x close

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

          เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีหรือยัง ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้วต้องการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเอง ดูวิธีการได้เลยที่นี่
          เช็กเงินอุดหนุนเด็กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service)  สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลย
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
          เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th 
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ์"
6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ดังนี้
 • E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
 • E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
 • E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
 • E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
 • E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

           หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

           สำหรับกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ  สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th  
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"
3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ ถ้าอยากจะรู้ว่าเงินเข้ากี่เดือน ให้เลื่อนลงมาล่างสุด กดลงทะเบียน
 • หากมีข้อความระบุว่า "มีสิทธิ์" แสดงว่ามีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • หากมีข้อความระบุว่า "โอนไม่สำเร็จ" อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผ่านพ้นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงตรวจสอบอีกครั้ง
 • หากเดือนนี้ไม่มีข้อมูลวันโอนเงินเข้า อย่าเพิ่งตกใจ อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดโอนเงินในเดือนนี้ ควรรอให้ผ่านวันโอนเงินเข้าบัญชีก่อน ค่อยตรวจสอบอีกครั้งเช่นกัน

  ตรวจสอบปฏิทินวันโอนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีของแต่ละเดือนได้ที่นี่
4. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ์"
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข้อควรรู้

 • การเช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน
 • อยากเช็กวันจ่ายเงิน ต้องเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
 • ถ้าเช็กจากเว็บไซต์กรมกิจการเด็กฯ แล้วยังติดขัดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อเช็กยอดเงินเเละวันที่รับเงินที่โอนให้ได้

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

ข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, กรมบัญชีกลาง    

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00:52 161,969 อ่าน
TOP