x close

คนละครึ่งเฟส 3 ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องยืนยันตัวตน-สแกนหน้าใหม่ แม้เคยได้เฟส 1-2 เราชนะ ม.33 !

          คนละครึ่ง เฟส 3 ต้องยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่ สำหรับคนที่เคยได้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 เฟส 2 เราชนะ ม.33 เรารักกัน ลองตรวจสอบจากข้อความที่ขึ้นในแอปฯ เป๋าตัง
          หลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 และได้รับ SMS ว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว พบว่ามีหลายคนที่เปิดแอปฯ เป๋าตังขึ้นมาแล้วเจอข้อความให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ทั้งที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 เฟส 2 เราชนะ หรือ ม.33 เรารักกัน และเคยยืนยันตัวตนไปก่อนหน้านี้แล้ว งานนี้เลยเกิดความสงสัยว่า ถ้าเป็นแบบนี้ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกหรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไรกันแน่ ตามมาอ่านกัน
คนละครึ่ง เฟส 3 ใครไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่บ้าง
          ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลว่า ผู้ใช้แอปฯ เป๋าตังที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ คือ
1. คนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ และเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้ว
          เช่น คนที่เคยได้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 เฟส 2 เราชนะ ม.33 เรารักกัน ฯลฯ มาก่อน แต่ครั้งนั้นสแกนใบหน้าไม่ผ่าน หรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จึงต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM กรุงไทย เท่ากับว่าเคยยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้ว ทำให้รอใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 ได้เลย ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่
2. คนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรก ลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ยกเลิกการผูก G-Wallet 
          คนกลุ่มนี้สามารถรอใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้เลย ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ แม้จะลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว เพราะได้เคยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย
คนละครึ่ง เฟส 3 ใครต้องยืนยันตัวตนใหม่บ้าง
          สำหรับคนที่ต้องยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตังใหม่ ได้แก่
1. คนที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้วยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่ายบัตรประชาชน แต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย
          เช่น คนที่เคยได้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 เฟส 2 เราชนะ ม.33 เรารักกัน ฯลฯ ที่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อนแล้ว และยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านแอปฯ เป๋าตัง แต่ยังไม่เคยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 
2. คนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรก แต่ลบแอปฯ เป๋าตัง และยกเลิกการผูก G-Wallet ไปแล้ว
          เช่น คนที่เคยได้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 เฟส 2 เราชนะ ม.33 เรารักกัน ฯลฯ มาแล้ว แต่ได้ลบแอปฯ เป๋าตังทิ้ง และยกเลิกการผูก G-Wallet ไปแล้ว จะต้องมายืนยันตัวตนใหม่
คนเก่าต้องยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ?
          ให้ตรวจสอบข้อความที่ขึ้นในแอปฯ เป๋าตัง ดังนี้
คนละครึ่ง

เข้าที่แอปฯ เป๋าตัง เลือกเมนู G-Wallet

 

คนละครึ่ง

กดที่แท็บคนละครึ่ง จะขึ้นข้อความดังนี้

คนละครึ่ง

  • ถ้าขึ้นว่า "โครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564" แสดงว่าเคยยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM กรุงไทยแล้ว และได้ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีก ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ให้รอใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

คนละครึ่ง

  • ถ้าขึ้นข้อความ “กรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิโครงการ เนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์ กรุณาทำการยืนยันตัวตน” แสดงว่าเราต้องยืนยันตัวตนใหม่ โดยคลิกปุ่ม “ยืนยันตัวตน” อ่านเงื่อนไข สแกนใบหน้า และกรอกข้อมูลตามขั้นตอนอีกรอบ
วิธียืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง
          สามารถยืนยันตัวตนได้ดังนี้
วิธีที่ 1 : ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next สำหรับคนที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai Next อยู่แล้ว
คนละครึ่ง

หลังจากกดปุ่ม "ยืนยันตัวตน" ให้เลือกแอปฯ Krungthai Next และทำตามขั้นตอนตามภาพข้างล่างนี้

 

วิธีที่ 2 เลือกสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลตามขั้นตอน แล้วยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
คนละครึ่ง

เลือกสแกนใบหน้า

คนละครึ่ง

สแกนใบหน้าในที่สว่าง

คนละครึ่ง

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม โดยกดรูปดินสอสีน้ำเงินมุมขวา

 

คนละครึ่ง

กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกดบันทึก

คนละครึ่ง

กดยืนยันข้อมูล

คนละครึ่ง

ระบบจะแจ้งให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

วิธียืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
  • ค้นหาตู้ ATM กรุงไทยสีเทา คลิก
  • เลือกเมนู "ยืนยันตัวตน" (ไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม)
  • ทำการยืนยัน "การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน"
  • เลือกยินยอมให้ "เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน"
  • เสียบบัตรประชาชน ที่ช่อง "Confirm ID" (รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน)
  • เปิดแอปฯ เป๋าตัง เลือก G-Wallet เลือกเมนูคนละครึ่ง แล้วทำการตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง

          ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทา หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้กลับมาเปิดแอปฯ เป๋าตัง สแกนใบหน้าอีกครั้ง เพื่อให้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

 

วิธีที่ 3 เลือกสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลตามขั้นตอน แล้วนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย
  • โดยนำบัตรประชาชนไปให้เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันตัวตนให้
  • หรือเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครแอปฯ Krungthai Next จากนั้นใช้ PIN ของแอปฯ Krungthai Next ในการยืนยันตัวตนเข้าแอปฯ เป๋าตัง G-Wallet  
          หากยืนยันตัวตนผ่านแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความว่า โครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รอเงินเข้าและเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

บทความเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟส 3

 

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก Krungthai Care, คนละครึ่ง.com  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนละครึ่งเฟส 3 ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องยืนยันตัวตน-สแกนหน้าใหม่ แม้เคยได้เฟส 1-2 เราชนะ ม.33 ! อัปเดตล่าสุด 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09:27:13 226,642 อ่าน
TOP