สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

          คุณพ่อคุณแม่รีบเคลียร์ให้เข้าใจ ถ้าใครตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกในปี 2561 จะใช้หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง 
          ก่อนจะยื่นภาษี 2561 ในช่วงต้นปี 2562 อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรภายในปี 2561 เพราะปีนี้มีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลย ทั้งค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร รวมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป เอาเป็นว่าเรามาไล่เรียงกันดีกว่า
ลดหย่อนภาษ๊

สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรในปี 2561 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 รายการ คือ

1. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

2. ค่าลดหย่อนบุตร

   - กรณีคลอดบุตรคนแรก หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
   - กรณีคลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
          ทีนี้มาดูรายละเอียดและไขข้อสงสัยแต่ละคำถามให้เคลียร์กันชัด ๆ

ตั้งครรภ์ในปี 2561 จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

          หากฝ่ายหญิง หรือคู่สมรสของฝ่ายชายผู้เสียภาษีเงินได้ ตั้งครรภ์ในปี 2561 ตรงนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร มาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงเลย แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยต้องเป็นการฝากครรภ์หรือคลอดบุตรในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำมาหักลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรได้ ?

          - ค่าตรวจครรภ์
          - ค่ารับฝากครรภ์
          - คำบำบัดทางการแพทย์
          - ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
          - ค่าทำคลอด
          - ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล
          - ค่าขูดมดลูก (ถือเป็นค่าบำบัดทางการแพทย์กรณีแท้งบุตร)

 

หากคลอดแล้วเด็กเสียชีวิต สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          ไม่ว่าเด็กจะมีชีวิตรอด หรือเสียชีวิตหลังจากคลอด คุณพ่อ คุณแม่ ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

หากจ่ายค่าฝากครรภ์เป็นเงิน 30,000 บาท ต่อมาแท้งบุตรต้องขูดมดลูก 40,000 บาท สามารถใช้สิทธิฯ ได้เท่าไร ?

          คุณแม่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งค่าฝากครรภ์และค่าขูดมดลูก แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

ถ้าตั้งครรภ์ปี 2561 แต่คลอดปี 2562 จะใช้สิทธิยังไง ?

          ถ้าเป็นค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกันแบบนี้ จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

          เช่น ในปี 2561 จ่ายค่าฝากครรภ์ไปจำนวน 10,000 บาท ก็จะสามารถหักลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้ 10,000 บาท ส่วนอีก 50,000 บาท สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเมื่อคลอดบุตรในปี 2562 ได้

ลดหย่อนภาษ๊

ถ้าตั้งครรภ์หลายครั้งในปีภาษีเดียวกัน จะลดหย่อนได้เท่าไร ?

          หากจ่ายค่าฝากครรภ์หรือคลอดบุตรหลายคราวในปีภาษีเดียวกัน สามารถลดหย่อนภาษีได้คราวละไม่เกิน 60,000 บาท

          เช่น จ่ายค่าคลอดบุตรคนแรกในเดือนมกราคม 2561 จะสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 60,000 บาท และถ้าหากในเดือนธันวาคม 2561 มีการตั้งครรภ์และฝากครรภ์บุตรคนที่ 2 อีก ก็จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท รวมแล้วในปี 2561 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 120,000 บาท

คลอดบุตรแฝด สามารถลดหย่อนได้เท่าไร ?

          ถ้าคุณแม่คลอดบุตรแฝด กรณีนี้ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์คราวเดียว ก็จะใช้สิทธิลดหย่อนได้เพียง 60,000 บาทเท่านั้น ไม่ใช่ 120,000 บาทนะคะ

คุณพ่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรได้ไหม

          สำหรับประเด็นนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ

          - หากคุณแม่ไม่มีเงินได้ ไม่ได้ยื่นภาษี : กรณีนี้คุณพ่อสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์และคลอดบุตร มายื่นหักลดหย่อนภาษีได้เลย แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  

          - ถ้าคุณแม่มีเงินได้ แต่ยื่นเสียภาษีรวมกับคุณพ่อ : กรณีนี้ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท มายื่นหักลดหย่อนภาษีได้  

          - ถ้าคุณแม่มีเงินได้ แต่แยกยื่นภาษีกับคุณพ่อ : กรณีนี้คุณแม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ได้เพียงฝ่ายเดียวค่ะ ส่วนคุณพ่อจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

ลดหย่อนภาษ๊

มีสวัสดิการเบิกค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรอยู่แล้ว จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          หากใครใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ / สิทธิประกันสังคม / สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากนายจ้างภาคเอกชนแล้ว จะสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้แค่ส่วนที่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเท่านั้น

          เช่น นายจ้างภาคเอกชนให้สวัสดิการค่าคลอดบุตร 30,000 บาท แต่คุณแม่จ่ายค่าคลอดบุตรไปจำนวน 100,000 บาท ดังนั้นคุณแม่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าคลอดบุตรได้เพียง 30,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากเมื่อนำไปรวมกับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ แล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

หากบิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถใช้สิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรได้หรือไม่ ?

          สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากมารดาเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอ โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรส

ใช้เอกสารอะไรขอลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ?

          สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นภาษี 2561 คือ
          - ใบรับรองแพทย์
          - ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรให้สถานพยาบาล

หากบุตรที่คลอดในปี 2561 เป็นบุตรคนแรก จะลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไร ?

          ปกติแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะได้รับค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี คนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าคุณแม่คลอดบุตรคนแรกในปีนี้ ก็สามารถลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบุตรได้ 30,000 บาท ตามอัตราเดิมที่เคยกำหนดไว้
ลดหย่อนภาษ๊

หากบุตรที่คลอดในปี 2561 เป็นบุตรคนที่ 2 คนที่ 3 จะลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไร ?

          กรณีเป็นบุตรที่คลอดในปีนี้เป็นคนที่ 2 ขึ้นไป รัฐบาลไฟเขียวเพิ่มค่าลดหย่อนให้อีกคนละ 30,000 บาท เท่ากับว่า บุตรคนที่ 2 ขึ้นไปจะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 60,000 บาทเลยทีเดียว

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลดหย่อนบุตรคนที่ 2 มีอะไรบ้าง ?

          - ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
          - ต้องเป็นบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป และเกิดในปี 2561
          - นับลำดับของบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

          ทราบข้อมูลชัดเจนแล้ว ใครที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในปีนี้ ก็อย่าลืมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทั้ง 2 รายการที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ โดยสามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 หรือยื่นทางออนไลน์ได้ถึงช่วงต้นเดือนเมษายนเลย

          ส่วนใครที่อยากทราบว่า นอกจากค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตรแล้ว เรายังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประเภทไหนได้อีก ตามมาอ่านสรุปค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมด พร้อมวิธีคำนวณภาษี 2561 กันต่อเลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กรมสรรพากร, กรมสรรพากร, ราชกิจจานุเบกษา  
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ โพสต์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:36:25 18,369 อ่าน
TOP