x close

รวมคำถามดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายคนสงสัย ลงทะเบียนเมื่อไร เงินฝาก 5 แสนนับจากวันไหน

           เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ได้วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ พร้อมตอบข้อสงสัยว่าเกณฑ์เงินฝาก 5 แสนบาทนับตั้งแต่วันไหน รวมสลาก หุ้น กองทุนรวม ด้วยหรือไม่ ?
เงินดิจิทัลวอลเล็ต

           โครงการดิจิทัลวอลเล็ต หรือการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ มีความชัดเจนมากขึ้นหลังรัฐบาลแถลงข่าวความคืบหน้าเมื่อเดือนเมษายน 2567 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลายคนคงยังมีคำถามในบางเรื่อง เราจึงรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมาไขข้อสงสัย  

ถาม-ตอบเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต

เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ใครได้รับบ้าง

          ผู้ที่ได้รับเงินต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ คือ

     1. คนไทยที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

     2. มีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 840,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2566

     3. มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท นับยอดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567  

เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 840,000 บาท/เดือน คือนับเฉพาะเงินเดือนใช่ไหม

         หมายถึงรายได้ทั้งหมดต่อปีที่ยื่นต่อกรมสรรพากร ดังนั้น หากได้รับโบนัส เงินเพิ่มส่วนอื่น ๆ รวมถึงฟรีแลนซ์ ที่มีรายได้พึงประเมินรวมทั้งปีเกิน 840,000 บาท จะไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต

คนที่มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาท/ปี แต่มีเงินเก็บมากกว่า 5 แสนบาท จะได้สิทธิ์ไหม

           แม้ว่าจะมีเงินเดือนหรือรายได้พึงประเมินรวมแล้วไม่ถึง 840,000 บาท/ปี แต่ถ้ามีเงินเก็บในบัญชีธนาคารมากกว่า 5 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
เงินดิจิทัลวอลเล็ต

เงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท นับจากวันไหน

           นับยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 

เงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท นับรวมสลาก หุ้น กองทุนรวม ด้วยไหม

          นับเฉพาะเงินฝากในบัญชีธนาคารอย่างเดียว ไม่รวมสลากออมสิน สลากออมทรัพย์ หุ้น หุ้นกู้ กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์

เปิดบัญชีร่วมจะนับยอดเงินฝากอย่างไร

           กรณีเปิดบัญชีร่วมหลายคน เงินในบัญชีจะถูกหารตามรายชื่อ

จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร

           ได้รับเงินผ่านแอปฯ ทางรัฐ และใช้จ่ายผ่านแอปฯ ทางรัฐ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ได้วันไหน

          เปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันการใช้สิทธิ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ครั้งแรกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

มีระยะเวลาใช้จ่ายนานแค่ไหน

          สำหรับประชาชนทั่วไปจะมีระยะเวลาให้ใช้จ่าย 6 เดือน  

          ส่วนร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะสามารถนำเงินไปใช้จ่ายต่อได้อีก 2 ปี 6 เดือน  

เงินดิจิทัลวอลเล็ต ใช้ที่ไหนได้บ้าง

           หากเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนทั่วไปกับร้านค้า จะต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับร้านค้าในพื้นที่เขตหรืออำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น และต้องเป็นการใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็ก ที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก แต่ไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

          กรณีเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าด้วยกัน สามารถใช้จ่ายที่ใดก็ได้ เพราะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

           สินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (Negative List) 

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้อโทรศัพท์ได้ไหม

           สามารถใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยต้องเป็นร้านค้าในเขตหรืออำเภอที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เงินดิจิทัลวอลเล็ต ใช้ซื้ออะไรไม่ได้

     1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สุรา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม 

     2. บัตรกำนัล บัตรเงินสด 

     3. ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี

     4. การบริการต่าง ๆ เช่น ร้านทำผม ร้านนวด ร้านเสริมสวย ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และในอนาคตอาจเพิ่มรายการใหม่ ๆ อีกได้  

     5. น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

     6. สลากกินแบ่งรัฐบาล

เงินดิจิทัลวอลเล็ต

เงินดิจิทัลวอลเล็ต ซื้อของออนไลน์ได้ไหม

           ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ โดยเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าที่ร้านค้าเท่านั้น

เงินดิจิทัลวอลเล็ต แลกเป็นเงินสดได้ไหม

          ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้

ใครขึ้นเงินได้บ้าง

  • ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นเงินสดได้ 

  • หากเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี เช่น ร้านค้ารถเข็น โชห่วย เมื่อได้รับเงินดิจิทัลมาจะไม่สามารถนำไปขึ้นเป็นเงินสดได้ แต่จะต้องนำเงินดิจิทัลที่ได้ไปใช้จ่ายต่อ โดยสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทั่วประเทศ ซื้อนอกเขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านก็ได้

เงินดิจิทัลวอลเล็ต

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชัย วัชรงค์ - Chai Wacharonke

ต้องใช้เงินดิจิทัลให้หมด 10,000 บาท ทีเดียวไหม

          โครงการนี้มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน ดังนั้น เมื่อได้รับเงินดิจิทัลมาแล้วจะใช้จ่ายทีเดียวหรือทยอยใช้ภายใน 6 เดือนก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมคำถามดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายคนสงสัย ลงทะเบียนเมื่อไร เงินฝาก 5 แสนนับจากวันไหน อัปเดตล่าสุด 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:48:40 51,554 อ่าน
TOP