x close

ช้อปดีมีคืน 2565 ใช้กับคนละครึ่งได้ไหม ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มาเช็กเงื่อนไขกัน !

          ช้อปดีมีคืน 2565 มีเงื่อนไขอย่างไร ต้องลงทะเบียนไหม ใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง แล้วจะใช้ลดหย่อนภาษี 2564 ได้หรือไม่ มาหาคำตอบ
          เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลไฟเขียวออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน" โดยให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเพดานสูงสุด 30,000 บาท สำหรับการยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2566 ส่วนจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั้น เรารวบรวมข้อมูลมาแจกแจงให้ทราบกันแล้ว
ช้อปดีมีคืน เริ่มเมื่อไหร่
ช้อปดีมีคืน

          โครงการช้อปดีมีคืนที่รัฐบาลไฟเขียวครั้งนี้ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 46 วัน เท่ากับว่าจะใช้สิทธิ์ได้ในปี 2565 เท่านั้น
ช้อปดีมีคืน 2564 มีไหม
           สำหรับในปี 2564 ไม่มีโครงการช้อปดีมีคืนออกมา ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้เพื่อลดหย่อนภาษี 2564 ได้
ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
          สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เช่น 
 • ซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 10,000 บาท 
 • ซื้อสินค้ามูลค่า 50,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 30,000 บาท เท่านั้น
ช้อปดีมีคืน 2565 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566 
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้


          ส่วนคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วนั่นเอง จึงไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากช้อปดีมีคืนไปหักภาษีได้  

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี เช็กเลย...ถ้ามีรายได้เท่านี้ ต้องเสียภาษีกี่บาท

ช้อปดีมีคืน ต้องลงทะเบียนไหม
          ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เลย เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป
ช้อปดีมีคืน คนละครึ่ง ใช้ร่วมกันได้ไหม
          คนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และกำลังจะต่ออายุในเฟส 4 ก็สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 ได้ด้วย เนื่องจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละช่วงเวลากัน โดยช้อปดีมีคืนจะต้องซื้อสินค้า-บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนคนละครึ่ง เฟส 4 จะเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565
ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง ?
ช้อปดีมีคืน

ภาพจาก Wayne0216/Shutterstock

          สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี 2565 ตามโครงการช้อปดีมีคืนครั้งนี้ ได้แก่

สินค้าและบริการในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

          คือต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย และเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น

หนังสือ

          ใช้ได้ทั้งหนังสือ และหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-book

สินค้าโอทอป (OTOP)

          ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday
ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีไม่ได้ ?

          สินค้าและบริการบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ อาทิ

          1. สุรา เบียร์ และไวน์
          2. ยาสูบ
          3. น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
          4. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
          5. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
          6. บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
          7. ค่าที่พักในโรงแรม
          8. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต 
          9. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย 
          10. ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เช่น หากสมัครสมาชิกฟิตเนส 1 ปี โดยจ่ายเงินในวันที่ 1 มกราคม 2565 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ เพราะมีระยะเวลาให้บริการเกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

          นอกจากนี้สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น

 • ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
 • เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา
 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศัลยกรรม
ช้อปดีมีคืน 2565 ได้เงินคืนเท่าไหร่ ?

          ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ถ้าซื้อสินค้า 30,000 บาท ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหักภาษีได้ 30,000 บาทเลย แต่จะลดหย่อนได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง ซึ่งต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ โดยในแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามตารางต่อไปนี้

ช้อปดีมีคืน

ยกตัวอย่างเช่น

 • มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาท อยู่ที่ฐานภาษี 5% ถ้าใช้จ่ายในโครงการช้อปดีมีคืนแบบเต็มแม็กซ์ 30,000 บาท ก็จะหักลดหย่อนภาษีได้ 1,500 บาท
 • มีเงินได้สุทธิ 600,000 บาท ตกฐานภาษี 15% ถ้าซื้อสินค้าไป 20,000 บาท ก็จะประหยัดภาษีได้ 3,000 บาท

          ดังนั้น คนที่ใช้สิทธิ์ได้คุ้มค่าที่สุดคือ คนที่มีฐานภาษี 35% เพราะถ้าซื้อสินค้า 30,000 บาท จะนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,500 บาท เท่ากับได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าไป 35% โดยปริยาย

          ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 30,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 30,000 บาท เพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 1,500 บาท อาจไม่คุ้มค่า ยกเว้นว่ามีของที่ต้องการซื้ออยู่แล้วก็ถือว่าได้ส่วนลด 5% พอดี

          ใครยังไม่แน่ใจว่าเงินได้สุทธิของตัวเองคือเท่าไหร่ สามารถอ่านได้ที่นี่ >> วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รวมคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2565

ซื้อของออนไลน์ ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          ถ้าร้านออนไลน์นั้นอยู่ในระบบภาษี และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้ด้วย

ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต ซื้อสินค้าได้ไหม ?

         สามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565

ซื้อของเงินผ่อนได้ไหม ?

          หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ได้ตามเงื่อนไขก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยเวลาที่กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ก็นำยอดเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้เลย

ช้อปดีมีคืน ซื้อทองได้ไหม ?

 • ทองคำแท่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษี VAT
 • ทองรูปพรรณ ตัวทองคำก็ไม่เสียภาษีเช่นกัน จึงใช้ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น 

ช้อปดีมีคืน ซื้อโทรศัพท์มือถือได้ไหม ?

           สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อโทรศัพท์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

ใช้หลักฐานอะไรในการยื่นลดหย่อนภาษีบ้าง ?

 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป : สำหรับการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่จดทะเบียน VAT
 • ใบเสร็จรับเงิน : สำหรับการซื้อหนังสือ รวมทั้งสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยกรณีเป็นสินค้า OTOP ต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้มีเงินได้ และระบุว่าสินค้านั้นเป็นสินค้า OTOP ไว้ในใบเสร็จ หรือประทับตรายางที่มีชื่อการค้า หรือเครื่องหมายที่ระบุข้อความว่า "สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือข้อความอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน ไว้บนใบเสร็จ

        ทั้งนี้ อย่าลืมเก็บใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบเสร็จให้ดี เพราะซื้อสินค้าในช่วงต้นปี 2565 แต่ต้องใช้ยื่นภาษีในต้นปี 2566 จึงมีโอกาสที่จะสูญหายได้

นำใบกำกับภาษี-ใบเสร็จรับเงินหลายใบ มารวมกันได้ไหม ?

          สามารถรวมใบกำกับภาษีหลายใบได้เลย แต่ต้องเป็นใบกำกับภาษีที่ออกในวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น และเมื่อรวมกันแล้วต้องมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท หากเกิน 30,000 บาท จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพียง 30,000 บาท เท่านั้น

ใบกำกับภาษีมีรายการซื้อสินค้าที่เสีย และไม่เสีย VAT รวมกัน ใช้ได้ไหม ?

          เวลาซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เกตอาจสังเกตว่าสินค้าบางรายการเสีย VAT ขณะที่บางรายการไม่เสีย VAT แต่ออกใบกำกับภาษีรวมกันมา กรณีนี้สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ แต่ต้องนำเฉพาะมูลค่าของสินค้าที่เสีย VAT มาใช้ลดหย่อนภาษีเท่านั้น

          เช่น ซื้อสินค้ารวม 2,000 บาท ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปรวมกันเป็นใบเดียว เป็นสินค้าที่เสีย VAT 1,800 บาท และไม่เสีย VAT 200 บาท ดังนั้น เวลากรอกตัวเลขยื่นภาษีจะนำไปใช้ลดหย่อนได้เฉพาะมูลค่า 1,800 บาทเท่านั้น

          ทั้งนี้ ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน อยากรู้ว่าสามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทไหนได้หรือไม่ได้บ้าง อ่านต่อได้ที่นี่เลย >> ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้อทอง มือถือ หน้ากากอนามัยได้ไหม ซื้อสินค้า-บริการอะไรได้บ้าง

บทความและข่าวที่เกี่ยวข้องกับช้อปดีมีคืน 2565

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 10 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก
รัฐบาลไทย   
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office
ราชกิจจานุเบกษา 
ราชกิจจานุเบกษา 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช้อปดีมีคืน 2565 ใช้กับคนละครึ่งได้ไหม ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มาเช็กเงื่อนไขกัน ! อัปเดตล่าสุด 26 มกราคม 2565 เวลา 09:07:51 142,507 อ่าน
TOP