x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2567 ได้อะไรบ้าง ชวนมาเช็กสิทธิบัตรคนจนล่าสุด

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ถือบัตรคนจนกี่รายการ มาตรวจสอบกัน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           ใครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ผ่านเรียบร้อยแล้ว ลองมาตรวจสอบกันว่า ในเดือนกรกฎาคม 2567 เราจะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนใดบ้าง และเงินจะโอนเข้าบัตรวันไหน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

บัตรคนจน ล่าสุด

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          ใช้สำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากใช้ไม่หมด 300 บาท จะไม่สามารถทบไปเดือนหน้าได้ และไม่สามารถกดเงินออกมาใช้ได้  

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้ว

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน ดังต่อไปนี้  

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 • รถไฟ

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู

 • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน/สีม่วง

 • รถไฟ ARL ได้แก่ Airport Rail Link/สายสีแดง

          ทั้งนี้ ต้องเป็นการเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น กรณีไม่ได้ใช้สิทธิหรือมีวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน

          ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • จำนวน 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนให้ทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ทั้งนี้ โดยปกติจะโอนเงินให้ในวันที่ 20 แต่หากตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน
 

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

ค่าไฟฟรี

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรคนจน ลดค่าไฟ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการไฟฟ้าแล้ว และใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 

 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน  

 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท/เดือน จะต้องจ่ายเองทั้งหมด ไม่ได้รับสิทธิค่าไฟฟรี

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำฟรี

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการประปาแล้ว และใช้ประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาเพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2567 ได้อะไรบ้าง ชวนมาเช็กสิทธิบัตรคนจนล่าสุด อัปเดตล่าสุด 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:54:01 12,838 อ่าน
TOP