x close

ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 จ่ายเบี้ยเริ่มต้นหลักสิบ คุ้มครองอะไรบ้าง

          ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง กรณีไหนถึงจะได้รับเงิน มาเปรียบเทียบประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 ของแต่ละบริษัทกันดีกว่า
วัคซีนโควิด

          วัคซีนโควิด 19 เป็นทางออกที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 แม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่สิ่งสำคัญก็คือช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมกับบรรเทาความรุนแรงของโรค จึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อได้ นั่นก็เพียงพอในระดับหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตที่หยุดชะงักกลับมาเดินหน้าต่อ ซึ่งประเทศไทยได้ระดมฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 แล้ว และจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ 

          อย่างไรก็ตาม หลายคนได้ยินข่าวการแพ้วัคซีนทั้งในและต่างประเทศ เลยเกิดความกังวล แม้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมด แต่หลายคนก็ไม่มั่นใจว่าอาการไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรงจากการฉีดวัคซีนจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือไม่ จึงสนใจจะทำประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 เอาไว้ให้อุ่นใจ กระปุกดอทคอมจึงรวบรวมข้อมูลประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 มาเปรียบเทียบความคุ้มครองให้เลือกกัน

ประกันประเภทไหนคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนโควิดบ้าง

          จริง ๆ แล้ว มีประกันอยู่หลายประเภทที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย หรือกรณีแพ้วัคซีนโควิด 19 เช่น 

          1. ประกันสุขภาพ : ให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เมื่อเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งหลายบริษัทให้ความคุ้มครองรวมไปถึงกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 

          2. ประกันโควิด 19 : บางแผนจะพ่วงความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาด้วย โดยอาจจะให้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน 

          3. ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะ : จะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก เมื่อได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หรืออาจจะให้เงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน

ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

          สำหรับประกันแพ้วัคซีน COVID-19 จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท และตามแผนต่าง ๆ อาทิ

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เนื่องจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยจะจ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนที่กำหนด

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เนื่องจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เนื่องจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 • เงินชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 • เงินปลอบขวัญเมื่อนอนโรงพยาบาลเกินกว่า 5 วัน อันเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 • เงินชดเชยเมื่อได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 • เงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาล กรณีติดเชื้อโควิด 19 หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19

 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 เจ้าไหนดี 

       สำหรับคนที่มีประกันโควิดที่ให้ความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องซื้อประกันแพ้วัคซีนเพิ่มอีก ยกเว้นว่าต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้น ก็สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเบี้ยประกันราคาไม่แพง 

          โดยในที่นี้จะขอแนะนำเฉพาะประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 ไม่รวมถึงประกันสุขภาพหรือประกันโควิด 19 ที่พ่วงความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนมาด้วย ซึ่งจากข้อมูลวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีแผนประกันแพ้วัคซีนโควิดที่เปิดจำหน่าย ดังนี้ 

ทิพยประกันภัย

 • อายุรับประกัน : 1-99 ปี
 • ความคุ้มครอง : ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน และเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยภาวะโคม่า
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 2 แผน ราคา 70 และ 120 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
 • ต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจาก อย. และทำหัตถการโดยแพทย์หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 • ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) ต้องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฉีดวัคซีน


         อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิพยประกันภัย หรือโทร. 1736 

 

กรุงเทพประกันภัย

 • อายุรับประกัน : แรกเกิด-100 ปี
 • ความคุ้มครอง : ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน, เงินปลอบขวัญเมื่อนอนโรงพยาบาลเกิน 5 วัน, เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยภาวะโคม่า, คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 3 แผน ราคา 99 / 489 และ 859 บาท กรณีผู้ซื้อมีประกันโควิดกับกรุงเทพประกันภัย หรือบริษัทไหนก็ได้ ลดราคาเบี้ยประกันเหลือ 79 / 389 และ 679 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 

          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงเทพประกันภัย หรือโทร. 0-2285-8585

 

สินมั่นคงประกันภัย

 • อายุรับประกัน : 1-99 ปี
 • ความคุ้มครอง : ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน พร้อมค่าห้อง และเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง, เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยภาวะโคม่า, ค่าปลอบขวัญเมื่อนอนโรงพยาบาลเกิน 5 วัน
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 6 แผน ราคา 30 / 130 / 270 / 190 / 290 และ 390 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น 
 • ต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย 
 • ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง 
 • ไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล 


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สินมั่นคงประกันภัย หรือโทร. 1596

 

เทเวศประกันภัย

 • อายุรับประกัน : 1-99 ปี
 • ความคุ้มครอง : ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน และเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล, เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีน หรือติด COVID-19 หลังฉีดวัคซีน, ค่ารักษาพยาบาลเมื่อป่วย COVID-19 หลังฉีดวัคซีน, คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 4 แผน ราคา 80 / 410 / 720 และ 1,300 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น 
   

          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทเวศประกันภัย หรือโทร. 1291

 

SCB โดยเทเวศประกันภัย

 • อายุรับประกัน : 15 วัน-100 ปี
 • ความคุ้มครอง : ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน และเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล, เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีน หรือติด COVID-19 หลังฉีดวัคซีน, ค่ารักษาพยาบาลเมื่อป่วย COVID-19 หลังฉีดวัคซีน, คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 4 แผน ราคา 88 / 414 / 713 และ 1,340 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น 
 • รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 ได้ด้วยตนเองผ่านแอปฯ SCB EASY
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นครั้งแรก
 

         อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เทเวศประกันภัย โทร. 1291

 

เมืองไทยประกันภัย

 • อายุรับประกัน : แรกเกิด-99 ปี
 • ความคุ้มครอง : 
       - แผนค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก และภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน
       - แผนแพ้ จ่าย จริง คุ้มครองภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน และจ่ายเงินชดเชยเมื่อแพ้วัคซีน
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 4 แผน ราคา 99 / 199 / 399 และ 699 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • คุ้มครองผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • ให้สิทธิ์การซื้อคนละ 1 กรมธรรม์
 • จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
 • ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
 • คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 • กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มแรก บริษัทไม่ได้ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนเข็มแรก แต่เพื่อคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนในเข็มต่อไปเท่านั้น
 

          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมืองไทยประกันภัย หรือโทร. 1484

 

เจพี ประกันภัย

 • อายุรับประกัน : 1-99 ปี
 • ความคุ้มครอง : ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน, เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยภาวะโคม่า, คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 3 แผน ราคา 89 / 169 และ 239 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • 1 คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
 • ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) ต้องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฉีดวัคซีน
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจาก อย. และทำหัตถการโดยแพทย์หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทย
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต (อ.บ.1) ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจพี ประกันภัย หรือโทร. 0-2099-0555

 

นวกิจประกันภัย

 • อายุรับประกัน : 18-59 ปี (สำหรับผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค) และ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า)
 • ความคุ้มครอง : เงินชดเชยภาวะโคม่า, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน, เงินปลอบขวัญเมื่อนอนโรงพยาบาลเกิน 5 วัน
 • เบี้ยประกันต่อปี : มี 2 แผน ราคา 199 และ 399 บาท
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เงื่อนไข

 • มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัท
 • ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียน อย.
 • ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ปัจจุบันผู้ให้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต
 • ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
  • 1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • 2. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ 
  • 3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นวกิจประกันภัย หรือโทร. 1748

 

ตารางเปรียบเทียบประกันแพ้วัคซีนโควิด 19
ประกันแพ้วัคซีนโควิด

          อย่างไรก็ตาม หากใครได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนขึ้นมาจริง ๆ นอกจากประกันแพ้วัคซีนแล้ว ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังได้ปรับเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือให้คนไทยที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ดังนี้

 • กรณีตาย/ทุพพลภาพถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท
 • กรณีเสียอวัยวะ/พิการ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท 
 • กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท 

          โดยจะเบิกจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังยื่นคำร้อง

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกันโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันแพ้วัคซีนโควิด 19 จ่ายเบี้ยเริ่มต้นหลักสิบ คุ้มครองอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 21 มิถุนายน 2564 เวลา 18:01:04 26,844 อ่าน
TOP