x close

ลูกหนี้บัตรเครดิต-บัตรกดเงินสด มาดู แบงก์ไหนช่วยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ผ่อนขั้นต่ำเท่าไร ?

          มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ไม่ต้องกังวล เพราะสถาบันการเงินต่าง ๆ ขานรับมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ทุกคนแล้ว มาติดตามกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร

          หลังจากที่แบงก์ชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ COVID-19 ออกมาเป็นระยะ ธนาคารพาณิชย์ตลอดจนสถาบันการเงินเอกชนก็ได้ตอบรับมาตรการ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ซึ่งหลายสถาบันการเงินได้ปรับเกณฑ์อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (ไม่เป็นหนี้เสีย) โดยในปี 2563-2564 ให้ลดการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% นอกจากนี้ ยังมีหลายธนาคารที่ช่วยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย พร้อมกับเปลี่ยนยอดเงินคงค้างให้ผ่อนได้นานขึ้น เพื่อไม่ให้เราเสียเครดิตในอนาคต

          มาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละสถาบันการเงิน มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด อย่างไรบ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563)

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและทุกรายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารแต่อย่างใด
   
 • กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร ที่นี่
   
 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ 1 เดือน
 • พักจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

    วิธีลงทะเบียน

          - กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ (คลิกที่นี่)
          - แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

          เงื่อนไข

          1. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน

          2. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย ให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1333 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย
พักหนี้-ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ภาพจาก Kbank

บัตรเครดิตกสิกรไทย

          ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็นดังนี้
 

 • ปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5%
 • ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
 • ปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10%
   

          โดยธนาคารจะปรับลดให้ลูกหนี้ทุกรายอัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อมาที่ธนาคาร และไม่มีกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ
 

บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน Xpress Cash

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงเดือนธันวาคม 2563
 • กรณีลูกค้าแจ้งลงทะเบียนก่อนวันสรุปรอบบัญชีมากกว่า 5 วัน : จะมีผลในรอบบัญชีนี้
 • กรณีลูกค้าแจ้งลงทะเบียนก่อนวันสรุปรอบบัญชีน้อยกว่า 5 วัน : จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป

          *ยกเว้น รายการผ่อนชำระรายเดือน (Smart Pay) จะยังมีการเรียกเก็บยอดผ่อนชำระตามปกติ

          วิธีลงทะเบียน

          สามารถยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

          K-Contact Center 02-888-8888

          K-BIZ Contact Center 02-888-8822

          พิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE KBank Live

          เงื่อนไข

          1. มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง
          2. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
          3. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

         ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-888-8888 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย  

ธนาคารไทยพาณิชย์
พักหนี้-ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ภาพจาก ไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารจะปรับลดให้ทุกคนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคาร
   
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ยโดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ จะต้องชำระยอดเงินทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ยตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือชําระยอดขั้นตํ่าที่เคยชําระอยู่เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ


          วิธีลงทะเบียน

          - โทรศัพท์สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่สาขา
          - เมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS ส่งแจ้งผลให้ทราบ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10 วันทำการ
          - สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร)

          เงื่อนไข

          1. ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล

          2. ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม

         ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-777-7777  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เฟซบุ๊ก scb.thailand

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

          อาทิ บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า

          มาตรการที่ 1

 • ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนง
 • บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% (ยอดการชำระขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท) ตามรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

         มาตรการที่ 2

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นานสูงสุด 2 รอบบัญชี
 • สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน-12 มิถุนายน 2563
 • ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • รับสิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท

         มาตรการที่ 3

 • ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัตรเครดิต เหลือ 12% ต่อปี และขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
          วิธีลงทะเบียนมาตรการที่ 3
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 13 เมษายน-30 มิถุนายน 2563
 • สมาชิกบัตรต้องอัปเดตแอปฯ UChoose เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ทั้งผู้ใช้ iOS และ Android หากตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้ทันที หากไม่ได้ตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเอง โดยใส่คำค้นหา "UCHOOSE" ในแถบค้นหา (Search) > แตะไอคอน UChoose > แตะที่อัปเดต
          ข้อมูลเพิ่มเติม
         - บัตรเครดิตกรุงศรี หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา  โทร.02-646-3555
         - บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หรือ โทร.02-345-6789
         - บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน หรือ โทร.02-627-8111
         - บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือ โทร. 1712
 
ธนาคารยูโอบี

บัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW

 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566

          (ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยกรณีปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี หรือ
 • เปลี่ยนยอดเงินต้นคงค้างเป็นรายการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (กรณีมียอดค้างชำระอย่างน้อย 50,000 บาท)

 ยูโอบีแคชพลัส

 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566

          (ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยกรณีปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป) 

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดเงินต้นคงค้างเป็นรายการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (กรณีมียอดค้างชำระอย่างน้อย 50,000 บาท) 


          วิธีลงทะเบียน

          - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
          - กรอกรายละเอียด พร้อมระบุผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
          - เลือกมาตรการที่ต้องการเข้าร่วมเพียงข้อเดียว ระหว่างพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือเข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระนาน 48 งวด
          - ส่งแบบฟอร์มคำขอ และเอกสารต่าง ๆ มาที่อีเมล covid19fap@uob.co.th ใส่หัวเรื่อง COVID ตามด้วยชื่อและนามสกุล เช่น "COVID ชื่อ-นามสกุล"
          - แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร)

          เอกสารประกอบการพิจารณา

          1. แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
          2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          3. สำเนาเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

          เงื่อนไข

          - ลูกค้าธนาคารยูโอบี ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้าหรือวงเงินต่อบุคคล

          - ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม

          - ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกผลิตภัณฑ์และทุกบัญชีที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ โดยเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

          - การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

          - เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ ลูกค้าต้องชําระยอดขั้นตํ่าหรือยอดเต็มจำนวนที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

          - ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างการยกเว้นการชำระ ยอดระบบจะนำไปพักแยกไว้ เมื่อจบโครงการช่วยเหลือแล้วลูกค้าสามารถกลับมาชำระต่อ โดยดอกเบี้ยที่คิดจะคิดจากเงินต้นคงเหลือของลูกค้า (ไม่นำยอดดอกเบี้ยค้างจ่ายมาคิดดอกเบี้ยทบดอกเบี้ยอีก)

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-285-1555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี หรือ เฟซบุ๊ก UOB

ธนาคารธนชาต

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้า จากเดิม 10% เป็น 5% ถึงปี 2564 และปรับเป็น 8% ถึงปี 2565 (ไม่น้อยกว่า 500 บาท) และปรับคืนเป็น 10% ถึงปี 2566 (ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) โดยปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
 • มาตรการนี้ไม่รวมผู้ถือบัตรธนชาต คือ Sabai Cash, IPP 

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ธนาคารเพิ่มความช่วยเหลืออีก 2 มาตรการคือ 

 • มาตรการที่ 1 เปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นการผ่อนชำระรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12% นาน 48 เดือน
  • ในกรณีที่มียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการ จะถูกยกเลิกและนำเฉพาะเงินต้นมารวมกับยอดการรูดซื้อสินค้าและ/หรือ ยอดกดเงินสด (ATM)
  • ในระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้บัตรเครดิตสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ถือบัตรยังคงต้องชำระตามค่างวดที่ธนาคารกำหนดเพื่อรักษาสถานะบัตรเครดิตให้เป็นปกติ
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะยาว โดยคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาชำระได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น
 • มาตรการที่ 2  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี (ระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ)
  • บัตรเครดิตของท่านยังคงใช้ได้ตามปกติในระหว่างการพักชำระหรือหลังโครงการพักชำระสิ้นสุด
  • ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่าน จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นศูนย์ สำหรับการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 รอบบัญชี
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้ผ่านช่วงเวลา 3 เดือนนี้ไปได้ และคาดว่าจะกลับมาชำระปกติได้หลังจากนั้น

         โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครได้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1770

บัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 5% เป็น 3% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563-2566 (ไม่น้อยกว่า 500 บาท) การปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ธนาคารจะปรับให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มรอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
   
 • สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพิ่มมาตรการพิเศษคือ ธนาคารจะทำการรวมยอดคงค้างทั้งหมด ในกรณีมีรายการผ่อนชำระจะถูกยกเลิกและนำรายการทั้งหมดเป็นยอดคงค้าง มาตั้งผ่อนชำระรายเดือน นานสูงสุด 60 เดือน ซึ่งธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 22% ต่อปี ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1770
         เงื่อนไข

          - การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม ซึ่งธนาคารอาจจะขยายระยะเวลาการผ่อนชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

          - ลูกค้าต้องชำระไม่น้อยกว่ายอดขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ (ไม่รวมรายที่ลูกค้าทำผ่อนชำระ และลูกค้าผู้ถือบัตรธนชาต คือ Sabai Cash, IPP)

          - เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1770  หรือ เว็บไซต์ธนาคารธนชาต หรือ เฟซบุ๊ก Thanachart Bank
ธนาคารทหารไทย

บัตรเครดิต

          ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้า จากเดิม 10% เป็น 5% ถึงปี 2564 และปรับเป็น 8% ถึงปี 2565 และปรับคืนเป็น 10% ถึงปี 2566 โดยปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน (ไม่รวมรายการที่ลูกค้าทำผ่อนชำระ ลูกค้าผู้ถือบัตรทีเอ็มบี-Cash Chill Chill, So GooOD, TMB Pay Plan)

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ธนาคารเพิ่มความช่วยเหลืออีก 2 มาตรการคือ 

 • มาตรการที่ 1 เปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นการผ่อนชำระรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12% นาน 48 เดือน
  • ในกรณีที่มียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการ จะถูกยกเลิกและนำเฉพาะเงินต้นมารวมกับยอดการรูดซื้อสินค้าและ/หรือ ยอดกดเงินสด (ATM)
  • ในระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้บัตรเครดิตสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ถือบัตรยังคงต้องชำระตามค่างวดที่ธนาคารกำหนดเพื่อรักษาสถานะบัตรเครดิตให้เป็นปกติ
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะยาว โดยคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาชำระได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น
 • มาตรการที่ 2  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี (ระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ)
  • บัตรเครดิตของท่านยังคงใช้ได้ตามปกติในระหว่างการพักชำระหรือหลังโครงการพักชำระสิ้นสุด
  • ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่าน จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นศูนย์ สำหรับการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 รอบบัญชี
  • มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้ผ่านช่วงเวลา 3 เดือนนี้ไปได้ และคาดว่าจะกลับมาชำระปกติได้หลังจากนั้น

         โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครได้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1558

บัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 5% เป็น 3% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563-2566
 • การปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ธนาคารจะปรับให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มรอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
          สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพิ่มมาตรการพิเศษคือ 
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 
 • ปรับลดดอกเบี้ยระหว่างพักชำระลงเหลือไม่เกิน 22%
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ Call Center 1558

          เงื่อนไข

          - การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม ซึ่งธนาคารอาจจะขยายระยะเวลาการผ่อนชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

          - ลูกค้าต้องชำระไม่น้อยกว่ายอดขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ (ไม่รวมรายที่ลูกค้าทำผ่อนชำระ ลูกค้าผู้ถือบัตรทีเอ็มบี-Cash Chill Chill, So GooOD, TMB Pay Plan)

          - เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1558 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย หรือ เฟซบุ๊ก TMB

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อบัตรเครดิต

          ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-629-5588  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) หรือ เฟซบุ๊ก ICBC Thai Commercial Bank

ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิต

 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566   
  แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี

สินเชื่อบัตรเงินสด

          ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563) และเป็น 5% ในปี 2564  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี

โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต

 • รวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป มาไว้ที่ธนาคารออมสิน
 • ลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย 8.5-10.5% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)


          กรณีเป็นลูกค้าที่ค้างชำระ

 • เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5-10.5%
 • ระยะเวลาผ่อน 4 ปี
 • ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563


          วิธีลงทะเบียน

          - กรอกข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ ที่นี่

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1115 หรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ เฟซบุ๊ก GSB Society

ซิตี้แบงก์

สินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติทุกราย *เฉพาะกรณีนี้ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร* โดยปรับจาก 10% เหลือ 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และเป็น 8% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้

สินเชื่อบัญชีเรดดี้เครดิต

 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้

          วิธีลงทะเบียน

          - บัตรเครดิตซิตี้และบัญชีเรดดี้เครดิต สอบถามรายละเอียดที่ 02-081-1456 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
          - แสดงความจำนงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.  02-081-1456 หรือ เว็บไซต์ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ เฟซบุ๊ก Citi Thailand

อิออน ธนสินทรัพย์

บัตรเครดิตอิออน

          ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) ดังนี้

 • 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564
 • 8% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565
 • 10% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าทุกราย ไม่ต้องแจ้งความจำนงมายังบริษัท
 •  มาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งจะมีผลตามใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


          หมายเหตุ
          1. ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท
          2. ยกเว้นรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Plan)
          3. รอบบิลการชำระวันที่ 2 เมษายน 2563 ลูกค้าต้องชำระยอดปกติ

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

 • ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็น 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท*ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 2 ธันวาคม 2563

          หมายเหตุ
          1. ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Pay)
          2. ยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-025-6666, 02-035-6666 กด 9 หรือ เว็บไซต์ aeon.co.th หรือ เฟซบุ๊ก AEON Thana Sinsap
Umay+

บัตรกดเงินสด Umay+

 • อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท และต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในรอบบัญชีนั้น ซึ่งเป็นอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำที่น้อยกว่าตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ลูกค้าปกติที่ไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุกคน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำของระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับบริษัท
 • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัท


          ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

          1. ลงทะเบียน โดยสแกน QR Code หรือกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่นี่  

          2. เตรียมเอกสาร คือ

          - สำนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุแจ้งสาเหตุที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยโควิด 19 ลงในสำเนาบัตรประชาชน

          - หลักฐานจากทางหน่วยงานหรือบริษัท ที่ระบุเรื่องอันเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยไวรัสโควิด 19 เช่น หนังสือปรับลดเงินเดือน, หนังสือเลิกจ้าง, หนังสือหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว ฯลฯ

         - โดยขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2MB และรองรับเฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG

         - หากไม่สะดวกกรอกข้อมูลและส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่นี้

         บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
         ห้องเลขที่ 252/246 (P-408) ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
         ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

          3. หลังจากทางบริษัทได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วน และพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะมี SMS ส่งแจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับบริษัทอีกครั้ง

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-695-0000 หรือ umayplus.com หรือ เฟซบุ๊ก Umay+ Official

KTC

บัตรเครดิต KTC

          ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งจากเดิม 10% ลดเหลือ

          - 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
          - 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565
          - 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

          หมายเหตุ
          1. ยกเว้นการปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC - ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท, และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

          2. ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          3. ยกเว้นยอดที่ได้ทำรายการผ่อนชำระรายเดือนกับบัตร KTC

          4. ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตร เลือกชำระเต็มจำนวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง
 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 123 5000 หรือ เว็บไซต์ ktc.co.th หรือ เฟซบุ๊ก Ktc Real Privileges

Amoney
พักหนี้-ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

 ภาพจาก amoney.in.th

บัตรกดเงินสด Amoney

          - พิจารณาความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

          ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

          1. เตรียมเอกสาร คือ

          - สำนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุสาเหตุที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยโควิด 19 ลงในสำเนาบัตรประชาชน

          - หลักฐานจากทางหน่วยงานหรือบริษัท ที่ระบุเรื่องอันเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยไวรัสโควิด 19 เช่น หนังสือปรับลดเงินเดือน, หนังสือเลิกจ้าง, หนังสือหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว ฯลฯ

          2. นำส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาได้ที่ Email : covid19@aira-aiful.co.th โดยขนาด File ไม่เกิน 2MB ระยะเวลาแจ้งความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

          3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารหรือหลักฐานแล้ว จะทำการติดต่อกลับเพื่อแนะนำข้อมูลต่อไป

          * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-004-5000 หรือ เว็บไซต์ amoney.in.th หรือ เฟซบุ๊ก A money

         ถึงตอนนี้ ลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด คงจะคลายความกังวลกันลงไปได้บ้างในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ก็ต้องกลับมาผ่อนชำระเหมือนเดิม จึงไม่ควรประมาท ใช้เวลาช่วงนี้เก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เมื่อถึงเวลานั้นก็จะสามารถผ่อนชำระได้ ไม่สร้างปัญหาในภายหลัง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกหนี้บัตรเครดิต-บัตรกดเงินสด มาดู แบงก์ไหนช่วยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ผ่อนขั้นต่ำเท่าไร ? อัปเดตล่าสุด 24 เมษายน 2563 เวลา 11:03:21 335,927 อ่าน
TOP