x close

พันธบัตรออมทรัพย์ สุขใจให้ออม ดอกเบี้ยสูงสุด 3% มี 100 บาทก็ซื้อได้ เช็กเงื่อนไขเลย !

          พันธบัตรออมทรัพย์ สุขใจให้ออม เปิดขาย 2 รุ่น น่าสนใจแค่ไหน ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ลองมาเช็กเงื่อนไขของพันธบัตรออมทรัพย์กันเลย

          ใครที่กำลังวางแผนลงทุนหรือต้องการออมเงินด้วยวิธีที่ปลอดภัยและให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรออมทรัพย์ นับเป็นวิธีที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อฝากครบกำหนด และได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ โดยล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ในชื่อ "พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม" ซึ่งมีให้เลือกลงทุนกันถึง 2 แบบ คือ

            1. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อายุ 3 ปี และ 7 ปี

            2. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อายุ 3 ปี 7 ปี และ 10 ปี

​​​​​​​            ​​​​​​​ว่าแต่…พันธบัตรออมทรัพย์แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไร ให้ดอกเบี้ยเท่าไร เปิดจองวันไหน ซื้ออย่างไร หากสนใจก็ตามมาอ่านรายละเอียดเพื่อวางแผนการเงินกันได้เลย

พันธบัตรรัฐบาล

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม.
เปิดขาย 7 ธ.ค.

ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ให้ดอกเบี้ยอัตราแบบคงที่ 2.3% ต่อปี (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายจริง คือ 1.955% ต่อปี)
   
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ให้ดอกเบี้ยอัตราแบบคงที่ 3% ต่อปี (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายจริง คือ 2.55% ต่อปี)
   
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 7 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน

ใครซื้อได้บ้าง ?

          บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย)

ซื้อขั้นต่ำ-สูงสุดได้เท่าไร ?

 • วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท เช่น 300 / 500 / 1,000 / 2,200 / 10,000 บาท เป็นต้น
 • วงเงินซื้อขั้นสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท (20,000,000 หน่วย) 
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

เปิดขายเมื่อไร ?

          เปิดขายตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2565

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม.

           ซื้อผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรได้
พันธบัตรออมทรัพย์

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

ไถ่ถอนพันธบัตรได้เมื่อไร ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ธันวาคม 2568
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ธันวาคม 2572
 • การโอนกรรมสิทธิ์และการขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม
เปิดขาย 13 ธ.ค.

พันธบัตรออมทรัพย์

ภาพจาก : ธนาคารกรุงเทพ

           สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ อายุ 3 ปี 7 ปี และ 10 ปี จะต้องซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น 

ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.3% ต่อปี (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายจริง คือ 1.955% ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน
   
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3% ต่อปี (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายจริง คือ 2.55% ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน
   
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.9% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 19 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน   

ใครซื้อได้บ้าง ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี : จำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงิน 40,000 ล้านบาท
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี : จำหน่ายให้เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ซื้อขั้นต่ำ-สูงสุดได้เท่าไร ?

 • ทั้ง 3 รุ่น สามารถซื้อได้ขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เช่น 2,000 / 5,000 / 14,000 / 350,000 บาท เป็นต้น
 • ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

เปิดขายเมื่อไร ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 
พันธบัตรออมทรัพย์

ภาพจาก : Santibhavank P/shutterstock.com ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี สามารถซื้อได้ผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีจองซื้อผ่าน Mobile Application จะต้องเคยลงทะเบียนพันธบัตรที่สาขาของธนาคาร หรือผ่าน Mobile Application ก่อน )
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ไถ่ถอนพันธบัตรได้เมื่อไร ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2568
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2572
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ธันวาคม 2575

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ คลิก
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 หรือ คลิก
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 กด 819 หรือ คลิก
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 หรือ คลิก
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 0-2265-8050 ต่อ 5307, 5710, 5322 หรือโทร. 0-2271-7999 ต่อ 5809, 5820 หรือ คลิก
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213, 0-2283-5900 หรือ คลิก

บทความที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และออมเงิน

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย (1), (2), ธนาคารกรุงเทพ  
ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย (1), (2), สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พันธบัตรออมทรัพย์ สุขใจให้ออม ดอกเบี้ยสูงสุด 3% มี 100 บาทก็ซื้อได้ เช็กเงื่อนไขเลย ! อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:04:15 73,904 อ่าน
TOP