยระบุในหัวอีเมล์ว่า ด้วยคำว่า COVID ตามด้วยชื่อ นามสกุล เช่น COVID สมชาย รักษ์โลก
 • เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน จะมีการแจ้งผล SMS ใน 7 วัน
 • ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-285-1555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี หรือ เฟซบุ๊ก UOB
ธนาคารทิสโก้
ทิสโก้

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ให้เลือกตามความประสงค์ลูกค้า ระหว่าง...

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ
 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) สำหรับรถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ ลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารทิสโก้ 
 • เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
 • มีอาชีพทั่วไป แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น ฯลฯ

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการพิจาณา
          สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขอให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน นำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 2 ชุด ดังนี้ 

          กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

          กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ หรือ เฟซบุ๊ก TISCO
ธนาคารธนชาต
ธนชาต

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน
ใครสมัครได้บ้าง ?
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
 • กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม
 • การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน
 • กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
 • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

  หากสมัครสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงิน หรือรถแลกเงิน Top Up วันนี้
 • ชำระงวดแรกได้ไม่เกิน 60 วันจากวันทำสัญญา เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
   
ขั้นตอนสมัครร่วมมาตรการ
 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ที่นี่
 2. เตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (ทุกรายถ้ามี) เอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, statement ย้อนหลัง 3 เดือน และภาพถ่ายรถยนต์ 4 ภาพ (ภาพด้านหน้ารถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านหลังรถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านข้าง ซ้ายของตัวรถ และภาพด้านข้าง ขวาของตัวรถ)
 3. รอรับ SMS ยืนยันคำขอ เพื่อติดต่อกลับธนาคารตามเบอร์ติดต่อในข้อความ SMS เพื่อนัดหมายลงนามสัญญา
 4. นัดหมายผู้ค้ำและเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลงนามสัญญา
 5. สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563
 6. ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

สินเชื่อบ้านธนชาต

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ครอบคลุมสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านมือสอง (Resell House), สินเชื่อปลูกบ้าน (Self Built), สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home), สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)

สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, บริษัทลดวันทำงาน ลดเงินเดือน หรือยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อสอบถามที่ธนาคารธนชาต สาขาใดก็ได้ หรือโทร. 1770
 • ยื่นเอกสารประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือบัตรประจำตัวไกด์ หรือหนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา หรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ 
 • ระยะเวลาโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2564  

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1770  หรือ เว็บไซต์ธนาคารธนชาต หรือ เฟซบุ๊ก Thanachart Bank
   
ธนาคารทหารไทย
ทหารไทย

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5%
 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3%
 • ปรับลดอัตโนมัติให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบ้านที่ร่วมโครงการ ได้แก่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนด ให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทร. ติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
 • สำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะคำนวณตามปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ โดยรอบบัญชีที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย
 • กรณีมียอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD, โปรแกรมผ่อนชำระ (IPP) และบริการ TMB เงินสดผ่อนชิล ๆ ลูกค้าต้องดำเนินการชำระยอดผ่อนชำระของ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า ในรอบบัญชีที่ 4

บัตรกดเงินสด

 • ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, บริษัทลดวันทำงาน ลดเงินเดือน หรือยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • โทร. 1558 
 • แจ้งสินเชื่อที่มีกับทางธนาคาร แล้วเจ้าหน้าที่ Call Center จะโอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • เตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน บัตรประจำตัวไกด์ หรือหนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการรักษา หรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ
 • ยื่นคำร้องที่ธนาคารสาขาที่อยู่ใกล้เคียง
 • ระยะเวลาโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2564 

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1558 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย หรือ เฟซบุ๊ก TMB
   
ธนาคารเกียรตินาคิน
เกียรตินาคิน

สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน 
 • ลดดอกเบี้ย 
 • พิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายกรณี  

ใครสมัครได้บ้าง ?  

          เฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ธุรกิจส่วนตัว หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อ Call Center 02-165-5555 (ฟังระบบสักครู่จนประกาศเมนู) กด 5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 4 (ฝ่ายค่างวดสินเชื่อทุกประเภท)
 • แจ้งสินเชื่อที่มี แล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทร. กลับ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 • ถ้าเข้าเกณฑ์ร่วมมาตรการได้ เจ้าหน้าที่จะให้เตรียมเอกสาร นัดวันเวลาเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

          นอกจากนี้สามารถกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ kiatnakin.co.th โดยธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 15-30 วันทำการ ซึ่งจะได้รับข้อความผ่านทาง SMS

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-165-5555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ เฟซบุ๊ก Kiatnakin Bank
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ไอซีบีซี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท
  • สามารถเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน
    
 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท
  • พักชำระหนี้ 3 - 6 เดือน หรือ
  • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?
          ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี และเฉพาะลูกค้าในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มขนส่ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ภัตตาคาร และร้านอาหาร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 8100
 • ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.icbcthaileasing.com 
 • หรือกรอกแบบฟอร์ม ด้วยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ พร้อมแนบเอกสาร ส่งมาที่บริษัททาง fax 0 2876 7211 หรือทางไปรษณีย์ โดยระบุถึงผู้รับคือ ฝ่ายเก็บเงิน 
เอกสารที่ใช้
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
 • เอกสารการเคลื่อนไหวทางบัญชี ย้อนหลัง 4 เดือน
 • หลักฐานการยกเลิกสินค้า/บริการจากคู่ค้า ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ หรือ หนังสือแจ้งลดเงินเดือน / เลิกจ้าง
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ

สินเชื่อบ้าน

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 • การผ่อนปรนพิจารณาเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • โทร Call Center หรือติดต่อกับธนาคาร สาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้โดยตรง

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เป็น 5% อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครร่วมมาตรการ  

 • โทร. Call Center 02-629-5588
 • Call Center จะส่งแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลทาง E-mail
 • แนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ เช่น ใบแจ้งหยุดงาน ส่งกลับไปทาง E-mail
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-629-5588  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) หรือ เฟซบุ๊ก ICBC Thai Commercial Bank
 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
lhbank

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบ้าน (ไม่เป็น NPL และมีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)

 • การพักชำระเงินต้น 3 เดือน

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • มีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ลดลง ไม่ได้รับเงินเดือน ถูกพักงาน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • เขียนใบคำร้องกับสาขาที่ขอสินเชื่อ
 • แจ้งผลกระทบที่ได้รับ เช่น โดนพักงาน ไม่ได้รับเงินเดือน

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-359-0000  หรือ 1327 หรือ เว็บไซต์ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ หรือ เฟซบุ๊ก LH Bank
   
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ไทยเครดิต

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ขยายเวลาชำระผ่อนชำระหนี้ นานสูงสุด 24 เดือน (โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้)
 • ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดิน เหลือ 0.01% 

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • ลูกค้าสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตทุกผลิตภัณฑ์ อาชีพใดก็ได้
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19)
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อ และยังดำเนินธุรกิจ หรือทำงานอยู่

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

          ทำได้ 3 วิธี คือ

          1. โทร. 02-203-6500 โครงการความช่วยเหลือ 
              กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื่อส่วนบุคคล
              กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์

          2. ติดต่อ Call Center โทร. 02-697-5454
          3. ติดต่อสาขา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 

 • เตรียมหลักฐาน คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เครดิตบูโร สลิปเงินเดือน ติดต่อกับทางธนาคารสาขาใดก็ได้
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

  * รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สงวนสิทธิ์การพิจารณามาตรการความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-697-5300 หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือ เฟซบุ๊ก Thai Credit Retail Bank
   
ธนาคารออมสิน
ออมสิน

พักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

 • ตั้งแต่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563
 • ได้สิทธิ์ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน
ใครได้สิทธิ์บ้าง ?
 • ลูกค้าทุกคนที่กู้เงินกับออมสิน ที่มีสถานะชำระเป็นปกติจนถึงคนที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากู้บ้าน, ลูกหนี้ ช.พ.ค.
 • คนที่กู้บ้าน ต้องมีเงินต้นลงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ลูกหนี้ SMEs ต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาใด ๆ ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใด ๆ  ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ โดยลองตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน mymo ส่วนที่เป็นยอดที่ต้องชำระ จะขึ้น 0.00 บาททันที
 • เข้าแอปพลิเคชัน Mymo ในมือถือ >> กดที่ บัญชีของฉัน >> กดที่ เมนูสินเชื่อ  หากยอดชำระเป็น 0 แปลว่าได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้
 • เมื่อครบกำหนดการพักชำระหนี้แล้ว สามารถเริ่มชำระเงินเหมือนเดิมได้ทันที ซึ่งจะเป็นงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ อ้างอิงตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ แต่หากหมดช่วงพักชำระหนี้ แล้วลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศออกไปก่อนหน้าได้เลย
          อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการพักหนี้ของธนาคารออมสินได้ที่นี่เลย

ออมสิน ใจดีให้ พักชำระหนี้ กับลูกหนี้ทุกราย ดูรายละเอียด ใครได้สิทธิ์บ้าง ที่นี่

บัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด (ลูกค้าที่ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน)

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5% ในปี 2563-2564 ส่วนในปี 2565 สามารถจ่ายขั้นต่ำได้ที่ 8% ของเงินที่เรียกเก็บ และในปี 2566 จะกลับมาจ่ายขั้นต่ำได้ที่ 10% เช่นเดิม

โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต

 • รวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน 
 • ลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน 
 • อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี 
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท 
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)
กรณีเป็นลูกค้าที่ค้างชำระ 
 • เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 
 • ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% 
 • ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  - 30 มิถุนายน 2563)
          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

        ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1115 หรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ เฟซบุ๊ก GSB Society
 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
cimb

สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู, สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์, สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์ และสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

      เลือกระหว่าง

 • พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) หรือ
 • พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดการผ่อนชำระ

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563-31 ธันวาคม 2565) สำหรับลูกค้าทุกรายโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน) 
 • และสามารถขอเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน

สินเชื่อบุคคคลเพอร์ซันนัลแคช

 • พักชระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดการผ่อนชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อกับธนาคาร
 • มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน

 1. ลงทะเบียนผ่าน LINE ของธนาคาร @cimbthai หรือสแกน QR Code โดยเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อและข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน
 2. รอรับ SMS ตอบกลับจากธนาคาร ภายใน 5 วันทำการ และธนาคารอาจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน ตามเงื่อนไขดังนี้

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
       1. กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ cimbthaiauto.com หรือ
       2. ติดต่อ 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้

 • สมัครได้ทันที
 • ไม่ใช้ เอกสารประกอบการพิจารณา  
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท มีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
       1. กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ cimbthaiauto.com หรือ ติดต่อ 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
       2. ดาวน์โหลดเอกสารบนหน้าเว็บไซต์ cimbthaiauto.com
       3. ผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลในเอกสารหนังสือให้ความยินยอม

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือให้ความยินยอม ผู้ค้ำประกันลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ 250,000 บาทขึ้นไป มี และ ไม่มีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
       1. ดาวน์โหลดเอกสารบนหน้าเว็บไซต์  cimbthaiauto.com
       2. กรอกข้อมูลเอกสารคำอธิบาย
       3. กรณีมีผู้ค้ำประกันให้กรอกเอกสารหนังสือให้ความยินยอม

เอกสารที่ต้องใช้

 • เอกสารขอความช่วยเหลือการผ่อนผันชำระสินเชื่อ
 • บันทึกข้อตกลงการขอผ่อนผันการชำระสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า
 • หนังสือให้ความยินยอม กรณีมีผู้ค้ำประกัน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

          สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อรถยนต์ เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารกลับมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

          บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้ COVID-19)
          43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 254 และชั้น 32 ห้อง 327-9
          ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

​​​​​​​          บริษัทจะแจ้งผลอนุมัติภายใน 5 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน
​​​​​​​
​​​​​​​          สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02 180 5555 จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น. 

สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 •  ยอดกู้ไม่เกิน 35,000 บาท และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 สามารถลงทะเบียนรับสิทธ์พักชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือนได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร 

ขั้นตอนการสมัครร่วมมาตรการ

 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน WL SOM ของบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (ในเครือ CIMB) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • หากไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ บริษัทฯ จะส่ง SMS ให้
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM เพื่อลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด โทร 0-2675-6300

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
ธกส.

สินเชื่อบุคคล

 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าหรือปัจจัยเสี่ยง -0.25% เป็นเวลา 1 ปี ส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า
   
 • ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งลูกหนี้ปกติ และลูกหนี้ NPL ที่เป็นเกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดย
  • ลูกหนี้ปกติ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563) ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 15 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก 
  • ลูกหนี้ NPL (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 15 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก ดอกเบี้ยของต้นเงินกู้เดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ชำระตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน15 ปี และ/หรือลดดอกเบี้ยเดิมให้แก่ลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเมื่อลดแล้วเหลือดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MRR สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่จากต้นเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้คิดในอัตราไม่ต่ำกว่า MRR -1 

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เกษตรกร บุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม
 • ต้องมีศักยภาพที่จะชำระหนี้ได้ตรงเวลา ตามที่ทางธนาคารกำหนด 

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธอส

มาตรการที่ 1 : สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน 
 • เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย 
 • ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 3 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • ลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้มาตรการนี้ต้องนำส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน Mobile Application : GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง  
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ขั้นตอนการสมัคร
 • แจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL (ดาวน์โหลด iOS หรือ Android)
 • กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนด อาทิ เลขประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชีเงินกู้ 
 • ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดตามยอดที่ได้รับแจ้งผ่าน Application : GHB ALL ในวันถัดไป หรือสร้าง QR CODE จาก Application : GHB ALL เพื่อนำไปสแกนชำระเงินงวดผ่าน Application ของธนาคารอื่นได้

  - ดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ GHB ALL ได้ที่นี่

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19)

สินเชื่อบ้าน

 • กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ย Promotion ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563
   
 • กรณีพ้นระยะเวลาดอกเบี้ย Promotion หากเป็นลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563
   
 • กรณีทำงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แล้วได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ไกด์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานโรงแรม จนรายได้ลดลงหรือตกงาน ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เป็นลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ก่อนแล้ว
 • ประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สงครามการค้า ภัยแล้ง และต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจริง เช่น พนักงานโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร  หรือข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 
 • สถานะลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งลูกหนี้ปกติ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) และลูกหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
 • มีศักยภาพ มีแหล่งรายได้ที่จะชำระหนี้ได้ในอนาคต

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
          ติดต่อ Call Center หรือยื่นคำร้องด้วยตัวเอง ที่สาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้

          กรณีเป็นลูกหนี้ NPL (สำหรับลูกค้าที่ใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ หรือลูกค้าที่อยู่ในสถานะกฎหมาย) สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่นี่

​​​​​​​* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2645-9000 หรือ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม

สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน   
 • ขยายระยะเวลาเงินสินเชื่อออกไป ตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น 
 • ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดการชำระหนี้ที่เกิดขึ้น
 • ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เฉพาะลูกค้าเดิมที่มีบัญชีกับธนาคาร มีวงเงินสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
 • มีสถานะเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ปกติ หรือมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ แต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
 • เป็นผู้ดำเนินธุรกิจหรือลูกจ้างขององค์กรหรือธุรกิจ ที่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก 

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ติดต่อสาขาที่ผู้กู้ได้ขอสินเชื่อโดยตรง
 • เตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รับได้ที่ธนาคารทุกสาขา
 • ยื่นคำขอไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1302  หรือ เว็บไซต์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ เฟซบุ๊ก Ibank
   
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
citibank

สินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติทุกราย *เฉพาะกรณีนี้ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร* 
  โดยปรับจาก 10 % เหลือ 5% ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และเป็น 8% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

สินเชื่อบัญชีเรดดี้เครดิต

 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

สินเชื่อบุคคลซิตี้ 

 • เลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน
 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • บัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ติดต่อสอบถาม 02-081-1456
 • สินเชื่อบุคคลซิตี้ ติดต่อสอบถาม 02-081-1556
 • แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและส่งเรื่องพิจารณา
 • หรือส่งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเครดิต แจ้งข้อมูลไปยังอีเมล citibankthailand@citi.com เพื่อให้ธนาคารพิจารณา

   * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1588 หรือ 02-232-4224 หรือ เว็บไซต์ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ เฟซบุ๊ก Citi Thailand
   
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารแห่งประเทศจีน

สินเชื่อบ้าน

 • หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)
 • ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือสำนักงานใหญ่ โทร. 02-281-1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือ คุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และ ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือ คุณนิวิมา ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)

   * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-679-5566 หรือ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศจีน
   
          หากใครกำลังเดือดร้อนเพราะต้องหยุดงาน ตกงาน ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ สามารถติดต่อขอผ่อนผันการชำระหนี้กับธนาคารโดยตรงได้เลย และอย่าลืมเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติได้ไวขึ้น  
หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมข้อมูลพักชำระหนี้ธนาคาร ช่วงโควิด 19 ใครตกงาน ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถไม่ไหว เช็กเลย โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2563 เวลา 12:07:47 572,146 อ่าน
TOP