x close

ธ.ก.ส. ช่วยจัดหนัก พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 1 ปี ไม่ต้องลงทะเบียน ใครมีสิทธิ์บ้าง ดูทางนี้


          ธ.ก.ส. ช่วยจัดหนัก สั่งพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย นาน 1 ปี พักหนี้ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง พักจ่ายตั้งแต่เดือนไหนถึงเมื่อไร ดูรายละเอียดเลย


          วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และภัยธรรมชาติ โดย ธ.ก.ส. ได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ด้วยการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรทุกกลุ่มโดยอัตโนมัติ และยังคงชั้นหนี้เดิมของลูกค้าก่อนเข้าโครงการ

          โดยจะมีลูกค้าเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,348,378 ราย ล้านราย ต้นเงินกู้กว่า 1,265,492 ล้านล้านบาท เพื่อคลายความกังวลจากภาระหนี้สิน และสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้...

พักชำระหนี้ ธกส

พักชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อไร ถึงงวดไหน ?

          พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเมษายน 2563 - มีนาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี

พักชำระหนี้ให้ใครบ้าง ?

          - เกษตรกรรายคน
          - กลุ่มเกษตรกร
          - บุคคล
          - สหกรณ์
          - ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)
          - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

พักชำระหนี้ ธกส

อยากเข้าร่วมพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

          ไม่ต้องทำอะไรเลย ทางธนาคาร ธ.ก.ส. จะให้ท่านพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้โดยอัตโนมัติ โดยไม่เสียเครดิตการชำระเงินกู้ ท่านยังคงชั้นหนี้เดิมของลูกค้าต่อไป

          โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 มาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 4 มาตรการ ได้แก่

          1. การขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก ให้กับลูกหนี้ปกติ และลูกหนี้ NPL ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง

          2. มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน โดยอัตโนมัติ (เมษายน - มิถุนายน 2563) ให้ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) และโครงการสินเชื่อ SME เกษตร (วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท)

          3. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ (เมษายน - กันยายน 2563) โดยลูกค้าที่ประสงค์ชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยร้อยละ 10 ของเงินที่ส่งชำระ นอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี รัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทน 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62

          4. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

          อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Call Center 02 - 555 0555

พักชำระหนี้ ธกส
>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร




เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธ.ก.ส. ช่วยจัดหนัก พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 1 ปี ไม่ต้องลงทะเบียน ใครมีสิทธิ์บ้าง ดูทางนี้ อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:33:23 139,355 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP