x close

รวมข้อมูลพักชำระหนี้ธนาคาร ช่วงโควิด 19 ใครตกงาน ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถไม่ไหว เช็กเลย

          สรุปมาตรการช่วยประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกหนี้กับแบงก์ต่าง ๆ ใครมีหนี้สิน แล้วกำลังลำบากเพราะ COVID-19 อยากยืดเวลาชำระเงินกู้บ้าน รถ บัตรเครดิต สามารถยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้แล้วตอนนี้ 
พักชำระหนี้

          การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด 19 จนจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ภาครัฐต้องประกาศให้ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ร้านค้าต่าง ๆ หยุดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือน และลูกจ้างอีกหลายชีวิตต้องหยุดงานกะทันหัน หรืออาจถูกเลิกจ้างไปโดยปริยาย ขณะเดียวกัน การที่คนจำนวนมากงดออกจากบ้านในช่วงเวลานี้ ก็ยังทำให้พ่อค้า-แม่ค้ามีรายได้ลดลง ซึ่งถ้าหากใครมีภาระหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ คงต้องลำบากไม่ใช่น้อย ในสถานการณ์เช่นนี้

          เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือใครก็ตามที่มีหนี้สิน ให้สามารถพักชำระหนี้ได้ชั่วคราว เพื่อจะได้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมากขึ้น มาดูกันว่า หากเราเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถ หรือตกงาน หยุดงาน ขาดรายได้ในช่วงนี้ ถ้าต้องการสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแบงก์ต่าง ๆ จะต้องทำอย่างไรบ้าง (อัปเดตล่าสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

พักชำระหนี้

ภาพจาก BOYDTRIPHOTO/Shutterstock

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและทุกรายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารแต่อย่างใด
   
 • กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร
   
 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
   
 • ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ 1 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

 • สามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ 
 • วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?   

 • อาชีพใดก็ได้ที่มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้ง COVID-19
 • พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ หรือติดต่อที่สาขาธนาคาร
 • เตรียมหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน ประกอบการยื่นคำร้อง
 • รอเจ้าหน้าที่พิจารณาและติดต่อกลับ
 • กำหนดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทสินเชื่อ
หมายเหตุ
 1. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
 2. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง
   

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1333 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย
กสิกรไทย

บัตรเครดิตกสิกรไทย

       ธนาคารกสิกรไทยปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10%  เป็นดังนี้

 • ปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5%
 • ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
 • ปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10%

  โดยธนาคารจะปรับลดให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร และไม่มีกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี (เริ่มรอบบัญชีถัดไป-รอบบัญชีเดือนกันยายน 2563) โดยเป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร
 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

 • ลดดอกเบี้ยสูงสุด จาก 27% เหลือ 22% ต่อปี เริ่มรอบบัญชีถัดไป-รอบบัญชีเดือนกันยายน 2563 เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร
 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงธันวาคม 2563 ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
 • กรณีลูกค้าแจ้งลงทะเบียนก่อนวันสรุปรอบบัญชีมากกว่า 5 วัน : จะมีผลในรอบบัญชีนี้
 • กรณีลูกค้าแจ้งลงทะเบียนก่อนวันสรุปรอบบัญชีน้อยกว่า 5 วัน : จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
  *ยกเว้น รายการผ่อนชำระรายเดือน (Smart Pay) จะยังมีการเรียกเก็บยอดผ่อนชำระตามปกติ

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
 • หลังครบกำหนด 3 รอบบัญชีแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บตามยอดผ่อนชำระต่อเดือนเท่าเดิมตามสัญญา โดยที่ยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่ถูกหักหลังมาตรการครบกำหนด จะถูกนำมาชำระดอกเบี้ย และเงินต้นที่คงค้าง ทั้งนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยบนยอดเงินต้นที่คงค้างเท่านั้น

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือ
 • ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน
 • ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร


ควรเลือกมาตรการไหน

 • หากสัดส่วนของดอกเบี้ยต่อยอดผ่อนชำระต่ำกว่า 50%  การพักเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ย จะมีภาระการผ่อนต่อเดือนต่ำกว่า
 • แต่หากสัดส่วนของดอกเบี้ยต่อยอดผ่อนชำระสูงกว่า 50% การลดยอดผ่อนต่อเดือน 50% จะมีภาระการผ่อนต่อเดือนต่ำกว่า

สินเชื่อรถ KLeasing

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
 • เมื่อเข้าร่วมโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดเป็นเวลา 3 รอบบัญชี (ค่างวด 3 เดือนติดต่อกัน) หลังการพักชำระ 3 เดือน ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ เช่น สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลงเป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เป็นลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทยอยู่ก่อนแล้ว
 • ต้องประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น
       - ไกด์ ธุรกิจทัวร์/นำเที่ยว
       - โรงแรม
       - ร้านอาหาร
       - ธุรกิจจองตั๋วที่พัก ตั๋วโดยสาร
       - การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช่น ธุรกิจรถเช่า
       - ร้านขายของที่ระลึก อัญมณีและเครื่องประดับ
       - สปา นวดแผนไทย
       - แอร์โฮสเตส สจวร์ด 

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • ลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนมาลงทะเบียนมาตรการใหม่ ให้พิมพ์ @help ผ่าน LINE KBank Live หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 และ K-BIZ Contact Center 02-8888822 เพื่อบันทึกเรื่องแล้วส่งให้ทางธนาคารพิจารณา
 • เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
กสิกรไทย

หมายเหตุ
 • ลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนมาตรการที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว
 • มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง
 • การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
 • เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง
 • สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระ (NPL) สามารถติดต่อธนาคารเพิ่มเติม

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-888-8888 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย หรือ เฟซบุ๊ก KBank Live
 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)

 • เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะปรับลดให้ทุกคนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี) โดยตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการ จะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ จะต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัด ๆ ไปที่ผ่อนชำระ

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด สูงสุด 6 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี) โดยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ จะต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

สินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ จะต้องชำระยอดเงินทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือชําระยอดขั้นตํ่าที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

สินเชื่อบุคคล Speedy loan

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการ จะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ จะต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัด ๆ ไปที่ผ่อนชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับ SCB ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน SME รถยนต์ บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ไม่จำกัดอาชีพ
 • ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อ Call Center 02-777-7777 กด 9 หรือยื่นคำขอที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ  
 • แจ้งข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อที่มีอยู่
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
 • หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะมี SMS แจ้งผลให้ทราบ
 • ติดต่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ

 • สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้ง แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ธนาคารอาจขยายเวลามาตรการเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการทบทวนเป็นระยะ หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจพิจารณาขยายระยะเวลาความช่วยเหลือออกไป
 • ถ้าไม่ตกงาน แต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอพิจารณาเข้าโครงการได้ ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับและปัจจัยแวดล้อมที่ลูกค้าอาจต้องแสดงให้ธนาคารทราบ
   

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-777-7777  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เฟซบุ๊ก scb.thailand

ธนาคารกรุงไทย
กรุงไทย

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด

 • ลูกค้าสินเชื่อทุกรายที่มีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ที่ขอสินเชื่อ Smart money หรือสินเชื่อ อเนกประสงค์ 5 Plus วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน
 • กรณีมีเอกสารแสดงว่ารายได้ลดลง ให้พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 6 เดือน
 • สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน

 • ลูกค้าทุกรายที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 4 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน
 • กรณีมีเอกสารแสดงว่ารายได้ลดลง ให้พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 6 เดือน
 • สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
 • กรณีจะเข้าร่วมโครงการของลูกค้าที่มีรายได้ลดลง ต้องแสดงเอกสารรายได้และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา
 • กรณีอื่น ๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • กรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมในเว็บไซต์ krungthai.com/covid19
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว / ผลกระทบที่ได้รับ / อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อ) / หนังสือคำร้องในการขอเข้าร่วมมาตรการ 
 • ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563
 • ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 


  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง 

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-111-1111  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือ เฟซบุ๊ก Krungthai Care
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้
 • มาตรการต่าง ๆ ธนาคารจะเป็นคนเลือกให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อน 1 มีนาคม 2563

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ krungsri.com
 • ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน และเอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ เช่น เอกสารที่แสดงว่ารายได้ลดลง ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ประกอบการพิจารณา
 • ยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1572  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • รถจักรยานยนต์
  • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
  • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด
    
 • รถยนต์
  • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
  • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้
 • มาตรการต่าง ๆ ธนาคารจะเป็นคนเลือกให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
        สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่แฟนเพจกรุงศรี ออโต้ หรือ โทร. 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

          อาทิ บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า

มาตรการที่ 1 
          ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนง

 • สินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564
มาตรการที่ 2
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นานสูงสุด 2 รอบบัญชี
 • สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน-12 มิถุนายน 2563
 • ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • รับสิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท
มาตรการที่ 3
 • ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัตรเครดิต เหลือ 12% ต่อปี และขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เหลือ 22% ต่อปี แและลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563-31 ธันวาคม 2564
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
วิธีลงทะเบียนมาตรการที่ 3
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 15 เมษายน-30 มิถุนายน 2563
 • สมาชิกบัตรต้องอัปเดตแอปฯ UChoose เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ทั้งผู้ใช้ iOS และ Android หากตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้ทันที หากไม่ได้ตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเอง โดยใส่คำค้นหา "UCHOOSE" ในแถบค้นหา (Search) > แตะไอคอน UChoose > แตะที่อัปเดต
ธนาคารยูโอบี
uob

บัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และ บัญชียูโอบีแคชพลัส

 • ปรับลดอัตราผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร โดย
   
 • บัตรเครดิตยูโอบี 
  - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564
  - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565
  - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566
  * แต่ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยกรณีปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

        ยูโอบีแคชพลัส
        - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565
        - ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566
          * แต่ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยกรณีปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

มาตรการอื่น ๆ (ต้องแจ้งความจำนงต่อธนาคาร)

บัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และ บัญชียูโอบีแคชพลัส

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้ค้างก่อนหน้า เป็นยอดผ่อนรายเดือน สูงสุดถึง 48 รอบบัญชี ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (กรณีมียอดค้างชำระอย่างน้อย 50,000 บาท)
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและแจ้งความจำนง พร้อมได้รับอนุมัติจากธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยตามปกติ

สินเชื่อบุคคลไอแคช

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • ทั้งนี้การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมปกติ โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ เงินต้นและดอกเบี่ยที่ต้องชำระในช่วงพักชำระ 3 เดือน จะถูกนำไปกระจายรวมในค่างวดที่เหลืออยู่ ค่างวดภายหลังการพักชำระอาจมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้หากลูกค้าชำระเข้ามาในช่วงพักชำระ ก็จะนำไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามปกติ

สินเชื่อบ้าน

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี (ทั้งนี้การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมปกติ โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ เงินต้นและดอกเบี่ยที่ต้องชำระในช่วงพักชำระ 3 เดือน จะถูกนำไปกระจายรวมในค่างวดที่เหลืออยู่ ค่างวดภายหลังการพักชำระอาจมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้หากลูกค้าชำระเข้ามาในช่วงพักชำระ ก็จะนำไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามปกติ)

  หรือ
   
 • พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 รอบบัญชี

  ในช่วงการพักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน 12 เดือน ลูกค้าจะชำระแต่เฉพาะยอดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเท่านั้น โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ เงินต้นที่ต้องชำระในช่วงพักชำระเงินต้น 12 เดือน จะถูกนำไปกระจายรวมในค่างวดที่เหลืออยู่ ค่างวดภายหลังการพักชำระอาจมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ในช่วงพักชำระ หากลูกค้าชำระเข้ามาเกินกว่ายอดดอกเบี้ย ส่วนที่เกินจะนำไปตัดชำระเงินต้นตามปกติ

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
 • ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (ถ้ามี)

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงก์นี้
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ โดยเฉพาะข้อที่ให้อธิบายว่า ท่านได้รับผลกระทบอย่างไร ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องกรอกให้ละเอียด
 • ระบุหมายเลขบัญชีให้ครบ ทั้งบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือหนี้บ้าน
 • ระบุความประสงค์ที่จะเลือกรับมาตรการ โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
 • แนบแบบฟอร์ม, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาเอกสารอื่น ๆ ส่งไปที่ covid19fap@uob.co.th โดยระบุในหัวอีเมล์ว่า ด้วยคำว่า COVID ตามด้วยชื่อ นามสกุล เช่น COVID สมชาย รักษ์โลก
 • เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน จะมีการแจ้งผล SMS ใน 7 วัน
 • ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-285-1555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี หรือ เฟซบุ๊ก UOB
หมายเหตุ
 1. ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม
 2. ลูกค้า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกผลิตภัณฑ์และทุกบัญชีที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ โดยเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน
ธนาคารทิสโก้
ทิสโก้

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ให้เลือกตามความประสงค์ลูกค้า ระหว่าง...

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ
 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) สำหรับรถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ ลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารทิสโก้ 
 • เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
 • มีอาชีพทั่วไป แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น ฯลฯ

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการพิจาณา
          สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขอให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน นำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 2 ชุด ดังนี้ 

          กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

          กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
 1. ในช่วงเวลาที่มีการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยตามอัตราเดิม
 2. กรณีพักชำระหนี้เงินต้น ลูกค้ายังคงต้องชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระค่างวดตลอดช่วงเวลาพักชำระเงินต้น
 3. ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ หรือ เฟซบุ๊ก TISCO
ธนาคารธนชาต
ธนชาต

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% ถึงปี 2564, ปรับเป็น 8% ในปี 2565 และปรับเป็น 10% ในปี 2566
 • ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร
 • มาตรการนี้ไม่รวมผู้ถือบัตรธนชาต คือ Sabai Cash, IPP

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ธนาคารเพิ่มความช่วยเหลืออีก 2 มาตรการคือ 

 • มาตรการที่ 1 เปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นการผ่อนชำระรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12% นาน 48 เดือน
  • ในกรณีที่มียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการ จะถูกยกเลิกและนำเฉพาะเงินต้นมารวมกับยอดการรูดซื้อสินค้าและ/หรือ ยอดกดเงินสด (ATM)
  • ในระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้บัตรเครดิตสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ถือบัตรยังคงต้องชำระตามค่างวดที่ธนาคารกำหนดเพื่อรักษาสถานะบัตรเครดิตให้เป็นปกติ
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะยาว โดยคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาชำระได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น
 • มาตรการที่ 2  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี (ระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ)
  • บัตรเครดิตของท่านยังคงใช้ได้ตามปกติในระหว่างการพักชำระหรือหลังโครงการพักชำระสิ้นสุด
  • ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่าน จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นศูนย์ สำหรับการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 รอบบัญชี
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้ผ่านช่วงเวลา 3 เดือนนี้ไปได้ และคาดว่าจะกลับมาชำระปกติได้หลังจากนั้น

         โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครได้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1770

บัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าเป็น 3% ถึงปี 2566 ให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
 • ตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

  สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพิ่มมาตรการพิเศษคือ ธนาคารจะทำการรวมยอดคงค้างทั้งหมด ในกรณีมีรายการผ่อนชำระจะถูกยกเลิกและนำรายการทั้งหมดเป็นยอดคงค้าง มาตั้งผ่อนชำระรายเดือน นานสูงสุด 60 เดือน ซึ่งธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 22% ต่อปี ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1558

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ใครสมัครได้บ้าง ?

1. ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • กรณีวงเงินเช่าซื้อไม่เกิน 250,000 บาท หรือ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
 • กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
 • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

2. ประเภทสินเชื่อสินเชื่อเล่มแลกเงิน (CYB)

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE เล่มแลกเงิน ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
   
ขั้นตอนสมัครร่วมมาตรการ
 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ที่นี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร)
 2. ธนาคารฯ จะส่งรหัสอ้างอิง ภายใน 7 วันทำการ ทาง SMS ให้ลูกค้ายื่นหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
 3. เมื่อยื่นหลักฐานครบถ้วน ธนาคารฯ จะแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS และจัดส่งรายละเอียดสัญญาต่อท้ายมาตรการพักชำระหนี้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งเอกสาร
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (ทุกรายถ้ามี) เอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, statement ย้อนหลัง 3 เดือน และภาพถ่ายรถยนต์ 4 ภาพ (ภาพด้านหน้ารถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านหลังรถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านข้าง ซ้ายของตัวรถ และภาพด้านข้าง ขวาของตัวรถ)

สินเชื่อบ้านธนชาต

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ครอบคลุมสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านมือสอง (Resell House), สินเชื่อปลูกบ้าน (Self Built), สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home), สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)

สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, บริษัทลดวันทำงาน ลดเงินเดือน หรือยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมมาตรการพักหนี้สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่นี่
 • ทั้งนี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน ลูกค้าจะต้องกรอกเลขที่บัญชี โดยสามารถดูได้จากใบแจ้งหนี้ ดังนี้
  ธนชาต - เลขที่บัญชีเงินกู้ 13 หลัก เช่น 1234-5-67-89012-3 ให้กรอก 1234567890123
 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันผลการพิจารณาใน 7 วันทำการ (กรณีต้องส่งเอกสารเพิ่ม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาใน 7 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบ)
 • เอกสารประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือบัตรประจำตัวไกด์ หรือหนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา หรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ 
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ

 • การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน จะยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม ซึ่งธนาคารอาจขยายระยะเวลาการผ่อนชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1770  หรือ เว็บไซต์ธนาคารธนชาต หรือ เฟซบุ๊ก Thanachart Bank

ธนาคารทหารไทย
ทหารไทย

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5%
 • ปรับลดอัตโนมัติให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มในรอบบิลเดือนเมษายน 2563
 • ไม่รวมรายการที่ลูกค้าทำผ่อนชำระ ลูกค้าผู้ถือบัตรทีเอ็มบี-Cash Chill Chill, So GooOD, TMB Pay Plan

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ธนาคารเพิ่มความช่วยเหลืออีก 2 มาตรการคือ 

 • มาตรการที่ 1 เปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นการผ่อนชำระรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12% นาน 48 เดือน
  • ในกรณีที่มียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการ จะถูกยกเลิกและนำเฉพาะเงินต้นมารวมกับยอดการรูดซื้อสินค้าและ/หรือ ยอดกดเงินสด (ATM)
  • ในระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้บัตรเครดิตสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ถือบัตรยังคงต้องชำระตามค่างวดที่ธนาคารกำหนดเพื่อรักษาสถานะบัตรเครดิตให้เป็นปกติ
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะยาว โดยคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาชำระได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น
 • มาตรการที่ 2  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี (ระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ)
  • บัตรเครดิตของท่านยังคงใช้ได้ตามปกติในระหว่างการพักชำระหรือหลังโครงการพักชำระสิ้นสุด
  • ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่าน จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นศูนย์ สำหรับการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 รอบบัญชี
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้ผ่านช่วงเวลา 3 เดือนนี้ไปได้ และคาดว่าจะกลับมาชำระปกติได้หลังจากนั้น

         โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครได้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1558

บัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3%
 • ปรับลดอัตโนมัติให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มในรอบบิลเดือนเมษายน 2563
 • ไม่รวมรายการที่ลูกค้าทำผ่อนชำระ ลูกค้าผู้ถือบัตรทีเอ็มบี-Cash Chill Chill, So GooOD, TMB Pay Plan
          สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพิ่มมาตรการพิเศษคือ 
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 
 • ปรับลดดอกเบี้ยระหว่างพักชำระลงเหลือไม่เกิน 22%
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1558

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบ้านที่ร่วมโครงการ ได้แก่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนด ให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างพักชำระลงไม่เกิน 22%

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, บริษัทลดวันทำงาน ลดเงินเดือน หรือยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมมาตรการพักหนี้สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่นี่
 • ทั้งนี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน ลูกค้าจะต้องกรอกเลขที่บัญชี โดยสามารถดูได้จากใบแจ้งหนี้ ดังนี้
  ทีเอ็มบี - เลขที่บัญชีเงินกู้ 10 หลัก เช่น 123-4-56789-0 ให้กรอก 1234567890
 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันผลการพิจารณาใน 7 วันทำการ (กรณีต้องส่งเอกสารเพิ่ม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาใน 7 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบ)
 • เอกสารประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือบัตรประจำตัวไกด์ หรือหนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา หรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ 
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ

 • การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน จะยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม ซึ่งธนาคารอาจขยายระยะเวลาการผ่อนชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1558  หรือ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย หรือ เฟซบุ๊ก TMB

ธนาคารเกียรตินาคิน
เกียรตินาคิน

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระเงินต้น 6 เดือน
 • ช่วงเวลาพักชำระหนี้ยังคงคิดดอกเบี้ย แต่ให้สิทธิ์ยืดเวลาการชำระดอกเบี้ยคงค้างได้ถึงกำหนดเวลาส่งค่างวดสุดท้ายตามสัญญาเช่าซื้อ
          ข้อมูลเพิ่มเติม : กรณีสินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคิน คลิกที่นี่

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ
 • พิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายกรณี ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด 

ใครสมัครได้บ้าง ?  

 • เฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ธุรกิจส่วนตัว หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
 • บัญชีที่จะเข้าเงื่อนไขขอผ่อนปรนหรือพักชำระเงินต้น ต้องผ่อนกับธนาคารมาไม่น้อยกว่า 6 งวด และมียอดค้างชำระไม่เกิน 60 วัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • กรอกแบบฟอร์มขอพักชำระหนี้ ที่นี่ 
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะติดต่อกลับทาง SMS  เพื่อยืนยันการได้รับข้อมูลภายใน 3 วัน 
 • แจ้งผลการพิจารณาพักชำระหนี้ การขยายเวลาชำระหนี้ หรือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ทราบภายใน 14 วัน   
 • หากลูกค้าไม่สะดวกให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สามารถยื่นคำร้องผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนไปแล้วนานกว่า 14 วันทำการ แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับทาง SMS หรือโทรศัพท์จากธนาคาร อาจเกิดจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไปไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง


          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-165-5555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ เฟซบุ๊ก Kiatnakin Bank
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ไอซีบีซี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท
  • สามารถเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน
    
 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท
  • พักชำระหนี้ 3 - 6 เดือน หรือ
  • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?
          ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี และเฉพาะลูกค้าในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มขนส่ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ภัตตาคาร และร้านอาหาร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 8100
 • ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.icbcthaileasing.com 
 • หรือกรอกแบบฟอร์ม ด้วยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ พร้อมแนบเอกสาร ส่งมาที่บริษัททาง fax 0 2876 7211 หรือทางไปรษณีย์ โดยระบุถึงผู้รับคือ ฝ่ายเก็บเงิน 
เอกสารที่ใช้
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
 • เอกสารการเคลื่อนไหวทางบัญชี ย้อนหลัง 4 เดือน
 • หลักฐานการยกเลิกสินค้า/บริการจากคู่ค้า ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ หรือ หนังสือแจ้งลดเงินเดือน / เลิกจ้าง
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ

สินเชื่อบ้าน

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 • การผ่อนปรนพิจารณาเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • โทร Call Center หรือติดต่อกับธนาคาร สาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้โดยตรง

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เป็น 5% อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-629-5588  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) หรือ เฟซบุ๊ก ICBC Thai Commercial Bank
 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
lhbank

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบ้าน (ไม่เป็น NPL และมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
 • ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • มีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ลดลง ไม่ได้รับเงินเดือน ถูกพักงาน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ สำหรับลูกค้ารายย่อย คลิกที่นี่ (กรอกข้อมูลเฉพาะผู้กู้หลัก)
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ แจ้งผลกระทบที่ได้รับ เช่น รายได้ลดลง ถูกเลิกจ้างงาน ฯลฯ
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 7 วันทำการ

สินเชื่อบ้าน (วงเงินเกิน 3 ล้านบาท)

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น 
 • ลูกค้าจัดส่งเอกสาร พร้อมลงนามในเอกสารเซ็นต์รับรองสำเนา (เซ็นจริง) ให้กับธนาคาร
 • เมื่อธนาคารได้รับเอกสารฉบับจริงครบถ้วน เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อนัดลูกค้าในการเซ็นสัญญา

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ใบคำขอให้ดำเนินการด้านสินเชื่อ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารที่ได้รับผลกระทบ อาทิ
  - พนักงานประจำ ขอเอกสารเกี่ยวเนื่อง ลดเงินเดือน, ลาไม่รับเงินเดือน
  - ธุรกิจส่วนตัว ขอเอกสารเพื่ออ้างอิงสถานที่ ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ธุรกิจขายเสื้อผ้า ขอเอกสารการเช่า หรือ ใบเสร็จค่าเช่าที่ เป็นต้น

  ส่งเอกสารได้ที่ ธนาคาร LH Bank ทุกสาขา หรือ ไปรษณีย์
  ที่อยู่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์รายย่อย ชั้น M เลขที่ 11 อาคาร Q House สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-359-0000  หรือ 1327 หรือ เว็บไซต์ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ หรือ เฟซบุ๊ก LH Bank
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ไทยเครดิต

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ขยายเวลาชำระผ่อนชำระหนี้ นานสูงสุด 24 เดือน (โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้)
 • ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดิน เหลือ 0.01% 

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • ลูกค้าสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตทุกผลิตภัณฑ์ อาชีพใดก็ได้
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19)
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อ และยังดำเนินธุรกิจ หรือทำงานอยู่

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

          ทำได้ 3 วิธี คือ

          1. โทร. 02-203-6500 โครงการความช่วยเหลือ 
              กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื่อส่วนบุคคล
              กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์

          2. ติดต่อ Call Center โทร. 02-697-5454
          3. ติดต่อสาขา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 

 • เตรียมหลักฐาน คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เครดิตบูโร สลิปเงินเดือน ติดต่อกับทางธนาคารสาขาใดก็ได้
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

  * รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สงวนสิทธิ์การพิจารณามาตรการความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-697-5300 หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือ เฟซบุ๊ก Thai Credit Retail Bank
   
ธนาคารออมสิน
ออมสิน

สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเคหะ (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2563
 • ได้สิทธิ์ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน
ใครได้สิทธิ์บ้าง ?
 • ลูกค้าทุกคนที่กู้เงินกับออมสิน ที่มีสถานะชำระเป็นปกติจนถึงคนที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 3 เดือน ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากู้บ้าน, ลูกหนี้ ช.พ.ค. (ยกเว้น ลูกหนี้หลังจากพิพากษา ขอให้ติดต่อธนาคารพิจารณาเป็นรายกรณี)
 • ลูกหนี้ SMEs ต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 100 ล้านบาท
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาใด ๆ ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใด ๆ  ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ โดยลองตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน mymo ส่วนที่เป็นยอดที่ต้องชำระ จะขึ้น 0.00 บาททันที
 • เข้าแอปพลิเคชัน Mymo ในมือถือ >> กดที่ บัญชีของฉัน >> กดที่ เมนูสินเชื่อ  หากยอดชำระเป็น 0 แปลว่าได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้
 • เมื่อครบกำหนดการพักชำระหนี้แล้ว สามารถเริ่มชำระเงินเหมือนเดิมได้ทันที ซึ่งจะเป็นงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ อ้างอิงตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ แต่หากหมดช่วงพักชำระหนี้ แล้วลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศออกไปก่อนหน้าได้เลย ซึ่งก็คือ มาตรการพักชำระหนี้ 2 ปี

มาตรการพักชำระหนี้ 2 ปี (สำหรับผู้ต้องการปรับปรุงโครงหนี้ เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือนแล้ว)

        มาตรการนี้ประกอบด้วย
 • พักเงินต้น 2 ปี (จ่ายแต่ดอกเบี้ย)
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50-100%
 • คืน Cash Back 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระ จ่ายทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี
          อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการพักหนี้ของธนาคารออมสินได้ที่นี่เลย

ออมสิน ใจดีให้ พักชำระหนี้ กับลูกหนี้ทุกราย ดูรายละเอียด ใครได้สิทธิ์บ้าง ที่นี่

บัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด (ลูกค้าที่ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน)

 • บัตรเครดิต : ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5% ในปี 2563-2564 ส่วนในปี 2565 สามารถจ่ายขั้นต่ำได้ที่ 8% ของเงินที่เรียกเก็บ และในปี 2566 จะกลับมาจ่ายขั้นต่ำได้ที่ 10% เช่นเดิม
 • บัตรกดเงินสด : ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 3% จนถึงสิ้นปี 2564
 • ทั้งนี้ การชำระยอดขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี
          นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ยังจะได้รับการชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 รอบบัญชี ตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชีคือ 16 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร

โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต

 • รวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน 
 • ลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน 
 • อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี 
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท 
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)
กรณีเป็นลูกค้าที่ค้างชำระ 
 • เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 
 • ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% 
 • ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  - 30 มิถุนายน 2563)
          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

        ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1115 หรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ เฟซบุ๊ก GSB Society
 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
cimb

สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู, สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ และสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

 • พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)

  หรือมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษ พิจารณาเป็นรายกรณี
 • พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดการผ่อนชำระ (กรณีไม่ต้องการพักชำระหนี้เงินต้น แต่จ่ายดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน)

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563-31 ธันวาคม 2565) สำหรับลูกค้าทุกรายโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน) 
 • สามารถขอเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี)

สินเชื่อบุคคคลเพอร์ซันนัลแคช

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดการผ่อนชำระ กรณีลูกค้าไม่ต้องการพักชำระหนี้ (พิจารณาเป็นรายกรณี)

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อกับธนาคารที่ไม่เป็นหนี้เสีย
 • มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน

 1. ลงทะเบียนผ่าน LINE ของธนาคาร @cimbthai หรือสแกน QR Code โดยเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อและข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน
 2. รอรับ SMS ตอบกลับจากธนาคาร ภายใน 5 วันทำการ และธนาคารอาจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น ธนาคารยังคงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นผ่าน SMS ภายใน 5 วันทำการ

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน ตามเงื่อนไขดังนี้

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
       1. กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ cimbthaiauto.com หรือ
       2. ติดต่อ 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้

 • สมัครได้ทันที
 • ไม่ใช้เอกสารประกอบการพิจารณา 
 • หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ จะได้รับสิทธิ์ทันทีหลังจากลงทะเบียน
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท มีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
       1. กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ cimbthaiauto.com หรือ ติดต่อ 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
       2. ดาวน์โหลดเอกสารบนหน้าเว็บไซต์ cimbthaiauto.com
       3. ผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลในเอกสารหนังสือให้ความยินยอม

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือให้ความยินยอม ผู้ค้ำประกันลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ 250,000 บาทขึ้นไป มี และ ไม่มีผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ
       1. ดาวน์โหลดเอกสารบนหน้าเว็บไซต์  cimbthaiauto.com
       2. กรอกข้อมูลเอกสารคำอธิบาย
       3. กรณีมีผู้ค้ำประกันให้กรอกเอกสารหนังสือให้ความยินยอม

เอกสารที่ต้องใช้

 • เอกสารขอความช่วยเหลือการผ่อนผันชำระสินเชื่อ
 • บันทึกข้อตกลงการขอผ่อนผันการชำระสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า
 • หนังสือให้ความยินยอม กรณีมีผู้ค้ำประกัน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

          สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อรถยนต์ เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารกลับมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

          บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้ COVID-19)
          43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 254 และชั้น 32 ห้อง 327-9
          ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

​​​​​​​          บริษัทจะแจ้งผลอนุมัติภายใน 5 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน
​​​​​​​
​​​​​​​          สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02 180 5555 จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น. 

สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 •  ยอดกู้ไม่เกิน 35,000 บาท และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 สามารถลงทะเบียนรับสิทธ์พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร 

ขั้นตอนการสมัครร่วมมาตรการ

 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน WL SOM ของบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (ในเครือ CIMB) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • บริษัทจะแจ้งผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการ (กรณีสมัครผ่านแอปฯ) หรือภายใน 3 วันทำการ (กรณียื่นคำขอร่วมโครงการผ่านช่องทางอื่น)
 • หากไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ บริษัทฯ จะส่ง SMS ให้
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM เพื่อลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด โทร 0-2675-6300

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
ธกส.

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 1 ปี โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563-มีนาคม 2564

ใครได้สิทธิ์บ้าง ?
          - เกษตรกรรายคน
          - กลุ่มเกษตรกร
          - บุคคล
          - สหกรณ์
          - ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)
          - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ขั้นตอนการสมัครร่วมมาตรการ

           ไม่ต้องสมัครหรือยื่นเรื่องใด ๆ เพราะทาง ธ.ก.ส. จะให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปี โดยอัตโนมัติ และการพักชำระหนี้นี้ไม่เสียเครดิตการชำระเงินกู้  
 
ธ.ก.ส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธอส

มาตรการที่ 1 : สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

 • พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ 
 • เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย 
 • ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 3 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ 
 • ลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้มาตรการนี้ต้องนำส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน Mobile Application : GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง  
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 4 : สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ไม่จำกัดวงเงินกู้

 • ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ 
 • ลูกค้าต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ลงทะเบียนระหว่าง 1-30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 5

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน
 • ธนาคารยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา
 • สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท มีสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมาย
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13-30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 6 : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • พักชำระเงินต้น พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ 
 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกร
 • เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 7 : สำหรับลูกค้า SMEs

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 ดือน สำหรับลูกค้า SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต และสินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) ที่ทำนิติกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2563 
 • ลงทะเบียนระหว่าง 27 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 

มาตรการที่ 8 : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนมาตรการที่ 1, 2, 3, 4, 6 และประสงค์จะเปลี่ยนมาเข้าร่วมมาตรการที่ 8

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระของมาตรการเดิม ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ 
 • ผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ปกติ ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ สามารถทยอยผ่อนชำระ ให้หมดได้ภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
 • ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-28 มิถุนายน 2563
ขั้นตอนการสมัคร
 • แจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL (ดาวน์โหลด iOS หรือ Android)
 • กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนด อาทิ เลขประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชีเงินกู้ 
 • ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดตามยอดที่ได้รับแจ้งผ่าน Application : GHB ALL ในวันถัดไป หรือสร้าง QR CODE จาก Application : GHB ALL เพื่อนำไปสแกนชำระเงินงวดผ่าน Application ของธนาคารอื่นได้
   
ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.

​​​​​​​* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2645-9000 หรือ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปี 2563

 • พักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 6-12 เดือน
 • ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหา เป็นรายกรณี
   

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยชั้นดี

สินเชื่อบุคคล

 • สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน 
 • พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ดาวน์โหลดใบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้มาตรการช่วยเหลือฯ สำหรับลูกค้ารายย่อย ที่นี่
 • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายมือกำกับนำส่งโดยวิธี  Scan หรือ ถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน
 • ส่งมาที่อีเมล COVID19@ibank.co.th หรือยื่นขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขา โดยให้สาขาอำนวยความสะดวกในการรับใบคำขอฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลูกหนี้และ Scan เอกสารนำส่งมาที่ covid19@ibank.co.th เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 • ยื่นเรื่องภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
 • รอผลการพิจารณาผ่านทาง SMS

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน รวมวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 • พักชำระหนี้เงินต้นและให้ชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาวงเงิน และให้นำค่างวดที่พักชำระไปชำระในงวดสุดท้ายตามสัญญา         

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

 • พักชำระค่างวด ระยะเวลา 3 เดือน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ดาวน์โหลดใบคำขอในเว็บไซต์ธนาคาร (คลิกที่นี่) หรือติดต่อขอรับใบคำขอฯ ผ่านหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ 
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณายื่น ณ สาขา หรือสำนักงานใหญ่ ธนาคาร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

ทุกโครงการใครสมัครได้บ้าง ? 

 • ลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • ลูกค้าไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ยื่นขอรับมาตรการ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1302  หรือ เว็บไซต์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ เฟซบุ๊ก Ibank
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
citibank

สินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติทุกราย *เฉพาะกรณีนี้ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร* 
  โดยปรับจาก 10 % เหลือ 5% ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และเป็น 8% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี)
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 12% ต่อปี (พิจารณาเป็นรายกรณี)
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

สินเชื่อบัญชีเรดดี้เครดิต

 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)
 • ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี)
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ขั้นตอนเข้าร่วมมาตรการ บัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
 • ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่  หรือ
 • ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1588 กด 6
 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร. 0-2081-1456 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

สินเชื่อบุคคลซิตี้ 

 • เลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน
 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ สินเชื่อบุคคลซิตี้

 • ลงทะเบียนทางออนไลน์ ที่นี่
 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร. 0-2081-1556 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

   * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1588 หรือ 02-232-4224 หรือ เว็บไซต์ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ เฟซบุ๊ก Citi Thailand
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารแห่งประเทศจีน

สินเชื่อบ้าน

 • หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)
 • ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือสำนักงานใหญ่ โทร. 02-281-1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือ คุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และ ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือ คุณนิวิมา ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)

   * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-679-5566 หรือ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศจีน
   
          หากใครกำลังเดือดร้อนเพราะต้องหยุดงาน ตกงาน ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ สามารถติดต่อขอผ่อนผันการชำระหนี้กับธนาคารโดยตรงได้เลย และอย่าลืมเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติได้ไวขึ้น  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  
ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมข้อมูลพักชำระหนี้ธนาคาร ช่วงโควิด 19 ใครตกงาน ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถไม่ไหว เช็กเลย อัปเดตล่าสุด 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:40:54 845,559 อ่าน
TOP