x close

ประกันแพ้วัคซีนโควิด แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์ เช็กวิธีลงทะเบียนที่นี่ !

          ประกันแพ้วัคซีนโควิด แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์ เพื่อความอุ่นใจของคนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลงทะเบียนอย่างไร ได้ความคุ้มครองอะไรบ้าง เช็กเลย

          คนไทยจำนวนมากจะได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเร็ว ๆ นี้ แต่อาจมีบางคนที่กังวลเรื่องอาการแพ้วัคซีนอยู่ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทสมาชิก จึงจัดโครงการมอบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนฟรี 13 ล้านสิทธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) โดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้จนกว่าสิทธิ์จะหมด

          ส่วนจะมีบริษัทไหนเข้าร่วมโครงการ และให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ตามมาอ่านรายละเอียดกัน

วิธีลงทะเบียนประกันแพ้วัคซีนโควิดฟรี !

เมืองไทยประกันภัย 2,000,000 สิทธิ์

          ความคุ้มครอง : คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่ากรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 18-99 ปี สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในไทย ไม่จำกัดอาชีพ

          ช่องทางลงทะเบียน : muangthaiinsurance.com ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมืองไทยประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย 2,000,000 สิทธิ์

          ความคุ้มครอง :
          - กรณีการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า รับผลประโยชน์ 100,000 บาท
          - เงินปลอบขวัญเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน รับผลประโยชน์ 10,000 บาท

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่แรกเกิด - 100 ปี สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในไทย ไม่จำกัดอาชีพ

          ช่องทางลงทะเบียน : bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรุงเทพประกันภัย

วิริยะประกันภัย 2,000,000 สิทธิ์

          ความคุ้มครอง : คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยคุ้มครอง 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุ 18-99 ปี สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในไทย ไม่จำกัดอาชีพ

          ช่องทางลงทะเบียน : Line : @Viriyahhealth หรือ เว็บไซต์วิริยะประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิริยะประกันภัย

ทิพยประกันภัย 2,000,000 สิทธิ์

          ความคุ้มครอง : คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 18-99 ปี และถือสัญชาติไทย

          ช่องทางลงทะเบียน : tipinsure.com ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทิพยประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

          ความคุ้มครอง : การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 18-99 ปี และถือสัญชาติไทย

          ช่องทางลงทะเบียน : smk.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สินมั่นคงประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

            ความคุ้มครอง : การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยแผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 1-99 ปี ถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในไทย ไม่จำกัดอาชีพ

          ช่องทางลงทะเบียน : asset.co.th ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สินทรัพย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

            ความคุ้มครอง : เจ็บป่วยด้วยภาวะอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท  

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 18-99 ปี ถือสัญชาติไทย 

          ช่องทางลงทะเบียน : แอด Line อาคเนย์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาคเนย์ประกันภัย

เอเชียประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

          ความคุ้มครอง : การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 18-99 ปี และถือสัญชาติไทย

          ช่องทางลงทะเบียน : Line: @Asiainsurance (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอเชียประกันภัย  

ฟอลคอนประกันภัย 500,000 สิทธิ์

            ความคุ้มครอง : การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 1-99 ปี และถือสัญชาติไทย

          ช่องทางลงทะเบียน : falcon4life.com จนกว่าสิทธิ์จะหมด

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฟอลคอนประกันภัย

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 500,000 สิทธิ์

            ความคุ้มครอง : เจ็บป่วยด้วยภาวะอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท  

          ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : อายุตั้งแต่ 18-99 ปี ถือสัญชาติไทย 

          ช่องทางลงทะเบียน : แอด Line @Thaivivat หรือคลิก thaivivat.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบจำนวน

          อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้

          1. ผู้รับสิทธิ์ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
          2. ผู้รับสิทธิ์ต้องฉีดวัคซีนโดยแพทย์หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทย
          3. ประกันแพ้วัคซีนให้ความคุ้มครองเป็นเวลา 60 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (ยกเว้นของวิริยะประกันภัย ให้ความคุ้มครองเป็นเวลา 90 วัน)
          4. ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึก ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
             - ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
             - ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
             - ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทําลายอย่างถาวร มีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)
          5. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันผู้ให้การรักษา ว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต
          6. ไม่คุ้มครองกรณีฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
          7. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
          8. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
          9. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

          สำหรับใครต้องการความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนโควิด 19 ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญ เงินชดเชยรายได้ ฯลฯ สามารถเลือกทำประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 หรือประกันโควิด 19 เพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 จ่ายเบี้ยเริ่มต้นหลักสิบ คุ้มครองอะไรบ้าง

บทความที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันแพ้วัคซีนโควิด แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์ เช็กวิธีลงทะเบียนที่นี่ ! อัปเดตล่าสุด 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09:05:33 111,394 อ่าน
TOP