x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2567 ได้เท่าไหร่ คนกลุ่มไหนจะได้เงินคืนเข้าบัญชี

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2567 มีคนบางกลุ่มที่จะได้รับเงินคืนจาก e-Money ด้วย มาเช็กรายละเอียดกัน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน และยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้ว มาเช็กกันสักนิดว่าในเดือนพฤษภาคม 2567 จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง ซึ่งนอกจากวงเงินซื้อสินค้า วงเงินค่าเดินทางแล้ว ยังมีคนบางกลุ่มที่จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ด้วย แต่ใครจะได้บ้างนั้น มาศึกษารายละเอียดพร้อมเปิดไทม์ไลน์เงินเข้าบัญชีกัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 67

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 300 บาท เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเงินจำนวนนี้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนเดียวกัน ไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้ และไม่สามารถทบไปเดือนหน้าได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้ว

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน (กดเงินออกมาไม่ได้)

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 • รถไฟ

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู

 • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน/สีม่วง

 • รถไฟ ARL ได้แก่ Airport Rail Link/สายสีแดง

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน

          ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด         

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคนพิการ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • จำนวน 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนให้ทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)
   

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567

เงินคืนจาก e-Money

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : คนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรก (ลงทะเบียนโครงการเมื่อปี 2560) และได้เติมเงิน e-Money ในบัตรเอาไว้ แต่ยังใช้ไม่หมด และได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ (ลงทะเบียนโครงการปี 2565) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงินคงเหลือให้ ดังนี้

 • ผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการใหม่ผ่านแล้วและยังมีชีวิต : โอนเงินคงเหลือคืนให้ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งไว้

 • ผู้พิการ / ผู้ป่วยติดเตียง / ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ : ทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e-Money

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง

วิธีตรวจสอบเงินคงเหลือใน e-Money

          หากไม่แน่ใจว่าเรามีเงินคงเหลือค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

     1. เข้าเว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th

     2. เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม"

     3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก

     4. กด "ตรวจสอบ"

ค่าไฟฟรีและค่าน้ำฟรี

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการไฟฟ้าแล้ว และใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 

 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน  

 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท/เดือน จะต้องจ่ายเองทั้งหมด ไม่ได้รับสิทธิค่าไฟฟรี

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการประปาแล้ว และใช้ประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2567 ได้เท่าไหร่ คนกลุ่มไหนจะได้เงินคืนเข้าบัญชี อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2567 เวลา 14:01:27 17,320 อ่าน
TOP