x close

สมุดบัญชีหาย ทำยังไง ต้องแจ้งความไหม ที่นี่มีคำตอบ

           สิ่งที่ต้องทำเมื่อสมุดบัญชีหาย ไม่ต้องแจ้งความจริงหรือไม่ มาหาคำตอบกันว่าแต่ละธนาคารหากสมุดบัญชีหายต้องทํายังไงบ้าง
สมุดบัญชีหาย

           เพราะยุคนี้เราสามารถฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เช็กยอดเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์ได้สะดวก ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้สมุดบัญชี จนอาจลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ที่ไหน หาไม่เจอ หรือเผลอทำหล่นหายไม่รู้ตัว แล้วถ้าเกิดสมุดบัญชีหายต้องแจ้งความไหม วันนี้เรารวบรวมข้อมูลจากธนาคารต่าง ๆ มาฝากกันว่า หากทำสมุดบัญชีหายจะต้องทำยังไงบ้าง

สมุดบัญชีหาย ทำยังไง ต้องแจ้งความไหม

           โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อทำสมุดบัญชีหาย เจ้าของบัญชีจะต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารเพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ แต่เนื่องจากว่าแต่ละธนาคารมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น บางธนาคารจำเป็นต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แต่บางธนาคารก็ไม่จำเป็น โดยเราได้รวบรวมข้อมูลของธนาคารต่าง ๆ มาให้แล้วดังต่อไปนี้

สมุดบัญชีหาย ไม่ต้องแจ้งความ
มีธนาคารไหนบ้าง

สมุดบัญชีหาย

          สำหรับธนาคารที่ไม่ต้องแจ้งความเมื่อทำสมุดบัญชีหาย ได้แก่

สมุดบัญชีหาย ธนาคารกรุงเทพ

          สามารถโทรศัพท์ไปขออายัดสมุดบัญชีเดิมได้ที่หมายเลข 1333 หรือ 0-2645-5555 จากนั้นให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีโดยตรง ซึ่งทางธนาคารจะปิดบัญชีเดิมแล้วเปิดบัญชีให้ใหม่ และจะได้เลขที่บัญชีเดิม โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกสมุดบัญชีใหม่ 100 บาท

สมุดบัญชีหาย ธนาคารกสิกรไทย

          นำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาที่สะดวก เพื่อดำเนินการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ทดแทน โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ 50 บาท

สมุดบัญชีหาย ธนาคารไทยพาณิชย์

          สามารถขอทำสมุดบัญชีใหม่ได้โดยให้นำบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่สะดวก และเสียค่าธรรมเนียมในการออกสมุดบัญชีใหม่ 100 บาท

สมุดบัญชีหาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

           สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขาที่สะดวก เพื่อออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ โดยจะมีค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 100 บาท

สมุดบัญชีหาย ธนาคารกรุงไทย

           กรณีสมุดบัญชีหายไม่ต้องทำการแจ้งความ สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอทำสมุดบัญชีใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่สะดวก โดยมีค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีใหม่ 50 บาท และยังได้ใช้เลขที่บัญชีเดิม

สมุดบัญชีหาย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

          สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอออกสมุดบัญชีเงินฝากใหม่ พร้อมแจ้งอายัดสมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดิมที่สูญหายได้ที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา และชำระค่าธรรมเนียมขอออกสมุดใหม่ 50 บาท
           ทั้งนี้ กรณีไม่ได้ไปติดต่อสาขาที่เปิดบัญชี จะต้องติดต่อในวัน-เวลาทำการของสาขาที่เปิดบัญชี เพื่อให้สาขาที่รับเรื่องออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ตรวจสอบลายเซ็นหลังสมุดกับสาขาที่เปิดบัญชี

สมุดบัญชีหาย ต้องแจ้งความก่อนติดต่อธนาคาร

สมุดบัญชีหาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สมุดบัญชีหาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand

  1. นำบัตรประชาชนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยเอกสารการแจ้งความต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี สาขาที่เปิด เลขที่บัญชีเงินฝาก หากจำไม่ได้สามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
  2. ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่เปิดบัญชี เพื่อยื่นเอกสารเงินฝากหาย สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ และบัตรประชาชน 
  3. ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ 50 บาท

สมุดบัญชีหาย ธนาคารออมสิน

          ทำการแจ้งความ (ไม่ต้องระบุหมายเลขบัญชี) หลังจากนั้นให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับใบแจ้งความไปติดต่อสาขาที่ได้เปิดบัญชีไว้ เพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมออกสมุดบัญชีใหม่ 50 บาท หรือถ้าหากใครไม่สะดวกติดต่อสาขาที่เปิดบัญชี สามารถติดต่อสาขาที่สะดวกใช้บริการเพื่อแจ้งรายละเอียดแทนได้

สมุดบัญชีหาย ธนาคารไทยเครดิต

           แจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงที่สาขาเพื่อเปิดบัญชีใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกสมุดบัญชีใหม่ 50 บาท และจะต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขาเดิมที่ได้เปิดบัญชีไว้เท่านั้น

สมุดบัญชีหาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

          แจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเปิดบัญชีใหม่ที่สาขาของธนาคาร
           อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ ในการออกสมุดบัญชีใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสามารถตรวจสอบได้จากธนาคารต่าง ๆ โดยตรง

บทความที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมุดบัญชีหาย ทำยังไง ต้องแจ้งความไหม ที่นี่มีคำตอบ อัปเดตล่าสุด 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09:26:02 55,850 อ่าน
TOP