x close

ตอบทุกคำถาม ! ประกันสังคม ผ่าคลอด เบิกเงินได้เท่าไหร่ ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

          ประกันสังคม ผ่าคลอด สิทธิประโยชน์ที่คุณพ่อ-คุณแม่ควรรู้ เบิกเงินได้เท่าไหร่ ได้เงินช่วยเหลือเหมือนกับคลอดธรรมชาติหรือเปล่า มาหาคำตอบกัน

ประกันสังคม คลอดบุตร

          จะเห็นได้ว่าปัจจุบันคุณแม่ยุคใหม่นิยมผ่าคลอดแทนการคลอดธรรมชาติกันมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพของคุณแม่ หรือความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามต่าง ๆ ทว่าก็มีคำถามที่หลายคนสงสัยว่า ถ้าเลือกจะผ่าคลอดจะยังใช้สิทธิประกันสังคมได้เหมือนกับการคลอดธรรมชาติไหม เพราะฉะนั้น กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม มาให้คุณพ่อ-คุณแม่ ที่กำลังจะมีเจ้าตัวเล็กได้ทราบกัน
 

ผ่าคลอดบุตร เบิกประกันสังคมได้ไหม ?

         
ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน สามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ ทั้งกรณีที่เป็นผ่าคลอด หรือคลอดธรรมชาติก็ได้เช่นกัน โดยจะจ่ายเหมาให้เป็นค่าฝากครรภ์ ค่าคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำนวน 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง คือไม่ว่าเราจะจ่ายเงินค่าคลอดบุตรถูกหรือแพงแค่ไหน ก็จะได้เงินช่วยเหลือ 13,000 บาทเท่ากันทุกคน

         โดยผู้ประกันตนต้องจ่ายค่าบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าคลอดด้วยตัวเองไปก่อน หลังจากนั้นประกันสังคมถึงจะจ่ายค่าคลอดเป็นเหมาจ่ายให้ตอนที่คลอดบุตรมาแล้ว

ผ่าคลอดประกันสังคม


ประกันสังคม คลอดบุตร ใครมีสิทธิ ?

          ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคลอดบุตรจากประกันสังคมนั้น อันดับแรกต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ก่อน ซึ่งไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40 และจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนคลอดบุตร

ประกันสังคม คลอดบุตร เบิกได้กี่คน ?

          ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามจำนวนของบุตร โดยบุตร 1 คนจะเบิกได้ 1 ครั้ง


คลอดโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ไหม ?

          เราไม่จำต้องไปฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิก็ได้ โดยจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลไหน ก็มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้เหมือนกันหมด

ผ่าคลอดประกันสังคม

ประกันสังคม คลอดบุตร ได้เงินอะไรอีกบ้างนอกจากค่าคลอด

          นอกจากจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทแล้ว ผู้ประกันตนหญิงที่เป็นคุณแม่ ยังมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งจะใช้สิทธิกับบุตรได้เพียง 2 คนเท่านั้น ถ้ามีบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานแล้ว

         ตัวอย่างเช่น มีเงินเดือน 15,000 บาท ก็จะได้เงินสงเคราะห์หยุดงานรวมทั้งหมด 22,500 บาท (7,500x3 เดือน)        

        ขณะเดียวกัน หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
 
        นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ 600 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี หากแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก มีคุณสมบัติดังนี้

          - สัญชาติไทย
        - อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมด หารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกษณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ชายเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ไหม ?

          กรณีผู้ประกันตนผู้ชายที่เป็นคุณพ่อ จะสามารถเบิกค่าคลอดบุตร จำนวน 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 600 บาท ได้เหมือนกับฝ่ายหญิงเลย แต่จะใช้สิทธิได้แค่เพียงฝ่ายเดียว คือ ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ต้องเลือกว่าจะให้ใครใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิทั้งสองคนได้

          ส่วนเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ที่จ่ายในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน ผู้ประกันตนชายจะไม่สามารถเบิกส่วนนี้ได้ ให้สิทธิเฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกจะให้ฝ่ายชายใช้สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร ต้องคิดดูดี ๆ ก่อนนะ เพราะจะเสียสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานไป แต่ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน เช่น เป็นแม่บ้าน ประกอบอาชีพอิสระ แต่คุณพ่อเป็นผู้ประกันตน ก็ยังสามารถใช้สิทธิคลอดบุตรของคุณพ่อได้ โดยจะได้เงินค่าคลอด 13,000 บาทไม่ต่างกัน ทว่าจะไม่ได้เงินสงเคราะห์หยุดงานเหมือนคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน

ผ่าคลอดประกันสังคม


เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ยังไงบ้าง ?

          สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวัน-เวลาราชการ ซึ่งจะไปยื่นเองหรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ ขอเพียงเอกสารที่ยื่นมีความครบถ้วน ถูกต้อง และอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ชัดเจนด้วย
 
         หรือจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางไปรษณีย์ก็ได้ ด้วยการส่งเอกสารไปตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า "ฝ่ายสิทธิประโยชน์"

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?


         เอกสารเพื่อยื่นขอเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม มีดังนี้

         1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

         2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

         3. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส

         4. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร

         5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

         ทั้งนี้ การยื่นเอกสารหากผู้ประกันตนต้องการจะเบิก ทั้ง 1.เงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร 2. เงินสงเคราะห์บุตร จะต้องยื่นอกสาร 2 ชุด คือ ชุดแรกสำหรับเงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร ที่เราจะได้รับเป็นเงินก้อนมาเลยครั้งเดียว ส่วนอีกชุดสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมจะจ่ายให้ทุก ๆ เดือน แต่ถ้าต้องการรับสิทธิแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ยื่นเอกสารแค่ชุดเดียวก็พอ


เบิกค่าคลอดบุตร กี่วันได้เงิน ?

          การจ่ายเงินคลอดบุตรนั้น ประกันสังคมจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของผู้ประกันตน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ และหากไม่มีปัญหาอะไรทางสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ โดยเราสามารถตรวจสอบผลอนุมัติจ่ายเงินได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ผ่าคลอดประกันสังคม


คลอดบุตรแฝด เบิกเงินประกันสังคม ได้ท่าไหร่ ?

          กรณีคลอดบุตรแฝดการจ่ายเงินของประกันสังคมจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

          1. เงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร จะเบิกได้เท่ากันกับคลอดปกติ คือ ได้เงินค่าคลอดแบบหมาจ่าย 13,000 บาท และเงินหยุดงานสูงสุดที่ 22,500 บาท ไม่ใช่ว่าคลอดแฝดจะได้ 2 เท่านะ เพราะประกันสังคมเหมาจ่ายการ คลอดเป็นรายครั้ง ไม่ใช่ตามจำนวนบุตร

          2. เงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 600 บาทต่อเดือน ส่วนนี้จะเบิกได้ตามจำนวนบุตรที่คลอดเลย คือ ถ้าคลอดบุตรแฝด 2 คน ก็จะได้เงินสงเคราะห์บุตรไปเลย 1,200 บาทต่อเดือน แต่จะได้สูงสุดคราวละไม่เกิน 3 คนเท่านั้นนะแท้งบุตร เบิกเงินประกันสังคมได้ไหม ?

           ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์แล้วแท้งบุตร จะสามารถเบิกเงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตรได้เหมือนกัน ถ้ามีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร


          สรุปแล้วจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการคลอดบุตรแบบผ่าคลอด หรือคลอดธรรมชาติ ก็ได้รับสิทธิประกันสังคมไม่ต่างกันเลย คือ ได้รับเงินคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์หยุดงาน รวมกันสูงสุดอยู่ที่ 35,500 บาท รวมถึงเงินสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 600 บาท ส่วนใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506


***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตอบทุกคำถาม ! ประกันสังคม ผ่าคลอด เบิกเงินได้เท่าไหร่ ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2563 เวลา 17:14:31 244,093 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP