x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ไหม อยากถอนเงินทำอย่างไร ?

          อยากกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ไหม ใช้บัตรคนจนถอนเงินจากตู้ ATM ได้เลยหรือเปล่า เรามีคำตอบมาบอก 

          บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้วงเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุก ๆ เดือน สำหรับรูดซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่จำเป็น และค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ แต่ก็มีผู้ถือบัตรหลายคนมีคำถามว่าเงินส่วนนี้ เราจะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยหรือเปล่า หรือนำบัตรคนจนไปใช้เป็นเหมือนบัตร ATM เลยได้ไหม ใครยังสงสัยเรื่องนี้อยู่ มาดูรายละเอียดกันชัด ๆ
 
วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดออกมาเป็นเงินสดได้ไหม ?


           บัตรคนจนจะแบ่งวงเงินในบัตรเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

          1. วงเงินสำหรับซื้อสินค้าจำเป็นผ่านเครื่อง EDC และร้านค้าที่ร่วมรายการ

          เช่น เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาท/เดือน, ค่าโดยสารรถสาธารณะ 500 บาท/เดือน, ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน

          สำหรับส่วนนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถกดหรือถอนออกมาเป็นเงินสดได้ เพราะเป็นวงเงินที่สำรองไว้ใช้ผ่าน EDC ของหน่วยงาน หรือร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น

          โดยวงเงินพื้นฐานส่วนนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเดิมถึงเดือนกันยายน 2562

          2. วงเงินที่ใส่ลงไปใน e-Money

          เช่น เงินฝึกอาชีพ 100-200 บาท/เดือน, เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาท/เดือน, ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถกดเป็นเงินสดได้เลย   

ทำอย่างไรถึงจะกดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ?
 
           การกดเงินสดบัตรคนจนนั้น นอกจากวงเงินในส่วน e-Money แล้ว ยังสามารถทำได้ด้วยการเติมเงินเข้าไปในบัตร ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบัตรคนจนสามารถเติมเงิน-ฝากเงินได้เหมือนกันกับบัตร ATM ทั่วไปเลย

วิธีเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          การเติมเงินเข้าบัตรคนจนครั้งแรก สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 2 ช่องทาง ดังนี้  

          1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก Winning7799 / Shutterstock.com

          โดยให้นำบัตร ATM ที่ต้องการหักเงินเข้าบัตรคนจน ไปทำรายการได้เลย ณ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

          - เลือก "บริการถอน/โอน/อื่น ๆ" 
          - เลือก "โอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์"
          - เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการหักบัญชี (บัตร ATM เราเป็นเงินฝากประเภทไหนก็เลือกประเภทนั้น)
          - เลือกรายการ "บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์" 
          - ใส่หมายเลข 16 หลักของบัตรคนจนที่ต้องการเติมเงินเข้าไป
          - ระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท 


          2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก Bai-Bua's Dad / Shutterstock.com

          สำหรับใครที่ไม่อยากทำรายการด้วยตัวเองผ่านตู้ ATM ก็สามารถเติมเงินได้ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้ว

          ส่วนการเติมเงินครั้งต่อไป สามารถทำได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่  

          - ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
          - เครื่อง ADM ธนาคารกรุงไทย
          - เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
          - แอปพลิเคชัน KTB netbank 

 


มาตรการเพิ่มเงินช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
          นอกจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ในช่วงปี 2561-2562 รัฐบาลยังได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2562) ยังคงเหลือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้

          * ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา 10 เดือน
                    - ค่าไฟฟ้า วงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)
                    - ค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)

          * ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 1,000 บาท/คน

          * ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)

          * เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 200 บาท/เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2562)

          * เงินโบนัสพิเศษ 500 บาท/เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2562)

          * เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 500 บาท/เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2562) สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

          * เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 300 บาท/เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2562) สำหรับผู้ที่มีบุตรแรกเกิด-6 ขวบ


บัตรคนจน

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          เมื่อทำการเติมเงินเข้าไปในบัตรคนจนแล้ว เราก็จะสามารถนำไปใช้ถอนเงินสดได้เหมือนกับบัตร ATM ทั่วไปเลย โดยรหัสที่ใช้ถอนเงินครั้งแรก จะเป็นเลข 6 หลักสุดท้ายของบัตรประชาชนผู้ถือบัตร ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรหัสทันทีได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนนี้ 

          - สอดบัตรและใส่รหัสเดิมให้ถูกต้อง
          - เลือกบริการ "อื่น ๆ" 
          - เลือก "เปลี่ยนรหัส ATM"
          - ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่จำนวน 6 หลัก 


          หลังจากได้เปลี่ยนรหัส 6 หลักเรียบร้อยแล้ว เท่านี้ก็จะสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุได้แล้ว ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

          1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและใส่รหัส 6 หลักใหม่
          2. เลือก "ถอน/โอน/อื่น ๆ"
          3. เลือก "ถอนเงิน"
          4. เลือกประเภทบัญชี "บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์"
          5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (ขั้นต่ำ 100 บาท)  

          ขณะเดียวกันเรายังนำเงินที่เติมไว้ในบัตรไปใช้ทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน โอนเงิน ผ่านตู้ ATM/ADM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแบบฟรีค่าธรรมเนียม, ชำระค่าสินค้าตามจุดรับเงินต่าง ๆ ที่รองรับบัตรคนจน และชำระสินค้าตามร้านค้าอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย PromptCard 

วิธีกดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

          ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ โอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของเดือน สามารถนำบัตรคนจนไปถอนเงินสดออกมาใช้ได้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคารกรุงไทย ด้วยวิธีและขั้นตอนเดียวกันกับการถอนเงินที่เติมเข้าบัตรคนจนปกติเลย 

          แต่ก็อย่าลืมไปเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมก่อนด้วย ถึงจะสามารถถอนเงินได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัคร Internet Banking ได้ไหม 

          อีกหนึ่งความสามารถของบัตรคนจนที่หลายคนอาจยังไม่รู้ คือ สามารถสมัครใช้งาน Internet Banking ได้ด้วย ผ่านบริการ KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยสามารถสมัคร KTB netbank ได้่ทั้งที่สาขาธนาคารกรุงไทยโดยตรง หรือสมัครด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน หรือตู้ ATM ตามขั้นตอนต่อไปนี้

          1. สมัคร KTB netbank บัตรคนจนผ่านตู้ ATM


          2. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน KTB netbank

กดเงินบัตรคนจน

          นอกจากจะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว บัตรคนจนยังถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากอีกด้วย 

          ***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ไหม อยากถอนเงินทำอย่างไร ? อัปเดตล่าสุด 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:44:44 995,610 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP