x close

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ไหนดี ปี 2567 มีโรคประจำตัวก็ทำได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

          ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะมีอายุ 50 60 70 ปีก็ทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ มีแผนไหนน่าสนใจบ้าง ใครอยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ มาเปรียบเทียบข้อมูลกัน
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป

           ช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน เรามักมองข้ามการทำประกันชีวิต เพราะคิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ สุขภาพเริ่มถดถอย โรคภัยรุมเร้า เสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ง่าย ถึงตอนนั้นจึงเริ่มสนใจอยากทำประกันชีวิตไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลาน หรืออย่างน้อยหากตัวเองเสียชีวิตไป ครอบครัวจะได้มีเงินก้อนไว้จัดการทำศพหรือไว้ใช้ดูแลตัวเอง ทว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตทั่วไปได้แล้ว ดังนั้น ประกันชีวิตผู้สูงอายุ จึงเป็นคำตอบของคนอายุ 50 ปีขึ้นไปที่อยากทำประกัน วันนี้ลองมาศึกษาข้อมูลประกันชีวิต พร้อมเปรียบเทียบแผนประกันจากค่ายต่าง ๆ กัน

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
ต่างกับประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

          ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ทั้งจากอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้สามารถทำประกันชีวิตได้ ดังนั้น จึงมีเงื่อนไขและรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไป เช่น

 • อายุรับประกัน : ส่วนใหญ่รับประกันตั้งแต่อายุ 50-70 ปี แต่บางบริษัทอาจรับประกันถึงอายุ 80 ปี 

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันทำประกัน ไปจนถึงอายุ 85-90 ปี หรือตลอดชีพ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 • เงื่อนไขเรื่องโรคประจำตัว : ผู้มีโรคประจำตัวสามารถทำได้ เพราะประกันชีวิตผู้สูงอายุไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใด ๆ ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปที่ผู้ทำประกันต้องตอบคำถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ และหากมีโรคประจำตัวบางอย่างจะไม่สามารถทำประกันชีวิตทั่วไปได้

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือทุนประกันภัย : ส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่สูงมาก คือตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปที่เลือกความคุ้มครองได้สูงถึงหลักล้านบาท

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ แต่ประกันผู้สูงอายุจะมีเงื่อนไขเรื่องการเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรก ส่วนประกันชีวิตทั่วไปจะคุ้มครอง 100% ของเงินเอาประกันทันที นับตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

 • เบี้ยประกัน : เบี้ยประกันคงที่ คือ ทำประกันตอนอายุเท่าไรก็จ่ายเท่านั้นทุก ๆ ปีจนครบสัญญา ไม่มีปรับเพิ่ม โดยคำนวณจากอายุ เพศ และวงเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุจะแพงกว่าประกันชีวิตทั่วไป เนื่องจากมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่า

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก ซึ่งมีทั้งแบบจ่ายระยะสั้น 5-10 ปี แล้วไม่ต้องจ่ายอีก แต่ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง หรือแผนที่ให้ชำระเบี้ยระยะยาว เช่น จ่ายเบี้ยจนถึงอายุ 90 ปี

เงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนทำประกันชีวิต

 • ประกันชีวิตผู้สูงอายุให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วย แต่จะไม่คุ้มครองกรณีรักษาพยาบาล

 • บริษัทจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือทุนประกันภัยที่เราเลือก เช่น หากเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท เมื่อเสียชีวิตแล้วได้รับเงิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เท่ากับจะได้รับเงิน 600,000 บาท

 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง

 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 • ไม่คุ้มครองกรณีแจ้งอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง รวมทั้งแถลงข้อมูลอื่น ๆ เป็นเท็จ

 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์

วิธีเลือกประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ที่ไหนดี

 • เลือกแผนที่มีอายุรับประกันตรงกับเรา : คนที่มีอายุ 50-70 ปี จะหาแผนประกันได้ไม่ยาก แต่ถ้ามีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะมีเพียงไม่กี่บริษัทที่รับประกัน

 • เลือกวงเงินเอาประกันภัย : ยิ่งวงเงินเอาประกันภัยสูงก็จะยิ่งต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงไปด้วย เพราะหมายถึงการได้รับเงินชดเชยที่มากขึ้นเมื่อเสียชีวิต

 • เลือกระยะเวลาที่คุ้มครอง : บางแผนให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี 90 ปี และยังมีแบบตลอดชีพ ซึ่งหากเลือกแผนที่ให้ความคุ้มครองระยะสั้น เราจะได้เงินผลประโยชน์คืนมาเร็วเมื่อครบสัญญา แต่ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเสียชีวิตหลังจากครบอายุสัญญา จึงควรเลือกให้ตรงตามความต้องการ

 • เปรียบเทียบความคุ้มครอง : แต่ละแผนมีความคุ้มครองแตกต่างกัน ให้วงเงินผลประโยชน์แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แต่จะมีบางแผนที่ให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยเช่นกัน โดยทำเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบไปกับเล่มประกันชีวิต

 • เช็กสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรก : หากเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรก บางแผนจะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วพร้อมเงินเพิ่มเท่านั้น แต่บางแผนนอกจากคืนเบี้ยประกัน ให้เงินเพิ่ม ยังจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ด้วย ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเสียชีวิต

 • เช็กสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่ออยู่ครบสัญญา : บางบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย (100%) แต่บางบริษัทอาจให้ผลประโยชน์มากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • พิจารณาเบี้ยประกันที่จ่ายไหว : โดยเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศ รวมทั้งจำนวนปีที่ต้องจ่ายเบี้ย หากเลือกระยะเวลาจ่ายเบี้ยสั้น เช่น 5 ปี 10 ปี จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละปีก็จะสูงกว่าระยะเวลาจ่ายเบี้ยยาว อย่างไรก็ตาม ควรเปรียบเทียบแผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจากหลาย ๆ บริษัทว่าแผนไหนคุ้มค่าที่สุด

 • พิจารณาจุดคุ้มทุนของการทำประกัน : คนที่ทำประกันตอนอายุมาก ๆ หากต้องจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อย ๆ ทุกปีจนครบสัญญา อาจพบว่าเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดรวมแล้วเป็นเงินจำนวนมากกว่าเงินเอาประกันที่จะได้รับคืนเสียอีก

ตัวอย่างเช่น เพศชาย อายุ 70 ปี ทำประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท ถ้าต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละ 13,000 บาท ไปจนถึงอายุ 90 ปี จะเห็นว่าหากจ่ายเบี้ยไปจนถึงปีที่ 8 เท่ากับจ่ายเบี้ยไปแล้วรวมทั้งหมด 104,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ 100,000 บาท จึงควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีว่าคุ้มหรือไม่

 • เลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ : ควรเลือกบริษัทที่มีความมั่นคง เนื่องจากประกันชีวิตเป็นการให้ความคุ้มครองระยะยาวนานหลายปี 

          ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรร้ายแรง ไม่เคยตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย อาจจะเลือกทำประกันชีวิตแบบทั่วไปแทนประกันผู้สูงอายุก็ได้ ข้อดีคือ เบี้ยประกันมักจะถูกกว่า สามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยได้อย่างไม่จำกัด แต่จะต้องตอบคำถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ เพื่อให้บริษัทพิจารณาว่าจะรับประกันได้หรือไม่

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ที่ไหนดี ปี 2567

1. ประกันชีวิต ซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ ธนาคารออมสิน

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

ภาพจาก : ทิพยประกันชีวิต

          ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ธนาคารออมสิน รับประกันโดยบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก) สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ โดยต้องชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 90 ปี หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป หรืออยู่จนครบอายุ 90 ปี จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกไว้ สมัครง่าย ๆ ที่ธนาคารออมสิน

 • อายุรับประกัน : 50-70 ปี 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : มี 6 แผน คือ 50,000 / 100,000 / 150,000 / 200,000 / 250,000 และ 300,000 บาท

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : จนถึงอายุ 90 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : 

  • เสียชีวิตจากโรคทั่วไปและโรคชรา ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และรับเพิ่มอีก 100% ของทุนประกัน

  • เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : จ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า 

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน, ทิพยประกันชีวิต

2. ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก AIA

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ AIA

ภาพจาก : AIA

         ประกันชีวิตผู้สูงอายุจาก AIA ที่รับประกันตั้งแต่อายุ 50-70 ปี และชำระเบี้ยจนถึงอายุ 90 ปี สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีข้อยกเว้นโรคประจำตัวก่อนและหลังทำสัญญา และให้ความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท แต่แผนนี้ต้องซื้อผ่านทางโทรศัพท์ AIA Call Center เท่านั้น และเมื่อซื้อประกันพร้อมคู่สมรส คู่สมรสจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 10% โดยจะได้รับส่วนลดตลอดไปนับแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์

 • อายุรับประกัน : 50-70 ปี 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : มี 4 แผน คือ 50,000 / 100,000 / 150,000 และ 200,000 บาท

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : จนถึงอายุ 90 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : 

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว 

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเงิน 100% ตามทุนประกันและรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว

  • เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : จ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน 

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : AIA

3. ประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ อลิอันซ์ อยุธยา

ภาพจาก : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

          ฝั่งค่าย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ก็มีแผนประกันชีวิตผู้สูงอายุที่จ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียง 10 ปี แต่คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี เหมาะกับคนที่ไม่อยากจ่ายเบี้ยเป็นเวลานาน ค่าเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา แบ่งจ่ายรายเดือนได้ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใด ๆ อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตมีมรดกให้ลูกหลานสูงสุด 300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)

 • อายุรับประกัน : 50-70 ปี 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 100,000-300,000 บาท

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : 10 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : 

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และรับเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า กรณีอยู่ครบสัญญา 

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

4. ประกันชีวิต โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เมืองไทยประกันชีวิต

ภาพจาก : เมืองไทยประกันชีวิต

          ประกันชีวิตผู้สูงอายุแผนนี้ มีจุดเด่นตรงที่คนอายุมากกว่า 70 ปีก็สามารถทำประกันได้ เพราะรับประกันตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท อีกทั้งพ่วงกับสัญญาประกันอุบัติเหตุ ให้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมกับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุตั้งแต่ 5,000-25,000 บาท รวมทั้งรับเงินชดเชยรายวันจากอุบัติเหตุตั้งแต่ 500-5,000 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)

 • อายุรับประกัน : 50-75 ปี 

 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันภัย : 

  • แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : จ่ายเบี้ยจนครบอายุ 90 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

  • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : จ่ายเบี้ยปีต่อปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย :

  • แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : มี 6 แผน คือ ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท

  • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : มี 6 แผน คือ ตั้งแต่ 30,000-1,000,000 บาท

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เมืองไทยประกันชีวิต

ภาพจาก : เมืองไทยประกันชีวิต

 • ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับผลประโยชน์ 15,000-1,000,000 บาท

  • เสียชีวิตจากการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย รับผลประโยชน์ 15,000-250,000 บาท 

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รับผลประโยชน์ 60,000-2,000,000 บาท

  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 5,000-25,000 บาท

  • เงินชดเชยเป็นผู้ป่วยใน วันละ 500-2,500 บาท 

  • กรณีนอนห้องไอซียู ได้รับเงินชดเชยวันละ 1,000-5,000 บาท

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุสาธารณะ (ภายใน 180 วัน) ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และรับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุสาธารณะ (ภายใน 180 วัน) ในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (ภายใน 180 วัน) ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และรับเงินผลประโยชน์ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (ภายใน 180 วัน) ในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : รับเงินผลประโยชน์ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันชีวิต

5. ประกันชีวิต สูงวัยมีทรัพย์ (เพื่อผู้สูงอายุ) จากไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไทยประกันชีวิต

ภาพจาก : ไทยประกันชีวิต

          ไทยประกันชีวิต สูงวัยมีทรัพย์ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแผนประกันชีวิตที่ให้ผลประโยชน์ค่อนข้างสูง เพราะให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท หากเสียชีวิตในปีที่ 5 เป็นต้นไป หรืออยู่จนครบอายุ 90 ปี ก็จะได้รับเงิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน นอกจากนี้ตอนอายุครบ 75 ปี ยังได้เงินก้อนออกมาใช้ 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน ช่วยให้มีเงินไว้ใช้จ่ายหรือเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

 • อายุรับประกัน : 50-70 ปี 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : มี 8 แผน ตั้งแต่ 50,000-400,000 บาท

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : ถึงอายุ 90 ปี เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี

 • ผลประโยชน์เงินคืน : รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : 

  • เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 : จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป : จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยประกันชีวิต

6. ประกันชีวิต โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ซีเนียร์ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) จากไทยสมุทรประกันชีวิต

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไทยสมุทรประกันชีวิต

ภาพจาก : ไทยสมุทรประกันชีวิต

          ประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ซีเนียร์ 90/90 จากไทยสมุทรประกันชีวิต ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และยังได้รับเงินคืนครั้งละ 3% ทุก ๆ 2 ปี เหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการได้เงินคืนบางส่วน ไม่ต้องรอจนถึงครบสัญญา แต่หากมีอายุอยู่จนครบสัญญาก็จะได้รับเงิน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซื้อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์

 • อายุรับประกัน : 50-70 ปี 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 50,000-500,000 บาท

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : ถึงอายุ 90 ปี เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี

 • ผลประโยชน์เงินคืน : มีเงินคืนทุก ๆ 2 ปี ครั้งละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : 

  • เสียชีวิตทุกกรณี ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว

  • เสียชีวิตทุกกรณี ในปีกรมธรรม์ที่ 3-6 : จ่ายเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตทุกกรณี ในปีกรมธรรม์ที่ 7-10 : จ่าย 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตทุกกรณี ในปีกรมธรรม์ที่ 11-14 : จ่าย 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตทุกกรณี ในปีกรมธรรม์ที่ 15-18 : จ่าย 145% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตทุกกรณี ในปีกรมธรรม์ที่ 19 เป็นต้นไป : จ่าย 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว และจ่ายอีกเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยสมุทรประกันชีวิต

7. ประกันชีวิต GEN Senior 55 จาก เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เจนเนอราลี่

ภาพจาก : เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

         ประกันชีวิตผู้สูงอายุจากเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต มีหลายแผนให้เลือกตามงบประมาณ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 350,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายเบี้ยประกันแบบรายเดือนได้ แต่ถ้าเลือกจ่ายแบบรายปี ค่าเบี้ยจะถูกกว่า 7-8% สมัครง่าย ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

 • อายุรับประกัน : 55-70 ปี 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 75,000-350,000 บาท

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : ถึงอายุ 90 ปี เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : 

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว

  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับเบี้ยประกันภัยคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว และเงินเอาประกันภัย 100% 

  • เสียชีวิตทุกกรณี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป : จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ความคุ้มครองเมื่ออายุครบสัญญา : สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 2567

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

         ผู้สูงอายุที่ทำประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

         สำหรับลูกที่ซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่นั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีในหมวดเบี้ยประกันบิดา-มารดาได้ เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ต้องเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยทั่วไป, ค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยกรณีอุบัติเหตุ, ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยระยะยาว (Long Term Care) เท่านั้นถึงใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในหมวดนี้ได้

          ก่อนตัดสินใจซื้อประกันควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เปรียบเทียบแผนประกันจากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ เพื่อเลือกความคุ้มครองและวงเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ไหนดี ปี 2567 มีโรคประจำตัวก็ทำได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ อัปเดตล่าสุด 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:32:14 8,330 อ่าน
TOP