x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2566 ใช้ยังไง เงินเข้าวันไหน กดเป็นเงินสดได้ไหม ?

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2566 ได้วงเงินค่าอะไรบ้าง แล้วจะมีเงินเข้าวันไหน ใครลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้ว มาเช็กสิทธิของตัวเองได้เลย
          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2566 ดีเดย์ใช้ครั้งแรกวันที่ 1 เมษายน โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม จะสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดไปใช้แทนบัตรคนจนได้เลย ส่วนจะได้รับค่าอะไรบ้าง แล้วจะมีเงินเข้าวันไหน สามารถกดเงินสดได้เหมือนบัตรคนจนใบเดิมหรือไม่ มาตรวจสอบปฏิทินเงินเข้าเดือนเมษายน 2566 กัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้ยังไง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ใช้สิทธิที่ร้านธงฟ้าฯ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

         ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ครั้งนี้จะไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเหมือนเดิมแล้ว แต่จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดแทน ดังนั้นเวลาไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าฯ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องนำบัตรประชาชนให้ทางร้านค้ารูดจ่ายผ่านอุปกรณ์เครื่อง EDC หรือผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน แล้วบอกรหัสบัตร 6 หลักที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

ใช้สิทธิขึ้นรถไฟฟ้า BTS

          สามารถส่งบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร แล้วบอกสถานีปลายทางได้เลย โดยมีรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม ดังนี้

 • ต้องมีวงเงินเพื่อการเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นต่ำ 17 บาท เพื่อให้ออกบัตรโดยสารราคาต่ำสุดได้
 • หากเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่พอค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่จะออกบัตรโดยสารราคาต่ำสุด 17 บาท และให้เราไปจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดที่สถานีปลายทาง
 • ซื้อบัตรโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ สำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • ใช้สิทธิได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

ใช้สิทธิขึ้นรถไฟฟ้า MRT

           นำบัตรประชาชนมาติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT ทุกสถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เหรียญโดยสารจะมีสีเขียว แตกต่างจากเหรียญโดยสารปกติในระบบรถไฟฟ้า MRT
 • หากมูลค่าของเหรียญโดยสารต่ำกว่าอัตราค่าโดยสาร จะต้องชำระส่วนต่างก่อนออกจากรถไฟฟ้า
 • หากมูลค่าของเหรียญโดยสารมากกว่าอัตราค่าโดยสาร สามารถหยอดเหรียญโดยสารคืนที่ประตูขาออกรถไฟฟ้าได้เลย
 • หากทำเหรียญชำรุดหรือหายระหว่างเดินทาง ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนออกจากพื้นที่ชำระเงิน

          สำหรับในเดือนเมษายน 2566 จะมีเงินสวัสดิการส่วนไหนที่สามารถใช้ได้ และเป็นจำนวนเท่าไรนั้น เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

เช็กปฏิทินเงินเข้าบัตรคนจนรอบใหม่
วันที่ 1 เมษายน 2566

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาท/คน/เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. ของทุกวัน และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้วภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566

          กรณียังไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะต้องรอรับสิทธิในเดือนถัด ๆ ไป หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ดังนี้

 • ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายนทบมาอีก 300 บาท
 • ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทบมาอีก 600 บาท
 • ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-มิถุนายน ทบมาอีก 3 เดือน จำนวน 900 บาท
 • ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 แต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Rail Link

 • รถไฟ

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน

          ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ซึ่งปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 80 บาท/3 เดือน แต่เฉพาะในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ปรับเพิ่มวงเงินให้เป็น 100 บาท/3 เดือน 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 20 เมษายน 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี เงินเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ปกติแล้วผู้ถือบัตรคนจนใบเดิมที่เคยได้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ค่าน้ำประปาฟรี จะต้องจ่ายบิลค่าไฟ-ค่าน้ำไปก่อน แล้วค่อยมารอรับเงินโอนคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 18 ของเดือน ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

          แต่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ที่ได้สิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี จะไม่ต้องสำรองจ่ายบิลค่าไฟ-ค่าน้ำล่วงหน้าแล้ว เพราะหากได้ลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ และมียอดใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง และบิลค่าไฟ-ค่าน้ำที่ส่งมาที่บ้านของเราจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท

          ดังนั้น สวัสดิการรอบใหม่นี้จะไม่มีเงินค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปาฟรี โอนเข้าบัตรอีกต่อไป

          สำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนใบเดิมยังสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 ได้เป็นเดือนสุดท้าย โดยนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟหรือค่าน้ำไปชำระตามปกติ และกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

บัตรคนจนใบเดิมยังใช้ได้อยู่ไหม

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมสามารถใช้สิทธิได้ถึงวัน-เวลาที่กำหนด ดังนี้

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น 200-300 บาท/เดือน ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น.
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น.
 • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น.
          กรณีมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money สามารถถอนเงิน e-Money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือสามารถใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชันถุงเงินที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2566 ใช้ยังไง เงินเข้าวันไหน กดเป็นเงินสดได้ไหม ? อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2567 เวลา 14:22:00 225,778 อ่าน
TOP