x close

คลินิกแก้หนี้ 2563 อัปเดตเงื่อนไขใหม่ ลูกหนี้คดีแดงก็สมัครได้ อยากปลดหนี้มาทางนี้ !

         คลินิกแก้หนี้ 2563 อัปเดตเงื่อนไขใหม่ในเฟส 3 ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม พร้อมปรับ NPL ให้นานขึ้น  ใครเป็นหนี้บัตรเครดิต มาเช็กรายละเอียดต่าง ๆ กันเลย

คลินิกแก้หนี้

          ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับโครงการ "คลินิกแก้หนี้" ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือ SAM จัดทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น ไม่กลายเป็นหนี้เสียค้างชำระ

         ทั้งนี้ ล่าสุดในปี 2563 ได้มีการเดินหน้าโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 3 แล้ว โดยปรับเงื่อนไขบางอย่างให้ครอบคลุมลูกหนี้มากขึ้น กระปุกดอทคอม จึงนำข้อมูลและรายละเอียดมาแจกแจงให้ทราบกัน และจะได้ตรวจสอบด้วยว่าเรามีสิทธิ์เข้าโครงการนี้ด้วยหรือไม่


คลินิกแก้หนี้ คืออะไร เริ่มเมื่อไร

          คลินิกแก้หนี้ หรือ "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" เป็นนโยบายของภาครัฐที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้มีโอกาสปลดหนี้ โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM เป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว เหมือนกับ One Stop Service ที่ลูกหนี้แค่มาเจรจาที่คลินิกแก้หนี้ที่เดียวก็เหมือนกับได้ติดต่อกับเจ้าหนี้ทุกราย เรียกได้ว่า "หนี้บัตรทบ จบที่เดียว"

          สำหรับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาดำเนินไปแล้ว 2 เฟส ซึ่งประชาชนให้ความสนใจกันมาก เพราะช่วยปลดหนี้ได้จริง จึงเป็นที่มาของคลินิกแก้หนี้ เฟส 3 และยังได้ปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงคนหลายกลุ่มมากขึ้น ลองมาอัปเดตกันว่า สินเชื่อประเภทใดที่เข้าร่วมได้ และลูกหนี้ต้องมีคุณสมบัติใด ถึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้2563

สินเชื่อประเภทไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการได้

         - ต้องเป็นหนี้ส่วนบุคคล เช่น หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน กับธนาคาร, non-bank และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ร่วมโครงการ

         - ต้องเป็นหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 91-120 วัน และเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

       - มีหนี้เสียกับเจ้าหนี้เพียง 1 ราย หรือเจ้าหนี้หลายรายก็เข้าร่วมโครงการได้

        - มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถนำยอดหนี้บัตรเครดิตเฉพาะบัตรที่เป็นหนี้เสียทุกใบมาเข้าร่วมโครงการได้

        - หนี้นอกระบบจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 3

         มีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 17 ธนาคาร ได้แก่
          - ธนาคารกรุงเทพ
          - ธนาคารกรุงไทย
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
          - ธนาคารกสิกรไทย
          - ธนาคารเกียรตินาคิน
          - ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
          - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
          - ธนาคารธนชาต
          - ธนาคารทิสโก้
          - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
          - ธนาคารไทยพาณิชย์
          - ธนาคารธนชาต
          - ธนาคารยูโอบี
          - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
          - ธนาคารแห่งประเทศจีน
          - ธนาคารไอซีบีซี
          - ธนาคารออมสิน

          ผู้ประกอบการ non-bank ทั้งหมด 18 ราย ที่เข้าร่วมด้วย ดังนี้
          - บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : จี แคปปิตอล
          - บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด : เจ มันนี่
          - บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด : บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
          - บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด : ซัมมิท แคปปิตอล
          - บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด : สินเชื่อซิตี้คอร์ป
          - บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด : บัตรเทสโก้ 
          - บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : นครหลวง แคปปิตอล
          - บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด : บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
          - บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด : พรอมิส
          - บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : เมืองไทย แคปปิตอล
          - บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) : แมคคาเล กรุ๊พ
          - บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
          - บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด : กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
          - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) : บัตรอิออน
          - บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) : ยูเมะพลัส
          - บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
          - บริษัท ไอทีทีพี จำกัด : สินเชื่อ ไอทีทีพี
          - บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) : เอ มันนี่


คลินิกแก้หนี้ ใครมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้

          ลูกหนี้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นบุคคลธรรมดา
          - มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำก็ได้
          - ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการ)
          - มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
          - เป็นหนี้ NPL ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนธันวาคม 2562 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วัน ขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
          - เป็นผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา หรือถูกฟ้องดำเนินคดีและมีคำพิพากษาแล้วก็ได้ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บสส. โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย แล้วมีเงินสดคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระตามเงื่อนไข)
          - ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

          - ลูกหนี้ต้องไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี
          - พร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
          - ชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน เฉลี่ย 4-7% ต่อปี (ตามช่วงรายได้) ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระตามช่วงรายได้

          - ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 4%
          - ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 5%
          - ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000-100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 6%
          - ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 7%

          ตัวอย่างการคำนวณผ่อนชำระเบื้องต้น หากเป็นการผ่อนชำระ 10 ปี (120 งวด) ที่อัตราดอกเบี้ย 4%
          ยอดหนี้ 50,000 บาท : ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 583 บาท
          ยอดหนี้ 100,000 บาท : ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 1,167 บาท


          เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นตามสัญญาจะยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมด

          สามารถคำนวณการผ่อนชำระเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ที่ debtclinicbysam.com

          อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ผ่อนขั้นต่ำอยู่ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้          สำหรับในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หากสมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ ภายในเดือนเมษายน-กันยายน 2563 จะได้ปรับลดดอกเบี้ยลง เหลือจ่ายเพียง 2-3% ต่อปี เท่านั้น


สมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ที่ไหน

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ตามช่องทางนี้

          1. ทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

          2. ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

          3. ติดต่อที่สาขาของ บสส. 4 สาขา
          – สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          – สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
          – สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          – สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

          4. ทาง Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

          5. ทาง LINE @debtclinicbysam

          6. คลินิกแก้หนี้สัญจร ซึ่งจะเดินสายไปเปิดบูธตามสถานที่ต่าง ๆ ติดตามตารางอัปเดตได้ที่ เฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

          - ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com  หรือ Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266

          - ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

          - ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน (โดยปกติจะติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้โทร. มาสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02-610-2266)

          - ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา

          - ขั้นตอนที่ 5 : พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

          - ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้2563
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

          จัดเตรียมเอกสารประกอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. เอกสารการตรวจสอบภาระหนี้จากเครดิตบูโรของผู้สมัคร
          4. สลิปเงินเดือน 3 เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ
          5. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี) กรณีประกอบอาชีพอิสระ

          เอกสารอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ (ขึ้นอยู่กรณี)

          - ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
          -  บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
          - ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
          - หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
          - ใบแจ้งหนี้/เอกสารแสดงความเป็นหนี้

          สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสารได้ที่ debtclinicbysam.com

ตรวจสอบเครดิตบูโรได้อย่างไร

           สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ธนาคารพาณิชย์ บริการโทรศัพท์มือถือ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละไม่เกิน 150 บาท นอกจากนี้หากมาตรวจสอบที่สำนักงาน บสส. เพื่อร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม


ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากโครงการคลินิกแก้หนี้

          - ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
          - ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน เพราะชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรนไม่เกิน 7% ตามช่วงรายได้ ระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี
          - เป็นการรวมหนี้ และผ่อนชำระในที่เดียว
          - รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่างวดให้ตรงตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และไม่สามารถก่อหนี้ใหม่ได้ภายใน 5 ปี ซึ่งหากผิดสัญญาจะมีผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง และต้องออกจากโครงการ หากใครสนใจสามารถสอบถาม Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266

***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 
ขอบคุณข้อมูลจาก
คลินิกแก้หนี้, ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คลินิกแก้หนี้ 2563 อัปเดตเงื่อนไขใหม่ ลูกหนี้คดีแดงก็สมัครได้ อยากปลดหนี้มาทางนี้ ! อัปเดตล่าสุด 12 มิถุนายน 2563 เวลา 17:54:39 417,384 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP