x close

บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2562 จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหนบ้าง ?

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2562 จะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง โอนเงินเข้าบัตรคนจนวันไหน มาตรวจสอบกันเลย
          ย่างเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 แล้ว ซึ่งเดือนนี้รัฐบาลยังคงสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเช่นเดิม และยังได้รับเงินคืน VAT โอนเข้าบัตรคนจนอีกด้วย (เฉพาะผู้ที่เติมเงินแล้วใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนพฤศจิกายน 2562) ลองไปเปิดปฏิทินดูกันว่าจะมีเงินเข้าวันไหนบ้าง
บัตรคนจน ธันวาคม

ภาพจาก inn

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

       แบ่งเป็น
  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
วันที่ 15 ธันวาคม 2562

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาทต่อเดือน

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

เงินคืนภาษี VAT 5%

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนพฤศจิกายน 2562 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท


          ทั้งนี้ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน
 

วิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน
          สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ทำตามขั้นตอนนี้
          1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร
          2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
          3. เลือกบัญชีออมทรัพย์
          4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์
          5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
          6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน
          7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง
          8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)
          9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ 

บัตรคนจน ธันวาคม

ภาพจาก ArliftAtoz2205/Shutterstock

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

         ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน
          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

         ได้รับส่วนลดเท่าไร : จะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท/3 เดือน)

          ใช้ได้ที่ไหน : ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 
บัตรคนจนธันวาคม

          ทั้งนี้ หากใครไม่ได้รับเงินในวันดังกล่าว อย่าเพิ่งตกใจ เพราะวันที่ที่ระบุไว้เป็นวันที่เริ่มจ่ายเงินงวดแรกเข้าบัตร ซึ่งจะค่อย ๆ ทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรให้จนครบ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนได้รับเงินไม่พร้อมกัน 

          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบัญชีกลาง   
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2562 จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหนบ้าง ? โพสต์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:43:31 239,333 อ่าน
TOP