x close

10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2565 เช็กเลย…เทรนด์ไหนกำลังมาแรง

          ทำธุรกิจอะไรดี ปี 2565 ลองมาดูข้อมูลการจัดอันดับธุรกิจดาวรุ่งว่ากิจการประเภทไหนกำลังมาแรง พร้อมสำรวจธุรกิจติดโผดาวร่วงที่ใกล้จะถึงทางตันหากไม่สามารถปรับตัวได้
          ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป และนำไปสู่การเติบโตของหลายธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ยังสร้างวิกฤตให้กับกิจการบางประเภทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลการอันดับ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง และ 10 ธุรกิจดาวร่วง ในปี 2565 โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยคือ ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะแข่งขัน รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคและความสอดคล้องกับกระแสนิยม ลองไปดูกันว่ามีธุรกิจไหนที่ติดอันดับบ้าง
ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2565 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธุรกิจดาวรุ่ง 2565

อันดับ 1
 • ธุรกิจการแพทย์และความงาม เติบโตขึ้นจากเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพ
 • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือธุรกิจที่ทำการซื้อ-ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากการจับจ่ายซื้อของผ่านออนไลน์กำลังได้รับความนิยมสูง

อันดับ 2

 • ธุรกิจแพลตฟอร์ม คือ ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช้อปปี้, ลาซาด้า, ไลน์แมน, แกร็บฟู้ด เป็นต้น

อันดับ 3

 • ธุรกิจโลจิสติกส์ Delivery คลังสินค้า
 • ธุรกิจด้าน Fintech
 • ธุรกิจประกันภัย-ประกันชีวิต

อันดับ 4

 • ธุรกิจเวชภัณฑ์ ยา เภสัชภัณฑ์
 • ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 
 • ธุรกิจเครื่องมือแพทย์

อันดับ 5

 • ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ
 • ธุรกิจขายตรง

อันดับ 6

 • ธุรกิจแปรรูปยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
 • ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

อันดับ 7

 • ธุรกิจคอนเทนต์ ธุรกิจ Youtuber และการรีวิวสินค้า
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ เช่น อาหารสัตว์สำเร็จรูป การดูแลสุขภาพสัตว์

อันดับ 8

 • ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่อง ถุง หีบห่อที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 • ธุรกิจ Modern Trade / ร้านค้าปลีกสมัยใหม่

อันดับ 9

 • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

อันดับ 10

 • ธุรกิจบันเทิง 
 • ธุรกิจยานยนต์
 • ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แนวราบ 
 • ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2564 จะพบว่ามีอยู่ 6 ธุรกิจที่หลุดโผ ไม่ติด 1 ใน 10 ธุรกิจเด่นปี 2565 ได้แก่
 • ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Big Data, Data Analysis)
 • ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม 
 • ธุรกิจ Street food และ Food Truck
 • ธุรกิจพลังงาน 
 • ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ เป็นต้น 
 • ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย / บัญชี

ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564 มีอะไรบ้าง เช็กลิสต์ 10 อันดับ รู้ก่อนลงทุน

ธุรกิจดาวร่วง ปี 2565 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธุรกิจดาวร่วง

อันดับ 1

 • ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร

อันดับ 2 

 • ธุรกิจฟอกย้อม
 • ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก

อันดับ 3

 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร
 • ธุรกิจรับ-ส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน

อันดับ 4

 • ธุรกิจโรงพิมพ์ / การพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ, ธุรกิจคนกลาง

อันดับ 5

 • ธุรกิจผลิตและขายต้นไม้ / ดอกไม้ประดิษฐ์
 • ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าโหล  

อันดับ 6

 • ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิก

อันดับ 7

 • ธุรกิจร้านถ่ายรูป

อันดับ 8

 • ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ

อันดับ 9

 • ธุรกิจของเด็กเล่น

อันดับ 10 

 • ธุรกิจ Call Center
          สำหรับ 10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2565 ไม่ต่างจากผลการสำรวจในปีที่แล้วเท่าไรนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่ตอบโจทย์ต่อยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากธุรกิจประเภทใดไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจต้องปิดตัวลงไปตามกาลเวลา
เปิด 10 ธุรกิจที่น่าจับตามองปี 2565
จากกระทรวงพาณิชย์

            ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจเช่นกัน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางธุรกิจของกรมฯ ตั้งแต่สถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ และข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม นำไปสู่การจัดอันดับ 10 ธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองในปี 2565 ต่อไปนี้

ธุรกิจดาวเด่น

อันดับ 1 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

          คือธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ ซึ่งมีคนใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเพราะไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติในช่วงที่โควิด 19 แพร่ระบาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์มากขึ้น

อันดับ 2 ธุรกิจด้านขนส่ง โลจิสติกส์ 

          ได้แก่ ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่คนหันมาซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

อันดับ 3 ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร 

          สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คนจำเป็นต้องพึ่งพาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งสมุนไพรที่เป็นทางเลือกในการป้องกันและรักษาโรค ดังนั้นลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ และธุรกิจผลิต/แปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อบรรเทาและป้องกันสุขอนามัยของตนเองและครอบครัวจึงมีความน่าสนใจ
 
อันดับ 4 ธุรกิจด้านเทคโนโลยี

​​​​​​​          ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจบริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูล กำลังได้รับความนิยมสูงในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วงโควิดได้ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยจัดการธุรกิจมากขึ้น

อันดับ 5 ธุรกิจรีไซเคิล  

​​​​​​​          กลุ่มธุรกิจนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืนด้วย ESG (Environmental, Social, and Governance) และ BCG (Bio, Green, and Circular) model โดยยึดหลักการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เช่น นำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

อันดับ 6 ธุรกิจเครื่องสำอาง 

​​​​​​​          ทั้งธุรกิจค้าส่งเครื่องสำอางและธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางยังคงโดดเด่น ด้วยกระแสการดูแลสุขภาพ และเสริมภาพลักษณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง ประกอบกับเป็นธุรกิจที่ขายทางออนไลน์ได้ผ่านตัวแทนขาย จึงยิ่งสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจมากขึ้น

อันดับ 7 ธุรกิจขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

​​​​​​​          มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการที่ธุรกิจอาหารสัตว์แข่งขันกันพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และทำการตลาดสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า และเติมเต็มคุณค่าทางใจเมื่อเกิดการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง

อันดับ 8 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจดาวเด่น

          เนื่องจากประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 60% ของประชากรทั้งประเทศมาตั้งแต่ในปี 2560 เท่ากับว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงเติบโตได้อีกในอนาคต สวนทางกับประชากรวัยแรงงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
    
อันดับ 9 ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

          เป็นธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น และผู้ประกอบการก็เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จึงโดดเด่นสอดคล้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

อันดับ 10 ธุรกิจโฆษณา

          โดยเฉพาะโฆษณาทางออนไลน์ที่เติบโตสูง เนื่องจากเมื่อเกิดโรคระบาด ทำให้เจ้าของกิจการไม่สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่สาธารณะได้ จึงหันมาใช้การโฆษณาผ่านออนไลน์แทน โดยจากสถิติของสมาคมโฆษณาดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (Youtube) ครองสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุด 2 อันดับแรก รวมกันกว่าร้อยละ 50

          ทั้งนี้ หากใครกำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็แนะนำให้มอง 10 ธุรกิจที่กล่าวมาเป็นทางเลือก เพราะมีโอกาสเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม ก่อนจะลงทุนธุรกิจใด ๆ ไม่ควรดูจากกระแสความนิยมเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาถึงความชื่นชอบและความถนัดของตัวเองเป็นสำคัญด้วย 

บทความเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  News NBT THAILANDกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2565 เช็กเลย…เทรนด์ไหนกำลังมาแรง อัปเดตล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 17:30:58 157,811 อ่าน
TOP