x close

ช้อปดีมีคืน 2563 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ซื้ออะไรได้บ้าง เคลียร์ให้เข้าใจก่อนไปช้อปลดภาษี

          ช้อปดีมีคืน ได้เงินคืนเท่าไร ซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อของออนไลน์ใช้ลดภาษีได้ไหม มาทำความเข้าใจโครงการช้อปดีมีคืน 2563 ให้ชัดเจน

           ช้อปดีมีคืน 2563 ก็คือมาตรการช่วยลดหย่อนภาษีเหมือนกับช้อปช่วยชาติในปีก่อน ๆ โดยให้ผู้เสียภาษีเงินได้ฯ นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการไปใช้ลดหย่อนภาษี ณ ตอนที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม "ช้อปดีมีคืน" ครั้งนี้ มีบางเงื่อนไขที่ต่างจากช้อปช่วยชาติอยู่บ้าง ดังนั้น ใครที่กำลังเตรียมตัวไปช้อปปิ้งที่ไหน มาเช็กให้ชัวร์ก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม : ลดหย่อนภาษี 2564 มีอะไรบ้าง รู้ไว้ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน 2563 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?

          คนที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมีคืน 2563 จะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2564

          ส่วนคนที่ไม่มีรายได้ หรือ มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือ มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เพราะไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จึงไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากช้อปดีมีคืนไปหักภาษีได้ จะซื้อช่วงนี้หรือซื้อเมื่อไร ก็ไม่ต่างกัน

         
ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้อีก

ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันไปแล้ว
จะใช้ช้อปดีมีคืนด้วยได้ไหม ?
          ผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน ก็สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ด้วย
ช้อปดีมีคืน 2563 มีวันไหน ?
          ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
ช้อปดีมีคืน 2563 ซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีได้ ?

1. สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ช้อปดีมีคืน

          สินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น
 

2. หนังสือ

ช้อปดีมีคืน

          สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเสร็จรับเงินได้

          ทั้งนี้หากเป็น e-Book เมื่อซื้อผ่านออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ หากมีเอกสารหลักฐานชัดเจนก็นำมาหักลดหย่อนภาษีได้

3. สินค้าโอทอป (OTOP)

          ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday
ช้อปดีมีคืน 2563 ซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีไม่ได้ ?
          ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้คือ

          1. สุรา เบียร์ และไวน์
          2. ยาสูบ
          3. น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
          4. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
          5. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
          6. บริการจัดนำเที่ยว
          7. ที่พักในโรงแรม
          นอกจากนี้ สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น

          - ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
          - เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา
          - ทองคำแท่ง
          - ค่ารักษาพยาบาล
          - ค่าทำศัลยกรรม

ช้อปดีมีคืน 2563 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?
          วงเงินสูงสุดที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้คือ 30,000 บาท
ช้อปดีมีคืน 2563 ได้เงินคืนเท่าไร ?
          ถึงจะให้วงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาลดภาษีได้ 30,000 บาททันที เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่เราเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ
ช้อปดีมีคืน

          จะเห็นว่าเราจะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น

          - คนที่มีฐานภาษี 35% หากซื้อสินค้าไป 30,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะได้ภาษีคืนถึง 10,500 บาทเลยทีเดียว เหมือนกับการซื้อสินค้าแบบมีส่วนลดถึง 35% ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้


          - คนที่มีฐานภาษีแค่ 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 30,000 บาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 1,500 บาทเท่านั้น หรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่ 5%

          เท่ากับว่าคนที่มีฐานภาษีสูง ๆ จะได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติคุ้มค่าที่สุด ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 30,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่า สินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 30,000 บาทเพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 1,500 บาท อาจไม่คุ้มค่า ยกเว้นว่ามีของที่ต้องการซื้ออยู่แล้ว ก็ถือว่าได้ส่วนลด 5% พอดี

ซื้อของออนไลน์ ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?
ช้อปดีมีคืน

          หากเป็นร้านค้าออนไลน์ ที่อยู่ในระบบภาษีและออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้
ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิตซื้อสินค้าได้ไหม ?
          ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต ก็ใช้รูดซื้อสินค้าและบริการได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
ซื้อของเงินผ่อนได้ไหม ?
          กรณีซื้อสินค้าเงินผ่อนก็เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกัน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข โดยนำยอดเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้เลย
ซื้อสินค้าที่มีราคาเกิน 30,000 บาทได้หรือไม่ ?
          สามารถซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 30,000 บาทได้ แต่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 30,000 บาทเท่านั้น
ช้อปดีมีคืน

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มีรายละเอียดอะไรบ้าง ?

          กรณีซื้อสินค้าทั่วไปจะต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

          1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
          2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
          3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน) โดยประเด็นนี้มีสิ่งที่ต้องรู้ คือ
               - ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ จำเป็นต้องระบุในใบกำกับภาษี
               - เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อไม่ได้บังคับ หากใบกำกับภาษีนั้นไม่ได้ระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อ ก็ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
               - ที่อยู่ของผู้ซื้อ จะใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ในปัจจุบันก็ได้

          4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
          5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
          6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
          7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
          8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

          วิธีขอใบกำกับภาษีก็ไม่ยาก แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้

ใบกำกับภาษีมีการแก้ไข ใช้ได้ไหม ?
          หากออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไปแล้ว แต่มีข้อมูลบางส่วนผิดเล็กน้อย เช่น สะกดชื่อผิดเล็กน้อย สามารถให้พนักงานที่ออกใบกำกับภาษีแก้ไขและเซ็นชื่อกำกับได้ แต่หากข้อมูลผิดเยอะ เช่น ใส่ชื่อ-นามสกุลผิด ก็ให้นำใบกำกับภาษีใบเดิมไปยกเลิก และออกใบใหม่แทน
ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง
          กรณีซื้อหนังสือ หรือสินค้าโอทอป ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้
          1. เลขประจำตัวภาษีอากรของผู้ขาย
          2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขาย
          3. เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
          4. วัน/เดือน/ปีที่ออก
          5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวที่ผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
          6. ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้า
          7. จำนวนเงิน
 
นำใบกำกับภาษี-ใบเสร็จรับเงินหลายใบ
มารวมกันได้ไหม ?

          สามารถรวมใบกำกับภาษีหลายใบได้ โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือค่าบริการระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 และรวมกันแล้วมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท หากเกิน 30,000 บาท จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพียง 30,000 บาทเท่านั้น

ใบกำกับภาษีมีรายการซื้อสินค้าที่เสีย VAT
และไม่เสีย VAT รวมกัน ใช้ได้ไหม ?
          หลายคนซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เกต คงจะเห็นว่าสินค้าบางรายการเสีย VAT ขณะที่บางรายการไม่เสีย VAT แต่ออกใบกำกับภาษีรวมกันมา กรณีสามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ แต่ต้องนำเฉพาะมูลค่าของสินค้าที่เสีย VAT มาใช้ลดหย่อนภาษีเท่านั้น

          เช่น ซื้อสินค้ารวม 1,000 บาท ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปรวมกันเป็นใบเดียว เป็นสินค้าที่เสีย VAT 700 บาท และไม่เสีย VAT 300 บาท ดังนั้น เวลากรอกตัวเลขยื่นภาษีจะนำไปใช้ลดหย่อนได้เฉพาะมูลค่า 700 บาทเท่านั้น
คู่สมรสใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?
  • กรณีสามีหรือภรรยามีรายได้ฝ่ายเดียว : ฝ่ายที่มีเงินได้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 30,000 บาท
  • กรณีสามีหรือภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และแยกยื่นภาษี : แต่ละคนใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท
  • กรณีสามีหรือภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และยื่นภาษีรวมกัน : แต่ละคนใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท
         ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน กรมสรรพากร 1161

บทความและข่าวช้อปดีมีคืน 

ช้อปดีมีคืน ซื้อทอง มือถือ เปลี่ยนยาง ประกันรถยนต์ ลดหย่อนภาษีได้ไหม ซื้ออะไรใช้สิทธิ์ได้บ้าง ?

สมัครคนละครึ่ง แต่เกิดเปลี่ยนใจ อยากใช้ช้อปดีมีคืน ทำได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ 

ช้อปดีมีคืน ซื้อของออนไลน์ เอามาลดภาษีได้ - มั่นใจคนละครึ่ง ระบบลงทะเบียนไม่ล่ม 

คนละครึ่ง VS ช้อปดีมีคืน เลือกใช้สิทธิ์โครงการไหน ได้ประโยชน์กับเรามากที่สุด

ไขข้อสงสัย ช้อปดีมีคืน ใช้ร่วมกับโครงการ คนละครึ่ง - บัตรคนจน ได้ไหม - ซื้ออะไรได้บ้าง ? 

คลัง แจงข้อเท็จจริง โครงการช้อปดีมีคืน ดียังไง หลังเกิดเสียงวิจารณ์เอื้อเฉพาะคนรวย 

 

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสรรพากรกองกฎหมาย กรมสรรพากร, กองกฎหมาย กรมสรรพากร    

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช้อปดีมีคืน 2563 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ซื้ออะไรได้บ้าง เคลียร์ให้เข้าใจก่อนไปช้อปลดภาษี อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09:50:09 306,675 อ่าน
TOP