x close

เช็กเลย ต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือไม่ ถ้าไม่ทำจะโอนเงินผ่านแอปฯ ได้ไหม ?


          สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารก่อนโอนเงิน ใครต้องทำบ้าง มีวิธีเช็กอย่างไร แล้วถ้าไม่ทำจะโอนเงินผ่านแอปฯ ธนาคารได้หรือเปล่า ?

สแกนใบหน้า

         จากกรณีที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายให้ธนาคารทุกแห่งที่ให้บริการโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชัน ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนแอปฯ ธนาคาร เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพ ธปท. จึงกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนเมื่อทำธุรกรรมตามกำหนด เริ่มภายในเดือนมิถุนายน 2566 นั้น

          ประเด็นนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่า ถ้าไม่ไปสแกนใบหน้า เราจะยังโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าธนาคารที่เราใช้บริการอยู่มีข้อมูลใบหน้าหรือยัง หรือต้องไปธนาคารเท่านั้น มาตรวจสอบข้อมูลกัน

atm
ภาพจาก : The Escape of Malee/Shutterstock

ธุรกรรมไหนต้องสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน


          การใช้โมบายแบงก์กิ้งเพื่อทำธุรกรรมต่อไปนี้ ระบบจะให้เราสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริง

          1. โอนเงินไปยังบุคคลอื่นหรือธนาคารอื่น ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง
          2. โอนเงินไปยังบุคคลอื่นหรือธนาคารอื่น มูลค่ารวมกัน ทุก ๆ 200,000 บาท ภายใน 1 วัน
          3. ปรับเพิ่มวงเงินให้โอนได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อวัน
 

ต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนไหม


          ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันการเงินที่ให้บริการโมบายแบงก์กิ้งต้องมีระบบสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน เมื่อผู้ใช้งานทำธุรกรรมการโอนเงินเกิน 50,000 บาทต่อครั้ง ดังนั้น ใครยังไม่เคยมีข้อมูลใบหน้ากับธนาคาร และต้องการใช้โมบายแบงก์กิ้งในการโอนเงินเกิน 50,000 บาทต่อครั้ง หรือ 200,000 บาทต่อวัน หรือปรับเพิ่มวงเงินโอนเกิน 50,000 บาทต่อวัน จะต้องไปถ่ายภาพยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคาร

          อย่างไรก็ตาม บางธนาคารอาจมีข้อมูลใบหน้าของเราอยู่แล้ว ผ่านระบบ NDID หรือการบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เมื่อครั้งที่เราเคยสมัครใช้บริการต่าง ๆ เช่น เปิดบัญชีออนไลน์ ซื้อกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน หากเคยลงทะเบียนกับธนาคารไหนไว้แล้ว ก็อาจไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา แต่ถ้าระบบ NDID ระบุว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้จากธนาคารแต่ละแห่ง

โอนเงิน

ถ้าไม่ไปยืนยันตัวตนจะโอนเงินได้ไหม


          สำหรับคนที่ยังไม่เคยสแกนใบหน้ากับธนาคารเลย และไม่มีข้อมูล NDID จะยังคงสามารถโอนเงินให้บุคคลอื่นผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้ แต่ต้องโอนเงินในจำนวนที่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน เท่านั้น กรณีที่จำเป็นต้องโอนเงินให้คนอื่นเกิน 50,000 บาทต่อครั้ง หรือรวมกันเกิน 200,000 บาทต่อวัน จะต้องทำการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือตู้ ATM แทนการใช้แอปพลิเคชัน

          นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่เคยมีข้อมูลใบหน้าจะยังไม่สามารถปรับเพิ่มวงเงินได้เกิน 50,000 บาท ทำให้ไม่สามารถโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเกินจำนวน 50,000 บาทต่อวันได้ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารทุกแห่งจึงมีคำแนะนำให้เราไปสแกนใบหน้าที่สาขาของธนาคารไว้ล่วงหน้าภายในเดือนมิถุนายน 2566 เผื่อกรณีฉุกเฉิน ต้องโอนเงินจำนวนมากผ่านแอปฯ อย่างเร่งด่วนจะได้ทำธุรกรรมได้ทันที

          อย่างไรก็ตาม หากเป็นการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือตู้ ATM ยังคงสามารถโอนเงินได้ตามปกติ แม้ไม่ได้ไปสแกนใบหน้า

ธนาคารที่ต้องยืนยันตัวตนมีที่ไหนบ้าง และมีวิธียืนยันตัวตนอย่างไร


สแกนใบหน้า
ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

          หลายธนาคารสามารถเช็กสถานะของตัวเองว่าต้องไปสแกนใบหน้าหรือไม่ ผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางต่าง ๆ ได้แล้ว โดยมีวิธีตรวจสอบดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์


 ยืนยันตัวตนธนาคาร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก SCB Thailand

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนหรือไม่

          สามารถตรวจสอบได้ที่แอปฯ SCB EASY > เมนูอื่นๆ > การตั้งค่า > จัดการบริการ NDID
 
          - หากพบข้อความ "นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่สะดวก" ให้เราไปยืนยันตัวตนที่สาขา
          - หากไม่พบข้อความดังกล่าว แสดงว่าธนาคารมีข้อมูลใบหน้าในระบบแล้ว เราไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขา 

วิธียืนยันตัวตนธนาคารไทยพาณิชย์

          สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีข้อมูลใบหน้ากับธนาคาร ให้นำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยพาณิชย์
 

ธนาคารกรุงเทพ


ธนาคารกรุงเทพ
ภาพจาก : ธนาคารกรุงเทพ

วิธียืนยันตัวตนธนาคารกรุงเทพ

          นำบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือเอกสารแสดงตน (สำหรับชาวต่างชาติ) ไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และถ่ายภาพใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงเทพ  

ธนาคารกรุงไทย และแอปฯ เป๋าตัง


ธนาคารกรุงไทย
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Krungthai Care

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนหรือไม่

           หากใครยังไม่มีข้อมูลใบหน้ากับธนาคารกรุงไทย ทางกรุงไทยจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง LINE Krungthai Connext หรือ แอปฯ Krungthai NEXT เพื่อให้ดำเนินการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน แต่หากเคยดำเนินการแล้ว ไม่ต้องทำซ้ำอีกครั้ง

วิธียืนยันตัวตนธนาคารกรุงไทย

           วิธีที่ 1 : นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย
           วิธีที่ 2 : นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย (เช็กขั้นตอนได้ ที่นี่)

           ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ยืนยันตัวตน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนหรือไม่

          1. เข้าหน้าหลักใน KMA krungsri app เลือก "เมนูทั้งหมด"
          2. เลือกเมนู "บริการ NDID"
              - หากพบข้อความ "ท่านสามารถใช้งานบริการ NDID เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน NDID" แสดงว่ามีรูปถ่ายกับทางธนาคารแล้ว
              - หากพบข้อความ "ท่านไม่สามารถใช้บริการ NDID" แสดงว่ายังไม่เคยมีรูปถ่ายกับทางธนาคาร

วิธียืนยันตัวตนธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรูปถ่ายใบหน้ากับทางธนาคาร สามารถนำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (ลูกค้าต่างชาติ) ติดต่อสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเก็บรูปถ่ายสำหรับใช้สแกนยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

ธนาคารกสิกรไทย


ยืนยันตัวตน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก KBank Live

          ลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยสามารถทำธุรกรรมผ่าน K PLUS ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใบหน้าใหม่ ยกเว้นผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เท่านั้น ต้องลงทะเบียนใบหน้าใหม่ สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนหรือไม่

          1. เข้าแอปฯ K PLUS เลือก "อื่น ๆ"
          2. กด "การตั้งค่า"
          3. ไปที่ "ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากับธนาคาร"
              - กรณีมีข้อมูลสแกนใบหน้าแล้วจะขึ้นข้อความ "คุณได้ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่พร้อมใช้งานแล้ว"
              - กรณียืนยันตัวตนแล้ว แต่ยังไม่เคยสแกนใบหน้า ให้ถ่ายรูปตามคำแนะนำบนหน้าจอได้เลย
              - กรณียังไม่เคยยืนยันตัวตน นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ ATM และสาขาธนาคาร

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย  

ธนาคารทหารไทยธนชาต


ยืนยันตัวตน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ttb bank

           ลูกค้าทีทีบีส่วนใหญ่สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ตามปกติ โดยไม่ต้องไปเก็บข้อมูลใบหน้าเพิ่มเติมที่สาขา โดยสามารถเช็กสถานะว่าต้องไปสแกนใบหน้าที่สาขาหรือไม่ ผ่านแอปฯ ttb touch ตามขั้นตอนนี้

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือไม่
          1. Log in แอปฯ ttb touch
          2. คลิกรูปจดหมายมุมขวาบนของจอ
          3. เลือกกล่องข้อความเฉพาะคุณ
          4. เลื่อนดูข้อความระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566              
               - หากขึ้นข้อความว่า ข้อมูลของคุณอัปเดตแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปสแกนใบหน้าเพิ่มที่สาขา สามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ
               - หากยังไม่เคยอัปเดตข้อมูลบัตรประชาชน และ/หรือสแกนใบหน้ากับธนาคาร สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่ทีทีบีทุกสาขา

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทหารไทยธนชาต  

ธนาคารออมสิน


ธนาคารออมสิน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก GSB Society

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือไม่

           1. เข้าแอปฯ MyMo และไปที่ Profile ด้านบนสุดมุมซ้าย (คลิกที่รูป Profile) เพื่อตรวจสอบความพร้อม

           2. มองหาหัวข้อ "ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า" สามารถเช็กสถานะได้ ดังนี้
               - กลุ่มที่ 1 ไม่พร้อมใช้งาน จะแสดงข้อความ "ติดต่อสาขาธนาคารออมสิน" กรณีนี้ต้องไปติดต่อสาขาเพื่อปรับปรุงข้อมูล
               - กลุ่มที่ 2 พร้อมใช้งาน จะแสดงข้อความ "กดเพื่อยืนยัน" กรณีนี้ ไม่ต้องไปติดต่อสาขาเพื่อปรับปรุงข้อมูล สามารถกดยืนยันเพื่อสแกนใบหน้าผ่านแอปฯ MyMo ได้เลย
               - กลุ่มที่ 3 พร้อมใช้งาน จะแสดงข้อความ "ยืนยันตัวตนแล้ว" กรณีนี้ ไม่ต้องไปติดต่อสาขาเพื่อปรับปรุงข้อมูล

           ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


ธกส.
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand


วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือไม่

         เข้าแอปฯ A-Mobile Plus เลือกบริการ NDID หากมีข้อมูลแล้ว ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร แต่หากขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน e-KYC จะต้องไปติดต่อธนาคาร

วิธียืนยันตัวตน ธ.ก.ส.

          ธ.ก.ส. ให้ให้เจ้าของบัญชีที่ใช้แอปฯ A-Mobile Plus ลงทะเบียน e-KYC การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ BAAC ทุกสาขา และใช้หลักฐานในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและสมาร์ตโฟน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ.ก.ส.  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


ธอส.
ภาพจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วิธียืนยันตัวตน ธ.อ.ส.
 
          ผู้ใช้บริการ Application : GHB ALL GEN สามารถนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนใบหน้าที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


ยืนยันตัวตน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก LH Bank 

วิธียืนยันตัวตนธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          นำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายรูปใบหน้า ได้ที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


cimb
ภาพจาก : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนหรือไม่

          สามารถสอบถามได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 0 2626 7777 ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.

วิธียืนยันตัวตนธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

          นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั่วประเทศ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร


ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

วิธีตรวจสอบว่าต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนหรือไม่

          เข้าแอปฯ ธนาคาร > เลือกเมนูที่เกี่ยวกับการตั้งค่า > เลือก "จัดการบริการ NDID" หากมีข้อมูลแล้ว ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร

วิธียืนยันตัวตนธนาคารเกียรตินาคินภัทร

          นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนและถ่ายรูปใบหน้าได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาทั่วประเทศ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
 

ธนาคารทิสโก้


ธนาคารทิสโก้
ภาพจาก : ธนาคารทิสโก้

วิธียืนยันตัวตนธนาคารทิสโก้

          ผู้ที่ทำธุรกรรมผ่าน TISCO My Wealth สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่ออัปเดตข้อมูล รูปถ่ายใบหน้าให้เป็นปัจจุบันได้ที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทิสโก้  
 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย


ธนาคารไทยเครดิต
ภาพจาก : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

วิธียืนยันตัวตนธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

          สำหรับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน alpha by Thai Credit หากยังไม่เคยมีรูปถ่ายกับธนาคาร สามารถนำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายรูปเก็บใบหน้าสำหรับใช้ยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขา

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 

ธนาคารยูโอบี


สแกนใบหน้า
ภาพจาก : ธนาคารยูโอบี

วิธียืนยันตัวตนธนาคารยูโอบี

          สำหรับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน UOB TMRW สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อได้ที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารยูโอบี

ทรูมันนี่


ทรูมันนี่
ภาพจาก : TrueMoney

          แอปพลิเคชันทรูมันนี่ แนะนำให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าและอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยตรวจจับป้องกันความผิดปกติทางบัญชี และสามารถปรับเพิ่มวงเงินใช้งานทรูมันนี่ ได้สูงสุด 2,000,000 บาท ต่อบัญชี

วิธียืนยันตัวตนทรูมันนี่

          นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และบนสถานี MRT สายสีน้ำเงิน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : เฟซบุ๊ก TrueMoney


บทความที่เกี่ยวข้องกับโมบายแบงก์กิ้ง

          - แอปฯ ดูดเงิน มีอะไรบ้าง แฝงอยู่ในมือถือหรือยัง พร้อมวิธีป้องกันให้รอดจากการเป็นเหยื่อ
          - โทรศัพท์หาย มีแอปฯ ธนาคารอยู่ในเครื่อง ทำยังไงดี ?
          - สลิปโอนเงินปลอม มีวิธีเช็กอย่างไร รู้ให้ชัวร์ว่าโอนมาจริงหรือมั่ว ?
          - มีคนโอนเงินผิดมา ทำยังไงดี โอนคืนเลยได้ไหม ?
          - โอนเงินไม่เข้าปลายทาง แถมยังถูกหักบัญชีไปแล้ว ทำยังไงดี ?


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2566


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, เดลินิวส์, เฟซบุ๊ก KBank Live, เฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand, เฟซบุ๊ก GSB Society, เฟซบุ๊ก Krungsri Simple, เฟซบุ๊ก Krungthai Care, เฟซบุ๊ก Bangkok Bank, เฟซบุ๊ก SCB Thailand, เฟซบุ๊ก LH Bank, เฟซบุ๊ก Krungsri Simple, เฟซบุ๊ก ttb bank, เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์, เฟซบุ๊ก CIMB Thai, เฟซบุ๊ก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, เฟซบุ๊ก ธนาคารทิสโก้, เฟซบุ๊ก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย, เฟซบุ๊ก TrueMoney, เฟซบุ๊ก UOB  

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ต้องไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือไม่ ถ้าไม่ทำจะโอนเงินผ่านแอปฯ ได้ไหม ? อัปเดตล่าสุด 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11:32:17 206,342 อ่าน
TOP