ฉลองออมสินครบ 111 ปี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยรับเต็ม ไม่เสียภาษี

           เอาใจสายออมจัดดอกเบี้ยสูงมาให้ใจฟู !! ฉลองออมสินครบ 111 ปี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษี ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.61% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.89% ต่อปี)

เงื่อนไข

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

  • ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  • *บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

          ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 67 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

          รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/1Zwx3

          ⚠️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#ใช้เป็นเท่ากับออม
#เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
#เงินฝากมั่นคงรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวน
#ธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออม
#GSBsocialbank
#GSBsociety
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฉลองออมสินครบ 111 ปี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยรับเต็ม ไม่เสียภาษี โพสต์เมื่อ 18 เมษายน 2567 เวลา 11:59:00 12,040 อ่าน
TOP