ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้

ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้

          ประกันสังคม คลอดบุตรมีอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่คุณแม่มือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แต่วันนี้เราจะมาบอกให้เข้าใจ จะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่คุณแม่ควรจะได้

          ว่าที่คุณแม่มือใหม่ทราบหรือไม่ว่าคุณแม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างในขณะที่ลาคลอดตลอด 90 วันจากทางประกันสังคม และยังมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรในอัตราสูงถึง 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งยังได้รับค่าสงเคราะห์บุตรกรณีที่จ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคมอีกด้วย (สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39) ฟังดูแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว งั้นเราไปติดตามสิทธิอื่น ๆ ที่คุณแม่จะได้รับนอกเหนือไปจากที่กล่าวมา ว่ามีอะไรบ้างที่คุณแม่ควรรู้เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิที่มีอย่างเต็มที่และเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไปดูกันเลย

ค่าจ้าง

          เริ่มจากจำนวนวันลาคลอดกันก่อนเลย ตามกฎหมายกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการลาคลอดเอาไว้ว่า ลูกจ้างทุกประเภทที่เป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาดคลอดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ โดยลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย

          ส่วนในเรื่องของค่าจ้างในขณะที่คุณแม่ใช้สิทธิลาคลอดนั้น ตามกฎหมายคุณแม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินจาก 2 ช่องทางหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

          1. ในการลาคลอด 1 ครั้ง คุณแม่จะได้สิทธิในการลาคลอดเป็นจำนวน 90 วัน และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับคุณแม่ที่ทำการลาคลอดเป็นจำนวน 45 วันโดยขึ้นอยู่กับทางนายจ้างว่าจะจ่ายระหว่างลา หรือหลังจากมาทำงาน ขึ้นอยู่กับตกลงกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณแม่ได้เงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 20,000 บาท ในระหว่างที่คุณแม่ลาคลอดนายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้คุณแม่เป็นจำนวนเท่ากับ 45 วัน หรือ 30,000 บาท (คิดจากค่าจ้าง 30 วันเท่ากับ 20,000 บาท 15 วัน เท่ากับ 10,000 บาท)

          2. นอกจากนี้คุณแม่ยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากทางประกันสังคม โดยทางประกันสังคมจะเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเฉลี่ย 90 วัน (คิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) แต่ในกรณีที่ 2 นี้ คุณแม่จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ หรือในกรณีที่คุณแม่ได้เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะคิดเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาทตาม

          *ในกรณีที่คุณแม่มาทำงานก่อนโดยไม่รอให้ครบ 90 วันคุณแม่ก็จะได้รับค่าจ้างตามปกติต่างหากในวันที่คุณแม่มาทำงานด้วย

          กล่าวโดยสรุปคือคุณแม่ผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างและเงินสมทบจากประกันสังคมอยู่แล้ว หรือพูดได้ว่าแทบไม่สูญเสียรายได้เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ถ้าคุณแม่คนไหนฟิตร่างกายกลับมาทำงานได้ไวกว่า 90 วันตามสิทธิการลาคลอดแล้ว คุณแม่ยังได้เงินตามวันที่คุณแม่มาทำงานจริงด้วยนะ ได้ยินแบบนี้แล้วดีสุด ๆ ไปเลยใช่หรือเปล่า

ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้

ค่าคลอดบุตร


          คุณแม่รู้หรือไม่ว่า คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 1 มกราคม 2554–ปัจจุบัน) โดยที่คุณแม่จะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร

          ขยายความกันสักนิดนึงสำหรับ ข้อความที่บอกว่า "5 เดือน ภายใน 15 เดือน" อธิบายอย่างง่าย ๆ ก็คือ การนับย้อนหลังกลับไป 13 เดือน (1 ปี 1 เดือน ) คุณแม่ต้องมีเงินสมทบมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน (ถ้าสมทบมาน้อยกว่า 5 เดือน คุณแม่ก็หมดสิทธิ์ในการขอค่าคลอดบุตรครั้งนี้ไป)

มีข้อควรรู้เกี่ยวกับค่าคลอดบุตรอยู่เล็กน้อย คือ

          1. ถ้าคุณแม่ผู้ประกันตนเป็นลูกจ้างในที่ทำงานที่ได้รับการลดส่วนกรณีค่าคลอดบุตรอยู่แล้ว คุณแม่ก็ไม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้

          2. ถ้าคุณแม่ผู้ประกันตนเคยขอเบิกค่าคลอดบุตรครบ 2 ครั้งแล้วก็ไม่สามารถขอเบิกค่าคลอดบุตรได้อีก ยกเว้นว่า กรณีทั้งคุณพ่อ (สามี) และคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก พูดง่าย ๆ คือ สามีได้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตร 2 ครั้งและภรรยาได้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตร 2 ครั้ง

          ส่วนหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกค่าคลอดบุตรสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้

ค่าสงเคราะห์บุตร

          คุณแม่ที่จะได้สิทธินี้จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี) ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ ทั้งนี้คุณแม่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554-ปัจจุบัน) โดยอายุของบุตรที่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน และต้องบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ลูกของตนแท้ ๆ) ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสงเคราะห์บุตรดูได้ที่ สำนักงานประกันสังคม

          ทีนี้คุณแม่ก็ได้ทราบแล้วว่าหากคุณแม่เป็นผู้ประกันตน คุณแม่จะได้รับสิทธิใดบ้าง และจะใช้สิทธิที่มีอยู่ได้อย่างไร ทีนี้คุณแม่ก็สามารถไปคลอดน้องได้อย่างสบายใจสบายกระเป๋ากันแล้วล่ะ


ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้ โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:29:13 103,086 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP