x close

เงินดิจิทัล 10,000 บาท กับรวมคำถามที่หลายคนสงสัย ลงทะเบียนเมื่อไร เงินฝาก 5 แสนนับจากวันไหน

           เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ได้วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ พร้อมตอบข้อสงสัยว่าเกณฑ์เงินฝาก 5 แสนบาทนับตั้งแต่วันไหน รวมสลาก หุ้น กองทุนรวม ด้วยหรือไม่ ?
เงินดิจิทัลวอลเล็ต

           โครงการดิจิทัลวอลเล็ต หรือการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงความคืบหน้าเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลายคนคงยังมีคำถามในบางเรื่อง เราจึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อมาไขข้อสงสัย ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนออกมา

ถาม-ตอบเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต

เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ใครได้รับบ้าง

          ผู้ที่ได้รับเงินต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ คือ

     1. คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

     2. มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาท/เดือน

     3. มีเงินฝากในทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

รายได้ไม่เกิน 70,000 บาท/เดือน คือนับเฉพาะเงินเดือนใช่ไหม

          นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เกณฑ์รายได้ 70,000 บาท ไม่ใช่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงรายได้ทั้งหมดต่อปีที่ยื่นต่อกรมสรรพากร ดังนั้น หากได้รับโบนัส เงินเพิ่มส่วนอื่น ๆ รวมถึงฟรีแลนซ์ ที่มีรายได้รวมทั้งปีมาหารเฉลี่ยเกิน 70,000 บาท/เดือน จะไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต

คนที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 70,000 บาท แต่มีเงินเก็บมากกว่า 5 แสนบาท จะได้สิทธิ์ไหม

           แม้ว่าจะมีเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 70,000 บาท/เดือน แต่ถ้ามีเงินเก็บในบัญชีธนาคารมากกว่า 5 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
เงินดิจิทัลวอลเล็ต

เงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท นับจากวันไหน

           สำหรับเกณฑ์เงินฝากยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขออกมาอย่างชัดเจน แต่จากคำสัมภาษณ์ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ระบุว่า จะเริ่มตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายน 2566

เงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท นับรวมสลาก หุ้น กองทุนรวม ด้วยไหม

          นับเฉพาะเงินฝากในบัญชีธนาคารอย่างเดียว ไม่รวมสลากออมสิน สลากออมทรัพย์ หุ้น หุ้นกู้ กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์

เปิดบัญชีร่วมจะนับยอดเงินฝากอย่างไร

           กรณีเปิดบัญชีร่วมหลายคน เงินในบัญชีจะถูกหารตามรายชื่อ

จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร

           ได้รับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง และใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ได้วันไหน

          เปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันการใช้สิทธิ์ในเดือนมีนาคม 2567 และคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567

มีระยะเวลาใช้จ่ายนานแค่ไหน

          สำหรับประชาชนทั่วไปจะมีระยะเวลาให้ใช้จ่าย 6 เดือน คือต้องใช้เงินให้หมดภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567

          ส่วนร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะสามารถนำเงินไปใช้จ่ายต่อได้อีก 2 ปี 6 เดือน คือจนถึงเดือนเมษายน 2570

เงินดิจิทัลวอลเล็ต

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชัย วัชรงค์ - Chai Wacharonke

เงินดิจิทัลวอลเล็ต ใช้ที่ไหนได้บ้าง

           ต้องเป็นการใช้จ่ายในพื้นที่เขตหรืออำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น โดยซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

           สามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค-บริโภคได้เท่านั้น

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้อโทรศัพท์ได้ไหม

           สามารถใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยต้องเป็นร้านค้าในเขตหรืออำเภอที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เงินดิจิทัลวอลเล็ต ใช้ซื้ออะไรไม่ได้

     1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สุรา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม 

     2. บัตรกำนัล บัตรเงินสด 

     3. ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี

     4. การบริการต่าง ๆ  

     5. สินค้าออนไลน์ 

     6. น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

     7. ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

     8. ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน

     9. ชำระหนี้สินต่าง ๆ

เงินดิจิทัลวอลเล็ต

เงินดิจิทัลวอลเล็ต ซื้อของออนไลน์ได้ไหม

           ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ โดยเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าที่ร้านค้าเท่านั้น

เงินดิจิทัลวอลเล็ต แลกเป็นเงินสดได้ไหม

          ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้

ร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเข้าร่วมโครงการได้ไหม

           ร้านค้าทุกแห่งสามารถเข้าร่วมโครงการได้ แม้ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี เช่น ร้านโชห่วย ร้านค้ารถเข็น แต่จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ใครขึ้นเงินได้บ้าง

  • ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นเงินสดได้ 

  • หากเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี เช่น ร้านค้ารถเข็น โชห่วย เมื่อได้รับเงินดิจิทัลมาจะไม่สามารถนำไปขึ้นเป็นเงินสดได้ แต่จะต้องนำเงินดิจิทัลที่ได้ไปใช้จ่ายต่อ โดยสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทั่วประเทศ ซื้อนอกเขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านก็ได้

เงินดิจิทัลวอลเล็ต

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชัย วัชรงค์ - Chai Wacharonke

ต้องใช้เงินดิจิทัลให้หมด 10,000 บาท ทีเดียวไหม

          โครงการนี้มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน ดังนั้น เมื่อได้รับเงินดิจิทัลมาแล้วจะใช้จ่ายทีเดียว หรือทยอยใช้ภายใน 6 เดือนก็ได้
           อย่างไรก็ตาม โครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ เนื่องจากต้องรอการออก พ.ร.บ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาท ทว่าก็มีนักวิชาการและนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยที่มองว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบ เพราะอาจขัดต่อข้อกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องรอดูกันต่อไปว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินดิจิทัล 10,000 บาท กับรวมคำถามที่หลายคนสงสัย ลงทะเบียนเมื่อไร เงินฝาก 5 แสนนับจากวันไหน อัปเดตล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:19:30 25,199 อ่าน
TOP