บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ไหม อยากถอนเงินทำอย่างไร ?

          อยากกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ไหม ใช้บัตรคนจนถอนเงินจากตู้ ATM ได้เลยหรือเปล่า เรามีคำตอบมาบอก 

          บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้วงเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุก ๆ เดือน สำหรับรูดซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่จำเป็น และค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ แต่ก็มีผู้ถือบัตรหลายคนมีคำถามว่าเงินส่วนนี้ เราจะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยหรือเปล่า หรือนำบัตรคนจนไปใช้เป็นเหมือนบัตร ATM เลยได้ไหม ใครยังสงสัยเรื่องนี้อยู่ มาดูรายละเอียดกันชัด ๆ
 
วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดออกมาเป็นเงินสดได้ไหม ?


           บัตรคนจนจะแบ่งวงเงินในบัตรเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

          1. วงเงินสำหรับซื้อสินค้าจำเป็นผ่านเครื่อง EDC และร้านค้าที่ร่วมรายการ

          เช่น เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาท/เดือน, ค่าโดยสารรถสาธารณะ 500 บาท/เดือน, ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน

          สำหรับส่วนนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถกดหรือถอนออกมาเป็นเงินสดได้ เพราะเป็นวงเงินที่สำรองไว้ใช้ผ่าน EDC ของหน่วยงาน หรือร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น

          โดยวงเงินพื้นฐานส่วนนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเดิมถึงเดือนกันยายน 2562

          2. วงเงินที่ใส่ลงไปใน e-Money

          เช่น เงินฝึกอาชีพ 100-200 บาท/เดือน, เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาท/เดือน, ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถกดเป็นเงินสดได้เลย   

ทำอย่างไรถึงจะกดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ?
 
           การกดเงินสดบัตรคนจนนั้น นอกจากวงเงินในส่วน e-Money แล้ว ยังสามารถทำได้ด้วยการเติมเงินเข้าไปในบัตร ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบัตรคนจนสามารถเติมเงิน-ฝากเงินได้เหมือนกันกับบัตร ATM ทั่วไปเลย

วิธีเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          การเติมเงินเข้าบัตรคนจนครั้งแรก สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 2 ช่องทาง ดังนี้  

          1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก Winning7799 / Shutterstock.com

          โดยให้นำบัตร ATM ที่ต้องการหักเงินเข้าบัตรคนจน ไปทำรายการได้เลย ณ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

          - เลือก "บริการถอน/โอน/อื่น ๆ" 
          - เลือก "โอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์"
          - เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการหักบัญชี (บัตร ATM เราเป็นเงินฝากประเภทไหนก็เลือกประเภทนั้น)
          - เลือกรายการ "บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์" 
          - ใส่หมายเลข 16 หลักของบัตรคนจนที่ต้องการเติมเงินเข้าไป
          - ระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท 


          2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก Bai-Bua's Dad / Shutterstock.com

          สำหรับใครที่ไม่อยากทำรายการด้วยตัวเองผ่านตู้ ATM ก็สามารถเติมเงินได้ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้ว

          ส่วนการเติมเงินครั้งต่อไป สามารถทำได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่  

          - ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
          - เครื่อง ADM ธนาคารกรุงไทย
          - เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
          - แอปพลิเคชัน KTB netbank 

 


มาตรการเพิ่มเงินช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาลก็ได้อนุมัติอีก 4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ซึ่งวงเงินทั้งหมดสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

          1. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปลายปี 500 บาท/คน ในเดือนธันวาคม 2561

          2. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา 10 เดือน
          - ค่าไฟฟ้า วงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)
          - ค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)

          3. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 1,000 บาท/คน

          4. ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)

          อ่านเพิ่มเติม - เจาะ 4 มาตรการจัดหนัก ! เพิ่มเงินบัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่งท้ายปี

          อีกทั้งยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเข้าสวนสัตว์ 6 แห่งฟรี ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น

          นอกจากนี้ ล่าสุด (30 เมษายน 2562) ได้คลอดอีก 4 มาตรการ เพิ่มวงเงินในบัตรผู้มีรายได้น้อยอีกรอบ ได้แก่

          1. เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 200-300 บาท/เดือน ให้เป็น 500 บาท/เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2562)

          2. เงินช่วยเหลือพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม 500 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2562

          3. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2562

          4. เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 200 บาท/เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2562)

          อ่านเพิ่มเติม - เจาะรายละเอียด 4 มาตรการเพิ่มเงินบัตรคนจน 2562 แจกเท่าไหร่ ใครได้บ้าง

เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อะไรกดเป็นเงินสดได้-ไม่ได้

          ปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน 2562) วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถกดออกมาเป็นเงินสด เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นั้น มีดังนี้

          1. วงเงินที่ได้เพิ่มเติมจากการร่วมโครงการฝึกอาชีพ 100-200 บาท/เดือน

          2. ช่วยค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า โดยน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน และค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน

          3. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาท/เดือน

          4. ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน

          5. เบี้ยผู้พิการ 200 บาท/เดือน
 
          6. ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลผู้สูงอายุ 1,000 บาท

บัตรคนจน

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          เมื่อทำการเติมเงินเข้าไปในบัตรคนจนแล้ว เราก็จะสามารถนำไปใช้ถอนเงินสดได้เหมือนกับบัตร ATM ทั่วไปเลย โดยรหัสที่ใช้ถอนเงินครั้งแรก จะเป็นเลข 6 หลักสุดท้ายของบัตรประชาชนผู้ถือบัตร ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรหัสทันทีได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนนี้ 

          - สอดบัตรและใส่รหัสเดิมให้ถูกต้อง
          - เลือกบริการ "อื่น ๆ" 
          - เลือก "เปลี่ยนรหัส ATM"
          - ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่จำนวน 6 หลัก 


          หลังจากได้เปลี่ยนรหัส 6 หลักเรียบร้อยแล้ว เท่านี้ก็จะสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุได้แล้ว ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

          1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและใส่รหัส 6 หลักใหม่
          2. เลือก "ถอน/โอน/อื่น ๆ"
          3. เลือก "ถอนเงิน"
          4. เลือกประเภทบัญชี "บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์"
          5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (ขั้นต่ำ 100 บาท)  

          ขณะเดียวกันเรายังนำเงินที่เติมไว้ในบัตรไปใช้ทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน โอนเงิน ผ่านตู้ ATM/ADM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแบบฟรีค่าธรรมเนียม, ชำระค่าสินค้าตามจุดรับเงินต่าง ๆ ที่รองรับบัตรคนจน และชำระสินค้าตามร้านค้าอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย PromptCard 

วิธีกดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

          ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ โอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของเดือน สามารถนำบัตรคนจนไปถอนเงินสดออกมาใช้ได้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคารกรุงไทย ด้วยวิธีและขั้นตอนเดียวกันกับการถอนเงินที่เติมเข้าบัตรคนจนปกติเลย 

          แต่ก็อย่าลืมไปเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมก่อนด้วย ถึงจะสามารถถอนเงินได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัคร Internet Banking ได้ไหม 

          อีกหนึ่งความสามารถของบัตรคนจนที่หลายคนอาจยังไม่รู้ คือ สามารถสมัครใช้งาน Internet Banking ได้ด้วย ผ่านบริการ KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยสามารถสมัคร KTB netbank ได้่ทั้งที่สาขาธนาคารกรุงไทยโดยตรง หรือสมัครด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน หรือตู้ ATM ตามขั้นตอนต่อไปนี้

          1. สมัคร KTB netbank บัตรคนจนผ่านตู้ ATM


          2. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน KTB netbank

กดเงินบัตรคนจน

          นอกจากจะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว บัตรคนจนยังถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากอีกด้วย 

          ***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ไหม อยากถอนเงินทำอย่างไร ? โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16:37:57 865,003 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP