มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 2565 ธนาคารช่วยเหลืออย่างไร ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไขเลย !

          มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 2565 ทางออกของคนมีหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หากสนใจต้องลงทะเบียนที่ไหน เมื่อไร และจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง มาเช็กกัน 
          แม้วิกฤตโควิด 19 จะเริ่มคลี่คลาย หลายธุรกิจกลับมาเดินหน้า แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัด "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 60 แห่ง ตามมาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดกัน
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ใครเข้าร่วมได้บ้าง
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

          หากใครยังมีปัญหาการชำระหนี้ จากผลกระทบที่รายได้ยังไม่กลับมา เพราะสถานการณ์โควิด 19 หรือค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยประเภทของหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 • หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล 
 • เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 • จำนำทะเบียนรถ 
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
 • นาโนไฟแนนซ์ 
 • สินเชื่อการเกษตร 
 • สินเชื่อธุรกิจ 
 • หนี้ค่าประกันชดเชย บสย. 
 • หนี้ที่โอนไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) 
 • สินเชื่อของผู้ให้บริการทางการเงินภาครัฐ
          สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคเอกชนและภาครัฐ (SFIs) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ และประเภทหนี้ที่เข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ได้ ที่นี่  
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ลงทะเบียนได้ที่ไหน
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

          สำหรับงานนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

          มีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า 60 แห่ง ทั้งธนาคารรัฐ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคเอกชนและภาครัฐ (SFIs) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 (คลิกลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์)

ระยะที่ 2 : มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร

          จัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566 โดยมีเจ้าหนี้ที่เข้าร่วม ได้แก่
 • ธอส.
 • ธนาคารออมสิน
 • ธ.ก.ส.
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
          โดยจะมีการสัญจรในกรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และชลบุรี สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. (คลิกลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร)
ขั้นตอนและเงื่อนไขการแก้หนี้

          ก่อนลงทะเบียนแนะนำให้ลูกหนี้ทั้งหลายเช็กตัวเองให้พร้อมก่อน ดังนี้

          1. เช็กว่าเรามีหนี้ประเภทไหน
          2. เช็กว่าเรามีหนี้กับผู้ให้บริการทางการเงินรายไหนบ้าง
          3. ตรวจสอบรายได้ รายจ่าย ว่าสามารถชำระหนี้ได้เท่าไร 

          หลังจากนั้นสามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

          1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ bot.or.th ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565

          2. ภายใน 3-4 วัน หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ แบงก์ชาติจะส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุ ภายใน 3-4 วัน หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

          3. ลูกหนี้รอรับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหนี้เพื่อเจรจาเงื่อนไข ภายใน 14 วัน หลังจากผู้ให้บริการทางการเงินรับคำขอจากแบงก์ชาติ

          เท่ากับว่าหลังจากเราลงทะเบียนแล้วจะมีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 18 วัน ดังนั้น หากใครไม่ได้รับการติดต่อหลังจากลงทะเบียนเกิน 18 วัน ให้ติดตามสถานะกับเจ้าหนี้ที่ได้ลงทะเบียนไว้

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกหนี้จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
          เงื่อนไขในการแก้หนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะหนี้ที่เรามี รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของเราเอง ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ดังนั้น ข้อเสนอในการแก้หนี้ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน 

ตัวอย่างความช่วยเหลือของสถาบันการเงินต่าง ๆ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ภาพจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ภาพจาก : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ภาพจาก : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

รายชื่อสถาบันการเงินและประเภทหนี้ที่เข้าร่วม

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

มหกรรมแก้หนี้

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่ได้ ที่นี่

          อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ตรวจสอบพบว่าเจ้าหนี้ของเราไม่ได้เข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • กรณีมีหนี้เสียบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลฯ ติดต่อ คลินิกแก้หนี้
 • กรณีเป็นหนี้ประเภทอื่นที่ไม่เข้าร่วมโครงการ หรือเป็นหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นที่ไม่เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ ทางด่วนแก้หนี้
          ทั้งนี้ หากใครมีคำถามที่สงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สอบถามได้โดยตรงที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หรือ Chatbot หมอหนี้ ที่ Line @doctordebt 

บทความเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 2565 ธนาคารช่วยเหลืออย่างไร ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไขเลย ! อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2565 เวลา 22:53:33 16,394 อ่าน
TOP