x close

ช้อปดีมีคืน ซื้อทอง มือถือ เปลี่ยนยาง ประกันรถยนต์ ลดหย่อนภาษีได้ไหม ซื้ออะไรใช้สิทธิ์ได้บ้าง ?

          ตอบคำถามการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ถ้าจะลดหย่อนภาษีต้องซื้อสินค้าและบริการประเภทไหน ซื้อทอง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที ซ่อมรถ ทำฟัน ศัลยกรรม ใช้ได้ไหม มาไขข้อสงสัยกัน

          "ช้อปดีมีคืน" อีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีที่ให้เราสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท ซึ่งหลายคนคงมีคำถามอยู่ว่า ต้องซื้อสินค้าประเภทไหนล่ะ ถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง อย่างทองคำ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนยางรถยนต์ ฯลฯ เข้าร่วมรายการช้อปดีมีคืนได้หรือเปล่า ลองตามมาอ่านกัน

อ่านเพิ่มเติม : 6 วิธี ขอคืนภาษี 2563 แบบได้รับเงินเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน

ช้อปดีมีคืน

ทำความเข้าใจก่อนใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน
          ก่อนจะไปดูว่าสินค้าประเภทไหนใช้สิทธิ์ได้ หรือไม่ได้ ต้องทราบก่อนว่า ตัวเองมีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนหรือไม่ เพราะหากไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกก็จบ จะไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปลดหย่อนภาษีได้เลยนะคะ

ใครใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้บ้าง ?

          1. เป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2564
          2. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
          3. ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง (กรณีเคยลงทะเบียนคนละครึ่งแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จนถูกตัดสิทธิ์คนละครึ่ง แบบนี้สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้)
          4. ไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล

          สำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน ก็สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ด้วย

ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

          สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะได้คืน 30,000 บาทเลย เพราะจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไรขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของแต่ละคน ตามตารางนี้
ลดหย่อนภาษี

คู่สมรสใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

 • กรณีสามีหรือภรรยามีรายได้ฝ่ายเดียว : ฝ่ายที่มีเงินได้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 30,000 บาท
 • กรณีสามีหรือภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และแยกยื่นภาษี : แต่ละคนใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท
 • กรณีสามีหรือภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และยื่นภาษีรวมกัน : แต่ละคนใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท

ซื้อสินค้าประเภทไหน ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง ?

1. สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และร้านค้าสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ดังนั้น ก่อนจะซื้อให้ถามก่อนว่า สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้เราได้ไหม

2. หนังสือ

          สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book โดยต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อก็ได้

3. สินค้าโอทอป (OTOP)

          ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อ หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

          ทั้งนี้ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ต้องมีเครื่องหมายหรือข้อความที่ระบุว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น "OTOP", "โอทอป" หรือ "One Tambon One Product" หรือหากไม่มีข้อความ ผู้ขายอาจประทับตรายางที่มีชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้า แล้วระบุข้อความว่า "สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือข้อความอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันในใบกำกับภาษี

รวมคำถามช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ ?
 • ต้องซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อหนังสือ, e-Book หรือสินค้าโอทอปที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้
   
 • สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 
   
 • ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการนั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 
   
 • กรณีจ่ายค่าสินค้าในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ไปใช้บริการในปี 2564 จะไม่สามารถใช้ช้อปดีมีคืนได้


          ทั้งนี้ หากอ้างอิงจากมาตรการช้อปช่วยชาติของปีที่ผ่าน ๆ มา จะพบว่ามีสินค้าบางรายการสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ และบางรายการไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ดังคำถามที่หลายคนสงสัยต่อไปนี้

ซื้อโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไหม ?

          อุปกรณ์ไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องเสียภาษี VAT จึงสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อโทรศัพท์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องชำระเงินในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 

          เช่น จองซื้อโทรศัพท์และจ่ายเงินไปวันที่ 21 ตุลาคม 2563 แต่มารับเครื่องวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กรณีนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ เพราะถือว่าจ่ายเงินก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ซื้อทองได้ไหม ?

 • ทองคำแท่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษี VAT
 • ทองรูปพรรณ ตัวทองคำก็ไม่เสียภาษีเช่นกัน จึงใช้ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น 

ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ?

ช้อปดีมีคืน

          สินค้าเหล่านี้ต้องเสียภาษี VAT ดังนั้น หากสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ก็ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้เลย

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้าน ซ่อมบ้าน ?

          ใช้สิทธิ์ได้ถ้ามีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือกรณีเป็นสินค้า OTOP ต้องมีใบเสร็จรับเงิน

ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่า ?

          หากร้านอาหาร ร้านกาแฟนั้น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านมาใช้สิทธิ์ได้ แต่ไม่รวมถึงการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

ซื้อข้าวสาร ผัก-ผลไม้สด เนื้อสัตว์ ไข่ นม ?

ช้อปดีมีคืน

 • ของสด และสินค้าทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูปเหล่านี้ได้รับการยกเว้น VAT อยู่แล้ว จึงนำไปใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้
   
 • ส่วนนมวัวนั้น ถ้าเป็นนมจืด จะได้รับการยกเว้น VAT ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้
   
 • แต่หากเป็นนมประเภทอื่น ๆ ที่มีการแปรรูปมาแล้ว เช่น นมที่มีการเติมสี เติมกลิ่นเป็นรสชาติต่าง ๆ นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง นมปราศจากแลคโตส จัดเป็นสินค้าที่ต้องเสีย VAT ดังนั้น กรณีที่ซื้อนมกลุ่มนี้จะนำไปลดหย่อนภาษีได้

ซื้ออาหารสัตว์ได้ไหม ?

          ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัข แมว ปลา สุกร ฯลฯ จะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หีบห่อ หรือไม่บรรจุก็ตาม จัดเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT ดังนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

ซูเปอร์มาร์เกต ของใช้ในครัวเรือนใช้สิทธิ์ได้ไหม ?

          หากเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เลย อย่างเช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิว ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม กระดาษทิชชู สำลี ฯลฯ

ซื้อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ได้หรือไม่ ?

          ตามเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ  

เติมน้ำมัน เติมก๊าซรถยนต์ ใช้สิทธิ์ได้ไหม ?

          ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้

เปลี่ยนยางรถยนต์ น้ำมันเครื่อง เข้าศูนย์เช็กระยะ ซ่อมรถ ได้หรือเปล่า ?

 • การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ หากร้านออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้
   
 • การซ่อมรถ เข้าศูนย์ตรวจเช็กสภาพรถ ต้องรับบริการและซ่อมแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น จึงใช้สิทธิ์ได้ 

จ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ใช้สิทธิ์ได้ไหม ?

          การซื้อประกันภัยรถยนต์เป็นการจ่ายเพื่อคุ้มครองรายปี ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เนื่องจากประกันรถยนต์มีระยะเวลาคุ้มครองนอกเหนือช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน ระบุว่า ต้องซื้อและใช้บริการภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น 

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืนได้ไหม ?

          หากซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ แต่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในหมวดประกันได้ ดังนี้

 • ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
 • ประกันสุขภาพบิดา-มารดา ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ทำฟัน ทำศัลยกรรม คลินิกเสริมความงาม จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือเปล่า ?

          การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เช่น ทันตกรรม ทำเลสิก ทำศัลยกรรม เข้าคอร์สเสริมความงาม ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ได้รับการยกเว้น VAT จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

ใช้บริการนวดหน้า นวดตัว สปา ได้ไหม ?

          หากร้านนั้นสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ก็นำไปใช้สิทธิ์ได้

ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการต่าง ๆ ได้ไหม ?

          หากซื้อบัตรและนำไปใช้บริการช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ แต่ถ้าซื้อบัตรไว้ก่อน แล้วนำไปใช้บริการในปี 2564 ด้วย จะใช้สิทธิ์ไม่ได้

ค่าสมาชิกรายปี ใช้ลดหย่อนได้หรือไม่ ?

          อย่างเช่น ค่าสมาชิกฟิตเนสรายปี หากเป็นการจ่ายรายปีจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากมีระยะเวลาให้บริการนอกเหนือจากช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

ซื้อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ได้ไหม ?

          ใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้ เพราะบัตรของขวัญไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าที่พักในโรงแรม หรือบริการจัดนำเที่ยว เข้าร่วมโครงการไหม ?

 • ค่าที่พัก และบริการจัดนำเที่ยว บริการทัวร์ ไม่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน เพราะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว
 • แต่หากมีค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จากร้านอาหารในโรงแรมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ลดหย่อนได้หรือไม่ ?

          ยาสูบ บุหรี่  สุรา เบียร์ ไวน์ แชมเปญ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ได้ไหม ?

 • หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตำราเรียน เป็นสินค้าได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงใช้สิทธิ์ไม่ได้
 • แต่หากซื้อหนังสืออื่น ๆ ที่เป็นสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง e-Book จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ค่าเทอม คอร์สเรียน ใช้ได้หรือไม่ ?

 • กรณีเป็นสถาบันของราชการ หรือเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ถือเป็นการให้บริการทางการศึกษาที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ค่าเทอม คอร์สเรียนต่าง ๆ จึงใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนไม่ได้
   

 • กรณีผู้ให้บริการคอร์สเรียนนั้นไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีได้ สามารถใช้ช้อปดีมีคืนได้ แต่ผู้ซื้อคอร์สต้องจ่ายเงินและเรียนในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ใช้สิทธิ์ได้ไหม ?

           หากมีการเทรดหุ้นและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 สามารถนำใบกำกับภาษีที่ได้รับทางไปรษณีย์ หรืออีเมล มาหักลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมนั้นมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัดแว่น ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          ถ้าร้านนั้นสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ก็สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นให้สอบถามจากทางร้านก่อนเข้ารับบริการ

ค่าโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต ร่วมรายการไหม ?

         ค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้และชำระเงินในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละค่ายได้ที่นี่

ช้อปดีมีคืน จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

ค่าน้ำ-ค่าไฟ ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          กรณีเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน อย่างค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ำ ค่าไฟ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ในหลักการเดียวกัน คือ รอบบิลที่ใช้บริการต้องอยู่ในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 และต้องชำระค่าบริการในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ด้วย ยกตัวอย่างเช่น

         - รอบบิลวันที่ 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563 : ใช้สิทธิ์ไม่ได้ เพราะมีช่วงเวลาที่ใช้บริการก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563
         - รอบบิลวันที่ 25 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายบิลวันที่ 1 ธันวาคม 2563 : ใช้สิทธิ์ได้
         - รอบบิลวันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563 และจ่ายบิลวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ใช้สิทธิ์ได้
         - รอบบิลวันที่ 25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2563 และจ่ายบิลวันที่ 1 มกราคม 2564 : ใช้สิทธิ์ไม่ได้ เพราะชำระค่าบริการหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563
         - รอบบิลวันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 11 มกราคม 2564 : ใช้สิทธิ์ไม่ได้ เพราะมีช่วงเวลาที่ใช้บริการหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563

          ทั้งนี้ บิลและใบกำกับภาษีที่ได้รับจะต้องเป็นชื่อของผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเท่านั้น

ค่าผ่านทาง ทางด่วน เติมเงิน Easy Pass ?

 • ค่าผ่านทางด่วนแบบจ่ายเงินสด : ใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อใช้บริการผ่านทางในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเราจะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางไปยื่นขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
   
 • ค่าผ่านทางด่วนแบบเติมเงิน เช่น Easy Pass : จำนวนที่เติมเงินเข้าบัตรจะยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะถือเป็นการซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ใช้บริการ จะใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อขับรถขึ้นทางด่วน แล้วจ่ายค่าทางด่วนผ่านบัตรนั้นในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยจะต้องยื่นขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเช่นกัน
ข้อควรรู้
ช้อปดีมีคืน

 1. การซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ หากเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีและออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้
   
 2. สามารถใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต รูดซื้อสินค้าและบริการได้ โดยต้องซื้อและออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
   
 3. กรณีซื้อสินค้าเงินผ่อนก็เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกัน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข โดยนำยอดเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้เลย
   
 4. สามารถซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 30,000 บาทได้ แต่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 30,000 บาทเท่านั้น
   
 5. สามารถนำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมารวมกันหลายใบได้ แต่ใช้สิทธิ์รวมได้ไม่เกิน 30,000 บาท

          ทั้งนี้ อยากย้ำว่าก่อนจะใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนต้องพิจารณาว่าเราเสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตราไหน หากเสียภาษีในอัตราสูง เช่น 30% การซื้อสินค้า 10,000 บาท จะนำไปใช้ลดหย่อนได้ถึง 3,000 บาท เท่ากับจ่ายค่าสินค้าไปเพียง 7,000 บาทเท่านั้น 

          แต่ถ้าฐานภาษีของเราอยู่ที่ 5% การซื้อสินค้า 10,000 บาท จะนำไปลดหย่อนภาษีได้เพียง 500 บาท จึงต้องชั่งใจดี ๆ ก่อนว่าจะใช้สิทธิ์ดีหรือไม่ เพราะการไม่ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน แล้วยอมเสียภาษีตามปกติ อาจช่วยประหยัดเงินที่จ่ายออกไปได้มากกว่า

บทความและข่าวช้อปดีมีคืน 

สมัครคนละครึ่ง แต่เกิดเปลี่ยนใจ อยากใช้ช้อปดีมีคืน ทำได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ 

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ซื้ออะไรได้บ้าง เคลียร์ให้เข้าใจก่อนไปช้อปลดภาษี

ช้อปดีมีคืน ซื้อของออนไลน์ เอามาลดภาษีได้ - มั่นใจคนละครึ่ง ระบบลงทะเบียนไม่ล่ม 

คนละครึ่ง VS ช้อปดีมีคืน เลือกใช้สิทธิ์โครงการไหน ได้ประโยชน์กับเรามากที่สุด

ไขข้อสงสัย ช้อปดีมีคืน ใช้ร่วมกับโครงการ คนละครึ่ง - บัตรคนจน ได้ไหม - ซื้ออะไรได้บ้าง ? 

คลัง แจงข้อเท็จจริง โครงการช้อปดีมีคืน ดียังไง หลังเกิดเสียงวิจารณ์เอื้อเฉพาะคนรวย 

 

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสรรพากร, กรมสรรพากร, กรมสรรพากร, กรมสรรพากรกองกฎหมาย กรมสรรพากรกองกฎหมาย กรมสรรพากร      

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช้อปดีมีคืน ซื้อทอง มือถือ เปลี่ยนยาง ประกันรถยนต์ ลดหย่อนภาษีได้ไหม ซื้ออะไรใช้สิทธิ์ได้บ้าง ? อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:14:20 283,788 อ่าน
TOP