เช็กดอกเบี้ยเงินฝาก ปี 2565 ทั้งออมทรัพย์-ประจำ ที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูง !

          ดอกเบี้ยเงินฝาก 2565 แต่ละธนาคาร ปรับขึ้นเท่าไรบ้าง มาเช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ ล่าสุดกันเลย

          หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจากเดิม 0.75% ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1% ต่อปี เพื่อควบคุมเงินเฟ้อและแก้ปัญหาเงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ตามมา
ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : PMeth/Shutterstock.com

          วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละธนาคาร ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2565 มาบอกกัน โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และเงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือน ของแต่ละธนาคาร เป็นดังนี้

ดอกเบี้ยเงินฝาก เดือนพฤศจิกายน 2565

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารกรุงเทพ

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป คือ

 • สะสมทรัพย์ 0.45% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.55% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.65% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.80% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.00% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงเทพ

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารกสิกรไทย

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป คือ
 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.42-0.47% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.50-0.55% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.60-0.70% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 0.85% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารไทยพาณิชย์

            ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ
 • ออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.47-0.57% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.55-0.65% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.70-0.80% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 0.95-1.05% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

              ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10-0.50% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ
 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.45% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.55% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.70% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 0.85% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

          ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15-0.825% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ
 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.47% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.55% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.70% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.20% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

            ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15-0.80% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ
 • ออมทรัพย์ 0.125% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.55% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.70% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.90% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.20% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารยูโอบี

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารยูโอบี

              ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
 • ออมทรัพย์ 0.35% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.60% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.60% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.80% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.10% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารยูโอบี

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารทิสโก้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารทิสโก้

            ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.95% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.95% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.10% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทิสโก้

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

              ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.90% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 1.00% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.15% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.20% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

           ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.20% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.60% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.60% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.80% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.10% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

           ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.10-0.20% ต่อปี และเงินฝากประจำทุกประเภท 0.1-0.325% ต่อปี ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ

 • ออมทรัพย์ 0.45% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.60% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.65% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.00% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.10% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารออมสิน

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 • เผื่อเรียก 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.525% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.65% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 0.80% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.20% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคิน

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.50-0.65% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.70-0.85% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.00-1.15% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.10-1.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.40% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.95% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 1.05% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.35% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.55% ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธ.ก.ส.

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.50% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 0.50% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.00% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.00% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ.ก.ส. 

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาพจาก : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.35% ต่อปี

 • ประจำ 3 เดือน 0.90% ต่อปี

 • ประจำ 6 เดือน 1.00% ต่อปี

 • ประจำ 12 เดือน 1.10% ต่อปี

 • ประจำ 24 เดือน 1.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก

บทความที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กดอกเบี้ยเงินฝาก ปี 2565 ทั้งออมทรัพย์-ประจำ ที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูง ! อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:09:40 73,991 อ่าน
TOP