x close

7 อันดับบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ปี 2562 แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด !

เงินฝากประจำ 3 เดือน ธนาคารให้ดอกเบี้ยสูงสุดในชั่วโมงนี้ ลองมาจัดอันดับกัน

          สำหรับคนที่อยากเปิดบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อช่วยเก็บเงินระยะสั้น ๆ และรับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา ลองดูบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนเป็นตัวเลือก เพราะมีธนาคารหลายแห่งให้อัตราดอกเบี้ยดีพอสมควร 

          และถ้าอยากทราบว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด วันนี้เรารวบรวมข้อมูลบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562) มาให้พิจารณากันแล้ว อ้อ ! ต้องบอกไว้ก่อนว่า บัญชีเงินฝากประจำต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับด้วยนะ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.45% ต่อปี
         เงื่อนไข
          - รับดอกเบี้ย 1.45% สำหรับวงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท
         - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท
         - กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงระยะเวลาที่ฝากจริง

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.30% ต่อปี
          เงื่อนไข
          - รับดอกเบี้ย 1.30% สำหรับวงเงินฝากต่ำกว่า 2 ล้านบาท
          - หากฝากเงินมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.05%
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
          - ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

ข้อมูลตามประกาศธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.30% ต่อปี
          เงื่อนไข
          - เงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ข้อมูลตามประกาศธนาคาร วันที่ 3 กันยายน 2562

ธนาคารเกียรตินาคิน

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.30% ต่อปี
          เงื่อนไข
          - รับดอกเบี้ย 1.30% กรณีเงินฝากไม่เกิน 100 ล้านบาท
          - หากเงินฝากมากกว่า 100 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.15%
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท รับฝากครั้งต่อไป 5,000 บาท
          - ถอนก่อนครบกำหนด 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

ข้อมูลตามประกาศธนาคาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารทิสโก้

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.30% ต่อปี
          เงื่อนไข
          - รับดอกเบี้ย 1.30%
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท
          - ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

ข้อมูลตามประกาศธนาคาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารกสิกรไทย

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.15% ต่อปี
          เงื่อนไขธนาคารกสิกรไทย
          - รับดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากน้อยกว่า 5 แสนบาท
          - หากวงเงินฝากมากกว่า 5 แสนบาท จะได้รับดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
          - ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

ข้อมูลตามประกาศธนาคาร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารออมสิน

ฝากประจำ 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.15% ต่อปี
          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภท มูลนิธิ, สมาคม, วัด และนิติบุคคล ที่มิได้แสวงหากำไร
          - ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
          - ถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
          - เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท

ข้อมูลตามประกาศธนาคาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน
ฝากประจำ 3 เดือน

          ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากสนใจบัญชีเงินฝากของธนาคารไหน แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารอีกครั้งนะคะ

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
7 อันดับบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ปี 2562 แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด ! อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2564 เวลา 15:39:48 267,264 อ่าน
TOP