x close

ค่าธรรมเนียมฝากเหรียญ 2567 ฝากหรือแลกเหรียญกับธนาคาร คิดค่านับเท่าไหร่ ?

           รวมค่าธรรมเนียมฝากเหรียญของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ปี 2567 แต่ละที่มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่กันบ้าง ที่ไหนถูก ที่ไหนแพง มาดูกัน

ค่าธรรมเนียมฝากเหรียญทุุกธนาคาร

          สำหรับคนที่ออมเงิน ประจำวันด้วยการหยอดเหรียญใส่กระปุก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มฝึกนิสัยการออม หรือผู้ใหญ่ที่อยากเก็บเงินเศษเล็กเศษน้อยมารวมกันให้เป็นก้อนใหญ่ คงจะสงสัยกันใช่ไหมว่า ถ้าเรานำเหรียญที่ออมไว้ไปฝากธนาคาร ต้องเสียค่าบริการหรือไม่ แล้วแต่ละแห่งคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง หรือจะแลกเหรียญไว้ทอนได้ไหม วันนี้ กระปุกดอทคอม นำข้อมูลการคิดค่าธรรมเนียมฝากเหรียญจากธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ในปี 2567 มาฝากทุกคนกัน

ค่าธรรมเนียมฝากเหรียญธนาคารต่าง ๆ


แลกเหรียญ ธนาคารออมสิน
ภาพจาก : mysirikwan/Shutterstock.com

ธนาคารออมสิน


     • ฝากเหรียญเพื่อแลกเป็นธนบัตร : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงิน เศษของร้อยไม่คิด (ขั้นต่ำ 10 บาท)
     • ฝากเหรียญเข้าบัญชีธนาคาร : ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม ส่วนที่เกินกว่า 3,000 บาท คิด 1% ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน เศษของร้อยไม่คิด (ขั้นต่ำ 10 บาท)

ธนาคารกรุงไทย


     • ฝากเหรียญไม่เกิน 2,000 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญมากกว่า 2,000 บาท : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินส่วนที่เกินจาก 2,000 บาทแรก

ธนาคารกรุงเทพ


     • ฝากเหรียญไม่เกิน 2,000 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญมากกว่า 2,000 บาท ในคราวเดียวกัน หรือเกิน 2,000 บาท/วัน : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเหรียญที่นำฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย์


     • ฝากเหรียญหรือแลกเป็นธนบัตรไม่เกิน 200 เหรียญ : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญหรือแลกเป็นธนบัตรตั้งแต่ 200 เหรียญขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของจำนวนรวมเหรียญที่นำมาฝาก หรือนํามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตร หรือขั้นต่ำ 20 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


     • ฝากเหรียญหรือแลกเงินไม่เกิน 100 เหรียญ : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญหรือแลกเงินตั้งแต่ 100 เหรียญขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่าที่ฝากหรือแลกเงินทั้งหมด

ธนาคารกสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมฝากเงินกสิกร
ภาพจาก : Thiti Sukapan/Shutterstock.com

     • ฝากไม่เกิน 100 เหรียญ : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากตั้งแต่ 101 เหรียญขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่ารวม ขั้นต่ำ 20 บาท หรือตามแต่ที่ได้มีการทำสัญญากับธนาคาร

ธนาคารทหารไทยธนชาต


     • ฝากเหรียญหรือแลกเงินไม่เกิน 100 เหรียญ : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญหรือแลกเงินตั้งแต่ 100 เหรียญขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่าที่ฝากหรือแลกเงินทั้งหมด

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร


     • ฝากเหรียญหรือแลกเงินไม่เกิน 100 เหรียญ : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญหรือแลกเงินตั้งแต่ 101 เหรียญขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่ารวม

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


     • ฝากเหรียญหรือแลกเป็นธนบัตร มูลค่าไม่เกิน 500 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญหรือแลกเป็นธนบัตร มูลค่าเกิน 500 บาท : คิดค่าธรรมเนียม 2% จากยอดเงินรวม เศษของร้อยคิดเป็นหลักร้อย ขั้นต่ำ 40 บาท

ธนาคารทิสโก้


     • ฝากเหรียญเข้าบัญชีไม่เกิน 100 เหรียญ : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญเข้าบัญชีตั้งแต่ 101 เหรียญขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่าเหรียญ

ธนาคารไทยเครดิต


     • ฝากเหรียญไม่เกิน 2,000 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญเกิน 2,000 บาทขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเหรียญรวม
     • นำเหรียญมาแลกธนบัตร หรือนำธนบัตรมาแลกเหรียญ : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเหรียญรวม ขั้นต่ำ 10 บาท

          ค่าธรรมเนียมคิดจำนวนเต็ม หากมีเศษสตางค์คิดเป็น 1 บาท

ธ.ก.ส.


     • ฝากเหรียญเข้าบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญเข้าบัญชีเกิน 2,000 บาทขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของส่วนที่เกิน 2,000 บาท
     • แลกเหรียญ : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของจำนวนเงินที่แลก

ธอส.


     • ฝากเหรียญจำนวนไม่เกิน 3,000 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของส่วนที่เกิน 3,000 บาท เศษของร้อยไม่คิดค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 10 บาท
     • แลกเหรียญเป็นธนบัตร : คิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่แลก เศษของร้อยไม่คิดค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 10 บาท
     • กรณีฝากเงินเข้าบัญชีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี : ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ธนาคารยูโอบี


     • ฝากเหรียญมูลค่าไม่เกิน 500 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญมูลค่าเกินกว่าครั้งละ 500 บาท : คิดค่าธรรมเนียม 2% จากมูลค่าเหรียญ ขั้นต่ำ 20 บาท เศษของ 20 บาท คิด 20 บาท

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


     • ฝากเหรียญไม่เกิน 2,000 บาท : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     • ฝากเหรียญตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป : คิดค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่ารวมที่ฝาก

          กรณีฝากเงินเข้าบัญชีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม

          สำหรับคนที่ต้องการนำเหรียญไปฝากเข้าบัญชีหรือแลกธนบัตร แนะนำให้คัดแยกประเภทเหรียญ แยกออกเป็นถุง เช่น เหรียญ 50 สตางค์ จำนวน 100 บาท, เหรียญ 1 บาท จำนวน 100 บาท เพื่อความสะดวกในการนับเหรียญ

          อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามทางธนาคารก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง

แลกเหรียญจำนวนมากที่ไหนดี


แลกเหรียญไว้ทอน

          หากต้องการแลกเหรียญจำนวนมาก สามารถติดต่อขอแลกเหรียญได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ส่วนกลาง

     1. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา โรงกษาปณ์ รังสิต กรมธนารักษ์ โทร. 0-2516-9340
     2. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ส่วนภูมิภาค มี 6 จังหวัด คือ

     1. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
     2. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
     3. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
     4. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
     5. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
     6. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

          นอกจากนี้ยังสามารถแลกเหรียญได้ที่รถรับแลกคืนเหรียญนอกสถานที่ โดยรับแลกเหรียญรายละไม่เกิน 50,000 บาท ยกเว้นเหรียญ 1 บาท แลกได้รายละไม่เกิน 25,000 บาท แนะนำให้เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าในแต่ละเดือนจะเปิดให้แลกเหรียญที่ไหนบ้าง ที่เว็บไซต์ treasury.go.th

บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมธนาคาร


     • กดเงินไม่ใช้บัตรต่างธนาคารได้ไหม ใช้ตู้อื่นได้หรือเปล่า ที่นี่มีคำตอบ

     • สมุดบัญชีหาย ทำยังไง ต้องแจ้งความไหม ที่นี่มีคำตอบ

     • แบงก์เปียกน้ำ ควรทำยังไง ถ้าชำรุดจะแลกคืนได้ไหม ?

     • เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ ย้ายแอปฯ ธนาคารไปเครื่องใหม่ยังไง ?

     • โทรศัพท์หาย มีแอปฯ ธนาคารอยู่ในเครื่อง ทำยังไงดี ?

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมธนารักษ์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารไทยเครดิต, ธ.ก.ส., ธอส., ธนาคารยูโอบี, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่าธรรมเนียมฝากเหรียญ 2567 ฝากหรือแลกเหรียญกับธนาคาร คิดค่านับเท่าไหร่ ? อัปเดตล่าสุด 13 มีนาคม 2567 เวลา 17:05:19 142,181 อ่าน
TOP