x close

ทำความเข้าใจ กองทุน SSF-SSFX ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่มาแทน LTF

          กองทุน SSF ต่างกับ LTF อย่างไร หากจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี แล้วถ้าเราเพิ่งซื้อ LTF แต่ยังไม่ครบกำหนด ต้องขายทิ้งเลยไหม มาหาคำตอบกัน

          ปีภาษี 2562 ถือเป็นปีสุดท้ายแล้ว สำหรับการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งกองทุน SSF (Super Savings Fund) รูปแบบใหม่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งนอกจากจะใช้ลดหย่อนภาษี ยังช่วยให้คนออมระยะยาวขึ้น

          นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติให้คนซื้อกองทุน SSF ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 โดยใช้ชื่อว่า กองทุน SSFX

          มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่า กองทุน SSF และ SSFX มีเงื่อนไขเป็นอย่างไร แตกต่างจากกองทุน LTF ตัวช่วยลดหย่อนภาษีแบบเดิมตรงไหน เราลองมาทำความเข้าใจกัน

กองทน ssf

รู้จักกองทุน SSF

กองทุน SSF คืออะไร ?

          กองทุน SSF หรือ Super Savings Fund เป็น กองทุนรวมเพื่อการออมที่ลงทุนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนดัชนี ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ปรับรูปแบบมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF (Long Term Equity Fund) ที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เพราะกองทุน SSF มีจุดประสงค์หลักเพื่อการออม ร่วมกับใช้ลดหย่อนภาษีของผู้มีรายได้ที่ต้องยื่นภาษีในแต่ละปีนั่นเอง

กองทุน SSF ใช้ลดหย่อนภาษีได้เมื่อไร ?

          ใช้สิทธิ์ซื้อลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ปี 2563-2567 รวมระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลอีกครั้งว่าจะต่ออายุหรือไม่

กองทุน SSF ซื้อลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

 • กองทุน SSF ให้เราซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  (จากเดิมกองทุน LTF สามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)
   
 • ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องทุกปี
   
 • จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน SSF เมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

กองทุน SSF ซื้อแล้วต้องถือครองนานแค่ไหน ?

 • เพื่อการออมระยะยาวขึ้น หากซื้อกองทุน SSF จะต้องถือไว้นานอย่างน้อย 10 ปี โดยไม่สามารถขายได้ หากขายก่อนครบกำหนด จะถือว่าทำผิดเงื่อนไขลดหย่อนภาษี อาจจะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที และต้องจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐย้อนหลังด้วย
   
 • ระยะเวลา 10 ปี จะนับจากวันที่ซื้อ เช่น ซื้อกองทุน SSF วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะครบกำหนด 10 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2573 ต่างจากกองทุน LTF เดิมที่นับตามปีปฏิทิน 
   
 • หากครบกำหนดแล้ว สามารถขายคืนได้ โดยกำไรที่ได้จากการขายคืนจะได้รับยกเว้นภาษี (หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
   
 • สามารถสับเปลี่ยนกองทุน SSF ไปยังกองทุน SSF ข้าม บลจ. ได้

ใครได้ประโยชน์จากกองทุน SSF ?

          จากการปรับรูปแบบกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีครั้งนี้ จะทำให้คนที่ยังมีรายได้ไม่สูง หรือมีฐานภาษีต่ำถึงปานกลางได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เพราะสามารถซื้อกองทุน SSF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30% ของเงินได้พึงประเมิน 

          เช่น หากเรามีรายได้ 400,000 บาท/ปี จะซื้อ LTF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% หรือ 60,000 บาท แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น SSF จะซื้อลดหย่อนได้สูงสุด 30% หรือ 120,000 บาท

          กลับกัน ในกลุ่มคนที่มีรายได้สูง มีฐานภาษีสูง อาจได้รับประโยชน์น้อยลง เพราะแม้จะซื้อกองทุน SSF ได้สูงสุด 30% แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท เช่น หากเรามีรายได้ปีละ 3 ล้านบาท เดิมจะซื้อ LTF ได้สูงสุด 450,000 บาท แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น SSF จะซื้อได้สูงสุดแค่ 200,000 บาทเท่านั้น 

          นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมว่าเมื่อนำเงินที่ซื้อ SSF ไปรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ฯลฯ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย เท่ากับว่าคนที่มีรายได้สูงใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีส่วนนี้ได้น้อยลง จากเดิม LTF+RMF ใช้สิทธิ์รวมได้ 1 ล้านบาท จะกลายเป็น SSF+RMF ใช้สิทธิ์ได้เพียง 500,000 บาท

รู้จักกองทุน SSFX

          กองทุน SSFX ก็คือ กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSF Extra : SSFX) หรือ SSF กองพิเศษ ที่ให้ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมในช่วงปี 2563 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีเงื่อนไขที่เหมือนและต่างจากกองทุน SSF ปกติ คือ

 • กองทุน SSFX สามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพิ่มจากวงเงินเดิมอีก 200,000 บาท และไม่จำกัดว่าให้ซื้อได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินได้พึงประเมินเหมือนกองทุน SSF เท่ากับว่า เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 400,000 บาท (SSF 200,000 + SSFX 200,000)
   
 • การซื้อกองทุน SSFX 200,000 บาท จะไม่รวมกับ SSF กองปกติ และไม่รวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ
   
 • กองทุน SSFX ต้องมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% (เหมือนกับ LTF) ต่างจากกองทุน SSF ปกติ ที่สามารถลงทุนได้หลากหลายกว่า ไม่จำกัดว่าต้องเป็นหุ้นไทยเท่านั้น
   
 • ซื้อแล้วต้องถือครอง 10 ปีเต็ม เหมือนกับกองทุน SSF ปกติ
   
 • ต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
สรุปความแตกต่างของแต่ละกองทุน
ssf

คำถามเรื่อง LTF

ซื้อ LTF ไว้แล้ว แต่ยังไม่ครบกำหนด ต้องขายเลยไหม ?

          ใครที่เคยซื้อ LTF แล้วยังไม่ครบกำหนดขาย หรือเพิ่งซื้อ LTF ในปี 2562 ก็ไม่จำเป็นต้องรีบขาย เพราะจะผิดเงื่อนไขภาษี ดังนั้น เราสามารถถือ LTF ต่อไปได้จนครบปีที่กำหนด

ปี 2563 ยังซื้อกองทุน LTF ได้อยู่ไหม ?

          แม้จะมีกองทุน SSF ออกมาทดแทน แต่หากใครต้องการซื้อ LTF หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ก็สามารถทำได้ในเงื่อนไขเดิม คือซื้อแล้วต้องถืออย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน แต่จะไม่สามารถนำเงินที่ซื้อ LTF ไปใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีได้อีก 
          สำหรับใครที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้เต็มที่ การลงทุนในกองทุน SSF ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะช่วยให้เราเก็บออมเงินไว้ในระยะยาว
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังเฟซบุ๊ก settrade, เฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ทำความเข้าใจ กองทุน SSF-SSFX ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่มาแทน LTF อัปเดตล่าสุด 26 ตุลาคม 2564 เวลา 17:36:28 196,437 อ่าน
TOP