x close

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ขึ้นสถานะแบบไหน ต้องแก้อย่างไร ทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชี ?

          เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะเข้าวันไหน ใครลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังติดสถานะ E ต่าง ๆ อยู่ ลองมาเช็กและรีบแก้ไขเพื่อจะได้รับเงิน
          คุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และมีบุตรแรกเกิด จนถึง 6 ขวบ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท/เดือน ได้ตามสิทธิสวัสดิการสังคม แต่หลายคนเคยลงทะเบียนไปแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรสักที หรือบางคนอาจถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

          ถ้าอย่างนั้นลองมาตรวจสอบกันว่า สถานะ E ต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ในระบบหมายถึงอะไร ยังติดขัดตรงไหน และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ?

          ผู้ที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565 ต้องมีคุณสมบัติ คือ

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

          - ต้องมีสัญชาติไทย
          - พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
          - เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
          - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
          - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

          - มีสัญชาติไทย
          - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
          - เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
          - อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
          - มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

          * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ที่ไหน ?
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          - เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
          - กรอกหมายเลขบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ
          - ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ
          - กดปุ่มค้นหาข้อมูล
 

          * หากได้รับสิทธิแล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลวันที่จ่ายเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน
          * หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ"
          * หากยังไม่เคยได้รับเงิน หรือติดปัญหาใด ๆ จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ณ เวลานั้น
ขึ้นสถานะต่าง ๆ หมายความว่าอย่างไร ?
          เมื่อเช็กเว็บไซต์แล้ว แต่ละคนจะปรากฏสถานะแตกต่างกัน บางคนอาจได้รับเงินแล้ว แต่บางคนอาจยังติดปัญหาเรื่องข้อมูลเอกสาร ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขก่อนจึงจะได้รับเงินอุดหนุน เราลองมาดูความหมายและวิธีแก้ไขสถานะต่าง ๆ ดังนี้

ขึ้นสถานะ "รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง"

          หากขึ้นข้อมูลว่า "รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง" แสดงว่า กรมบัญชีกลางดึงข้อมูลเข้าระบบแล้ว รอเงินเข้าบัญชี แต่ถ้ายังไม่มีข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุนของเดือนนั้น อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
* เราตรวจสอบสถานะจากเว็บไซต์เพียงแห่งเดียว แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร
          วิธีแก้ไข : ให้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารก่อน เพื่อดูว่ามีเงินเข้าหรือยัง เพราะปกติแล้วในเว็บไซต์จะขึ้นสถานะรายการโอนเงินให้ หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้ว 2-5 วัน ดังนั้น เป็นไปได้ว่า เงินเข้าบัญชีแล้ว แต่เว็บไซต์ยังไม่อัปเดตให้
* เงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้

          วิธีแก้ไข : ให้ตรวจสอบทุกธนาคารที่เรามี หรือเคยมี เพราะบางคนอาจลงทะเบียนว่าจะรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย แต่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารอื่น ทำให้เงินถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้แทน

* ติดสถานะ E20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงิน
          วิธีแก้ไข : ให้ตรวจสอบว่าติดปัญหาตรงไหน เช่น กรอกวัน-เดือน-ปีเกิดของเด็กผิด, ข้อมูลบัญชีธนาคารผิด แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (อ่านรายละเอียดที่ข้อ E20)

E00 : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

          เนื่องจากข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ระบุเพศเด็ก หรือเลขบัตรประชาชนผิด

วิธีแก้ไข :

          - สำหรับผู้ลงทะเบียนใน กทม. ให้แก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขตที่ลงทะเบียน หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน
          - สำหรับผู้ลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค ให้ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อแก้ไขเอกสาร ดร.01 หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          กรณีขึ้นรหัส E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล หมายถึงเป็นข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มีผู้รับรอง หรือเจ้าหน้าที่กำลังคีย์ข้อมูลของเราเข้าระบบ แต่ยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น ข้อมูลจึงขึ้นไม่ครบ เช่น บางคนไม่มีข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารในระบบ

          วิธีแก้ไข : ไม่ต้องทำอะไร รอให้ข้อมูลเข้าระบบก่อน แล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะให้เอง หรือติดต่อ พมจ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกข้อมูลให้ 

E02 : ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่

E03 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ

          วิธีแก้ไข : สอบถามเจ้าหน้าที่ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถึงสาเหตุที่ถูกระงับสิทธิ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะต้องไปลงทะเบียนในรอบใหม่

E04 : ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ

          เนื่องจากผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยรับเงินอุดหนุนแล้วมาลงทะเบียนรอบที่ 2 และมีการรับเงินรอบที่ 2 ทำให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

E05 : ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน

          วิธีแก้ไข : หากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน หรือข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน-เดือน-ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558

          วิธีแก้ไข : หากตรวจสอบแล้วเด็กเกิดหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไข หรือนำส่งเอกสาร ดร.01 เพิ่มเติม

E07 : ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน

          วิธีแก้ไข : เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้บันทึกวันที่เราไปยื่นเอกสาร ให้เราแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไข หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิตามไฟล์

          วิธีแก้ไข : อาจมีข้อมูลหรือเอกสารบางอย่างถูกระงับ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง / บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

          วิธีแก้ไข : เปิดบัญชีธนาคารใหม่ โดยผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล

E10 : ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ / ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน

          เนื่องจากบางคนลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงที่ยังใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบเก่า (ก่อนเดือนเมษายน 2562) แต่เมื่อมีหลักเกณฑ์อัปเดตใหม่ ทำให้ปัจจุบันไม่เข้าเกณฑ์ จึงถูกตัดสิทธิ

          วิธีแก้ไข : ต้องลงทะเบียนใหม่ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนใหม่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออัปเดตข้อมูล

E11 : รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล

          วิธีแก้ไข : กรณีนี้คือข้อมูลมีในไฟล์ประมวลผลกรมบัญชีกลาง แต่ไม่มีในฐานข้อมูล ให้เราสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าข้อมูลส่วนไหนที่ขาดหายไป เพื่อแก้ไข อัปเดตข้อมูล หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E12 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่า มีสถานะไม่มีสิทธิ

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E13 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่า มีสถานะระงับสิทธิ

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม

E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร

          วิธีแก้ไข : ให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพิ่มเติม เลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง จาก 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส.

E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูล ดร.02 ใหม่

E16 : ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1)

          วิธีแก้ไข : เนื่องจากยังกรอกข้อมูล ดร.02 ส่วนที่ 1 ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ให้ดาวน์โหลดเอกสารแบบรับรองสถานะของครัวเรือน ซึ่งก็คือ ดร.02 ส่วนที่ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเอกสาร ติดต่อยัง พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูล

E17 : จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561

          วิธีแก้ไข : หลักเกณฑ์เดิมจะไม่ให้สิทธิผู้มีประกันสังคม แต่ปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ให้ผู้มีประกันสังคมที่มีรายได้น้อยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ ดังนั้น ต้องติดต่อ พมจ. เพื่อแก้ไขข้อมูล

E18 : ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560

          วิธีแก้ไข : เนื่องจากช่วงที่ลงทะเบียนอยู่ในหลักเกณฑ์เก่า ดังนั้น ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่

E19 : ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์

          กรณียื่นเรื่องก่อนวันที่ 6 เมษายน 2562 จะใช้เกณฑ์เดิมคือ ฐานรายได้ 36,000 บาท/คน/ปี แต่ปัจจุบันใช้เกณฑ์ใหม่ ยึดฐานรายได้ 100,000 บาท/คน/ปี

          วิธีแก้ไข : ถ้าครัวเรือนของเราไม่ได้มีรายได้เกินเกณฑ์ 100,000 บาท/คน/ปี และต้องการขอรับเงินอุดหนุนต่อ ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ และนำส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนใหม่เลย

E20 : ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง

          หากตรวจสอบจากเว็บไซต์แล้วพบว่า มีสถานะ "E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน" หมายความว่า กรมบัญชีกลางดึงข้อมูลไปประมวลผลแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  
ข้อมูลวัน-เดือน-ปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมการปกครอง
         วิธีแก้ไข : ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด รวมทั้งวัน-เดือน-ปีเกิดของเด็กที่เรากรอกข้อมูลไป หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไข  
* ปัญหาจากบัญชีธนาคาร เช่น บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ถูกปิดไปแล้ว / บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจึงถูกระงับ / ไม่พบบัญชี / เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง / บัญชีติดเงื่อนไขบางอย่าง
         วิธีแก้ไข : ให้ผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ ธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 3 ธนาคารนี้ คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จากนั้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร
* ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ หรือเคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ แต่ยกเลิกไปแล้ว หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประชาชน

         วิธีแก้ไข : ให้เลือกปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ

         - วิธีที่ 1 ให้ติดต่อธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยเลือกผูกพร้อมเพย์กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ / กรุงศรีอยุธยา / กสิกรไทย / เกียรตินาคิน / ซีไอเอ็มบี ไทย / ทหารไทย / ทิสโก้ / ไทยพาณิชย์ / ธนชาต / แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) / อิสลามแห่งประเทศไทย จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

         - วิธีที่ 2 ให้ผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย / ธ.ก.ส. / ธนาคารออมสิน จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิแจ้งรับเงินสด

          วิธีแก้ไข : เปลี่ยนเป็นรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์แทน โดยเปิดบัญชีธนาคารหรือผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย แล้วติดต่อนำส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

E22 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน

          วิธีแก้ไข : ให้หาผู้รับรอง 2 คน (ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร ดร.02) เซ็นเอกสาร แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดาวน์โหลดเอกสาร ดร.02)

E23 : ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

E24 : ระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

          วิธีแก้ไข : เป็นเพราะใส่รายชื่อผู้รับรองไม่ครบ 2 คน หรือไม่ใส่ชื่อหน่วยงานในการรับรอง ให้แก้ไขเอกสาร ดร.02 ส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน แล้วนำเอกสารส่งเจ้าหน้าที่  (ดาวน์โหลดเอกสาร ดร.02)

E25 : ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากมีวันที่ติดประกาศก่อนวันที่ลงทะเบียน

          วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

EXX : ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย

          แสดงว่าข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ได้รับเงินแน่นอน ให้รอการจ่ายเงินเข้าบัญชี

EX1 : อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร

ให้เราตรวจสอบบัญชีว่าสามารถรับเงินได้หรือไม่ โดย

          1. ชื่อบัญชี / เลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่

          2. บัญชีที่ขอรับเงินยังใช้งานได้หรือไม่

          3. กรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

* หากข้อมูลถูกต้องแล้ว มีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไป ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่

* หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไข ให้ติดต่อ พมจ. เพื่อขอแก้ไขข้อมูล

ติดต่อสอบถาม-แก้ไขข้อมูลได้ที่ไหน ?

หากต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่

          - ผู้ลงทะเบียนใน กทม. ติดต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)

          - ผู้ลงทะเบียนในต่างจังหวัด ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในวัน-เวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่    

          ทั้งนี้ กรณีที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลของเรา ควรรีบดำเนินการภายในวันที่ 25 ของเดือน เพื่อจะได้มีผลต่อการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

          - ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)

          - สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

          - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนบุตร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเงินอุดหนุนบุตร ขึ้นสถานะแบบไหน ต้องแก้อย่างไร ทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชี ? อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:42:32 380,819 อ่าน
TOP