x close

รวมมาตรการช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนฟันฝ่าวิกฤต โควิด 19

          สรุปมาตรการช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน เพราะ โควิด 19 มาดูกันว่า ถึงตอนนี้มีกี่มาตรการ ช่วยเหลืออะไรบ้าง

มาตรการเยียวยา

          นับตั้งแต่ โควิด 19 แพร่ระบาด หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านการเงินออกมาเป็นระยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ลูกจ้างทั่วไป รวมทั้งกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่หลายคนเริ่มมีรายได้ลดลง ถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง ลองมาดูกันว่ามีมาตรการใดบ้างที่จะช่วยเยียวยามนุษย์เงินเดือนซึ่งกำลังเผชิญกับสภาวะเงินตึงมือได้บ้าง

1. คืนเงินประกันการใช้น้ำประปา-ลดค่าน้ำประปา


          ใครมีชื่อเป็นผู้วางเงินประกันการใช้น้ำประปาของบ้านพักทั่วไป สามารถลงทะเบียนขอรับเงินประกันคืนจาก กปน. หรือ กปภ. ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยจะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

          นอกจากนี้ การประปาฯ ยังให้ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก เกินจากนี้จะลดให้ 20% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยจะปรากฏในใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563
 

2. คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า-ลดค่าไฟฟ้า

มนุษย์เงินเดือน ช่วงโควิด 19


          การไฟฟ้าฯ ก็มอบสิทธิ์ดี ๆ ให้เช่นกัน สำหรับบ้านพักทั่วไปสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้ ตั้งแต่ 300-6,000 บาท ตามขนาดมิเตอร์ที่ใช้อยู่ พร้อมกับออกมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้ทุกบ้าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ตามอัตราการใช้ไฟฟ้าคือ

กลุ่ม 1. ผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์

           - ผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จะได้ใช้ฟรี 150 หน่วย หากเกินก็จะได้รับการดูแลให้ใช้ฟรีเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มนี้จะใช้ไม่เกินปริมาณ 150 หน่วยเป็นปกติ และถือว่าใช้ไฟน้อย

กลุ่มที่ 2. สำหรับผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟขนาดเกิน 5 แอมป์ จะมีข้อกำหนดคือ

           - หากใช้ไฟมากกว่าหน่วยในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

           - รายที่มีการใช้ค่าไฟเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ บวกกับส่วนที่เกิน 800 หน่วย แต่จะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

           - รายที่ใช้ไฟเเกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ บวกกับส่วนที่เกิน 800 หน่วย ซึ่งได้รับส่วนลดร้อยละ 50 บวกกับส่วนเกิน 3,000 หน่วย โดยจะได้รับส่วนลดร้อยละ 30
3. แจกเน็ตมือถือ 10 GB - โทร. ฟรี 100 นาที

มนุษย์เงินเดือน ช่วงโควิด 19


          เพราะต้อง Work from Home และเก็บตัวอยู่ที่บ้านมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ โดยเพิ่มปริมาณเน็ตมือถือให้อีก 10 GB ต่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นเวลา 30 วัน โดยจะเปิดให้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 พร้อมกับจะเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านให้มีความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps

          - กสทช. แจกเน็ตฟรี 10 GB ตอบทุกข้อสงสัย ใครได้บ้าง ลงทะเบียนที่ไหน คนมีหลายเบอร์ทำไง

         นอกจากนี้ ยังให้สิทธิ์โทร. ฟรีทุกเครือข่าย จำนวน 100 นาที ระยะเวลาการใช้งาน 45 วัน โดยกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 25634. พักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน           ลูกหนี้ของแต่ละธนาคาร ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID 19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้บัตรเครดิต ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน กับทางธนาคารที่ตัวเองได้กู้ไว้ โดยจะได้รับการผ่อนผันชำระเงินต้น ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

          - รวมข้อมูลพักชำระหนี้ธนาคาร ช่วงโควิด 19 ใครตกงาน ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถไม่ไหว เช็กเลย


5. ลดอัตราส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 1%

          มนุษย์เงินเดือนที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับการปรับลดจำนวนเงินที่ต้องส่ง จากเดิม 5% เหลือ 1% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 หมายความว่า จากเดิมที่จะต้องจ่ายสูงสุด 750 บาท/เดือน จะลดเหลือเพียง 150 บาท/เดือน 


6. เพิ่มเงินทดแทนให้ลูกจ้างประกันสังคมที่ว่างงาน

ประกันสังคม


          หากต้องว่างงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (โควิด-19) แพร่ระบาด ถ้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และเคยส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงาน เพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้ในช่วงนี้ได้ โดยล่าสุด ครม. มีมติให้ปรับเพิ่มเงินทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

          กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย
 
          - นายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือต้องกักตัว 14 วัน รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
          - หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

          กรณีว่างงานเพราะลาออก หรือถูกเลิกจ้าง

          - ว่างงานจากการลาออก รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
          - ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน


 
7. ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562

มนุษย์เงินเดือน ช่วงโควิด 19

          สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 ทางกรมสรรพากรได้เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปอีก จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 25638. เพิ่มวงเงินเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

มนุษย์เงินเดือน ช่วงโควิด 19

          ปกติแล้ว เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเองสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เงื่อนไขใหม่ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อประกันสุขภาพ มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 


9. เพิ่มวงเงินซื้อกองทุน SSF ลดหย่อนภาษี

          รัฐบาลได้ตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อให้มนุษย์เงินเดือน นำมาใช้ในการลดหย่อนภาษี แทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่หมดสิทธิ์ไปในปี 2562 สำหรับในวิกฤตโควิด 19 ได้เพิ่มวงเงินซื้อกองทุน SSF เฉพาะกิจ แยกออกจากกองทุน SSF ปกติอีก 200,000 บาท เพื่อให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น ดังนั้น ถ้าใครมีกองทุน SSF ปกติ และลงทุนในกองทุน SSF เฉพาะกิจอีก ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 400,000 บาท แต่สำหรับวงเงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 200,000 บาทนี้ มีเงื่อนไขก็คือ ต้องซื้อกองทุน SSF ที่ลงทุนในหุ้นไทย สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 65% และซื้อได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

          ใครเป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วรายได้ลดลง คงจะอุ่นใจได้มากขึ้น ส่วนคนที่ถูกพักงานหรือตกงาน เพราะ COVID-19 สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือตามมาตรการที่ออกมาได้แล้ววันนี้ เพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลจาก
กรมสรรพากร, เฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, การประปานครหลวง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 


>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 <<  ได้ที่นี่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมมาตรการช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนฟันฝ่าวิกฤต โควิด 19 อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:02:13 112,302 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP