x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน เช็กเงินยังไง รวมข้อมูลอัปเดตล่าสุด

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หรือที่เรียกว่า บัตรประชารัฐ เอกสารที่ออกให้ผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพ ใช้รับเงินเยียวยา ร่วมกับโครงการต่าง ๆ เช่น เราชนะ เงินผู้สูงอายุ ซึ่งล่าสุด มีการประกาศ เตรียมจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลอัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินช่วยเหลือหลายรายการ รวมถึงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนยังมีสิทธิ์ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกไม่เกิน 500-1,000 บาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ขณะที่ในช่วงเดือนนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับบัตรคนจนที่กำลังจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรอยู่ในปัจจุบันนี้ และผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก Neptunestock / Shutterstock.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คือบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยโครงการเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดให้ลงทะเบียนคนจนเมื่อปี 2560 กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

รูปแบบโครงการคือ รัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การใช้ซื้อสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า หรือรถเมล์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในเวลาต่อมา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 เงื่อนไขบัตรคนจนล่าสุด

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำด้วยการมอบวงเงินผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาโดยต่อเนื่อง พร้อมกับมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือบัตรคนจนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 หรือการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้วงเงินสำหรับจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ

ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการ เราชนะ มอบเงินช่วยเหลือให้ประชาชนในกลุ่ม แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อยู่แล้ว ได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 700-800 บาทต่อเดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 รับเงินเราชนะอีก 4 งวด เช็กเงินเข้าบัตรคนจนเมื่อไร ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนคนจน รอบใหม่

ในช่วงเดือนเมษายน 2564 มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลเตรียมจะเปิดให้มีการ ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปี 2564 กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิ์ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจจะต้องกำหนดให้มีการทบทวนสิทธิ์สำหรับทุก ๆ ปี หลังจากนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ ต้องเผยรายได้ทั้งครอบครัว สกัดคนจนไม่จริง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพิ่มวงเงินเยียวยาโควิด

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติต่อโครงการเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท (จ่ายให้ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงิน 1,200 บาท เยียวยาโควิด

ผู้สูงอายุถือบัตรคนจนรับเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 เดือน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน โดยจะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน

ต่อมา กรมบัญชีกลางดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มีสิทธิ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามอัตราการจ่ายเดิม (ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน) โดยมีการเบิกจ่ายย้อนหลังด้วย

บัตรคนจน เตรียมลงทะเบียนใหม่อัปเดตข้อมูลคัดกรองผู้มีสิทธิ์

วันที่ 11 กันยายน 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เปิดเผยว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องผู้ที่ตกหล่นประมาณ 2 ล้านราย เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้าถึงสื่อ จนทำให้เสียสิทธิ์ไป

ขณะเดียวกันยังจะมีการปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการใหม่ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ 13.65 ล้านคน ในปัจจุบันก็ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย โดยเบื้องต้นหลักเกณฑ์จะเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดผูู้มีสิทธิ์ต้องมีไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ไปเป็นการประเมินรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว โดยรายละเอียดในขั้นสุดท้ายรวมถึงกำหนดการยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใด

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม บัตรคนจนล่าสุด

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน เช็กเงินยังไง รวมข้อมูลอัปเดตล่าสุด อัปเดตล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:03:49 177,052 อ่าน
TOP