x close

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร ดูเลย

 
          เปิดเงื่อนไข เงินช่วยเหลือค่าไฟ - ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับในเดือนไหน ย้ำชัด ต้องลงทะเบียนใหม่หมด เริ่ม 15 มีนาคม 2566


ค่าน้ำ-ค่าไฟ
ภาพจาก sasirin pamai / Shutterstock.com

          ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ จะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ ตามขั้นตอนในกระทู้นี้

          อ่านข่าว : วิธียื่นอุทธรณ์ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนเสร็จ

          ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2566 เฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนว่า ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 5.7 ล้านราย จากทั้งหมด 14.5 ล้านราย ขณะที่ยอดผู้อุทธรณ์ ตอนนี้มีทั้งสิ้น 8.6 แสนราย


          ทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว จะได้รับสิทธิ์บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา และคนที่ยืนยันตัวตนผ่าน ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อรับสิทธิ์ค่าน้ำ-ค่าไฟ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม นี้ เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า


1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถลงทะเบียนได้ที่


          - สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

          - เว็บไซต์ คลิก

          - หมายเลขโทรศัพท์ 1130

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สามารถลงทะเบียนได้ที่

          - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          - เว็บไซต์ คลิก 

          - หมายเลขโทรศัพท์ 1129

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สามารถลงทะเบียนได้ที่

          - สำนักงานสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

          - เว็บไซต์ คลิก

          - หมายเลขโทรศัพท์ 086-848-1284

          ทั้งนี้ ถ้าลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

ค่าน้ำ-ค่าไฟ

การลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา


1. การประปานครหลวง (กปน.) สามารถลงทะเบียนได้ที่


          - สำนักงานการประปานครหลวง

          - เว็บไซต์ คลิก

          - หมายเลขโทรศัพท์ 1125

2. การประภาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สามารถลงทะเบียนได้ที่

          - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

          - เว็บไซต์ คลิก

          - หมายเลขโทรศัพท์ 1662

          ทั้งนี้ ถ้าลงทะเบียนกับการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิ์เดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

ค่าน้ำ-ค่าไฟ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ


1. ค่าไฟฟ้า

          - ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า

          - ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ

          - ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

2. ค่าน้ำประปา

          - กรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาตามจำนวนที่ใช้จริง

          - กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

          - หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเองขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร ดูเลย อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2566 เวลา 15:35:41 74,080 อ่าน
TOP