x close

ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ที่ไหนดี ได้ทั้งประกันชีวิตและออมเงินไปในตัว

           ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่ แล้วในปี 2566 มีประกันออมทรัพย์ตัวไหนน่าสนใจบ้าง มาศึกษาข้อมูลกัน
ประกันชีวิต

          ประกันชีวิต คือหนึ่งในตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2566 ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งประกันออมทรัพย์ ประกันชีวิตตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงก์) ทั้งนี้ หลายคนที่ตั้งใจจะซื้อประกันเพื่อวัตถุประสงค์ประหยัดภาษีเป็นหลักก็มักจะเลือกทำประกันออมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งจะได้รับเงินคืนเร็วกว่า และอาจนำเงินก้อนนั้นไปซื้อประกันตัวใหม่ได้เรื่อย ๆ 

         สำหรับในปีนี้ใครยังไม่รู้ว่าจะซื้อประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ที่ไหนดี วันนี้เรารวบรวมประกันที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามาให้พิจารณากันแล้ว

ประกันออมทรัพย์แบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต

           ประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เน้นการออมเงินเป็นหลัก ซึ่งผู้ทำประกัน (ผู้เอาประกันภัย) จะได้รับเงินคืนตามสัญญาที่ระบุไว้ มีทั้งแบบเงินคืนระหว่างปี หรือรับเงินคืนก้อนเดียวตอนครบสัญญา (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน) พร้อมกับได้รับความคุ้มครองชีวิตในกรณีที่เสียชีวิต มีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยให้เลือกทั้งระยะสั้น ระยะยาว เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 12 ปี 20 ปี 25 ปี เป็นต้น แต่ประกันออมทรัพย์ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

 • ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 • มีผลตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสม (เงินปันผลหรือเบี้ยคืนรายปี)

 • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อจากบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย

 • หากเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี ถือว่าผิดเงื่อนไข จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

           ประกันออมทรัพย์ สามารถใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับกรณีที่ซื้อประกันชีวิตให้คู่สมรสตามกฎหมายที่ไม่มีรายได้ จะหักลดหย่อนได้ 10,000 บาท

ข้อดีและข้อจำกัดของประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิต

ข้อดีของประกันออมทรัพย์

 • ช่วยให้เก็บออมได้ง่ายขึ้น เพราะเหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้ต้องจ่ายเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนด และเราสามารถเลือกได้ว่าจะชำระเบี้ยแบบรายเดือน ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี  

 • ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนเมื่อครบสัญญา ทำให้วางแผนชีวิตในระยะยาวได้

 • มีการจ่ายเงินคืนระหว่างปี ทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะทราบตั้งแต่วันที่ทำประกันเลยว่าจะได้รับผลตอบแทนรวมทั้งหมดเท่าไร  

 • บางแผนมีเงินปันผลให้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ แต่ไม่ได้รับรองว่าต้องจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไร ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุน

 • กรณีที่เสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทจะจ่ายสินไหมให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราระบุชื่อไว้

 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 100,000 บาท

 • เป็นแบบประกันที่ทำได้ง่าย เพราะไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ

ข้อจำกัดของประกันออมทรัพย์

 • ผลตอบแทนไม่สูง ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราว ๆ 0.5-2.5% ต่อปี ซึ่งพอ ๆ กับเงินฝากประจำของธนาคาร แต่มีข้อดีตรงที่ได้รับความคุ้มครองชีวิตและสิทธิลดหย่อนภาษี

 • เป็นแบบประกันที่เหมาะกับการออมเงินมากกว่าเน้นความคุ้มครองชีวิต เนื่องจากมีความคุ้มครองชีวิตที่น้อยกว่าประกันชีวิตทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น หากเราจ่ายเบี้ยประกัน 50,000 บาท อาจได้รับความคุ้มครองชีวิตเพียง 50,000-100,000 บาท แต่ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ถ้าเลือกจ่ายเบี้ยประกัน 50,000 บาท อาจได้รับความคุ้มครองชีวิตถึงหลักล้านบาท

 • ประกันออมทรัพย์ระยะสั้นบางเล่มไม่สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้

 • หากเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา หรือจ่ายเบี้ยประกันไม่ครบตามกำหนด ผลตอบแทนที่ได้รับจะลดลง และอาจต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วย

วิธีเลือกประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษี

          ในการเลือกทำประกันออมทรัพย์เพื่อจุดประสงค์ลดหย่อนภาษี ควรพิจารณาดังนี้

 • พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทำประกันและเงื่อนไขของประกันแต่ละแผน เช่น อายุที่สามารถทำประกันได้ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและสูงสุดเป็นเท่าไร สามารถแนบสัญญาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้หรือไม่ รวมถึงช่องทางในการสมัคร

 • เลือกระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป เช่น 10/1, 10/5, 12/6, 15/8, 25/10 เป็นต้น หากมีระยะเวลาคุ้มครองสั้นกว่า 10 ปี เช่น 5/2, 3/1 จะไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ (เลขตัวหน้าคือจำนวนปีที่คุ้มครอง ส่วนเลขตัวหลังคือจำนวนปีที่ต้องจ่ายเบี้ย)

 • พิจารณาระยะเวลาที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น ถ้ามีรายได้มากเฉพาะปีนี้ก็อาจเลือกแผนประกันระยะสั้น เช่น 10/1 จ่ายเบี้ยแค่ปีเดียว แต่ถ้าเป็นข้าราชการ พนักงานประจำที่มีรายได้ต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทุกปี สามารถเลือกแผนประกันที่จ่ายเบี้ยระยะยาวได้ 

 • พิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันของตัวเอง ว่าสามารถชำระได้เท่าไร หากเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง (ทุนประกันสูง) เบี้ยประกันย่อมสูงตามไปด้วย แต่ก็แลกกับความคุ้มครองชีวิตที่มากขึ้น ทั้งนี้ แผนประกันแต่ละแบบจะกำหนดทุนประกันขั้นต่ำและเบี้ยประกันขั้นต่ำเอาไว้ด้วย

 • พิจารณาอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ IRR (Internal Rate of Return) ซึ่งหากค่า IRR สูง แสดงว่าประกันเล่มนี้ให้ผลตอบแทนที่สูง

 • พิจารณาจำนวนเงินคืนระหว่างปี โดยส่วนใหญ่จะคืนเงินให้ทุกปี หรือทุก 2 ปี รวมทั้งพิจารณาจำนวนเงินที่คืนให้ด้วย บางเล่มอาจคืนเงินให้เพียง 1-2% ในช่วงปีแรก ๆ แต่บางเล่มก็คืนเงินให้ 10-20% ตั้งแต่ปีแรก ๆ เลย เหมาะกับคนที่ต้องการนำเงินกลับมาหมุนใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนต่อ

 • เลือกแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง เพราะหากเสียชีวิตไปในระหว่างปีกรมธรรม์ ทายาทจะได้รับเงินก้อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

 • เลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคง เนื่องจากประกันสะสมทรัพย์เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองยาวนาน และต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี ถึงจะได้รับเงินต้นคืน

ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ที่ไหนดี

           ใครกำลังพิจารณาว่าจะซื้อประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ตัวไหนดี วันนี้เรารวบรวมบางส่วนมาให้ศึกษาข้อมูลกัน

1. ประกันออมทรัพย์ D-Supreme Saving 10/1 จากอาคเนย์ประกันชีวิต

           แบบประกัน ดี-เซฟวิ่ง 10/1 จากอาคเนย์ประกันชีวิต มีจุดเด่นตรงที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองไปถึง 10 ปี และมีเงินคืนให้ 2.3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี โดยในปีสุดท้ายจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%
ประกันชีวิต

ภาพจาก : อาคเนย์ประกันชีวิต

ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ย 100,000 บาท ครั้งเดียว 

 • ปีที่ 1-9 รับเงินคืนปีละ 2,300 บาท ส่วนปีที่ 10 ครบกำหนด รับเงินคืน 102,300 บาท รวมรับเงินคืนทั้งหมด 123,000 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 100,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 23,000 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 2.30% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : อาคเนย์ประกันชีวิต

สรุปข้อมูลประกันออมทรัพย์ D-Supreme Saving 10/1
 • อายุรับประกัน : 20-65 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 1 ล้านบาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 1 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9 รับเงินคืน 2.3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 102.3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : คุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : อาคเนย์ประกันชีวิต

2. ประกันออมทรัพย์ สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 (20) จากซัมซุงประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ภาพจาก : ซัมซุงประกันชีวิต

           ประกันออมทรัพย์ระยะสั้นจากซัมซุงประกันชีวิต ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี ได้รับความคุ้มครอง 10 ปี โดยมีเงินคืนระหว่างปีให้ 4-6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำสุดที่ 20,000 บาท แต่จะมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยให้หากเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไป
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย 98,500 บาท เป็นเวลา 6 ปี รวมเป็นเงิน 591,000 บาท

 • ปีที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ 4,000 บาท และปีที่ 6-9 รับเงินคืนปีละ 6,000 บาท ส่วนปีที่ 10 ครบกำหนด รับเงินคืน 626,000 บาท 

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 652,000 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 591,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 61,000 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.76% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : ซัมซุงประกันชีวิต

สรุปข้อมูลประกันออมทรัพย์ สมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6 (20)
 • อายุรับประกัน : 1 วัน - 75 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 20,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 6 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 626% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : 

  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 : คุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 : คุ้มครอง 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 : คุ้มครอง 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 4 : คุ้มครอง 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 5 : คุ้มครอง 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 6-10 : คุ้มครอง 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ซัมซุงประกันชีวิต

3. ประกันออมทรัพย์ AIA iSave 5/10

ประกันชีวิต

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก AIA

           ประกันสะสมทรัพย์ AIA iSave เป็นแบบประกันที่คุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ย 5 ปี พร้อมให้เงินคืน 4% ในปีที่ 2-9 และเมื่อครบสัญญาจะได้รับเงิน 468% ของจำนวนเงินเอาประกัน
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 57,471.26 บาท
 • จ่ายเบี้ยปีละ 50,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมจ่ายเบี้ยประกัน 250,000 บาท

 • ปีที่ 2-9 รับเงินคืนปีละ 2,298.85 บาท รวม 8 ปี คือ 18,390.80 บาท และปีที่ 10 ครบกำหนด รับเงินคืน 268,965.50 บาท

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 287,356.30 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 250,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 37,356.30 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.83% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : AIA

สรุปข้อมูลประกันออมทรัพย์ AIA iSave 5/10
 • อายุรับประกัน : 20-55 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 20,000-50,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-9 รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : 

  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 : คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 : คุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 : คุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 4 : คุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 5-10 : คุ้มครอง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : AIA

4. ประกันออมทรัพย์ บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1

ประกันชีวิต

ภาพจาก : กรุงเทพประกันชีวิต

           ประกันออมทรัพย์บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1 จากกรุงเทพประกันชีวิต รับประกันตั้งแต่อายุ 20-75 ปี โดยจ่ายเบี้ยเพียงปีเดียว คุ้มครองชีวิต 10 ปี รับเงินปีละ 1.75% และได้เงิน 100% ในปีสุดท้าย
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ย 100,000 บาท ครั้งเดียว

 • ปีที่ 1-10 รับเงินคืนปีละ 1,750 บาท รวม 10 ปี คือ 17,500 บาท เมื่อถึงปีที่ 10 ครบกำหนด รับเงินคืน 100,000 บาท

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 117,500 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 100,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 17,500 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.75% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : กรุงเทพประกันชีวิต

สรุปข้อมูลประกันออมทรัพย์ บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1
 • อายุรับประกัน : 20-75 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 50,000-5,000,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 1 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืน 1.75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : คุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงเทพประกันชีวิต

5. ประกันออมทรัพย์โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5 จากไทยสมุทรประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ภาพจาก : ไทยสมุทรประกันชีวิต

           ประกันออมทรัพย์จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร แผนนี้ผลตอบแทน IRR อาจจะไม่สูงมาก แต่จุดเด่นคือจ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี และได้เงินคืนสูงถึง 20% ตั้งแต่ปีแรก เพื่อนำไปลงทุนต่อ ส่วนในปีที่ 7-9 จะได้รับเงินคืนเต็ม 100% เมื่อครบกำหนดสัญญา 10 ปี รับเงิน 110%
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยประกัน 100,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

 • ปีที่ 1-6 รับเงินคืนปีละ 20,000 บาท ปีที่ 7-9 รับเงินคืนปีละ 100,000 บาท และเมื่อครบสัญญารับเงินคืน 110,000 บาท

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 530,000 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 500,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 30,000 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.10% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : ไทยสมุทรประกันชีวิต

สรุปข้อมูลประกันออมทรัพย์โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5
 • อายุรับประกัน : 30 วัน - 70 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 รับเงินคืน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-9 รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : 

  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 : คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 : คุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 : คุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 4 : คุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 5-6 : คุ้มครอง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 7 : คุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 8 : คุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 9 : คุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 10 : คุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยสมุทรประกันชีวิต

6. ประกันสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5 จากกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรุงไทย แอกซ่า

           ประกันออมทรัพย์จากค่ายกรุงไทย แอกซ่า เหมาะกับคนที่อยากได้รับความคุ้มครองนาน ๆ โดยจ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 14 ปี สูงสุด 525% และได้รับเงินคืนทุกปี 2-10% เมื่อครบสัญญารับเงินก้อน 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยประกัน 100,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

 • ปีที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ปีที่ 6-10 รับเงินคืนปีละ 4,000 บาท ปีที่ 11-13 รับเงินคืนปีละ 10,000 บาท และเมื่อครบสัญญาปีที่ 14 รับเงินคืน 548,000 บาท

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 608,000 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 500,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 108,000 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.72% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Krungthai-AXA Life

สรุปข้อมูลประกันสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5
 • อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 14 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-13 รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รับเงินครบกำหนดสัญญา 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : 

  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 : คุ้มครอง 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 : คุ้มครอง 202% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 : คุ้มครอง 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 4 : คุ้มครอง 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 5-14 : คุ้มครอง 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงไทย แอกซ่า

7. ประกันสะสมทรัพย์ Easy E-SAVE 10/5 จาก FWD ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ภาพจาก : เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

            แผนประกัน อีซี่ อี-เซฟ 10/5 จาก FWD ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี โดยจะได้รับเงินคืนปีละ 4-5% เมื่อครบกำหนดจะได้เงินคืน 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมแล้วให้ผลตอบแทน IRR อยู่ที่ 1.90%
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,369 บาท
 • จ่ายเบี้ยปีละ 68,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมจ่ายเบี้ยประกัน 340,000 บาท

 • ปีที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ 4,015 บาท ปีที่ 6-9 รับเงินคืนปีละ 5,108 บาท และเมื่อครบสัญญาปีที่ 10 รับเงินคืน 351,292 บาท

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 391,439 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 340,000 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 51,439 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.91% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : FWD

สรุปข้อมูลประกันสะสมทรัพย์ Easy E-SAVE 10/5
 • อายุรับประกัน : 20-60 ปี

 • จำนวนเบี้ยประกันภัย : 20,000-400,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินครบกำหนดสัญญา 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : 

  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 : คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 : คุ้มครอง 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 : คุ้มครอง 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 4 : คุ้มครอง 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ปีกรมธรรม์ที่ 5-10 : คุ้มครอง 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : FWD

8. ประกันออมทรัพย์ โครงการเมืองไทย Super Return 11/1 จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ภาพจาก : เมืองไทยประกันชีวิต

           โครงการเมืองไทย Super Return 11/1 หรือ แผนเมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 เป็นแผนประกันออมทรัพย์ที่จ่ายเบี้ยปีเดียว คุ้มครอง 11 ปี มีให้เลือก 9 แผน โดยจะได้รับเงินคืนทุก ๆ 2 ปี ปีละ 2% และเมื่อครบสัญญาจะได้รับ 102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ย 94,700 บาท ครั้งเดียว

 • ปีที่ 2, 4, 6, 8, 10 รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ปีที่ 10 ครบสัญญา รับเงินคืน 102,000 บาท

 • รวมรับเงินคืนทั้งหมด 112,000 บาท จากเบี้ยที่จ่ายไป 94,700 บาท ดังนั้น จะได้ผลตอบแทน 17,300 บาท

 • คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR) เท่ากับ 1.61% (ยังไม่รวมเงินที่นำไปลดหย่อนภาษี)

ประกันชีวิต

ภาพจาก : เมืองไทยประกันชีวิต

สรุปข้อมูลประกันออมทรัพย์ โครงการเมืองไทย Super Return 11/1
 • อายุรับประกัน : 20-65 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 25,000-500,000 บาท

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 11 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี (ลดหย่อนภาษีได้ 1 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท)

 • ผลประโยชน์เงินคืน : 

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10 รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 รับเงินครบกำหนดสัญญา 102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : คุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันออมทรัพย์

           อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตทุกประเภทมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนั้น ควรศึกษาและสอบถามให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ที่ไหนดี ได้ทั้งประกันชีวิตและออมเงินไปในตัว อัปเดตล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:22:22 38,154 อ่าน
TOP