โพลเผย คนกรุงส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิต 2 ใบ กว่า 50% จ่ายขั้นต่ำ

โพลเผย คนกรุงส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิต 2 ใบ กว่า 50% จ่ายขั้นต่ำ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            เอแบคโพล เผย คนกรุงที่มีบัตรเครดิตร้อยละ 69.4 มีการถือบัตรเครดิต 2 ใบขึ้นไป โดยกว่า 50% จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ เหลือเงินออมเพียงร้อยละ 17.6 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถาบันการเงินสนับสนุนคนใช้บัตรเครดิตมากกว่าเงินสด

            เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 น.ส.ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างเดือนกันยายน 2556

โดยสำรวจการจัดสรร รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือน พบว่า

            ร้อยละ 52.5 ใช้ไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
            ร้อยละ 29.9 ใช้ชำระหนี้สิน/ผ่อนชำระ
            ร้อยละ 17.6 เป็นเงินเก็บออม

            อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการใช้บัตรเครดิต พบว่า มีตัวอย่างประมาณ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 23.3 ใช้บัตรเครดิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรเครดิตร้อยละ 69.4 มีการถือบัตรเครดิต 2 ใบขึ้นไป และตัวอย่างร้อยละ 88.2 มักใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด

            ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-33 ปี หรือ Generation Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40-60 ปี หรือ Generation B เป็นกลุ่มที่มีการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับสินเชื่อเงินสดสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.9

            ส่วนการชำระบัตรเครดิต พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 98.5 ชำระตามกำหนดทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ มีผู้ที่ถือบัตรครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.4 เลือกชำระยอดบัตรเครดิตในอัตราขั้นต่ำเท่านั้น

            นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสดผ่อนชำระสินค้า พบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมเลือกผ่อนชำระมากที่สุด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา สร้อยคอ ตามลำดับ

            น.ส.ปภาดา กล่าวว่า ในปัจจุบันคนเมืองมีความนิยมในการใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Y ที่มักจะใช้บัตรเครดิตควบคู่กับบัตรสินเชื่อเงินสด ขณะที่กลุ่มตัวอย่างนี้มีเงินออมไม่ถึง 1 ใน 5 ซึ่งหากพิจารณากลไกทางการตลาด พบว่า ในปัจจุบัน ธนาคาร/สถาบันการเงิน มักร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ในการจัดส่งเสริมการขาย (Promotion) ขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่าการใช้เงินสด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินได้

            จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างที่ใช้บัตรเครดิต พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 45.8 เป็นชาย ร้อยละ 54.2 เป็นหญิง และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 39.6 อายุระหว่าง 25-33 ปี ร้อยละ 24.2 อายุระหว่าง 34-39 ปี และร้อยละ 36.2 อายุระหว่าง 40-60 ปี

            ส่วนสถานภาพสมรสนั้น พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 31.8 ระบุโสด ในขณะที่ ร้อยละ 68.2 ระบุสมรสแล้ว เมื่อพิจารณาถึงอาชีพประจำที่ทำเป็นหลัก พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 43.9 เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 35.9 ระบุค้าขายอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.1 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ร้อยละ 9.1 ระบุอาชีพอื่น ๆ อาทิ รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ และเกษตรกร

            สำหรับรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 7.5 ระบุรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 52.4 ระบุ รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 26.2 ระบุรายได้ 20,001-30,000 บาท และร้อยละ 13.9 ระบุรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป


ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 22 ก.ย. 2560 , 09:28 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,250.0020,350.00
  • ทองรูปพรรณ19,889.9220,850.00
โพลเผย คนกรุงส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิต 2 ใบ กว่า 50% จ่ายขั้นต่ำ โพสต์เมื่อ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 17:08:14 27 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: โพลเผย คนกรุงส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิต 2 ใบ กว่า 50% จ่ายขั้นต่ำ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP