x close

หุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูง เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 มีอะไรบ้าง เช็กลิสต์หุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้

          หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 มีอยู่หลายบริษัท แต่จะมีหุ้นกู้รุ่นไหนบ้างที่เปิดขายให้ประชาชนทั่วไป และให้ดอกเบี้ยเท่าไร มาเช็กกันเลย
          ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา อยู่ในภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทอ่อนตัว ย่อมส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวม และหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ หลายคนจึงยั้งมือไม่กล้าลงทุนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากนัก แต่เปลี่ยนมาพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้เอกชนอย่าง “หุ้นกู้” แทน ซึ่งปีนี้ก็มีหุ้นกู้เกรดดีเปิดให้ประชาชนได้จองซื้ออยู่หลายบริษัท 

          ดังนั้น ใครมีแพลนจะซื้อหุ้นกู้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ลองมาสำรวจกันว่ามีหุ้นกู้ออกใหม่รุ่นไหนบ้างที่ขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป พร้อมทำความเข้าใจอีกครั้งว่า หุ้นกู้ คืออะไร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุน

หุ้นกู้คืออะไร ซื้อยังไง ?

หุ้นกู้

          หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Bond หรือ Debenture มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนขยายกิจการ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อซื้อหุ้นกู้แล้วผู้ซื้อก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

          ในประเทศไทยนั้น หุ้นกู้จะมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และส่วนใหญ่จะกำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายตามประกาศของหุ้นกู้แต่ละบริษัท

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลที่สามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งหุ้นกู้บางรุ่นให้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000-5,000 บาท

หุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

หุ้นกู้จะมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่

 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง หุ้นกู้นี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ค้ำประกันอยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่บริษัทไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้เราได้ เราจะมีสิทธิ์ในหลักประกันนั้น
 • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงินจะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนที่ถือ
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นหลังจากผู้ถือหุ้นที่มีประกัน กล่าวว่าอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นในอันดับที่ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

          โดยหากจัดอันดับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์ หรือการได้รับคืนเงินต้นจากผู้ออกตราสารเมื่อกิจการล้มละลาย จะเป็นดังนี้

          ลำดับที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน
          ลำดับที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน
          ลำดับที่ 3 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          ลำดับที่ 4 หุ้นบุริมสิทธิ
          ลำดับที่ 5 หุ้นสามัญ

ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้

หุ้นกู้

บริษัทน่าเชื่อถือหรือไม่

          การซื้อหุ้นกู้คือการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ดังนั้นจึงควรดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ฐานะการเงินเป็นอย่างไร จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้เราได้หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) เพราะออกโดยบริษัทที่มั่นคง ผลประกอบการดี มีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ

          แต่หากเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BB+ ลงมา จนถึง D จะเป็นหุ้นกู้ในกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) นอกจากนี้ที่ต้องระวังในการลงทุนคือ หุ้นกู้ในกลุ่มไม่มีเรตติ้ง (Unrated) ที่แม้จะให้ดอกเบี้ยสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้เงินลงทุนคืนกลับมาสูงตามไปด้วย

อายุของหุ้นกู้นานแค่ไหน

          หุ้นกู้จะกำหนดอายุเอาไว้ เช่น 3 ปี, 5 ปี 9 เดือน, 7 ปี เป็นต้น เมื่อครบกำหนดบริษัทจะคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการลงทุน แต่ก็มีหุ้นกู้ประเภทที่มีเงื่อนไขสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้อยู่ 2 กรณี คือ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้กู้ขอคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และอีกกรณีคือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้ให้กู้ขอเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด

ผลตอบแทน/ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร

          โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กับแบบกำหนดเป็นขั้นบันได ซึ่งปกติจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี และปีที่ 3 เท่ากับ 5% ต่อปี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหุ้นกู้ หรืออายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

ใครมีสิทธิ์จองซื้อ

          บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ตามกลุ่มนักลงทุน ดังนั้นก่อนซื้อต้องศึกษาให้ดีว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้ลงทุนออกเป็น 4 ประเภท คือ

      1. ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP10) คือ การขายตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ฉบับ หรือ 10 ราย ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 10% และบริษัทในเครือเท่านั้น

      2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน บริษัทประกัน

      3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ รายได้ต่อปี หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนด โดยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสตามกฎหมาย) จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)

 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินฝากจะเป็น 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่พักอาศัยประจำ 

          แต่ในกรณีที่มีฐานะทางการเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก็สามารถเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ได้

 • มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องมีการลงทุนเป็นประจำและต่อเนื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน หรือ
 • เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
 • ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน

      4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering : PO) คือ ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้

หุ้นกู้ มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ 

 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หุ้นกู้จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นกู้ก็จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น ทำให้ราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตรงนี้อาจมีค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หากลงทุนในระยะยาวมาก ๆ แล้วประสบปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ ทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดรอง ซึ่งมีราคาลดลงหรืออาจขาดทุนได้
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : การลงทุนหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีความเสี่ยงสูง เช่น บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามที่สัญญา แต่ก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565

          ในที่นี้ขอรวบรวมเฉพาะหุ้นกู้ที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไป (PO) สามารถซื้อได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ซึ่งจะมีการอัปเดตให้ทราบกันเรื่อย ๆ

1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรระดับโลก และเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ 1 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัล 1 ชุด คือ

หุ้นกู้ชุดที่ 1

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.55% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (โดยไม่รวมผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 1-3 พฤศจิกายน 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกู้ชุดที่ 2    
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัล ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.55% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และต้องมีภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 1-3 พฤศจิกายน 2565
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจรด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพ รวมถึงดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi โทรทัศน์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด ดังนี้
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 
  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 (ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด)
  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด)
  • อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 (ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด)
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มบวก
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 
 • วันที่เปิดจอง : 7-9 พฤศจิกายน 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา และสี รวมทั้งธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ธุรกิจน้ำดื่ม เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ในเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
  • อายุ 4 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 4.32% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570
  • อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มบวก
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 9-11 และ 14 พฤศจิกายน 2565 
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์, บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล, บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (BRI)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดขายโครงการบ้านหรูสไตล์อังกฤษ ภายใต้แบรนด์บริทาเนีย, แกรนด์ บริทาเนีย, เบลกราเวีย, ไบรตัน
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 17-18 และ 21 พฤศจิกายน 2565 
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทผู้นำด้านโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค โดยนำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ, บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์, วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์, บรรจุภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.50% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+(tha)
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
  • ช่วงที่ 1 : วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) 
  • ช่วงที่ 2 : วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันหรือไม่)
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG)

หุ้นกู้

ภาพจาก : btsgroup.co.th

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570
  • อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573
  • อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2575
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A แนวโน้มลบ
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง :  25 และ 28-29 พฤศจิกายน 2565 
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, btsgroup.co.th

7. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (NOBLE)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้จนถึงระดับไฮเอนด์ และขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 10 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศอัตราดอกเบี้ย (คาดว่า 4.00-4.50% ต่อปี)
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน และจ่ายงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 • ระดับความเสี่ยง : 4 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2566
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2565

1. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ก่อตั้งในปี 2542 โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2554 ปัจจุบันเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมโครงการ IdeO, ASHTON, UNIO รวมทั้งบ้านจัดสรรโครงการอนันดา และสิรินดา
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 6-8 ธันวาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากสนใจสามารถเข้าไปดูรายชื่อหุ้นกู้ที่ออกใหม่ทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือ เฟซบุ๊ก ThaiBMA และอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและประวัติการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
 

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)btsgroup.co.th
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, btsgroup.co.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูง เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 มีอะไรบ้าง เช็กลิสต์หุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ อัปเดตล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:24:14 90,467 อ่าน
TOP