x close

เช็กที่นี่ ! มาตรการช่วยลูกหนี้จากทุกธนาคาร ฝ่าวิกฤต COVID-19 พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยต่ำ

          COVID-19 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้จำนวนมาก มาเช็กกันว่าถ้าใครที่ต้องการยืดชำระหนี้เงินกู้ รถ บ้าน บัตรเครดิต ฯลฯ ธนาคารต่าง ๆ จะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

        วันที่ 1 มีนาคม 2563 รายการข่าววันใหม่ ทางช่อง 3 รายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าเงินกู้ เช่น ไกด์นำเที่ยว, พนักงานโรงแรม, ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ หรือโรค COVID-19 ซึ่งครอบคลุมลูกค้ากลุ่มค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ด้วย

        โดยธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินงวดผ่อนชำระให้ 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระ ซึ่งสามารถไปยื่นเอกสาร เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้

          ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แบงก์ชาติได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

          ซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ

          - ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

          - พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว

          - ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

          - ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

          - ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10

          - เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

         โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที แบงก์ชาติจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

         ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินได้ ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
- ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

 - ธนาคารกรุงไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารยูโอบี (UOB)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารทิสโก้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารธนชาต

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

 - ธนาคารทหารไทย (TMB)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารเกียรตินาคิน

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารออมสิน

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


- เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กที่นี่ ! มาตรการช่วยลูกหนี้จากทุกธนาคาร ฝ่าวิกฤต COVID-19 พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยต่ำ อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2563 เวลา 01:39:44 220,845 อ่าน
TOP