x close

UOB ให้ พักชำระหนี้ ไม่ต้องจ่ายทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย รายละเอียด คลิกเลย

          UOB ประกาศมาตรการ พักชำระหนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทั้งลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน ธุรกิจ SME  ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่นี่เลย

          จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 จึงทำให้หลายธนาคาร ออกมาช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ด้วยมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการ พักชำระหนี้ เพื่อช่วยแบ่งหนักให้เป็นเบา ในยามที่ลูกค้าเองขาดสภาพคล่อง และขาดเงินทุนหมุนเวียนเช่นนี้ ซึ่งล่าสุด ธนาคารยูโอบี ก็ได้ร่วมออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าเช่นกัน
ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

ลูกค้าบัตรเครดิต

          - ปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ ในปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5%
          - ในปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
          - ในปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10% ตามเดิม

ลูกค้าบัตรกดเงินสด

          - ปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ ในปี 2563-2565 ชำระขั้นต่ำ 2.5%
          - ในปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 5% ตามเดิม


***ในส่วนนี้ ลูกค้าไม่ต้องมาติดต่อธนาคาร แต่ธนาคารจะทำให้อัตโนมัติ

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ลูกค้าบัตรเครดิต - ลูกค้าบัตรกดเงินสด

          - พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
          - เปลี่ยนยอดหนี้ค้างก่อนหน้า เป็นยอดผ่อนรายเดือน สูงสุดถึง 48 รอบบัญชี (2 ปี)

ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล

          - พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

           - พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
          - พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 รอบบัญชี

-ลูกค้าสินเชื่อ SMEs (เฉพาะลูกค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)

          - พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
          - พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 รอบบัญชี
          - ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง soft loan อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท


***ในส่วนนี้ ลูกค้าจะต้องมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อให้ธนาคารพิจารณา

หากต้องการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
          - แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
          - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          - สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์(ถ้ามี)
ลงทะเบียนอย่างไร
          - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงก์นี้
          - กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ โดยเฉพาะข้อที่ให้อธิบายว่า ท่านได้รับผลกระทบอย่างไร ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องกรอกให้ละเอียด
          - ระบุหมายเลขบัญชีให้ครบ ทั้งบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือหนี้บ้าน
          - ระบุความประสงค์ที่จะเลือกรับมาตรการ โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
          -  แนบแบบฟอร์ม, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาเอกสารอื่นๆ ส่งไปที่ covid19fap@uob.co.th โดยระบุในหัวอีเมล์ว่า ด้วยคำว่า COVID ตามด้วยชื่อ นามสกุล เช่น COVID สมชาย รักษ์โลก
          - เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน จะมีการแจ้งผล SMS ใน 7 วัน

เงื่อนไขอื่น ๆ มีหรือไม่
          - ลูกค้าที่จะได้รับมาตรการช่วยหรือไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือนั้น จะมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยดูผลกระทบเป็นสำคัญ ส่วนลูกค้าที่ได้รับมาตรการช่วยเหลือนั้น จะมีผลในงวดการผ่อนชำระถัดไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

          กรุณาติดต่อ UOB Call Centre 0 2285 1555 เลือกภาษา เมื่อเข้าสู่เมนูหลัก กด 0 และตามด้วย กด 3

เป็นลูกค้ากู้สินเชื่อ SME แต่ไม่มีในใบลงทะเบียน ทำอย่างไร

          กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือ UOB Biz Call Center โทร 02 343 3555 หรือ UOB Call Center โทร 02 285 1555
>> อ่านข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
UOB ให้ พักชำระหนี้ ไม่ต้องจ่ายทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย รายละเอียด คลิกเลย โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2563 เวลา 10:15:55 45,741 อ่าน
TOP