มาดู...เทคนิคเด็ด เก็บเงินให้รวยก่อนเกษียณ

วิธีเก็บเงิน

       วิธีออมเงินที่คนทำงานควรวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หากอยากมีชีวิตสบาย ๆ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเกษียณ

       หากคิดถึงช่วงบั้นปลายชีวิตหรือหลังเกษียณอายุแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงวาดฝันไว้ว่า อยากใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างสุขสบาย ซึ่งฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีเงินใช้ในวัยเกษียณจำนวนมากพอ K-Expert บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน ธนาคารกสิกรไทย มีคำแนะนำในการเก็บออมเงินเพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณอายุ ทั้งวิธีการคำนวณเงินเก็บที่ควรมี และวิธีการเก็บออมเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้วิธีเก็บเงิน
 

ต้องเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณเท่าไร

        ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุมักน้อยกว่าในช่วงที่เรายังทำงาน เพราะค่าใช้จ่ายหลายอย่างจะลดลง เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ซึ่ง K-Expert ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและพบว่า หากคำนวณจากค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต อย่างค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจะตกอยู่ที่เดือนละ 15,500 บาท ซึ่งเราจะใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณเงินเก็บเพื่อใช้ในวัยเกษียณ

        ในการคำนวณเงินที่เราต้องมีไว้ใช้ในวัยเกษียณนั้น สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยคือ อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นในอนาคต โดยจะใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3% ต่อปีในการคำนวณ หมายความว่า ของราคา 100 บาทในวันนี้ ปีหน้าของอย่างเดียวกันจะมีราคาสูงขึ้นเป็น 103 บาท คือเราต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นในการจับจ่ายซื้อของนั่นเอง

        อย่างคนที่ปัจจุบันอายุ 35 ปี และตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 15,500 บาท เมื่อรวมเงินเฟ้อเข้าไปจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 32,500 บาท ดังนั้น สำหรับคนที่ปัจจุบันอายุ 35 ปี ซึ่งคาดว่าจะใช้ชีวิตไปจนถึงอายุประมาณ 85 ปี จะต้องมีเงินเตรียมไว้ก่อนเกษียณอายุหรือเมื่อเราอายุ 60 ปี เป็นเงินประมาณ 9.7 ล้านบาท

วิธีเก็บเงิน

ควรเริ่มออมเงินเมื่อไร

        จากภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นทำงานที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ทำให้การเก็บออมเงินเพื่อใช้ในช่วงเกษียณอายุของคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนั้นอาจทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น ช่วงเวลาที่ควรเริ่มเก็บออมเงินเพื่อใช้ในช่วงเกษียณคือ อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่รายได้จากการทำงานปรับเพิ่มสูงขึ้นจนมีเงินเหลือมากพอที่จะเก็บออม โดยไม่ควรเริ่มเก็บออมเงินเกินอายุ 40 ปี เพราะหากเริ่มช้าเกินไป ทำให้เราออมเงินไม่ทันใช้ในวัยเกษียณ เพราะยอดออมเงินในแต่ละเดือนจะสูงกว่าคนที่เริ่มออมตั้งแต่อายุน้อย ๆ ค่อนข้างมาก

ออมเงินเท่าไร ถึงพอใช้ยามเกษียณ

        ประเด็นสำคัญของการออมเงินเพื่อเกษียณคือ ยอดเงินออมในแต่ละเดือนค่ะ เพื่อให้รู้ว่า เราสามารถออมเงินเพื่อให้เกษียณอย่างสุขสบายได้หรือไม่ จากตารางการออมเงินเพื่อเกษียณอายุด้านล่างจะเห็นว่า หากเราเริ่มออมตั้งแต่อายุ 30 ปี เพื่อเป้าหมายมีเงินในช่วงเกษียณอายุ 11.3 ล้านบาท ยอดเงินออมจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000-19,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่า เรารับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน

        หากรับความเสี่ยงได้สูง โดยนำเงินไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้น คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี ยอดออมเงินจะอยู่ที่เดือนละ 4,993 บาท แต่หากนำเงินออมที่มีไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปี ยอดเงินออมก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเดือนละ 19,369 บาท ส่วนใครที่รับความเสี่ยงได้บ้าง แต่ไม่อยากนำเงินไปลงทุนในหุ้นทั้งหมดก็สามารถลงทุนแบบผสม โดยมีทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ผลตอบแทนประมาณ 5-7% ต่อปี ยอดเงินลงทุนในแต่ละเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 9,252-13,562 บาทออมผ่านช่องทางไหน
       
        เมื่อรู้ยอดเงินออมในแต่ละเดือนแล้ว สำหรับช่องทางในการออมเงินเพื่อเกษียณอายุนั้นมีหลากหลาย ซึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

        - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คนทำงานบริษัทน่าจะคุ้นเคยกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเป็นกองทุนที่เราสามารถสะสมเงินได้สูงถึง 15% ของเงินได้ที่เสียภาษี และยังสามารถนำยอดเงินสะสมไปหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มเติม ดังนั้น คนที่ทำงานบริษัท ควรสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อออมเงินไว้สำหรับใช้ในวัยเกษียณอายุ

        - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้เราออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ และยังสามารถนำยอดเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่เสียภาษี โดยในแต่ละปีเมื่อนำยอดเงินลงทุนไปรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประกันบำนาญจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทค่ะ โดยเงื่อนไขสำคัญในการลงทุนกองทุน RMF คือ ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงอายุ 55 ปี (เว้นได้อย่างมาก 1 ปี) และเงินลงทุนก้อนแรกต้องลงทุนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปีด้วยจึงจะสามารถขายกองทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข การลงทุนในกองทุน RMF จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้แผนเกษียณของเราเป็นไปตามเป้าหมาย

        หวังว่าเทคนิคเก็บเงินรวยก่อนเกษียณที่นำมาฝาก จะเป็นแนวทางให้กับหลายคนในการเก็บเงินไว้ใช้ในช่วงเกษียณได้ โดยถ้าใครอยากรวยก่อนเกษียณ มีเงินออมเป็นหลักล้านในบั้นปลายชีวิต ขอเพียงเริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ และลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือน โดยไม่นำเงินออมก้อนนี้ไปใช้ในเรื่องอื่น เชื่อว่าการเกษียณอายุแบบสบาย ๆ ที่หลายคนวาดฝันไว้จะเป็นจริงได้ไม่ยากเลยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากหุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 23 ก.ย. 2560 , 09:12 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,250.0020,350.00
  • ทองรูปพรรณ19,889.9220,850.00
มาดู...เทคนิคเด็ด เก็บเงินให้รวยก่อนเกษียณ โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 16:34:22 21,985 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: มาดู...เทคนิคเด็ด เก็บเงินให้รวยก่อนเกษียณ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP