x close

คลินิกแก้หนี้ 2566 อัปเดตเงื่อนไขใหม่ ใครอยากปลดหนี้มาทางนี้ !

         คลินิกแก้หนี้ 2566 อัปเดตเงื่อนไขใหม่ ใครมีหนี้เสีย ผ่อนไม่ไหว มาเช็กรายละเอียดต่าง ๆ กันเลย

คลินิกแก้หนี้

          หากใครกำลังประสบปัญหามีหนี้สินที่กลายเป็นหนี้เสียแล้ว ไม่รู้จะผ่อนชำระต่ออย่างไรดี หรือมีเจ้าหนี้หลายราย อยากปรับโครงสร้างหนี้ แนะนำให้มาสมัครเข้าโครงการ "คลินิกแก้หนี้" ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สถาบันการเงิน และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนอย่างเป็นระบบ

         โดยในปี 2566 ได้ปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมลูกหนี้มากขึ้น วันนี้เรานำข้อมูลและรายละเอียดมาแจกแจงให้ทราบกัน และจะได้ตรวจสอบด้วยว่าเรามีสิทธิ์เข้าโครงการนี้หรือไม่

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร


          คลินิกแก้หนี้ หรือ "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" เป็นนโยบายของภาครัฐที่มีขึ้น เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้มีโอกาสปลดหนี้ได้ โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินกับสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว เหมือนกับ One Stop Service ที่ลูกหนี้แค่มาเจรจาที่คลินิกแก้หนี้ที่เดียวก็เหมือนกับได้ติดต่อกับเจ้าหนี้ทุกราย เรียกได้ว่า "หนี้บัตรทบ จบที่เดียว"

สินเชื่อแบบไหนเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ได้


         - ต้องเป็นหนี้ส่วนบุคคล เช่น หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน กับธนาคาร, non-bank และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ร่วมโครงการ

         - ต้องเป็นหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)

       - มีหนี้เสียกับเจ้าหนี้เพียง 1 ราย หรือเจ้าหนี้หลายรายก็เข้าร่วมโครงการได้

        - มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถนำยอดหนี้บัตรเครดิตเฉพาะบัตรที่เป็นหนี้เสียทุกใบมาเข้าร่วมโครงการได้

        - หากผ่อนขั้นต่ำ หรือผ่อนชำระปกติอยู่ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

        - หนี้นอกระบบ หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ กยศ. จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

คลินิกแก้หนี้
ภาพจาก : คลินิกแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้ มีธนาคารไหนร่วมโครงการบ้าง


         มีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ได้แก่
          - ธนาคารกรุงเทพ
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
          - ธนาคารกสิกรไทย
          - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
          - ธนาคารทหารไทยธนชาต
          - ธนาคารทิสโก้
          - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
          - ธนาคารไทยพาณิชย์
          - ธนาคารยูโอบี
          - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
          - ธนาคารแห่งประเทศจีน
          - ธนาคารไอซีบีซี
          - ธนาคารออมสิน

          ผู้ประกอบการ non-bank ที่เข้าร่วมด้วย ดังนี้
          - บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : จี แคปปิตอล
          - บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด : บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
          - บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด : ซัมมิท แคปปิตอล
          - บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด : สินเชื่อซิตี้คอร์ป
          - บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด : บัตรเทสโก้ 
          - บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : นครหลวง แคปปิตอล
          - บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด : บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
          - บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด : พรอมิส
          - บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : เมืองไทย แคปปิตอล
          - บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) : แมคคาเล กรุ๊พ
          - บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
          - บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด : กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
          - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) : บัตรอิออน
          - บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) : ยูเมะพลัส
          - บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
          - บริษัท ไอทีทีพี จำกัด : สินเชื่อ ไอทีทีพี
          - บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) : เอ มันนี่
          - บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
          - บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด

  

คลินิกแก้หนี้ ใครมีคุณสมบัติร่วมโครงการได้บ้าง


          ลูกหนี้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นบุคคลธรรมดา
          - มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำก็ได้
          - ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี โดยนับรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
          - มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
          - เป็นหนี้ NPL ค้างชำระมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)
          - เป็นผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา หรือถูกฟ้องดำเนินคดีและมีคำพิพากษาแล้วก็ได้ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บสส. โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงการวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย แล้วมีเงินสดคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระตามเงื่อนไข)
          - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          - ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้


          - ลูกหนี้ต้องไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี ยกเว้นว่าหากลูกหนี้สามารถผ่อนชำระเงินต้นได้อย่างน้อย 50% ก็สามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ก่อนครบกำหนด 5 ปี
          - พร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
          - ชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
          - ต้องชำระให้ตรงเวลา หากค้างชำระเกิน 90 วันจะมีผลให้ต้องออกจากโครงการ

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระ


          สามารถเลือกปรับโครงสร้างหนี้ได้ 3 ทางเลือก คือ
          1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
          2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
          3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี

สมัครคลินิกแก้หนี้ได้ที่ไหน


          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามช่องทางนี้

          1. ทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

          2. ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

          3. ติดต่อที่สาขาของ บสส. 4 สาขา
          - สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          - สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
          - สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          - สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

          4. ทาง Call Center 1443 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

          5. ทาง LINE @debtclinicbysam


          7. คลินิกแก้หนี้สัญจร ซึ่งจะเดินสายไปเปิดบูธตามสถานที่ต่าง ๆ

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้


          - ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

          - ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

          - ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน (โดยปกติจะติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้โทร. มาสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 0-2610-2266)

          - ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับประกอบการพิจารณา

          - ขั้นตอนที่ 5 : พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

          - ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมายเพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้2563
 

เอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้


          จัดเตรียมเอกสารประกอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

          1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลด)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. รายงานเครดิตบูโร (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
          4. เอกสารแสดงรายได้
             - กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลังล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
             - กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี) 


          เอกสารอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ (ขึ้นอยู่กับกรณี)

          - ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
          - บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
          - ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
          - หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
          - ใบแจ้งหนี้/เอกสารแสดงความเป็นหนี้

          สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสารได้ที่ debtclinicbysam.com

          แล้วจัดส่งเอกสารมาที่โครงการคลินิกแก้หนี้ ตู้ ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กทม. 10905

ตรวจสอบเครดิตบูโรได้อย่างไร


           สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่
           - บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
           - ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร), ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง, ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, Bureau Lab สถานี BTS ชิดลม, Bureau Lab สถานี BTS หมอชิต, ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม
           - เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงไทย, ธอส., แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
           - Mobile Application 4 ธนาคาร คือ KKP Mobile, ttb touch, Krungthai next, MyMo ธนาคารออมสิน รวมทั้งโมบายแอปฯ Bureau OK (บูโร โอเค)
           - Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
           - ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์ (ต้องมีบัตร ATM ของธนาคารนั้น และทำรายการผ่านหน้าตู้)
           - ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

           - ทำความรู้จัก เครดิตบูโร คืออะไร เช็กได้ที่ไหน

ตรวจเครดิตบูโร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

ประโยชน์จากการเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้


          - ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
          - ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน เพราะชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน ระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี
          - เป็นการรวมหนี้และผ่อนชำระในที่เดียว
          - รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่างวดให้ตรงตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งหากผิดสัญญาจะมีผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง และต้องออกจากโครงการ หากใครสนใจสามารถสอบถาม Call Center 1443


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2566
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คลินิกแก้หนี้ 2566 อัปเดตเงื่อนไขใหม่ ใครอยากปลดหนี้มาทางนี้ ! อัปเดตล่าสุด 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17:50:18 542,166 อ่าน
TOP