x close

ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564 มีอะไรบ้าง เช็กลิสต์ 10 อันดับ รู้ก่อนลงทุน

           สำรวจ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง และธุรกิจดาวร่วง ปี 2564 กิจการออนไลน์และสุขภาพยังมาแรง พร้อมเช็กลิสต์ 10 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากที่สุด

          การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลายประเภท ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่าแม้จะมีสถานการณ์โควิด 19 แต่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังมีโอกาสขยายตัวได้ เพราะเริ่มมีการนำวัคซีน COVID-19 มาใช้ ขณะที่กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการสวัสดิการของรัฐอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้จัดอันดับ 10 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 มากที่สุด พร้อมประเมิน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง และธุรกิจดาวร่วง ในปี 2564 โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยคือ ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะแข่งขัน รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคและความสอดคล้องกับกระแสนิยม ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้

ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2564
ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

1. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม และธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ

            ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ทำให้คนหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น

            เช่นเดียวกับธุรกิจ E-Commerce ที่คนใช้บริการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ประกอบการหลายประเภทจึงหันมาทำธุรกิจ E-Commerce ทดแทน

2. ธุรกิจแพลตฟอร์ม ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจยูทูบเบอร์ และการรีวิวสินค้า

          เป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากวิกฤตโควิด 19 ประกอบกับประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น มีพฤติกรรมในการติดตามสื่อเปลี่ยนแปลงไป คนทำธุรกิจจึงนิยมใช้โซเชียลเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและง่ายกว่าเดิม

3. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

          เป็นธุรกิจที่มาแรงในยุค COVID-19 ที่คนต้องการซื้อประกันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและคนในครอบครัว อีกทั้งปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนสนใจการวางแผนทางการเงินและให้ความสำคัญกับการออมในระยะยาว

4. ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ยา และขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

          ได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์โควิด 19 และฝุ่นพิษ PM2.5 ที่ยังวนเวียนอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน รวมถึงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรค และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

5. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

          เป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เพราะโลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล Bigdata ธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารเสริม และธุรกิจด้านสุขภาพ

           จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ความต้องการอาหารปรุงสำเร็จมีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถสั่งอาหารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันได้ พร้อมกับมีบริการส่งถึงที่

           ขณะที่โควิด 19 ยังทำให้ผู้คนวิตกเรื่องสุขภาพ จึงหันมาใส่ใจดูแลตัวเองและป้องกันโรคด้วยการรับประทานวิตามิน เครื่องดื่มผสมวิตามิน อาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงร่างกายมากขึ้น

7. ธุรกิจ Street food

           เป็นธุรกิจที่มาแรงเพราะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล การรีวิวบอกต่อ การส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ในโครงการคนละครึ่ง

8. ธุรกิจ Delivery ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจ Fintech และการชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยี

           ได้รับแรงสนับสนุนจากการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ทำให้มีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับมีธุรกิจแพลตฟอร์มมากขึ้น ทั้งแพลตฟอร์มรับส่งเอกสาร เดินทาง สั่งอาหาร ส่งสินค้า เป็นต้น

           ส่วนธุรกิจ Fintech และการชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยี มาแรงจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการความสะดวกสบาย

9. ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ

          ธุรกิจพลังงานติดอันดับธุรกิจเด่นของปี 2564 ด้วย เนื่องจากพลังงานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ และความต้องการพลังงานยังคงมีต่อเนื่อง

          ขณะที่ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ เป็นต้น เป็นธุรกิจของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่อยากหารายได้เพิ่มจากงานประจำหรือธุรกิจเดิม เพราะไม่ต้องดูแลมาก สามารถทำกำไรให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นธุรกิจที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก ประหยัดเวลา

10. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และบัญชี ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง

           เนื่องจากปัจจุบัน คนมีพฤติกรรมในการรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้น ทำให้กฎหมายมีความสำคัญอย่างมาก ส่วนธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ เติบโตขึ้นจากการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการพยายามออกแบบบรรจุภัณฑ์หวังสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า
ธุรกิจดาวร่วง ปี 2564
ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

          1. ธุรกิจเช่าหนังสือ

          2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ เช่น ผลิตซีดี วีซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ เมมโมรีการ์ด

          3. ธุรกิจสิ่งพิมพ์และวารสาร

          4. ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต ธุรกิจคนกลาง

          5. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซน์ และใช้แรงงานเยอะ (เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น)

          6. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานจำนวนมากและขายในประเทศ ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปรับตัว)

          7. ธุรกิจซ่อมรองเท้า

          8. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก

          9. ธุรกิจผลิตผักและผลไม้อบแห้ง

          10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป

10 อันดับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

           1. สายการบิน
           2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
           3. โรงแรม
           4. ธุรกิจของที่ระลึก
           5. ธุรกิจจัดประชุมและแสดงสินค้า
           6. ผับ บาร์ สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน
           7. ธุรกิจสปา
           8. อสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง
           9. ธุรกิจโรงภาพยนตร์
           10. ร้านอาหารและภัตตาคาร

ขอบคุณข้อมูลจาก
หอการค้าไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564 มีอะไรบ้าง เช็กลิสต์ 10 อันดับ รู้ก่อนลงทุน อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2563 เวลา 06:58:09 30,875 อ่าน
TOP