x close

เติมฝันด้วยสินเชื่อบ้าน-เงินฝาก Life Begins with GHB สิทธิพิเศษดี ๆ สำหรับสมาชิกสภา/สมาคมวิชาชีพ

          ไม่ว่าจะต้องการซื้อบ้าน ซ่อมบ้าน รีไฟแนนซ์ หรือออมเงินเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ทุกอย่างมีให้ครบที่ Life Begins with GHB สวัสดิการดี ๆ สำหรับสมาชิกสภา/สมาคมวิชาชีพ
Life Begins with GHB

          ชีวิตดีเริ่มต้นได้ด้วยการมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง หรือมีเงินออมสำรองเพียงพอที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้เราได้ในอนาคต ดังนั้น การเลือกสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ หรือเปิดบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงสักหน่อย ก็จะช่วยให้ก้าวไปถึงฝันได้เร็วขึ้น  

          อย่างโครงการ Life Begins with GHB ประจำปี 2563 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทีเดียว เพราะมีโปรโมชั่นพิเศษทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง เสมือนเป็นสวัสดิการให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของ 14 สภาหรือสมาคมวิชาชีพ ได้แก่
 1. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 3. ทันตแพทยสภา
 4. สภากายภาพบำบัด
 5. สภาเทคนิคการแพทย์
 6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. สภาสถาปนิก
 8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 9. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 11. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 12. สัตวแพทยสภา
 13. สภาวิศวกร
 14. แพทยสภา
          ดังนั้น ใครเป็นนักบัญชี สถาปนิก วิศวกร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ เภสัชกรฯ หรือมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ที่เป็นสมาชิกของสภา/สมาคมวิชาชีพทั้ง 14 แห่ง และกำลังมองหาสินเชื่อบ้านหรือเงินฝากดอกเบี้ยสูง แนะนำให้อ่านข้อเสนอดี ๆ จากโครงการ Life Begins with GHB  ของ ธอส. กันเลย
สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB 
Life Begins with GHB

          คิดจะซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม หรือรีไฟแนนซ์ สามารถขอสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 2.54% ต่อปี แถมยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง ?

          ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ 14 สภา/สมาคมวิชาชีพ 

ขอสินเชื่อไปทำอะไรได้บ้าง ?

 1. ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 2. ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูก สร้างอาคาร
 3. ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 4. ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 5. ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 6. ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 7. ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 8. ซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตาม ข้อ 5. เท่านั้น
 9. กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

  ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง จะต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมตามที่ธนาคารกำหนด

ให้วงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนนานแค่ไหน ?

          สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB จะให้วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

          ส่วนระยะเวลาผ่อนชำระนั้น จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเท่าไร ?

          อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ใน 2 ปีแรก อยู่ที่ 2.54% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 คิดจาก * MRR -3.96% ต่อปี และปีที่ 4 เป็นต้นไปจนถึงตลอดอายุสัญญาขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า ลองดูได้จากตารางดอกเบี้ยข้างล่างนี้เลย
Life Begins with GHB

พิเศษ ! สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อวันนี้  
          - ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 
          - ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
          - ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยให้ผู้กู้สำรองจ่าย และธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ

          ถ้าสนใจต้องดำเนินการยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ต้องรีบหน่อย เพราะสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB มีกรอบวงเงินจำกัด

Life Begins with GHB

เงินฝาก Life Begins with GHB
Life Begins with GHB

          อยากมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น ต้องเลือกฝากบัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB เพราะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1.25% ต่อปี และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะเปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และต้องเป็นสมาชิกของ 14 สภาหรือสมาคมวิชาชีพตามโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น ตามเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินเปิดบัญชีเงินฝาก

          เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ" ที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เท่ากับ 1.00%  เท่ากับจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ) 
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
 • หากวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
 • ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี หรือปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้น ณ วันที่ปิดบัญชี

  ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
   

การฝาก-ถอน

 • ฝากและถอนเงินได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี
 • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเดือนไหนมีการถอนเงินฝากเกิน 1 ครั้ง ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจํานวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท 
 • ฝากเงินได้ทุกสาขา กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริ่งจะเสียค่าธรรมเนียม
 • การถอนเงินข้ามเขตจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • เปิดบัญชีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
 • ไม่รับเปิดบัญชีร่วม และไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนได้ทุกประเภท
 • หากบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ 100 บาท โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
 • กรณีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชี
Life Begins with GHB

          เห็นโปรโมชั่นเด็ด ๆ จากโครงการ Life Begins with GHB ของ ธอส. แล้ว ใครที่เป็นสมาชิกสภาหรือสมาคมวิชาชีพของทั้ง 14 แห่ง และต้องการสานฝันเรื่องบ้าน หรืออยากออมเงินให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000
www.ghbank.co.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เติมฝันด้วยสินเชื่อบ้าน-เงินฝาก Life Begins with GHB สิทธิพิเศษดี ๆ สำหรับสมาชิกสภา/สมาคมวิชาชีพ โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:14:56 11,103 อ่าน
TOP