x close

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบอุทธรณ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำไงต่อ เงินเข้าวันไหน

         กระทรวงการคลัง ประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ตรวจสอบได้ที่นี่ แล้วผู้ผ่านเกณฑ์จะยืนยันตัวตนเมื่อไหร่ เงินเข้าวันไหน เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         ความคืบหน้าจากกรณี กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้มีการขอยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น

         ล่าสุด (12 มิถุนายน 2566) กระทรวงการคลัง ตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ จำนวน 26,696 ราย โดยผู้ที่ขออุทธรณ์สามารถตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบอุทธรณ์


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

         2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

         3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ - วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องทำอย่างไร


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         1. ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ที่ (1) ธนาคารกรุงไทยฯ (2) ธนาคารออมสิน หรือ (3) ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

         2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้ในวันถัดไป

         3. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน จะให้บริการยืนยันตัวตนจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สำหรับธนาคารกรุงไทย จะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ สำหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร

         4. ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ ทั้งนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

         5. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่12 - 26 มิถุนายน 2566 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566


ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร


         สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยจะต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

         1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ได้รับสิทธิ)

         2. หนังสือมอบอำนาจการยืนยันตัวตน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ)

         3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

         4. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

         5. ใบสำคัญการหย่าหรือ ใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตาย(เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขที่ได้ยื่นเอกสารหนังสือประกอบการพิจารณา กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ แบบฟอร์มที่ 2)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบอุทธรณ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำไงต่อ เงินเข้าวันไหน อัปเดตล่าสุด 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10:27:31 50,109 อ่าน
TOP