x close

วิธีร้องเรียน คปภ. ออนไลน์ เคลมประกันไม่ได้ ยื่นเรื่องยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

          วิธีร้องเรียน คปภ. ออนไลน์ สำหรับคนที่เคลมประกันไม่ได้ หรือจ่ายน้อยกว่าเงื่อนไขตามกรมธรรม์ จะยื่นเรื่อง คปภ. อย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง มาอ่านตรงนี้
เคลมประกันไม่ได้

          หลายคนทำประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ติดตัวเอาไว้เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายในด้านต่าง ๆ ไปให้บริษัทที่รับประกันช่วยรับผิดชอบ ทว่าบางคนกลับเจอปัญหาจ่ายค่าประกันไปทุกปี แต่พอเกิดเรื่องจริง ๆ กลับเคลมไม่ได้ หรือเงื่อนไขไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเราบ้างจะทำยังไงดี หรือจะไปยื่นเรื่องร้องเรียน คปภ. ได้อย่างไร มาศึกษาข้อมูลกัน

เคลมประกันไม่ได้ ทำยังไง

          หากทำประกันไว้แล้ว แต่เรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ หรือประกันไม่จ่ายด้วยเหตุผลต่าง ๆ สิ่งที่ต้องทำก็คือ

1. ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียด

          อ่านกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียด เพื่อดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในความคุ้มครองของประกันหรือไม่ และอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
          นอกจากนี้ให้เก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน เช่น ใบแจ้งความ ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายความเสียหาย เป็นต้น

2. ติดต่อบริษัทประกันภัย

          เมื่อทราบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ติดต่อบริษัทประกันภัย แต่หากมีตัวแทนประกันภัยดูแลอยู่ให้ติดต่อตัวแทนเพื่อสอบถามสาเหตุที่เคลมไม่ได้ แล้วเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยื่นเรื่องให้บริษัทพิจารณาอีกครั้ง

3. กรณีบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่าย

          หากบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายเงิน ให้สอบถามเหตุผลของการปฏิเสธอย่างละเอียด และถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียน คปภ. ให้ตรวจสอบได้

คปภ. คืออะไร
มีหน้าที่อะไร

วิธีร้องเรียน คปภ ออนไลน์

          หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า คปภ. คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง จึงขอสรุปแบบคร่าว ๆ ให้เข้าใจก่อน
          คปภ. คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่คอยกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงพัฒนาส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในด้านการประกันภัย ดังนั้น จึงเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและประชาชนที่จะช่วยหาทางออกเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัย

ยื่นร้องเรียน คปภ.
กรณีไหนได้บ้าง

          กรณีที่ถือว่าเข้าข่ายจ่ายผลประโยชน์ทดแทนไม่เป็นธรรม เช่น
 1. ตีความหรือแปลความหมายของการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตเป็นไปในทางที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ความสูญเสียที่ผู้เอาประกันเรียกร้องอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตเพื่อเป็นเหตุผลในการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ เช่น การตีความระยะว่าโรคมะเร็งระยะที่หนึ่ง ไม่ได้อยู่ในระยะการคุ้มครองโรคร้ายแรงที่จะเรียกพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนได้
 1. ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงรับรู้ข้อมูลหรือหลักฐานที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตนำเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันชีวิต
 1. ตั้งใจหลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์การพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสม จนทำให้ผู้เอาประกันเสียประโยชน์
 1. ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมในความสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิต และอ้างว่าการสูญเสียที่เรียกร้องนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ทำไว้
          สำหรับผู้มีประกันรถยนต์ หากบริษัทไม่ได้ให้เงินชดเชยตามที่ตกลงกันไว้ หรือประเมินความเสียหายน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สามารถร้องเรียน คปภ. เพื่อขอให้ตรวจสอบได้

ร้องเรียน คปภ. ที่ไหนได้บ้าง

           หากไม่ได้รับผลประโยชน์ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง
 1. ยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่สำนักงาน คปภ. ในส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. ภาค/เขต/จังหวัด ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
 2. ส่งหนังสือร้องเรียนผ่านไปรษณีย์มายังสำนักงาน คปภ. 
 3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) ติดต่อเบอร์ 0-2515-3999 ต่อ 1015 และ 1016 
 4. สายด่วน คปภ. 1186
 5. ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ complaintportal.oic.or.th

วิธีร้องเรียน คปภ. ออนไลน์

ร้องเรียน คปภ

ภาพจาก : สำนักงาน คปภ.

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

 • เข้าเว็บไซต์ complaintportal.oic.or.th
 • หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้คลิก "ลงทะเบียน" และสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนกับ LINE @OICConnect หรือ คปภ. รอบรู้ แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว
          สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ ที่นี่

2. ผูกบัญชีผู้ใช้งาน

          โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตั้งรหัสผ่าน แล้วเข้าสู่ระบบ (คลิกอ่านวิธีผูกบัญชี ที่นี่)

3. ยื่นเรื่องร้องเรียน คปภ.

ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

ภาพจาก : สำนักงาน คปภ.

 • กดปุ่ม "เรื่องร้องเรียน" >> "ยื่นเรื่องร้องเรียน" 
 • กรอกข้อมูลให้ครบ 3 ส่วน คือ
  • ข้อมูลทั่วไป
  • คำร้องเรียน 
  • แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดส่งเรื่องร้องเรียน
          สามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ ที่นี่

ร้องเรียน คปภ. ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาเอกสารที่บริษัทออกให้ เช่น เอกสารการคุมราคาค่าซ่อม หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน สำเนากรมธรรม์ สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่มีผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

ร้องเรียน คปภ. กี่วัน

          เมื่อยื่นเรื่องแล้ว คปภ. จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน ในการตรวจเอกสารและข้อกฎหมายต่าง ๆ แล้วติดต่อบริษัทประกันภัยเข้ามาชี้แจง ซึ่งหากเอกสารไม่ครบอาจใช้เวลานานกว่านั้น และหลังจากบริษัทประกันภัยเข้ามาชี้แจงแล้ว คปภ. จะติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน หลังได้รับเรื่อง แต่ถ้าเกิน 15 วันแล้ว คปภ. ยังไม่ติดต่อกลับมา สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1186
          ทั้งนี้ ในกรณียื่นเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ เราสามารถเช็กสถานะเรื่องร้องเรียนได้ โดยคลิกเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู "อื่น ๆ" >> "ติดตามเรื่องร้องเรียน"
ร้องเรียน คปภ ใช้เอกสารอะไรบ้าง กี่วัน

ภาพจาก : สำนักงาน คปภ.

          หากใครไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านประกันภัยสามารถปรึกษาหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ คปภ. เพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเอง กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีร้องเรียน คปภ. ออนไลน์ เคลมประกันไม่ได้ ยื่นเรื่องยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:15:59 8,872 อ่าน
TOP