บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ไหม อยากถอนเงินทำอย่างไร ?

          อยากกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ไหม ใช้บัตรคนจนถอนเงินจากตู้ ATM ได้เลยหรือเปล่า เรามีคำตอบมาบอก 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

          บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้วงเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุก ๆ เดือน สำหรับรูดซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่จำเป็น และค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ แต่ก็มีผู้ถือบัตรหลายคนมีคำถามว่าเงินส่วนนี้ เราจะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยหรือเปล่า หรือนำบัตรคนจนไปใช้เป็นเหมือนบัตร ATM เลยได้ไหม ใครยังสงสัยเรื่องนี้อยู่ มาดูรายละเอียดกันชัด ๆ
 
วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดออกมาเป็นเงินสดได้ไหม ?


          อย่างที่ทราบกันดีว่า บัตรคนจนจะมีวงเงินในบัตรแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

          1. เงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 200-300 บาท/เดือน (หากเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพจะได้เพิ่มเป็น 300-500 บาท) 

          2. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน 

          3. ค่าใช้จ่ายรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ ค่ารถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน, ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน และค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

          โดยเงินส่วนที่เป็นค่าก๊าซหุงต้มและค่าโดยสารสาธารณะ ผู้ถือบัตรไม่สามารถกดหรือถอนออกมาเป็นเงินสดได้ เพราะเป็นวงเงินที่สำรองไว้ใช้ผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของหน่วยงาน หรือร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น 

          แต่ในส่วนของเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ล่าสุด (วันที่ 16 มกราคม 2562) กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้ว ในช่วงเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 โดยผู้ที่ได้รับเงิน 300 บาท/เดือน สามารถถอนเงินสดได้ 200 บาท และต้องคงเหลือในบัญชีไว้ 100 บาทเพื่อซื้อของผ่านเครื่อง EDC ส่วนผู้ที่ได้รับเงิน 200 บาท/เดือน ถอนเงินสดได้ 100 บาท ต้องคงเหลือในบัญชีไว้ 100 บาท

ทำอย่างไรถึงจะกดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ?
 
          การกดเงินสดบัตรคนนั้น นอกจากนำวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนหนึ่งถอนออกมาได้แล้ว วิธีอื่นที่ทำได้ยังมีทั้งการเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ได้วงเงินเพิ่มจำนวน 100-200 บาท/เดือน ซึ่งวงเงินจำนวนนี้เราสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย รวมถึงการนำเงินเติมเข้าไปในบัตร ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบัตรคนจนสามารถเติมเงิน-ฝากเงินได้เหมือนกันกับบัตร ATM ทั่วไปเลย

          นอกจากนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผ่านบัตรคนจน เดือนละ 50-100 บาท ก็จะสามารถใช้บัตรคนจนถอนเงินสดจำนวนนี้ออกมาใช้ได้เช่นกัน (อ่านข่าว เริ่มแล้ว ! จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้าบัตรคนจน)

4 เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาลก็ได้อนุมัติอีก 4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้เพิ่มเติม ซึ่งวงเงินทั้งหมดสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

          1. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปลายปี 500 บาท/คน ในเดือนธันวาคม 2561

          2. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา 10 เดือน
          - ค่าไฟฟ้า วงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)
          - ค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)

          3. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 1,000 บาท/คน

          4. ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน (ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562)

          อ่านเพิ่มเติม - เจาะ 4 มาตรการจัดหนัก ! เพิ่มเงินบัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่งท้ายปี

          อีกทั้งยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเข้าสวนสัตว์ 6 แห่งฟรี ตั้งแต่มกราคม - กรกฎาคม 2562 ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น

เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อะไรกดเป็นเงินสดได้-ไม่ได้

          สรุปแล้วจะเห็นว่าวงเงินที่ได้รับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถกดออกมาเป็นเงินสด เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นั้น มีดังนี้

          1. วงเงินส่วนหนึ่งสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สามารถกดได้ 100-200 บาท/เดือน (เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562)

          2. วงเงินที่ได้เพิ่มเติมจากการร่วมโครงการฝึกอาชีพ 100-200 บาท/เดือน

          3. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาท/เดือน

          4. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผู้มีรายได้น้อย ไม่เกิน 500 บาท/เดือน

          5. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาท

          6. ช่วยค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า โดยน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน และค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน

          7. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 1,000 บาท 

          8. ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน
 


วิธีเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          การเติมเงินเข้าบัตรคนจนครั้งแรก สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 2 ช่องทาง ดังนี้  

          1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก Winning7799 / Shutterstock.com

          โดยให้นำบัตร ATM ที่ต้องการหักเงินเข้าบัตรคนจน ไปทำรายการได้เลย ณ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

          - เลือก "บริการถอน/โอน/อื่น ๆ" 
          - เลือก "โอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์"
          - เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการหักบัญชี (บัตร ATM เราเป็นเงินฝากประเภทไหนก็เลือกประเภทนั้น)
          - เลือกรายการ "บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์" 
          - ใส่หมายเลข 16 หลักของบัตรคนจนที่ต้องการเติมเงินเข้าไป
          - ระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท 


          2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก Bai-Bua's Dad / Shutterstock.com

          สำหรับใครที่ไม่อยากทำรายการด้วยตัวเองผ่านตู้ ATM ก็สามารถเติมเงินได้ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้ว

          ส่วนการเติมเงินครั้งต่อไป สามารถทำได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่  

          - ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
          - เครื่อง ADM ธนาคารกรุงไทย
          - เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
          - แอปพลิเคชัน KTB netbank 

 
กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          เมื่อทำการเติมเงินเข้าไปในบัตรคนจนแล้ว เราก็จะสามารถนำไปใช้ถอนเงินสดได้เหมือนกับบัตร ATM ทั่วไปเลย โดยรหัสที่ใช้ถอนเงินครั้งแรก จะเป็นเลข 6 หลักสุดท้ายของบัตรประชาชนผู้ถือบัตร ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรหัสทันทีได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนนี้ 

          - สอดบัตรและใส่รหัสเดิมให้ถูกต้อง
          - เลือกบริการ "อื่น ๆ" 
          - เลือก "เปลี่ยนรหัส ATM"
          - ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่จำนวน 6 หลัก 


          หลังจากได้เปลี่ยนรหัส 6 หลักเรียบร้อยแล้ว เท่านี้ก็จะสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุได้แล้ว ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

          1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและใส่รหัส 6 หลักใหม่
          2. เลือก "ถอน/โอน/อื่น ๆ"
          3. เลือก "ถอนเงิน"
          4. เลือกประเภทบัญชี "บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์"
          5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (ขั้นต่ำ 100 บาท)  

          ขณะเดียวกันเรายังนำเงินที่เติมไว้ในบัตรไปใช้ทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน โอนเงิน ผ่านตู้ ATM/ADM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแบบฟรีค่าธรรมเนียม, ชำระค่าสินค้าตามจุดรับเงินต่าง ๆ ที่รองรับบัตรคนจน และชำระสินค้าตามร้านค้าอื่น ๆ ที่มี เครื่องหมาย PromptCard 

วิธีกดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

          ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ โอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของเดือน สามารถนำบัตรคนจนไปถอนเงินสดออกมาใช้ได้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคารกรุงไทย ด้วยวิธีและขั้นตอนเดียวกันกับการถอนเงินที่เติมเข้าบัตรคนจนปกติเลย 

          แต่ก็อย่าลืมไปเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมก่อนด้วย ถึงจะสามารถถอนเงินได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัคร Internet Banking ได้ไหม 

          อีกหนึ่งความสามารถของบัตรคนจนที่หลายคนอาจยังไม่รู้ คือ สามารถสมัครใช้งาน Internet Banking ได้ด้วย ผ่านบริการ KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยสามารถสมัคร KTB netbank ได้่ทั้งที่สาขาธนาคารกรุงไทยโดยตรง หรือสมัครด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน หรือตู้ ATM ตามขั้นตอนต่อไปนี้

          1. สมัคร KTB netbank บัตรคนจนผ่านตู้ ATM

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก KTB netbank

          2. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน KTB netbank

กดเงินบัตรคนจน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก KTB netbank

          นอกจากจะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว บัตรคนจนยังถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากอีกด้วย 

          ***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารกรุงไทย, เฟซบุ๊ก KTB netbank
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ไหม อยากถอนเงินทำอย่างไร ? โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16:37:57 722,245 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP