x close

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือผูกกับธนาคารต่าง ๆ แบงก์ไหนเปลี่ยนผ่านแอปฯ ได้บ้าง เช็กเลย !

           รวมวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับธนาคารต่าง ๆ สำหรับคนที่เปลี่ยนซิมใหม่ เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ เปลี่ยนผ่านแอปฯ ได้ไหม หรือต้องไปธนาคารเท่านั้น
วิธีเปลี่ยนเบอร์ในแอพธนาคาร

           จากกรณีที่สำนักงาน กสทช. เตรียมตรวจคัดกรองชื่อเจ้าของซิมการ์ดกับบัญชีธนาคาร เพื่อสกัดกั้นบัญชีม้า ทำให้คนที่ใช้ซิมการ์ดชื่อไม่ตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้ง เช่น ใช้ชื่อพ่อแม่ ลูก หรือซิมการ์ดของบริษัท ต้องลงทะเบียนซิมใหม่ และอาจต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีธนาคารไปด้วยเลย แต่ยังสงสัยว่าจะสามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอปฯ ธนาคารได้หรือไม่ หรือต้องไปติดต่อที่ธนาคารเท่านั้น วันนี้เรารวบรวมวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ธนาคารต่าง ๆ มาบอกต่อเป็นข้อมูล

 วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ธนาคารต่าง ๆ

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารกรุงไทย

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงไทย

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

      1. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 

      2. ติดต่อ Krungthai Contact Center 0-2111-1111

      3. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT โดยเลือกเมนู “ตั้งค่าความปลอดภัย” >> “เปลี่ยนเบอร์มือถือที่รับรหัส OTP” (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

      4. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านตู้ ATM กรุงไทยสีเทา โดยเลือก “อื่น ๆ”

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารกสิกรไทย

           สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 

     2. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ K PLUS โดยเลือกเมนู “อื่น ๆ” >> “การตั้งค่า” (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารกรุงเทพ

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ 

     2. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ Bualuang mBanking โดยเลือกเมนู “เพิ่มเติม” >> “ข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นแก้ไขเบอร์และบันทึกได้ทันที

     3. ช่องทางบัวหลวงโฟน ติดต่อ 1333 หรือ 0-2645-5555 (สำหรับติดต่อจากต่างประเทศ) โดยผู้ใช้บริการต้องมีบัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ

     4. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ตู้ ATM โดยผู้ใช้บริการต้องมีบัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีเปลี่ยนเบอร์ scb ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพจาก : Weerachai chandang / Shutterstock.com

           นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านช่องทางออนไลน์ได้

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

     2. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ KMA โดยเลือกเมนู “ตั้งค่า” >> “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”

          กรณีใช้แอปฯ Kept สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ Kept ได้โดยเลือกเมนู “อื่น ๆ” >> “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารทหารไทยธนชาต

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารทหารไทยธนชาตทั่วประเทศ

     2. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ ttb touch โดยเลือกเมนู “ตั้งค่า” แล้วเลือกเบอร์มือถือ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล (คลิกอ่านเพิ่มเติม) 

     3. เปลี่ยนผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตรเดบิตของธนาคารทหารไทยธนชาต

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

     2. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ GHB ALL GEN โดยเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล” และเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารออมสิน

วิธีเปลี่ยนเบอร์ในแอพธนาคารออมสิน

ภาพจาก : i am Em / Shutterstock.com

           นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินด้วยตัวเอง ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านช่องทางออนไลน์ได้

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธ.ก.ส.

           นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารไทยเครดิต

           นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาธนาคารไทยเครดิต

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทรทั่วประเทศ

     2. ติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2165-5555 กด 5 (ติดต่อเจ้าหน้าที่) กด 1

     3. ติดต่อ KKP Mobile Live Chat ผ่านแอปฯ KKP MOBILE

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารทิสโก้

วิธีเปลี่ยนเบอร์ธนาคารทิสโก้

ภาพจาก : mysirikwan / Shutterstock.com

           นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาธนาคารทิสโก้

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารยูโอบี

  • นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ 

  • กรณีใช้แอปฯ TMRW สามารถเปลี่ยนผ่านแอปฯ ได้ โดยเลือกเมนู “ตั้งค่า” >> “อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ” >> “ข้อมูลส่วนตัว” >> “ข้อมูลการติดต่อ”

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั่วประเทศ

     2. ติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Care Center) โทร. 0-2626-7777

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          สามารถเลือกช่องทางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ดังนี้

     1. ติดต่อสาขาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั่วประเทศ

     2. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ LHB You โดยเลือกเมนู “ตั้งค่า” >> “การจัดการข้อมูลผู้ใช้”

           ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปฯ ธนาคารได้ แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center หรือสาขาของธนาคารโดยตรง

บทความที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือผูกกับธนาคารต่าง ๆ แบงก์ไหนเปลี่ยนผ่านแอปฯ ได้บ้าง เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:58:08 30,602 อ่าน
TOP